Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II.

DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001

 

Szentes Város Önkormányzata 2010. márciusában pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Dél-alföldi Regionális Operatív Program „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak támogatása” tárgyú felhívásra a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-hez. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató 2010. szeptember 17-én kelt levelében támogatásban részesítette 50%-os támogatási intenzitással. A projekt összköltsége 333 577 729,- Ft, melyből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 166 788 864,- Ft. A projekt kezdete: 2011. május 01. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2013. március 30.

 

Projekt tevékenységek:

A fejlesztés részeként a vállalkozói igények alapján egy 1975,56 m2 üzemcsarnok megépítése a Déli Zónában, valamint az Északi Zóna „C” szektoráan az utak mentén 1067 méteren közvilágítás kiépítése valósult meg.

 

A projekt hosszú távú közvetlen és közvetett céljai és elvárt eredményei:

Az ipari park fejlesztésének legfőbb célja, hogy hozzájáruljon a különböző képzettségű munkavállalók általános helyzetének javulásához, amely nem csak egzisztenciális, hanem egészségügyi, szociális és kulturális értéknövekményt is jelent. A betelepülő és a már meglévő vállalkozások új mukahelyket teremtenek, valamint új iparágak betelepítésével a foglalkoztatási palettát is szélesítik. Ennek célja pedig, hogy megakadályozható legyen a szakmával, diplomával rendelkező fiatalok térségből való elvándorlása. Nem utolsó sorban az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a munkanélküliek, szakképzetlenek, hátrányos helyzetű munkavállalók munkába állítása.

 

Épül az Ipari csarnok!

 

 

 

 

 

 

Közvilágítás fejlesztése az Ipari parkban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkészült a Szentesi Ipari csarnok!

 

 

 

 

 

.