Városi elismerések átadása - 2005. okt. 23.

 

 

 

2005. október 23.-án a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Köztársaság kikiáltása 16. évfordulójára való megemlékezés.

 

 

 

A zászlófelvonást követően megkoszorúzták a református templom mellett található az 56-os áldozatok emlékére állított kopjafát.

A Kossuth téri megemlékezést követően az ünnepség a Városháza dísztermében folytatódott, ahol ünnepélyes keretek között városi kitüntetések kerültek átadásra.

 

 

Az ünnepség teljes hanganyaga ITT hallgatható meg!

 

 

 

Az ünnepség elején Galkó Bence színművész szavalta el Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét, majd utána a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Blockflőte Együttese lépett a képzeletbeli színpadra.

 

 

 

Az ünnepség kulturális műsorszámai után Szirbik Imre polgármester ünnepi beszéde következett.

 

 

 

Szirbik Imre polgármester ünnepi beszéde ITT hallgatható meg!

 

DÍSZPOLGÁRI CÍM ÁTADÁSA

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZENTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet adományozza Gera József repülőtervező, fejlesztő mérnöknek, a NASA Űrkutatási Központ nyugalmazott munkatársának, az űrkutatás területén végzett világszínvonalú tevékenységéért, országunk és városunk hírnevének öregbítéséért.

 

 

 

Gera József kitüntetett munkásságát Kotymán Imre az ünnepelt régi barátja méltatta.

 

A méltatást ITT hallgathatják meg!

 

 

Gera József köszönő szavait ITT hallgathatják meg!

 

A szentesi repülőtéren kedvelte meg a gépmadarakat gyerekkorában Gera József, akit most a város díszpolgárává fogadott. Még 1956-ban ment ki Amerikába, ahol a NASA Űrkutatási Központban évtizedekig dolgozott repülőtervező és fejlesztő mérnökként.

Gera József ott bábáskodott az Apollo-11 körül. A NASA Űrkutatási Központ munkatársaként ugyanis tagja volt annak a háromfős csapatnak, amely 1969 júliusában Neil Armstrongék Holdra való leszállását vezérelte. Gera József mindmáig a műszaki tudomány egyik legnagyobb mérnöki teljesítményének tartja, hogy Armstrongék leértek a Hold felszínére. A szentesi születésű mérnök azt mesélte: Kennedy elnök 1961-ben ígérte meg az ország népének, hogy tíz éven belül elérik a Holdat, leszállnak, és biztonságosan visszahozzák onnan az űrhajósokat. Gera Józseféknek azonban ennél rövidebb idő alatt sikerült megvalósítaniuk az Apollo-projektet. A nagy múltú űrkutatási központnál egyébként 33 esztendeig dolgozhatott


 


 

SZENTES „VÁROSÉRT” Emlékérem átadása

 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SZENTES „VÁROSÉRT” Emlékérmet adományozza az alábbi személyeknek, illetve szervezetnek:

 

 

Balogh Terézia tanárnőnek

szakmai munkája és a közérthető tudományos ismeretterjesztés területén végzett
kiemelkedő tevékenységéért.

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán szerzett diplomát. Pályáját Nagymágocson kezdte, a Koszta József Általános Iskolába 24 éve tanít..

Szakmai programjának mottója: Hatékonyság, minőség, jókedv és partneri együttműködés. Számtalan tanfolyam, továbbképzés, előadás szervezője. 1982-től lát el megyei szakfelügyelői feladatokat, valamint tankönyv és tanterv lektorálást.

Minden évben ott vannak tanítványai kémia, környezetvédelem és matematika országos tanulmányi versenyek döntőjén, ahol számos dobogós helyezést érnek el.

Emberileg és szakmailag is jó kapcsolatokat alakított ki az iskolákkal, a tankönyv kiadókkal, a különböző civil szervezetekkel.

20 éve a szentesi Tudományos Ismeretterjesztő Társulat titkára. A TIT jelmondata: „Tudománnyal a népért”. Vezetésével, itt helyben ezt valósítják meg: Tevékenységük egyik kiemelt területe az általános iskolai korosztály körében végzett tehetséggondozás. Céljuk, hogy az ifjú korosztály minél szélesebb rétege vegyen részt a tanórákon kívüli ismeretszerzésben. Fontosnak tartják a településtől független esélyegyenlőség biztosítását.


 


 

 

Berkes János operaénekesnek

kiemelkedő művészeti tevékenységéért, városunk hírnevének öregbítéséért és
önzetlen segítő munkájáért.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ének szakán alapozta meg tudását.

1971-től a Magyar Állami Operaház oszlopos tagja.

Azóta a legnevesebb operák főhőseit megformálva szerepelt a világ híres színpadain, megnyert számos énekversenyt.

Évtizedek óta művészi tevékenységével és elért sikereivel nemcsak hazánknak, hanem szülővárosának is sok elismerést szerzett.

Szívesen tér vissza szülővárosába Szentesre, ahol már többször lépett fel jótékony céllal. Legutóbb a Szent Anna templom orgonája felújításáért adott nagysikerű hangversenyt.


 


 

 

Mészáros Júlia nyugalmazott osztályvezetőnek, pedagógusnak

az oktatás és a közművelődés területén több mint négy évtizeden keresztül végzett kiemelkedő munkájáért, illetve meghatározó szolgálatáért.

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett középiskolai tanári oklevelet – magyar történelem szakon.

Nevelőtanári állást vállalt a középiskolai leánykollégiumban, ahol hivatásává vált a faluról, tanyáról, gyakran csonka családból bekerült fiatalok nevelése.

A közel két évtizedes osztályvezetői munkássága alatt óvodák, iskolák, gyermekjóléti és művelődési intézmények sora épült fel.

Kiemelt feladatának tekintette a hátrányos körülmények között élők művelődésének, fejlődésének elősegítését, valamint a széles rétegek ismereteinek bővítését.

Jelentős szerepet vállalt a város múltjának és irodalmi értékeinek feltárásban, s a nagyközönséghez való eljuttatásában.

Hitvallása: a kiemelkedés egyetlen útja, a tudás és műveltség megszerzése. Nyugdíjba vonulása után évekig tanított a város középiskoláiban és ma is aktív közéleti személyiség.

 

 

 

 


 


 

 

Mészáros Zoltánnak, a Hunor-Coop Rt. vezérigazgatójának

a város gazdasági életében betöltött vezető szerepe, Szentes érdekében végzett önzetlen, sokoldalú munkájáért.

ÁFÉSZ ösztöndíjasként Szolnokon, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. Végigjárta a munkahelyi ranglétrát, majd 1997-ben ÁFÉSZ elnökhelyettesnek nevezték ki, 2002-ben elnökké választották.

2004. január 1-től az ÁFÉSZ által alapított Hunor-Coop Rt. vezérigazgatója Az irányítása alatt álló cég számos civil és karitatív szervezetet, sport- és kulturális egyesületet támogat.

. Több szervezet igazgatósági, elnökségi, illetve felügyelő bizottsági tagja.

Öt éve a Szentesi Teniszklub elnöke, a Csongrád Megyei Teniszszövetség elnökségi tagja.

Nevéhez kötődik a nagysikerű Lecsófőző Fesztivál megrendezése, mellyel hagyományt teremtett Szentesen, a paprika és paradicsom hazájában.

 

 


 


 

 

Szatmári-Nagy Szilvia táncpedagógusnak, sportegyesületi elnöknek

kiváló táncpedagógusi munkája, városunk hírnevének népszerűsítéséért.

Először táncosként, majd táncpedagógusként hosszú esztendőkön át, fiatalok százaival szerettette meg a mozgás ezen formáját, s nevelt belőlük Szentes számára hírnevet hozó versenyzőket, és tartással bíró, a munkát és a másik embert megbecsülő személyiségeket.

A Szilver TSE 1992 óta működik jelenlegi formájában, ahol évente közel 100 fiatal tanul társas, illetve versenytáncot. Erre a széles bázisra alapozva kerülnek ki azok a neves versenyzők, akik a hazai és a nemzetközi versenyeken nemcsak saját maguk és a klub dicsőségét alapozzák meg, hanem messzi földre elviszik a város jó hírnevét is.

Ezeket az eredményeket Szatmári-Nagy Szilvia magas színvonalú edzői-nevelői munkássága, illetve az egyesület életének szervezésében, a versenyeztetés és utánpótlás-nevelés érdekében kifejtett odaadó tevékenysége fémjelzi.


 


 

 

Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesületnek

az ifjúság körében végzett igényes és színvonalas kulturális nevelő munkájáért.

 

A keresztény szellemben működő egyesület 1991-ben alakult. A tagság akkori középiskolás diákokból szerveződött, akik azóta is kötődnek a közösséghez. Gyermekkórust, táncházat, filmklubot működtetnek. Zenés, irodalmi műsorokkal lépnek fel városunkban és országszerte.

Szabadidős programokat, kirándulásokat szerveznek az ifjabb korosztály számára. Tíz éve szerkesztik "Hitpercek" címmel a vasárnaponként jelentkező rádióműsort.

A gyermekeket, fiatalokat érintő kérdésekről előadásokat rendeznek.

Az általános iskolások számára évente hagyományőrző tábort és ifjúsági találkozókat tartanak. Nevelő munkájukat önzetlenül, a közösségi értékek szellemében végzik.

 

 

 

Az ünnepség végén már csak a gratulációk fogadása volt hátra.

 

 

 

Szentes, 2005. 10. 27.

 

.