Sokan nem ismerik a rendőri karjelzéseket

Gyorstalpaló KRESZ tanfolyam!

 

 

 

Többen jelezték, hogy szívesen látnák újra a forgalmat irányító rendőröket délelőtt ill. a délutáni csúcsban a Kossuth utcán a bíróságnál, mert az iskolákba és az onnan haza igyekvő gyermekeknek biztonságosabb lenne a közlekedése ezen a forgalmas útszakaszon.

Az elmúlt tanév során többször tettek kísérletet erre a szentesi rendőrség munkatársai, csakhogy sokan nem ismerik a rendőri karjelzéseket, így inkább balesetveszélyessé vált ez a kereszteződés az irányítás ideje alatt.

A harmadik baleset után jobbnak látták, ha az irányítás helyett a rendőri jelenléttel biztosítják a közlekedést, és csak indokolt esetben avatkoznak bele abba.

A vizsgált időszak alatt kiderült, hogy a közlekedők nincsenek tisztában a rendőri karjelzésekkel, így az Önkormányzat és a Rendőrség megkeresésére közreadjuk az ide vonatkozó szabályokat.

Kérjük figyelmesen olvassa el, és hívja fel a figyelmét családjának ismerőseinek, hogy elevenítsék fel KRESZ ismereteiket a biztonságos közlekedés érdekében!

 

Rövid jó tanács mindenkinek, hogy abban a pillanatban ha a rendőr mellkasát vagy hátát látjuk szemből, vagy keresztben előttünk a botját, úgy biztosan meg kell állni.

 

1. Tilos-Szabad - fő karjelzés vízszintesen kinyújtott karokkal

 

1. Tilos - Megállás

2. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőrt megkerülve balra továbbhaladhat.

3. Tilos - Megállás.

4. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőrt megkerülve balra továbbhaladhat.

a. Szabad - Átmehet az úttesten.

b. Tilos - Nem léphet le a járdáról.

c. Szabad - Átmehet az úttesten.

d. Tilos - Nem léphet le a járdáról.

 

2. Tilos-Szabad - fő karjelzés

leeresztett karokkal

 

1. Tilos - megállás

2. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőrt megkerülve balra továbbhaladhat.

3. Tilos - Megállás.

4. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőrt megkerülve balra továbbhaladhat.

a. Szabad - Átmehet az úttesten.

b. Tilos - Nem léphet le a járdáról.

c. Szabad - Átmehet az úttesten.

d. Tilos - Nem léphet le a járdáról.

 

3. Forgalom iránya változik fő karjelzés

 

 

1. Tilos - Álló helyzetben felkészülni az indulásra

2. Változás - Megállás az útkereszteződés előtt. Ha a megállást biztonságosan végrehajtani már nem lehet, akkor az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni.

3. Tilos - Lassítani, szükség esetén megállás, majd felkészülni az elindulásra.

4. Változás - Megállás az útkereszteződés előtt. Ha a megállást biztonságosan végrehajtani már nem lehet, akkor az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni.

a. Változás - Gyalogos már nem léphet az úttestre, az úttesten áthaladó viszont köteles az áthaladást-a megkezdett irányban-mielőbb befejezni.

b. Tilos - Nem léphet le a járdáról, felkészülhet az áthaladásra.

c. Változás - Gyalogos már nem léphet az úttestre, az úttesten áthaladó viszont köteles az áthaladást-a megkezdett irányban-mielőbb befejezni.

d. Tilos - Nem léphet le a járdáról, felkészülhet az áthaladásra.

 

4. Mögöttem kanyarodj!
Kiegészítő karjelzéssel

 

1. Tilos - Megállás

2. Tilos - Megállás

3. Tilos - Megállás

4. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőr mögött balra továbbhaladhat.

a. Szabad - Átmehet az úttesten

b. Tilos - Nem léphet le a járdáról

c. Szabad - Átmehet az úttesten

d. Tilos - Nem léphet le a járdáról

 

5. Előttem kanyarodj!
Kiegészítő karjelzéssel

 

1. Tilos - Megállás

2. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőr előtt balra továbbhaladhat

3. Tilos - Megállás

4. Tilos - Megállás

a. Szabad - Átmehet az úttesten

b. Tilos - Nem léphet le a járdáról

c. Szabad - Átmehet az úttesten

d. Tilos - Nem léphet le a járdáról

 

6. Lassítás! Kiegészítő karjelzéssel

 

1. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőrt megkerülve balra tovább haladhat

2. Tilos - Megállás

3. Szabad - De lassan

4. Tilos - Megállás

a. Tilos - Nem léphet le a járdáról

b. Szabad - Átmehet az úttesten

c. Tilos - Nem léphet le a járdáról

d. Szabad - Átmehet az úttesten

 

7. Gyorsítás kisegítő karjelzéssel

 

1. Tilos - Megállás

2. Szabad - GYORSABBAN egyenesen, jobbra vagy a rendőrt megkerülve balra tovább haladhat

3. Tilos - Megállás

4. Szabad - Egyenesen, jobbra vagy a rendőrt megkerülve balra tovább haladhat

a. Szabad - Átmehet az úttesten

b. Tilos - Nem léphet le a járdáról

c. Szabad - Átmehet az úttesten

d. Tilos - Nem léphet le a járdáról

8. Megállás előttem karjelzéssel

 

Rendőr előtt vagy a rendőr által mutatott helyen meg kell állni

 

 

Ha valaki mégsem biztos a karjelzések ismeretében, akkor az alábbiakban elolvashatja, hogy mit ír a KRESZ a rendőri karjelzésekről:

6. §

(1) A forgalmat az útkereszteződésben irányító rendőr karjelzései:

a) a rendőr mindkét karjának oldalirányú kinyújtása

- a kinyújtott karral párhuzamos irányból érkezők részére szabad utat jelez: a gyalogos az úttesten áthaladhat; a járművel - ha jelzőtábla nem tiltja - az erre vonatkozó szabályok megtartásával egyenesen, valamint jobbra vagy balra bekanyarodva tovább szabad haladni;

- a kinyújtott karra merőleges irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet; a járművel az útkereszteződésnél - a kijelölt gyalogosátkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző útburkolati jel, ezek hiányában az útkereszteződés előtt - meg kell állni;

b) a rendőr függőlegesen feltartott karja a forgalom irányának megváltozását jelzi: a gyalogos az úttestre nem léphet, az úttesten levő gyalogos pedig köteles az áthaladást mielőbb befejezni; a járművel az a) pontban említett helyen meg kell állni, ha azonban biztonságosan megállni már nem lehet, az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni;

c) ha a rendőr a jobb karjával maga mögé int, bal tenyerét pedig a balról jövő forgalom felé fordítja, a jobbról érkező járművek - a rendőr mögött - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a jobbról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

d) ha a rendőr jobb karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int, a balról érkező járművek - a rendőr előtt - balra bekanyarodhatnak; a jelzés nem tiltja a balról érkező járművek egyenes irányban való továbbhaladását vagy jobbra bekanyarodását, de a többi irányból érkezők részére a továbbhaladás tilalmát jelenti;

e) karjelzés hiányában a rendőr vállával párhuzamos, illetőleg vállára merőleges irányból érkezők részére - értelemszerűen - az a) pont rendelkezései az irányadók;

f) ha a rendőr kinyújtott karjával maga felé int, ezzel a sebesség növelésére, ha pedig kinyújtott karját le- és felfelé mozgatja, a sebesség csökkentésére ad utasítást.

 

(2) Ha a rendőr a forgalmat nem útkereszteződésben irányítja,

a) a járművek megállítására

aa) karjának vagy fehér szegélyű piros tárcsának függőleges feltartásával, piros vagy fehér fény körbeforgatásával, illetőleg síppal ad jelzést,

ab) menet közben a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból, illetve motorkerékpárról ad jelzést, karjának, fehér szegélyű piros tárcsának, piros vagy fehér fényű lámpának fel-le mozgatásával, illetőleg hangszórón vagy a megállásra felhívó szövegű felirattal;

b) a megkülönböztető fényjelzést használó gépkocsiból vagy motorkerékpárról, illetőleg rendőrségi helikopterről hangszórón keresztül adott, a követendő közlekedési magatartásra vonatkozó utasításának megfelelő módon kell az úton közlekedő jármű vezetőjének eljárnia.

 

(3) A rendeletben meghatározott egyéb közúti jelzések és a forgalmi szabályok csak annyiban irányadók, amennyiben a rendőr jelzésével nem ellentétesek.

Szentes, 2007. 09. 26.

.