Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben

TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0029

 

 

 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0029 " Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben” című pályázat nyitó konferenciája volt 2009. augusztus 27-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban.

 

 

 

A pályázat kedvezményezettje Szentes Város Önkormányzata, és a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A program címe: " Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben”

Projekt azonosító: TÁMOP 3.1.4/08/2. - 2009-0029

 

Főkedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata

Feladatellátási helyek és a támogatás mértéke:

·        Klauzál Gábor Általános Iskola 25 millió Ft

·        Központi Óvoda Klauzál Utcai Központi Óvodája 7 millió Ft

·        Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvodája 7 millió Ft

·        Központi Óvoda Szent Anna Utcai Tagóvodája 7 millió Ft

 

A projekt időtartama: 2009. május 05 - 2010. augusztus 31.

Támogató szervezetek: Európai Unió, Európai Szociális Alap

 

Alapvető célok:

 • a munkaerőpiac igényeinek való megfelelés

 • az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása

 • a kompetencia alapú oktatás elterjesztése

 • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése

 • a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerősítése

 

 

 

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 

KÖTELEZŐ TEVÉKENYSÉGEK:

1. A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja

a Klauzál Gábor Általános Iskolában:

 • • 1.a osztály szövegértés, szövegalkotás kompetencia alapú oktatás

 • • 5.b osztály szövegértés, szövegalkotás kompetencia alapú oktatás

 • • 5.b osztály matematika kompetencia alapú oktatás

 • • 8.a és 8.b osztályok IKT fizika oktatás

 • • 7.a osztály tantárgytömbösített oktatás történelem és kémia tantárgyakból

 • • 7.b osztály tantárgytömbösített oktatás történelem és magyar irodalom tantárgyakból

 • • 6.a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása történelem és honismeret tantárgyak összevonásával

 • • Új tanulás szervezési eljárások bevezetése:

  - „A jelek világában élünk”

  • 3 hetet meghaladó projekt az 5.b osztályban

  • 2010. február – március

  - „A legnagyobb magyar” (Gróf Széchenyi István)

  • Témahét a reformkor jegyében a 7.a és 7. b osztályokban

  • 2010. április 7-13.

  - „Energia Kaland” moduláris oktatási program

  • A 8.a és 8.b osztályokban fizika tantárgyhoz kapcsolódóan

  • 2010. január vége

 

 

2. A Sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése:

 • Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása

 • Fejlesztő programok szervezése

 • IPR munkaterv kidolgozása

 

 

2. A Sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése:

 • Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása

 • Fejlesztő programok szervezése

 • IPR munkaterv kidolgozása

 

 

3. Az intézményi innovációt támogató tevékenységek:

 • Projektindító Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ

  2009. augusztus 27. 10:00 – 16:00

 • Innovatív oktatásszervezési eljárások módszertanának beépítése az intézmény Pedagógiai Programjába, Helyi Tantervébe

 • Jó gyakorlatok átvétele más intézményektől

 • Projektzáró rendezvény Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ

  2010. augusztus 26.

 • Önálló intézményi innováció megvalósítása

a Klauzál Gábor Általános Iskolában:

 • Ugróiskola projekt (óvoda – iskola átmenet)

 • ACTÍV-an a Természetért

        Társasjáték készítése a természetismeret 2-4. osztály

        Tananyagához

 • Társasjátékok használata a tanítási órákon.

  Útmutató készítése

 • Játékos előkészítő foglalkozások angol és német nyelvből

  Tananyagfejlesztés 1-3. évfolyamra

 • „Health and Fitness” angol nyelvű modul kidolgozása 8. évfolyamra

 • Minden napos testnevelés

        Gyakorlatgyűjtemény készítése (füzet és DVD formátumban)

 

 

A Központi Óvoda Klauzál Utcai, Apponyi Téri és Szent Anna Utcai Tagóvodájában:

 

Kötelező pályázati feladat:

1. A kompetencia alapú óvodai programcsomag implementálása

 • A kompetencia alapú nevelési program adaptációja, a helyi nevelési program kiegészítése

2. A Sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

 • Óvodánként egy-egy fő óvodapedagógus részt vesz 60 órás SNI-képzésen

 • Az Apponyi Téri Tagóvodában IPR-módszer bevezetése.

 

 

3. Az intézményi innovációt támogató tevékenységek:

 • Projektindító Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ

            2009. augusztus 27. 10:00 – 16:00

 • Innovatív oktatásszervezési eljárások módszertanának beépítése az intézmény Helyi nevelési programjába

 • Jó gyakorlatok átvétele más intézményektől

 • Projektzáró rendezvény Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ

             2010. augusztus 26.

 • Önálló intézményi innováció megvalósítása

         A Klauzál Utcai Óvodában:

 • Az óvodai kompetencia alapú nevelés adminisztrációs rendszerének kidolgozása ( szakmai csoportnapló)

 • Óvoda-iskola projekt kidolgozása, megvalósítása

 • Differenciált személyiségfejlesztés a Művészetek erejével projekt kidolgozása, megvalósítása

 

         Az Apponyi Téri Óvodában:

 • Vízhez szoktató játékok gyűjteményének elkészítése

 • Vízhez szoktató foglalkozások megvalósítása SNI-s gyermekekkel közösen

 • Néptánc, mozgáskotta, ovifoci foglalkozások megtartása, szervezése a hátrányos helyzetű gyermekek számára

 

         A Szent Anna Utcai Óvodában:

 • Környezeti projekt megvalósítása, kiadvány szerkesztése

 • Családi terepgyakorlatok szervezése, kiadvány szerkesztése

 

 

Megvalósítás:

 • Továbbképzések

      a pedagógusok 30 és 60 órás továbbképzéseken 133 db

      tanúsítványt  szereznek a négy intézményben

 • Tanácsadói szolgáltatások

      600 órában szaktanácsadók és mentorok segítik a megvalósítást a négy

      intézményben

 • Eszközök beszerzése a négy a négy intézményben

      ERFA típusú eszközök 4 600 000 Ft értékben

      Programcsomagok vásárlása 4 900 000 Ft értékben

      Taneszközök beszerzése 1 600 000 Ft értékben

 

Szentes, 2009. 08. 28.

 

 

.