Területi forduló a Damó-ban!

 

 

A Damjanich János Általános Iskolában rendezték meg a Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny területi fordulóját 2003. november 26-án, melyen 91 kisdiák mérte össze tudását a magyar nyelv helyes írásában.

Aki eljutott erre a versenyre, az már túl van egy iskolai válogató versenyen, így ők, mint az iskolájuk legjobb helyesírói versenyeznek.

 

 

A verseny résztvevői bizonyára hallottak már versenyük névadójáról, Simonyi Zsigmondról, a kiváló nyelvtudósról, akinek a mai napig sok mindent köszönhetünk, hogy írásunk helyes, jól érthető legyen mindenki számára. Nem véletlenül lett elnevezve az a verseny a századforduló kiemelkedő nagy alakjáról, aki a helyesírás fejlődését új utakra terelte.

 

 

Számos fontos helyesírási reformjavaslata közül néhány:

- a c és dzs betűk jelölése,

- az aki és ami névmások ma is elfogadott helyesírása,

- az egyszerűsítés elvének alkalmazása a hosszú és kétjegyű mássalhangzók helyesírásában (jegygyel jeggyel).

 

 

 

Simonyi Zsigmond tanácsolta azt is, hogy magyarosan írjuk a közkeletűvé lett idegen szavakat.

A Magyar Tudományos Akadémia 1901-ben elvetette Simonyi javaslatait, a Vallási és Közoktatási Minisztérium viszont elfogadta őket, és a Közoktatási Tanács elrendelte iskolai bevezetésüket.

Simonyi helyesírási reformjavaslataival 1903-ban megjelent az ún. „iskolai helyesírás". Ekkor kettéhasadt a magyar helyesírás egysége. Majd 1922-ben az Akadémia is magáévá tette Simonyi Zsigmond elveit, vagyis Simonyi munkásságával új irányt szabott a magyar helyesírás fejlődésének.

 

 

 

A tollbamondás és a feladatlap kitöltésekor a következőkre kellett vigyázni a versenyzőknek:

• Csak a magyar helyesírásnak megfelelő ékezetet fogadják el (karika, vízszintes egyenes . . . )

• Egyértelműen kell megkülönböztetni a kis és nagy kezdőbetűket, az ékezetek rövidségét és hosszúságát, illetve az egybe- és különírást! A félreérthető alakokat nem fogadják el!

• Az a versenyző, aki mást ír, mint amit diktáltak, szavanként egy-egy pontot veszít.

 

 

 

 

                  A feladatlapok és azok megoldásai               

                        

5-6 oszt. tollbamondás            7-8 oszt. tollbamondás

 

 

  5. osztályos tesztlap és annak megoldása

  6. osztályos tesztlap és annak megoldása

  7. osztályos tesztlap és annak megoldása

  8. osztályos tesztlap és annak megoldása

 

 

 

 A verseny végeredménye

Szentes, 2003. 11. 28.