Horgászrend

A Szentesi Horgász Egyesület alapszabálya

Horgászrend a Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület Szentes vízterületeire

 1. A vizek partján az elhelyezkedés egymástól legalább 5 méter távolságban, érkezési sorrendben lehet az ott lévők zavarása nélkül.
 2. Csónak telepítése a Kurcán / kivéve a Bali hídtól az Eszperantó hídig / engedélyezett március 1-től november 15 - ig. Ezt követően a csónakot ki kell venni a vízből. Ezen szabály megszegése fegyelmi vétség. A csónakokat az egyesületnél nyilvántartásba kell vetetni. A kapott nyilvántartási számmal jól láthatóan a csónakot el kell látni. Csónakból horgászni a parton horgászók zavarása nélkül szabad és a horgászat befejeztével a letűző karókat kötelező kiszedni a vízből. Minden számmal ellátott csónak tulajdonosa, a csónak számával megegyező számú 1 db etetett helyet jelölhet ki magának.
 3. Tilos horgászni a Kurcán, az Ifjúsági Ház hídjától az Eszperantó hídig terjedő szakaszon, valamint a kórház területén. Ez a szakasz, a továbbiakban a városi védett szakasz.
 4. Halfogási korlátozások:
 1. Horgászni 24 órán át lehet. Éjszakai horgászatkor a közvilágítástól függetlenül a horgásznak ki kell világítania a horgászhelyét.
 2. Gyermek horgászok az új Halgazdálkodási törvénynek megfelelően az egyesület vizein csak érvényes állami jeggyel és területi engedéllyel , egy botos, orsó nélküli úszós készséggel "egyéb halra" horgászhatnak felnőtt felügyelete mellett.
 3. Stégen való horgászatkor, mind a stég tulajdonosa, mind a vendéghorgász köteles a part felől és a víz felől az ellenőrzésnek alávetni magát. A STÉGET LEZÁRNI TILOS!
 4. Szemetes helyen horgászni tilos.
 5. Fenti szabályok betartását kérjük minden horgásztársunktól. A szabályok megszegőivel szemben fegyelmi eljárást, súlyos esetben feljelentést tesz a Halászati Felügyelet felé a vezetőség.
 6. Elhagyott, elveszett területi engedély csak új váltásával pótolható, évi egy alkalommal.
 7. A fent nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend az irányadó.
 8. Az egyesület vizein mindenféle csónakmotor használata tilos.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Fogási Naplóban lévő tájékoztatót, amely tartalmazza az új országos méretkorlátozásokat, tilalmi időket, védett halfajokat és egyéb betartandó szabályokat.

A SZABÁLY NEM ISMERETE NEM MENTESIT A VÉTSÉG ALÓL!

Az egyesület saját kezelésében levő vízterületek:

HORGÁSZ MESTER TELEFONSZÁMA :

RENDŐRSÉG SEGÉLYHÍVÓSZÁMA:

Ellenőrök tel.számai:

Közterület-felügyelet