DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0005

 

 

 

Projekt megnevezése: ”Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában”

 

Projektazonosító: DAOP-4.2.1/2/2F-2f-2009-0005

 

Kedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata

 

Kivitelező: INTEGRÁL Építő Zrt.

 

Tervező: Nacsa János

 

Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

 

Kivitelezés kezdete és befejezése: 2009.11.09.-2010.2010.08.10

 

Kivitelezés helyszíne: Szentes, Klauzál u. 12-18

 

Támogatás összege:

§  EU támogatás: 199.847.114,-Ft

§  Szentes Város Önkormányzata:115.911.326,-Ft

 

Támogató szervezetek: Európai Szociális Alap

                                      Magyar Állam

 

Alapvető célok: A modern tanulási környezet megteremtése érdekében a támogatás célja olyan intézményi környezet kialakítása, amely egyrészt alkalmas az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogadására, másrészt biztosítja a gyermekek számára a korszerű egészséges tanulási feltételeket. A kötelező tartalomfejlesztést a TÁMOP biztosítja a forrásokat. Ugyancsak kiemelt cél egészséges és korszerű tanulási feltételek, illetve az egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése.

 

 

 

Kötelező  tevékenységek:

1.Alaptevékenységgel összefüggő infrastrukturális fejlesztés: Épületfelújítás

 

Főépület, Tornatermi épületszárny:

 

Fizikai akadály-mentesítés:

- Személyfelvonó épül, külső rampás megközelítéssel, - vizesblokkok átalakítása mozgáskorlátozott WC kialakítása céljából, -belső ajtók küszöbeinek megszüntetése

 

Épületenergetikai felújítás:

Utólagos hőszigetelés: Homlokzati nyílászárók cseréje, - homlokzati falfelületek utólagos hőszigetelése, -zárófödém hő –és vízszigetelésének teljes cseréje, - belső fűtési vezetékhálózat cseréje: új vezetékrendszer,  új radiátorok. A tornateremnél csapadékvíz elvezetési problémák megoldása kis hajlásszögű magas tető ráépítésével.

Világításkorszerűsítés: Elektromos vezetékhálózat szükség szerinti felújítása, bővítése, új világítótestek felszerelése, energiatakarékos fogyasztók felhasználásával.

 

Általános belső épület-felújítás:

- Padozat –és falburkolatok cseréje, festések, vizesblokkok generál-felújítása (fal –és padlóburkolatok, szerelvények cseréje, szükség szerint víz –és csatornavezetékek cseréje) Tornacsarnokban sportpadló készítése, tűzvédelmi menekülő ajtók építése.

 

 

 

 

2.Önállóan nem pályázható (kiegészítő) tevékenység: ISKOLAUDVAR FELÚJÍTÁSA, INFORMATIKAI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, ESZKÖZBESZERZÉS

 

UDVAR:

Biztonságtechnikai felújítás: A balesetveszélyes területek kijavítása

Általános felújítás:Sportudvar kialakítása új felszerelési –és berendezési tárgyakkal

 

INFORMATIKAI HÁLÓZAT:

Hálózat kiépítése valamennyi tanterem, iroda és foglalkoztató területére.

 

ESZKÖZBESZERZÉS:

a nevelés- oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése ( iskolabútorok, az oktatás demonstrációs eszközei).

 

 

Hiperhivatkozások:

www.nfu.hu

www.nfu.hu/rop

www.vati.hu

 

 

.