Hazahozták Koszta József földi maradványait

 

2008. szeptember 25-én végezték el Koszta József exhumálását a fővárosi Kerepesi temetőben.  A festőművész földi maradványai, végakaratának megfelelően, szentesi földbe kerülnek, az újratemetés a szentesi Kálvária temetőben lesz október 25-én, 10 órakor.

 

 

 

A Tájak, korok, múzeumok elnevezésű mozgalom szentesi vezetőjének, Lantos Imrének vitathatatlan érdeme van abban, hogy ismét a figyelem középpontjába került Koszta József festőművész. A szentesiek eddig sem feledkeztek meg az 1949-ben elhunyt Kossuth-díjas alkotóról, hiszen múzeum, utca, iskola és civil szervezet is őrzi a nevét. Halálának kerek évfordulóján, 1999-ben pedig Koszta nagyságához méltó megemlékezést tartott a város a budapesti Kerepesi temetőben rendbe hozatott síremlékénél.

 

 

 

Az a nyughely egyébként nagyon illett az alföldi realizmus nemzetközi tekintélyű reprezentánsa puritánságához: árvácskák nyíltak a nemes egyszerűsége miatt esztétikus és stílusos síron. Mint megírtuk lapunkban: az idegenvezetőként is dolgozó Lantos Imre kutatómunkája során derítette ki, hogy Koszta Józsefet annak idején nem oda temették, ahol a sírkő jelezte. A lokálpatrióta fiatalember a Kerepesi temető nyilvántartása alapján arra jött rá, hogy a természetelvű festészet egyik legnagyobb alakjának földi maradványai egy jelöletlen sírban nyugszanak. Ez a parcella a temető egyik félreeső helyén van, oda vitték át 2005-ben a síremléket.

 

 

 

Kutatásának eredményét megosztotta Lantos Imre az Együtt Szentesért Egyesület társelnökével, Széchenyiné Csergő Judittal, aki a civil szervezet vezetőségének beszámolt a különös történetről. Úgy határoztak, hogy kezdeményezni fogják Koszta József földi maradványainak hazahozatalát. Bácskainé Fazekas Márta helyhatósági képviselő, az Együtt Szentesért elnökeként erről előterjesztést nyújtott be az önkormányzati testületnek, amely legutóbbi ülésén ezt egyhangúlag elfogadta. Örül ennek Bácskainé, mert így díszsírhelyre temethetik Koszta Józsefet a Kálvária temetőben, ahol a felesége, Szeifert Anna is nyugszik.

 

 

Kinagyítható!

Az Együtt Szentesért Egyesület szervezésében "Koszta József élete és művészete” címmel művészettörténeti előadást tart dr. Dömötör János nyugalmazott múzeumigazgató, művészettörténész október 21-én, kedden 17 órakor a szentesi Koszta József Múzeumban. Az előadás Koszta József életéről és művészetéről tisztelgés a Kossuth-díjas festőóriás, Koszta József előtt, akinek újratemetésére készül a város.

Szentes, 2008. 10. 16.

 

 

.