Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből

 Megszereztük a terveket!

 

A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének sorsa a rendszerváltás óta bonyodalmasan alakult, mostanra igen amortizálódott. A város polgárainak és a műemlékekkel foglalkozó szakembereknek is erős vágya, hogy az épület régi fényében álljon a főutcán, ismét birtokba vehessék a helyi lakosok és a Szentesre látogatók.

A tekintélyes ún. magyaros szecessziós stílusú saroképület felépítése Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján két ütemben zajlott: 1898. év végére elkészült a Kossuth utcai szárny, földszintjén kávéház, sörcsarnok, étterem és kocsma, az emeleten a vendéglős lakása és 33 vendégszoba kapott helyet. 1899. év végére elkészült a Petőfi utcai szárny, melynek emeletére 3 bérlakás és különféle egyleti helyiségek, a földszinten 5 üzlet, az udvari szárnyba, pedig a színház került. Az 500 férőhelyes Színházat 1967-69 között jelentősen átalakították, elbontva és eltakarva az eredeti szecessziós belsőt. A későbbi átalakítások az utóbbi években elbontásra kerültek. Az ingatlan tulajdonosa 1997. évtől Szentes Város Önkormányzata.

Az épület rekonstrukciójára készült terv építési engedélyt 2009. évben, annak módosítása pedig 2011. évben kapott.

 

Kiírásra került az EGT Norvég Alap 2009-2014 PA 16 jelű „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése” című, HU07PA16-A1-2013 kódszámú pályázat, ami kizárólag műemlék megújítást, nagyközönség számára elérhetővé tételt, kulturális és közösségi funkciók elhelyezését támogatja.

 

A pályázati kiírás szerint Szentes Város Önkormányzatának lehetősége van a műemléképület részleges felújítására, és kulturális, közösségi funkcióknak helyet adó terek kialakítására. Ha nem is valósulhat meg a szálloda és színház teljes rekonstrukciója, de elkezdődhet az újjáépítés az épület megalkotásának szellemében, és birtokba lehetne venni a földszint jó részét.

 

A pályázatban igényelhető támogatás maximális mértéke bruttó 1.000 ezer Euró. a támogatás intenzitása - ha a pályázó önkormányzat - 95%. A szükséges 5% önrész bruttó 50 ezer Euró, melyben a pályázat előkészítésének költsége nyertes pályázat esetén sem számolható el.

A projekt tartalma többfunkciós közösségi tereket tartalmaz, melyek az európai sokszínű kultúrát közvetítik, fókuszálva a századforduló szecessziós művészetére, hangulatára.

 

Konkrétan:

· Szecessziós művészet és kultúra közvetítése, Komor Marcell és Jakab Dezső építészek munkásságának bemutatása.

· Az országosan ismert szentesi drámatagozatnak, partnereinek, helyi és más irodalmi köröknek szereplési helye.

· Helyi művészek, alkotók részére kiállítási bemutatkozási lehetőség biztosítása.

 

 

A tervezési program cca. 500 m2-es területre vonatkozik, melyben 90 fős szecessziós irodalmi kávéház, kiállítóterek, műtermek, többfunkciós terek kialakítása szerepel a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt.

 

A tervezett „Szentes Szecessziós Ház” működése mellett zavartalanul megvalósíthatók a rekonstrukció későbbi ütemei.

 

A pályázat benyújtási határideje 2014. május 21. A pályázat benyújtásához a pályázó nevére szóló jogerős építési engedély szükséges. Magáncég, magánszemély nem pályázhat.

Mivel az épület jogerős építési engedélyében nem a város önkormányzata az építtető, hanem a Pendola Szentes Kft., a pályázat benyújtásához az építési engedély jogosultságát legalább a pályázattal érintett épületrész átalakítására, felújítására vonatkozóan meg kell vásárolni. Ennek költsége 45.000.000 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 57.150.000 Ft (azaz ötvenhétmillió-százötvenezer forint).

 

Első ütem: mely megvalósítása lehetséges a szóban forgó pályázat segítségével az utcai homlokzatok felújítása, valamint a Kossuth utcai sarokrész és a Petőfi utcai szárny földszintjén kb. 500 m2-en a „Szentes Szecessziós Ház kialakítása” Szentes Város Önkormányzata építtető által.

 

Második ütem: melynél az építtető szintén Szentes Város Önkormányzata az építési jogosultság megvásárlásával, az udvari homlokzatok felújítása és a színház rekonstrukciója a hozzá kapcsolódó kiszolgáló terekkel. Ezt egy esetleges újabb kedvező pályázat vagy erre jelentkező vállalkozás finanszírozhatja.

 

Harmadik ütem: Változatlanul tartalmazza a szállodai és vendéglátó funkció területeit. Ezen ütem engedélye marad a Pendola Szentes Kft. nevén, és tartalmazza változatlanul a szállodai funkció területeit a földszinten, az első és második emeleten, valamint a tetőszerkezet és –héjazat készítését tetőtérbeépítéssel.

 

 Kinagyítható az alábbi terv!

 

A pályázat benyújtásához szükséges a meglévő, 2009. évben kiadott, 2011. évben módosított építési engedély további módosítása, ezen belül az első ütem „Szentes Szecessziós Ház” kialakításának megterveztetése, valamint költségvetés készíttetése. A tervezési díj 5.000.000,- Ft + 27% áfa, azaz bruttó 6.350.000 Ft (azaz hatmillió-háromszázötvenezer Ft). További részletesebb tervek – mint kiviteli terv, belsőépítészeti terv, közmű tervek, stb…(nettó 10.000.000,- Ft + Áfa) - készíttethetők nyertes pályázat esetén a projekt előkészítés költségéből.

 

 Kinagyítható az alábbi terv!

 

A pályázat benyújtásához szükséges eljárási és szakértői díjak bruttó 400.000 Ft-ot jelentenek, melyek forrása a 2014. évi költségvetés e célra tervezett előirányzata. A pályázat sikeréhez nagyban hozzájárulhat egy 5 perces promóciós digitális játékfilm készíttetése, bevonva a drámatagozat diákjait. Ennek költsége bruttó 400.000 Ft. A film nyertes pályázat esetén folytatható a pályázat elszámolható kötelező kommunikációs költségének terhére, melynek megelőlegezését a 2014. évi kommunikációs előirányzat biztosítja.

 Kinagyítható az alábbi terv!

 

www.norvegalap.hu 

www.facebook.com/szecesszioshaz 

http://eeagrants.org

www.szentes.hu/szecesszioshaz

 

 

A HU07-0028-A1-2013 azonosítószámú „Szentes Szecessziós Ház kialakítása az egykori Petőfi Szálló műemlék épület megújításával, fenntartható kulturális-közösségi funkciók létrehozásával” projekt a Norvég Alapok támogatásával valósul meg.

 

 

 

Szentes, 2014. 04. 14.

 

.