Az egyenlő esélyért Szentesen

TÁMOP-3.3.2/08/2 - 2008-0038

Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására kiírt pályázat

 

Főkedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata

Bevont intézmények:

·         Kertvárosi Óvodai Körzet

·         Központi Óvodai Körzet

·         Deák Ferenc Általános Iskola

·         Klauzál Gábor Általános Iskola

·         Koszta József Általános Iskola

·         Petőfi Sándor Általános Iskola

 

A projekt megvalósításának időtartama: 2010. augusztus 02. – 2012. augusztus 02.

                                                                      24 hónap

A pályázaton elnyert támogatás: 80 015 486 Ft

 

Támogató szervezetek: Európai Szociális Alap

                                        Magyar Állam

A projektmenedzsment tagjai:

  • Projektmenedzser:       Molnárné Szalai Edit

  • Pénzügyi vezető:         Siposné Bodnár Erika

  • Projektasszisztensek:  Virág Olga és Szigeti Miklós

  • Szakmai vezető:          Rácz Lászlóné

 

Alapvető célok:

  • a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekeknek az iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentése

  • a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvodai nevelésből és a korai fejlesztést támogató szolgáltatásokból

  • az érettségit adó képzési formákban továbbtanuló végzősök aránya a halmozottan hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában ne térjen el egymástól 25%-nál nagyobb mértékben.

 

 

 

Megvalósított tevékenységek:

 

„A”Komponens:

1. Iskolai szegregáció csökkentése.

 - A Petőfi Sándor Általános Iskola 2011. július 01-el bezárásra került.

  Jogutódja a Klauzál Gábor Általános Iskola    

- Létrejött a városban az Esélyegyenlőségi Fórum. Csoportjai:

·         Adat nyilvántartási és adatkezelési munkacsoport 

·         Fejlesztési és tehetséggondozási munkacsoport – SNI prevenció

·         Erőforrás optimalizálás munkacsoport – horizontális tanulás és intézményi együttműködés

·         Továbbtanulási és pályaorientációs munkacsoport

 

 2.Tanulóbarát környezet kialakítása.

Az ehhez szükséges eszközbeszerzés 7.999.962 Ft értékben történt.

 

 „C” Komponens:

1. Sajátos nevelési igényű tanulók szakértői felülvizsgálatának megszervezése a városban 8 alkalommal.

2. 1 fő normál tantervű osztályba visszahelyezett gyermek, korábbi sajátos nevelési igényű tanuló mentorálása, beilleszkedésének segítése.

3.  Preventív óvodai fejlesztésben részesültek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, egyéni és mikrocsoportos formában.

 

„D” Komponens Óvodai programok:

1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai szervezett beóvodázásának és az óvodai hiányzások megszűntetésének elősegítése.

2. Nyitott óvodai programok működtetése. (Gyermeknap, Karácsonyi készülődés, családi nap)

3. Programkínálat bővítés 10 csoport működtetésével.(néptánc, angol, tartásjavító torna, gyermek aerobic, drámajáték)

4. Egészségügyi és szociális szolgáltatók és az óvodák szakmai együttműködésének megteremtése. A leendő HHH-s gyermekeknél az óvónők, védőnők és a CKÖ képviselői családlátogatásokat tettek.

5. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéni és mikrocsoportos fejlesztőfoglalkozásban részesültek, az egyéni fejlesztési tervek alapján.  

6.Aktív szociális támogató program keretében szervezett gyermekvédelmi napon a védőnők, szociális munkások és óvónők tanácskoztak, hogy szorosan együttműködjenek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek beóvodázása érdekében. A dietetikus tartott előadást az egészséges táplálkozás jegyében.

 

„E” Komponens

- Felvételi előkészítő foglalkozás sajátos nevelési igényű tanulók számára.  

- Felvételi előkészítő foglalkozás halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára.

- 26 db pályaorientációs tevékenység. (Előadások, szakmabemutató foglalkozások szervezése a középiskolákban a szakmák megismertetése gyakorlatban)

- Együttműködés a középiskolákkal az SNI tanulók nyomon követésére.

 

Integrációt támogató módszertani fejlesztések:

 1. 8 fő pedagógus    1 x 30 órás akkreditált IPR általános vagy IPR módszertani képzése.

     95 fő pedagógus 2-3 x 30 órás akkreditált IPR általános és IPR módszertani képzése.

     5 fő önkormányzati dolgozó 30 órás szociális érzékenyítő képzése

2.  4 oktatási  intézmény pedagógusai számára IPR módszertani mentor (60 óra/intézmény)

    szakmai tanácsadása.

3.  Az Integrált Pedagógiai rendszerek bevezetése, Pedagógiai Programok átdolgozása.

 

Egyéb tevékenységek:

  A pedagógusok intézmények közötti horizontális tanulása, hospitálási programok,

  jó gyakorlatok átvétele.

 

A pályázati program megvalósításában a nevelőtestületek  vettek részt. Munkánkat a Védőnői Szolgálat, a Családsegítő Központ és a Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata segítette.

 

 

  

Hiperhivatkozások:

www.nfu.hu

 

 

.