Derzsi Kovács Jenő emléktáblája

 

 

 

A hétvégén Szentesen, a Pólya u. 1. szám alatt Derzsi Kovács Jenő 120. születésnapja alkalmából felavatták és megkoszorúzták a Horváth Mihály Gimnázium egykori tanára, a dalszerző és népdalgyűjtő Derzsi Kovács Jenő emléktábláját. Bucsány György nyugalmazott tanár az alábbi gondolatokkal emlékezett egykori tanárára:

 

 

 

Kettős évforduló késztet bennünket, hogy Derzsi Kovács Jenőről, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanáráról megemlékezzünk. 1969. április 12-én, tehát 40 éve hunyt el, és 1889. május 16-án született. Születésének tehát ma van a 120. évfordulója. Akik életrajzi adatai iránt érdeklődnek, erről számos helyen tájékozódhatnak. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok jó pár, itt lévő iskolatársammal együtt, hogy tanítványa lehettem Derzsi tanár úrnak, és életre szóló útravalót kaptam tőle. Ma is úgy emlékezem vissza, hogy óráin figyelmet ébren tartó előadásmóddal, gyakorlati vonatkozásokra is kitekintve tanította mind a biológiát, mind a kémiát. A visszatekintők emlékezetében - s ez törvényszerű - más - más képek, hangok, mondatok és események élnek. Emlékeimből itt és most azért sorolok el mégis néhányat, mert feltételezem, ezek nemcsak az én emlékeim.

Mit tanultam Derzsi tanár úrtól? Többek között a virág szerkezetét. Az akkor még természetrajznak nevezett biológiaórán színes krétákkal rajzolta fel a táblára a petúnia virágát, s e jól áttekinthető ábrán tanította a virág szerkezetét. Itt jegyzem meg: a tanár úr kitűnően rajzolt. Ő ismertette meg velünk a Mendelejev-féle periódusos rendszert. A kémiai előadóban, a falon ott volt a táblázat, benne jó néhány üres ablak. Mondta a tanár úr: "Gyerekek, ezeken a helyeken is vannak elemek, melyeket atómsúlyuk alapján majd felfedeznek. / Atóm - így mondta, mert gimnazistaként ő még; a görög nyelvet is tanulta. / Igaza volt, mára - ha jól tudom - egy üres ablak maradt a táblázatban.

 

 

 

 A Mátrában járva mindig eszembe jut Derzsi Jenő bácsi, amikor látom az Ózon-hotel feliratot. Annak idején ugyanis kémia órán többször is elmondta, amikor a gázokról tanultunk, hogy mennyire értelmetlen az üdülőhelyek ilyen hirdetése: "Ozondús levegő”, hiszen az ózon mérgező . Kertészmérnök barátom, a velencei kertész iskola igazgatója mesélte; ő pályaválasztását köszönheti Derzsi tanár úrnak. Ugyanis egy tavaszon azzal bízta meg, hogy kísérje figyelemmel és készítsen feljegyzést a rügyek fakadásának időrendjéről, most is vallja, hogy ez a feladat döntötte el a sorsát. Nemcsak szakterületeinek ismeretanyagát kaptuk tőle, hanem a népdalokat is. Tudtuk, hogy maga is gyűjtött Szentesen a Szentes környéki tanyavilágban népdalokat. Jenő bácsinak köszönhetjük tehát népdal-ismeretünket is. A kémiai előadóban szombatonként az utolsó óra után harmóniummal kisérve tanította ezeket: Felsőpárton esik a dara... - Felszántatom a szentesi nagyutcát... - Nincs Szentesen olyan asszony, mint Turiné komámasszony ... - Egy asszonynak kilenc lánya, nem győzi számlálni... A Szentesi Napló 1939-es karácsonyi számában a következőket írta: "...két nagy értékünk van, amelynek alapjait még az őshazából hoztuk: az egyik a magyar nyelv , a másik a parasztnóta."

 

 

 

Ezt követően bejelentették, hogy egyetlen pályázó sem készült el május 4-re a pályamunkával. Ezért a zsűri tagjai meghosszabbították a pályázat beadási határidejét november 19-ig. A programsorozat részeként pedig szeptember 26-27-én megrendezik a Derzsi Kovács Jenő Nemzetközi Népdaléneklési versenyt, melynek szintén meghosszabbították a jelentkezési határidejét június 30- ig. A felhívás és a jelentkezési lap a Horváth Mihály Gimnázium honlapjáról tölthető le.

Szentes, 2009. 05. 20.

 

 

 

.