Az ingatlantulajdonosok is a zsebükbe nyúlnak
 Lemondott a pesti cég a szentesi útról

Ajánlja a cikket?  A hét legnépszerűbb cikkei a látogatók szavazatai alapján
       | 2004-11-18 | Balázsi Irén

Összefonódást gyanítottak egyes szentesiek annak kapcsán, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be egy külterületi földút korszerűsítése érdekében. Kiderült azonban: ha sikerül támogatást nyerni az út megépítésére, az ottani ingatlanok tulajdonosainak is hozzá kell járulniuk a beruházás költségeihez.
Nyomtatható változat
Cikk küldése e-mailben
A heti legnépszerűbb 10 cikk
Pályázati pénzből aszfaltszőnyeget kaphat az alsóréti földút Fotó: Tésik Attila
Nem csitulnak a kedélyek a szentesi képviselő-testület azon határozata miatt, miszerint negyvenmilliónyi forintból szilárd burkolattal akarja ellátni az önkormányzat a Csongrádi út és a 451-es elkerülő szakaszát összekötő külterületi földutat. Ennek érdekében pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal operatív programjához csatlakozva, amelytől mintegy 30 millió forintos támogatást remél. A tízmilliós önrészt pedig a város jövő évi költségvetésének terhére tervezik fedezni. A pénzügyi bizottság nem támogatta az Alsóréten, az egykori Tóthtanyánál kezdődő és az elkerülő útig terjedő szakasz korszerűsítését.

Sipos Ferenc, az Együtt Szentesért képviselője szerint a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt az út mentén lévő ingatlanok tulajdonosainak kellene állniuk, mert a szilárd burkolattal értékesebb lesz a területük. A forráshiánnyal küzdő önkormányzatnak egyébként sincs forrása e beruházásra a pénzügyi bizottság álláspontja szerint.

A földhivatal nyilvántartása alapján a Tóthtanyánál lévő út és annak mentén az ingatlanok a fővárosi Primobau Ingatlanforgalmi és Kereskedelmi Kft. tulajdonában vannak. A Termál Szövetkezet felszámolásakor ez a társaság lett a gazdája 2003-ban ennek a területnek. Valóban adódik a kérdés: az önkormányzat miért költ egy pesti társaság tulajdonát képező út korszerűsítésére: A városfejlesztési bizottság MSZP-s elnöke, Baranyi Imre azt mondja, hogy a fővárosi kft. lemondott a Tóthtanyánál lévő útról a helyhatóság javára. Az útnak a kiépítésére az elkerülő útig azért van szükség, mert az ottani területet így kapcsolhatják be a település „vérkeringésébe". Az elnök szerint, ha elkészül a szilárd útburkolat, akkor számítani lehet a vállalkozók letelepedésére.

Nem a fejlesztést nehezményezi a jobboldali képviselő, Rébeli Sz. Tamás, aki azt nem érti, miért éppen ennek az útszakasznak a korszerűsítése fontos a lakosság közlekedése szempontjából. Az sem világos számára, miért ezt az utat kell kinyitni nagy hirtelenjében, amikor a felsőpárti lakosságnak talán még nagyobb szüksége lenne a Rákóczi utat összekötni a Csongrádi úttal. A képviselő hozzáteszi: a nagyhegyiek is szívesen vennék, ha az ingatlanuk árát az ottani utak felújításával megemelné az önkormányzat.

A város vagy harminc éve szeretné kinyitni a Tóthtanyánál lévő utat, ám a volt Termál Szövetkezet vezetői nem járultak hozzá. Móra József MSZP-s képviselő azt is elmondja: már régebben elkészült az Alsórét részletes rendezési terve, amely a Kiss Zsigmond utcának, a Tóthtanyát is érintő összekötését tartalmazza az elkerülő úttal. Most pedig van lehetőség a külterületi úthálózat pályázati pénzből való kiépítésére. A képviselő szerint azért kell beadni a pályázatot, hogy ne az adófizetők pénzéből, hanem külső forrásból valósuljon meg a terv. Móra úgy tudja: a jelenlegi földút mentén két cégnek és két magánszemélynek van ingatlana. Ha nyer az önkormányzat pályázata, a pályamunkában vállalt önrészhez nekik is hozzá kell járulniuk. Egyébiránt pedig más külterületi utak modernizálásánál is az a gyakorlat, hogy az ottani lakosság is állja a költségek bizonyos hányadát.