„Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen”

Több százan jelentkeztek 50 helyre

 

 

 

2004. november 24-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” pályázati program első tájékoztatójára gyűltek össze azok a tartós munkanélküliek, akik szeretnének munkát vállalni.

 

 

 

A pályázati támogatás 50 fő foglalkoztatását biztosítja 12 hónapon keresztül az Önkormányzat intézményeiben, közalkalmazotti jogviszonyban, közalkalmazotti bértábla szerinti bérezéssel.

A megjelenteket Szirbik Imre polgármester köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a munkanélküliség csökkentését akár új munkahelyek teremtésével, akár a pályázati lehetőségeket kihasználva. Sajnálatát fejezte ki, hogy jelen program keretében nem tud mindenki munkát találni, de biztatta azokat is, akik most nem kerülhetnek a kiválasztottak közé.

 

 

 

A jelenlévők megismerhették a projektmenedzsment tagjait. A kiválasztás 3 lépcsős, részletes ütemtervét Mészáros Ágnes projektasszisztens mutatta be. Hangsúlyozta a kettős kötelezettségvállalás fontosságát. Egyrészről kötelezettséget vállal a menedzsment arra, hogy segíti az munkavállalókat egyéni pszicho-szociális problémáik megoldásában és abban, hogy a tréningek segítségével a program végére „piacképesebb” munkavállalókká váljanak.

 

 

 

Másrészről a jelentkezők arra vállalnak kötelezettséget, hogy aktívan vesznek részt a programban, együttműködve a Munkaügyi Központtal, az Önkormányzattal és a menedzsmenttel.

Gál Antal projektvezető a konkrét munkahelyekről és munkakörökről adott tájékoztatást. A rendezvény volt az első kötelezettsége a jelentkezőknek, hisz itt már ki kellett tölteni egy olyan kérdőívet, melyet az Európai Szociális Alap kért a jelentkezők adatainak nyilvántartására.

 

 

A programmal kapcsolatos érdeklődést jellemzi, hogy a rendezvényen 272 fő töltötte ki a kérdőívet.

Szentes, 2004. 11. 30.

.