TIOP 1.1.1-07/1- 2008-1178

 

A program címe: " Multimédiás oktatás korunk iskoláiban”

Projektazonosító: TIOP 1.1.1-07/1- 2008-1178

 

Főkedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

                                       6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.

 

Támogatás összege: 55 910 440 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

                                           1134 Budapest

                                            Váci út 45. „C” épület

 

A projekt időtartama: 2011. január 1 – 2011. november 30.

 

Bevont intézmények:

·        Klauzál Gábor Általános Iskola

·        Deák Ferenc Általános Iskola

·        Koszta József Általános Iskola

 

A projektmenedzsment tagjai:

·        Projektmenedzser: Szabics Aranka

·        Pénzügyi vezető:  Sarusi-Kis Nikoletta

·        Projektasszisztens: Demeter Kinga

                

Alapvető célok:

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. sz. prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztést támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésre koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia – támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéshez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

Részcélok:

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése Magyarországon

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának

korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs

feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében,

(Iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC)

- Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel

(Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép),

- A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása,

(Alkalmazás szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+

alkalmazási szintű szerver-szoftver - központi levelezés, fájl-szerver

alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.)

- A sajátos nevelési igenyű tanulók – különösen a gyengénlátók,

hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált

oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

 

1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

·        Az elnyert támogatásból a támogatási döntés szerint támogatott eszközök beszerzésére, a pályázatban feltüntetett önkormányzati általános iskolákban való telepítésre;  köteles továbbá az eszközök telepítését követően a beruházással érintett pedagógusok részvételét biztosítani az adott feladatellátási helyen a használatba vételhez szükséges felkészítésen.

·        Az általános iskolák kötelesek informatikai stratégiát készíteni.

·        A  támogatásról szóló értesítés kézhezvételének napjától számítva egy éven belül intézményenként legalább egy pedagógus részvételét kell biztosítani az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását, IKT alapú módszertani és a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) használatát elősegítő pedagógus továbbképzésen miden, a pályázatban érintett feladatellátási helyen.

·        A pályázó köteles a beszerzett eszközök beüzemelésének időpontjától az általános iskolák részére rendszergazda szolgáltatást biztosítani /legalább 72 órán belüli hibaelhárítással tanítási időszakban/.

·        A pályázat elnyerését követő egy éven belül feladatellátási helyenként legalább az elnyert tantermi csomagok számának fele mennyiségű bemutató órát tartani a szülők számára.

 

 

Vállalt tevékenységek:

·        Továbbképzések a pedagógusok részére,

·        Informatikai stratégia készítése a feladat-ellátási helyenként,

·        Eszközök beszerzése a négy intézményben

                 32 db tantermi csomag,

                 95 db iskolai PC csomag,

                   4 db WIFI csomag,

                   1 db alkalmazás szerver csomag,

                   2 db SNI I csomag,

                   1 db szerver szoftver

·       Eszközök telepítése az önkormányzati fenntartású általános iskolákban,

·       Rendszergazdai szolgáltatás biztosítása,

·       Bemutató órák tartása a szülők számára.

 

Kapcsolat:

·        Szabics Aranka projektmenedzser

 e-mai: szabics.aranka@szentes.hu Tel: 63/510-392

 

 

 

 

Hiperhivatkozások:

www.nfu.hu

www.nfu.hu/rop

www.vati.hu

 

 

.