Pedagógusok elismerése

 

"Nem véletlen, hogy a pedagógus nap mindig a tanév végéhez legközelebb eső hétvégére esik. Valami jelképes van abban: ahogyan az alkotó az alkotás végén egy pillanatra megpihen és visszanéz, és talán jóleső érzéssel teheti ezt azzal a gondolattal, hogy tudásban több, emberségben erősebb, problémáival kevesebb, de mégis a korához az életben jobban eligazodó diákot bocsát útjára. És amikor meglátja a gyerek szemében a felcsillanó, talán szóban nem, de a mosollyal, a mozdulattal, az emberi tartással kifejezhető köszönetet, akkor nyugodtan mondhatja, nehéz volt, küzdelmes volt, kölcsönösen elfáradtunk, de érdemes volt."

 

 

2004. június 4-én több mint 200 diák és pedagógus kapott meghívást a városi pedagógusok és a tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulók elismerésének átadására.

 

 Díszdiplomások

Bécsy Sándorné (Horváth Margit)

 

1936-ban a Szegedi Tanítónőképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét. 1938-40-ig a Bihar megyei Bölcsipusztán uradalmi iskolában, majd Margittán, Érábrányban tanított. 1947-ben visszajött Magyarországra és a nagymágocsi Általános Iskolában sikerült állást kapnia. 1954-68-ig nyugdíjba vonulásáig, a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított.

Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása Bécsy Sándornénak vas díszoklevelet adományoz.


Györgyi Antal

1944-ben végezte el a Keszthelyi Gazdasági Akadémiát, ahol okleveles agrármérnöknek nyilvánították. 1944 júniusától a Berettyóújfalui Téli Gazdasági Iskolához ideiglenes segédtanárként nyert beosztást. A Földművelésügyi Minisztérium, mint főhatóság szolgálati érdekből gyakran helyzete át az ország különböző pontjain működő iskolákhoz. Csorvás, Orosháza, Vámosmikola, Füzesgyarmat, Gyoma, Fácánkert, Békéscsaba, Karád, Hajdúdorog után 1957. szeptemberétől nyugdíjba vonulásáig Szentesen teljesített szolgálatot különböző beosztásokban. Kezdetben gazdasági tanár, majd a Szentesi Mezőgazdasági Technikum igazgatóhelyettese, utóbb megbízott igazgatója lett. 1969-ben az országos szakfelügyelői hálózat tagjaként szakfelügyelői feladatokat látott el. Ezt követően a kollégium vezetője volt 1980-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Jogutód intézményként a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara Györgyi Antalnak gyémánt díszoklevelet adományoz, melyet betegsége miatt leánya fog átvenni az egyetem tanévnyitó ünnepségén.


Turai József

 

1954-ben a Szegedi Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. 1953. július 1-jétől mint gyakorló éves tanító munkába állt Mezőberény tanyasi iskolájában és 1955-ig összevont 1-8 osztályt tanított. 1957–1965-ig a Felsőbordányi Iskolánál összevont 5-8 osztályt vezetett. 1965. augusztus 1-től 1972-ig igazgatói munkakörben dolgozott a tolna megyei Kéty településen az iskola összevonásáig. 1972–79-ig Mórágyon tanított 5-8 osztályban fizikát, történelmet, testnevelést. 1979-1995-ig, nyugdíjazásáig a Szentes-Magyartési Általános Iskola 5-8 összevont osztályának volt vezetője.

Pedagógiai munkája fontos területének tekintette az iskolai színjátszó csoporttal végzett tevékenységet, kulturális seregszemléken rendszeresen részt vettek. A zenebarát szakkörben furulya- és citeraoktatás folyt, rendszeresen szerepeltek iskolai és társadalmi ünnepeken is. A magyartési Móra Ferenc Klubkönyvtár vezetőjeként 1979-től 1997-ig szervezte a TIT előadásokat, a könyvtár tevékenységét és a klub munkát.

Szoros közösségben élt a település lakóival.

Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása Turai Józsefnek arany díszoklevelet adományoz.


Bucsány György

 

1954-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg magyar nyelv- és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1959-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen okleveles történelem szakos általános iskolai tanári diplomát is szerzett. 1953/54-ben Csornán, 1954–56-ig Csurgón, 1956–59-ig a Kecskeméti Mezőgazdasági Technikumban, 1959–1995-ig a szentesi Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola és jogelődjeiben dolgozott, előbb tanárként, majd 1969–1995-ig, nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettesként. 1990 óta tagja a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Helytörténészként is tevékenykedik: elsősorban Szentes szépirodalmi kapcsolatairól igyekszik adatokat feltárni, emlékező sorokat megjelentetni.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Bucsány Györgynek arany díszoklevelet adományoz, melyet szeptemberben az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.


Buzgó Ferencné (Szécsi Anna)

 

1954-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg magyar nyelv- és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1954–57-ig Nagybánhegyesen, majd Szentmártonkátán, Abonyban, ezután 11 évig Mindszenten a Dózsa-telepi Általános Iskolában tanított. 1972-74-ig Tatabányán a 314. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, majd a tatabányai Kossuth Lajos Általános Iskolában, 1976–1985-ig, nyugdíjazásáig a Derekegyházi Általános Iskolában dolgozott magyar tanárként és napköziotthon munkaközösség vezetőként. Mint magyar szakos tanár minden iskolában, ahol dolgozott irodalmi szakkört is vezetett. Legtöbb eredményt a mindszenti és derekegyházi gyermekekkel ért el, több arany és ezüst fokozatot nyertek.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Buzgó Ferencnének arany díszoklevelet adományoz.


Dancsó János

 

1954-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika- és kémia szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1953. július 13-tól 1954-ig a Kiskőrösi Általános Iskolában tanárjelöltként kezdte pályafutását. 1954. augusztus 1-től a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított 1994-ig nyugdíjazásáig, de nyugdíjasként is dolgozik, jelenleg is tanít.

Matematika szakkört vezet, ahol a tehetséggondozást ápolja. 1955-től – több mint 20 éven keresztül – a városi kémia munkaközösség vezetője volt, részt vett az új kémiai tanítás előkészítésében. Matematikából a „Forrainé”-féle módszert alkalmazta, bemutató tanításokat tartott nemcsak városi, hanem járási szinten is. Tanítványai mindkét tantárgyból országos versenyeken is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el. Pedagógiai munkája elismeréseként kémia tanításáért a Hevesy György, matematika tanításáért a „Beke Manó” Emlékérmet kapott.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Dancsó Jánosnak arany díszoklevelet adományoz.


Veres János

 

1953-ban a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika és kémia szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1952. augusztus 1-től a Kondorosi Általános Iskolában gyakorlótanárként dolgozott. 1957-ben matematika-fizika szakfelügyeletet látott el. 1959–1967-ig Csabacsűdön igazgatóként látta el feladatát, majd 1967. augusztus 1-jétől a szentesi Általános Iskolai Diákotthon vezetője lett. 1968 szeptemberétől 1990 decemberéig, nyugdíjba vonulásáig a 603. Ipari Szakmunkásképző Intézet igazgatójaként tevékenykedett.

Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Veres Jánosnak arany díszoklevelet adományoz.


Kálmán Dezsőné (Dömsödi Terézia)

 

1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. 1952. márciustól júniusig a Szentes külső-dónáti külterületi általános iskolában dolgozott.

1952. szeptemberétől 1953. júniusáig gyakorló évét a Nagytőke-Zalotai külterületi általános iskolánál töltötte le. Ezután 1954-61-ig az ördöngősi, 1961–81-ig, leszázalékolásáig a derekegyházi Központi Általános Iskolában tanított. Ezután 1984 márciustól júliusig ismét ez utóbbi általános iskolában dolgozott.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Kálmán Dezsőnének arany díszoklevelet adományoz


Böszörményi Istvánné (Horváth Rózsa)

 

1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1954. júliusától az I. sz. Óvodában (Beloiannisz u. 10.) kezdte meg munkáját. Az óvoda a 60-as évek elején életveszélyessé vált, az új épület elkészültéig a IV. sz. Villogó utcai óvodában dolgozott. A mai Szent Anna utcai óvodából ment nyugdíjba. Szakmai tudását továbbképzésekkel bővítette, 2 éves módszertani továbbképzést is elvégzett.

Több alkalommal nyári gyakorlatra küldött óvónő-jelöltekkel is foglalkozott. 1991-ben nyugdíjba vonult, de még 2 évet továbbdolgozott.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara a Böszörményi Istvánnénak arany díszoklevelet adományoz


Faragó Péter Pálné (Bujdosó Mária)

 

1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1953-tól

1954-ig a hódmezővásárhelyi Pál Utcai Óvodában kezdett el dolgozni. 1954. augusztus 19-től szeptember 28-ig a szentesi dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvodában idény napközi vezetőként, 1954-től 5 évig vezető óvónőként a Szegvár-kórógyszentgyörgyi napköziotthonos óvodában, 1959-60. októberéig a Zirci Állami Óvodában óvónőként dolgozott. Majd 2 évig a derekegyházi Óvodában vezető óvónőként, 1962–64-ig az Árpád Utcai Óvodában beosztott óvónőként, 1964-től közel 25 évig a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda vezető óvónőjeként dolgozott 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig. 1990-ben nyugdíjasként még 4 hónapot a Köztársaság Utcai Óvodában óvónőként dolgozott.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Faragó Péter Pálnénak arany díszoklevelet adományoz


Molnár Lászlóné (Horváth Julianna)

 

1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1953. február 1-től gyakornok óvónőként dolgozott a hódmezővásárhelyi Észak Utcai Óvodában. 1954-től a Kútvölgy parti Iskolában idény napközit vezetett. 1954. szeptember 23-tól a szentesi Horváth Mihály utcai Csecsemőotthonban dolgozott. 1954. november 1-től a Rákóczi Ferenc Utcai Óvodában kapott elhelyezést, mint beosztott óvónő. 1956-tól vezető helyettesi beosztásban látta el feladatait. 1965-től, mint függetlenített vezetőóvónőként dolgozott 4 majd 6 csoportossá fejlesztett óvodában, ahol bázis óvodaként bemutatókat is szervezett. 1973-tól a budapesti I. Kerületi Iskola Utcai Óvodában, majd 1975–1983-ig nyugdíjazásáig a XIII. Kerületi Szent István Körúti Óvodában dolgozott. Ezt követően a budapesti II. kerületben nyugdíjas óvónőként csoportot vezetett.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Molnár Lászlónénak arany díszoklevelet adományoz.


Molnár Lídia

1954-ben a kunszentmártoni Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1954-től a törökszentmiklósi, szegvári, fábiánsebestyéni óvodában beosztott óvónőként kezdte munkáját. 1956–77-ig a szegvári óvodában vezető óvónőként, majd 1977-1978-ig szentesi, 1978–80-ig a Nagytőkei Óvodában szintén vezető óvónőként tevékenykedett. Ezt követően 1 évig szentesi óvodában, illetve 1981–82-ig, nyugdíjba vonulásáig a Vásárhelyi Úti Óvodában vezető helyettesként dolgozott.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Molnár Lídiának arany díszoklevelet adományoz, melyet a szeptemberi tanévnyitó ünnepségen vesz át.


Vörös Jánosné (Horváth Mária)

 

1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1950 májusától 1953 novemberéig a Damjanich Utcai Óvodában, a hódmezővásárhelyi Malom Utcai Óvodában, majd újból a Damjanich Utcai Óvodában dolgozott óvónőjelöltként. 1953 novemberétől közel 32 évig, 1985-ig nyugdíjba vonulásáig az Árpád Utcai Óvoda vezető óvónője volt. Ezután 1986–1993-ig, 7 évig a nagytőkei Óvodában dolgozott vezető óvónőként.

Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Vörös Jánosnénak arany díszoklevelet adományoz.


 

 

 Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak

 

Varga Józsefné

a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda óvónője

 

1966 óta dolgozik az intézményben. Munkáját tudatosság, precízség és gyermekszeretet jellemezte. Kedves, nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniség, akihez mindig bizalommal fordulhattak a gyermekek és a szülők egyaránt. Kolléganői munkáját is segítette tanácsokkal, tapasztalatai átadásával. Városi szakmai továbbképzéseken aktívan vett részt, bemutató foglalkozásokat is tartott. Főiskolai hallgatóknak is továbbadta elméleti és gyakorlati tudását. Pályázatok írásával segítette az óvoda eszközállományának bővítését. Az „Ovi-kondi” pályázat megírásában és a tornaszoba kialakítási munkálataiban jelentős részt vállalt. Nagyon sok gyermek részére tette széppé és tartalmassá az óvodai életet, türelemmel és szeretettel készítette fel őket az iskolai életre. Meghatározó szerepe volt az Óvoda arculatának kialakításában, melynek eredményeként az Óvoda helyi sajátossága ma is az egészséges életmódra nevelés.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


Csige Istvánné (Berezvai Erzsébet)

a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője

 

1967-ben szerezte meg a Bajai Tanítóképző Intézetben oklevelét. Először Kiskunfélegyházán, majd Magyartésen tanított összevont osztályban. 1969-től Szentesen, 1971-től, nyugdíjba vonulásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. Részt vett az országos kísérletként elindított nyelvi- irodalmi kommunikációs programban, elvégezte a 4 éves tanfolyamot, és mint bázis iskola tanítója dolgozott. Hosszú évekig iskolai- és városi alsótagozatos anyanyelvi munkaközösség-vezető volt. Több éve közoktatási szakértő. A megyei alsós Petőfi szavalóversenyek szervezője, mellette számos program kidolgozója és megvalósítója volt. Munkájára a nagyfokú szakértelem és lelkiismeretesség volt a jellemző.

37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


Berczeli Sándorné (Szabó Terézia)

a Klauzál Gábor Általános Iskola tanárnője

 

1976-ban szerezte meg a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakos tanári diplomáját, de képesítés nélkül dolgozott külterületi iskolában főiskolai tanulmányai mellett. 1974-től a Berekháti Általános Iskolában, 1977–84-ig igazgatóhelyettesként dolgozott a városszéli iskolában. 1984-től az újonnan megnyíló Klauzál Utcai Általános Iskolában szakjának megfelelő munkakört látott el. Munkáját mindvégig a gyermek és a szakma iránti szeretet vezérelte. Pályája során nagyon sokféle társadalmi munkát végzett, táborokat szervezett. Jelenleg gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot lát el eredményesen. Tanítványait szívesen korrepetálta, készítette fel versenyekre. Széles látókörű, az új dolgok iránt fogékony szemléletével szakmája fejlődését figyelemmel kísérte, tapasztalatait beépítette a mindennapi munkájába.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


Dr. Czirbus Antalné (Turcsány Rózsa)

a Klauzál Gábor Általános Iskola tanárnője

 

A debreceni Agrártudományi Egyetem elvégzése után a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen mérnök-tanári végzettséget szerzett. 1977-ben a nagymágocsi Általános Iskolában kezdte a pedagógus pályáját. Biológiát és technikát tanított, valamint szívesen vállalt osztályfőnökséget. 1979-ben járási szakfelügyelői teendőkkel bízták meg technika tantárgyból. 1980-ban igazgató helyettes lett. 1984-től a Klauzál Utcai Általános Iskolában tanít biológia-technika szakos tanárként. Mindig nehéz sorsú, problémás életű gyerekek osztályfőnöke volt. Rengeteg energiát, sok odafigyelést, szeretetet fektetett munkájába.

27 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


Muzsik Jánosné (Szűts Hajnalka)

a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanárnője

 

1968-ban végzett az egri Tanárképző Főiskola biológia-testnevelés szakán. Derekegyházán kezdte hivatását. Később a Kossuth Téri Általános Iskola tanyai kollégiumában nevelői állást kapott, de emellett edzőként több sportágban készítette fel az iskola tanulóit a diákolimpiákra. 1975-től egyetlen testnevelőként dolgozik a Kossuth Téri, majd 1992 óta jogutódjában, a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. Korábban három, később két párhuzamos osztály felső tagozatos tanulói testi nevelésének és versenyeztetésének egyedüli felelőse. Ezen óriási feladat rengeteg energiát igényelt. Az iskolai munka mellett tevékeny részese a mai napig a városi sportéletnek. Igen sokoldalú sportszakember és testnevelő. A versenysport mellett életének fő feladatának tekintette minél többek aktív bevonását a tömegsport mozgalomba.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


Dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet

a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola tanárnője

 

A szentesi körzetre legjellemzőbb kertészei tárgyat, a zöldségtermesztést és zöldséghajtatást tanította. Munkáját a pontosság, rend, nagy szakmai szeretet jellemzi. Tanítványai sorozatban nyertek országos szakmai versenyeket. Volt tanítványai ma is a körzet legjobb kertész szakemberei. Amíg működött az iskola kollégiuma, nevelőtanári feladatot is ellátott. Később – egészen a 2000/2001-es tanévig – ifjúságvédelmi felelős is volt. Kollégái is becsülik szakmai, emberi magatartását, a szakmai munkaközösség 1986-tól vezető tanárrá választotta. Ebben a minőségben a fiatal tanárjelölteket is ellátta tanácsokkal, munkájukat segítette. Az elmúlt és az idei tanévben a nappali tagozatos tanulók oktatásán kívül a felnőtt tanfolyamos oktatás szervezését, az ezzel összefüggő pályázatokat, a tanfolyamok vezetését is maradéktalanul elvégezte.

31 éves magas színvonalú elméleti és gyakorlati oktatása elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


Kanfi Horváthné Szabó Edit

a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanárnője

 

1967-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte magyar-történelem szakos tanári diplomáját. Először 7 éven át általános iskolai tanárként, majd 1974-től a jelenlegi Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanáraként tagozatvezetőjeként és igazgatóhelyetteseként dolgozott. Pedagógiai és vezetői munkáját pontosság, igényesség, következetesség jellemezte.

36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


Piti László

a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanára

 

Pedagógusi pályáját szakoktatóként 1966 szeptemberében kezdte, műszaki szakoktatói végzettségét a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerezte. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola pedagógusaként a géplakatos tanulók gyakorlati képzését végezte először a HÓDGÉP, majd a jelenlegi Legrand Rt. tanműhelyeiben. Következetes, jó szakmai munkája eredményeként tanulói több alkalommal értek el kiemelkedő helyezéseket Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken.

38 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.


 

 

 Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként

 tanácsosi címet kapnak

 

 

Rácz Lászlóné tanító Klauzál G. Ált. Isk.              Hering Ferencné tanító Petőfi S. Ált. Isk.


 

 

 Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként

 városi elismerést kapnak

 

 

 

Nagy Ágnes vezetőhelyettes Apponyi T. ÓMK.                Virág Györgyné óvodaped. Felsőpárti ÓMK. Damjanich U-i Óv.

 

 

Molnárné Szabó Csilla óvodaped.                                                 Farkas Lászlóné óvodaped.

Kossuth U-i ÓMK. Farkas A. U-i Óv.                                   Köztársaság U-i ÓMK. Dr. Mátéffy U-i Óv.

 

 

Fekete Zoltán tanár Koszta J. Ált. Isk.                                     Pólya Sándor tanár Kiss B. Ref. Ált. Isk.

 

 

Baloghné Tekse Éva tanár Rigó Alajos Iskola                           Kozák Ferencné tanár Zsoldos F. Középi.

 

 

 Szili Imre tanár Pollák A. Műsz. Szk.                                   Volosin Vlagyimir Petrovics tanár Horváth M. Gimn.

 

Bakai Lászlóné gazd. ighelyettes Boros S. Szakközép.


 

 

 Szakszervezeti kitüntetések

 

 

 

Budapesten az Eötvös József Emlékérem Vas fokozat kitüntetését kapta Bácskai Mihályné a Horváth Mihály Gimnázium nyugalmazott tanára, valamint Arany fokozat kitüntetést kapott Földi Vilmos nyugalmazott kollégiumi igazgató.

 

Eötvös József Emlékérem Arany fokozat kitüntetést kapja

 

 

Várkonyi Károlyné (a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola tanára) titkár

 

 

Eötvös József Emlékérem Ezüst fokozat kitüntetést kapja

 

 

Erdőhátiné Bocskai Zsófia (a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gyermekotthon gyermekfelügyelője)

 

 

Eötvös József Emlékérem Bronz fokozat kitüntetést kapják

 

 

Török Gézáné nyugdíjas tanárnő                  Vörös Jánosné nyugdíjas vezető óvónő

 

 

Buborné Zámbó Etelka és Zoltai Sarolta a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanára

 

Farkasné Kovács Eszter a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola tanára, titkár

 

Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplő tanulók, illetve

felkészítő tanáraik névsorát ITT tekinthetik meg!

 Figyelem!  A fenti linken elérhető oldal kb. 350 Kbyte,

ami azt jelenti, hogy több percbe is beletelhet, hogy letöltődjön.

 

 

Szentes, 2004. 06. 07.

 

.