Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 04. hétfõ

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 -

Idõjárás: Esõs, borús nap

Munkaidõ: 6.00 - 18.00h

Létszám: 19 fõ

Látogatók: Lotz Károly úr a KM Minisztere, kíséretében a HÓDÚT, a beruházó, a kivitelezõ, a város vezetõi és a helyi országgyûlési képviselõk

Tevékenység:

Reggel 6 órakor kezdtük a munkát,. Az esõ miatt csak a fóliasátrak, illetve a felvert katonai sátor alatt tudtunk dolgozni. Folytattuk a neolit ház bontását, valamint megkezdtük a sátor alatt a körárok, valamint a körárok belsejében lévõ Q179 - Q180 - Q181-es objektumok további bontását. Elõször elkészítettük a Q181-es objektum északi felének bontását, majd megcsináltuk a metszetet, melyet késõbb egybefotózunk a Q179 - Q180 - Q181-es objektumokkal. Ezt követõen kivesszük az objektumok déli felében maradt fél részt is, s addig bontunk folyamatosan, míg egyértelmû régészeti jelenséget nem találunk. Úgy tûnik, a Q179-es objektum egy kerek gödör, amely viszonylag alacsony - ennek tapasztalatairól Vörös Gabriella számol majd be.

A téglaalapú sírgödörnek tûnõ Q180-as objektum mintegy 70 cm mély, több nagyjából vízszintes réteg figyelhetõ meg benne, amelyek nem iszapolódási csíkok. Viszonylag laza, humuszos betöltése barna, fekete, benne sárga agyagrögökkel. Leletanyag alig volt benne.

A Q181-es objektum betöltése. A nagyjából kerek gödör barna, fekete, laza humuszos betöltésében - miként ez a metszeten is jól látható - van egy felsõ kb. 50 cm-es csík, ami viszonylag egységes, vízszintesen rétegzett, de nem iszapolódott. Apró, világosabb sárga agyagszemcsékkel kevert talaja alatt viszont van egy olyan keményebb, egységesebb, sötétebb réteg, amely mintha elválna ettõl a felsõ 50 cm-es betöltéstõl: az alsó keményebb, a felsõ rész világosabb. Az 1 cm vastag sárga iszapolódási csík gyakorlatilag a gödör nyugati felében lévõ padka magasságában indul, ott figyelhetõ meg. De ez a csík nem jön már át a téglalap alakú sírgödör felé. Elképzelhetõ, hogy itt tulajdonképpen két gödörrõl van szó, egy kisebbrõl és egy nagyobbról. Erre a további bontások során figyelni kell. Amennyiben két gödör van, mindenképpen a kisebb a korábbi, a nagyobb az utólagos ráásás eredménye. A nagy gödör foltja éppen azt mutatja, hogy semmiképpen sem bolygatta meg a sír teljes felületét, mert a két beásás jól elkülönül színében.

S451 L5 Q181

A gödör déli felébõl állatcsontok kerültek elõ a laza fekete, barna humuszos betöltésbõl. A többi objektumhoz képest viszonylag sok a töredékes állatcsont. Úgy tûnik, egy széttrancsírozott állat csontjai, nagyjából egy típusúak, valószínûleg marhacsontok.

S451 L5 Q 181 J1

Állatcsont és kerámia a gödör északi felébõl.

S451 L5 Q181 J2

A gödör déli felébõl került állatcsont és kerámia. Ez a nagy kerek folt déli fele, innen megpróbáljuk külön jelenségszámmal csomagolni a J3-t, a gödör alatt lévõ, téglalap alakú beásás anyagát.

S451 L5 Q181 J3

A Q181-es objektum alatt lévõ téglalap alakú, valószínûleg sírfolt déli felébõl elõkerült kerámia és állatcsont.

S451 L5 Q180 J2

Az eredetileg téglalap alakú sírgödörnek tartott beásás déli felébõl elõkerült kerámia és állatcsont.

Létszám: a MÁV-tól 8 fõ, 3 saját munkás, továbbá az asszonyok létszáma kiegészült a Bognárné Varjasi Katalinnal, aki 10 órában fog dolgozni. Irodai munkát, számítógép kezelést és az ehhez kapcsolódó teendõket végez.

Az ásatásban meglátogatta a KM minisztere Lotz Károly úr, kíséretében a HÓDÚT, a beruházó, a kivitelezõ, a város és a képviselõ, országgyûlési képviselõi. A töltés tetejérõl megnézték a vízben ázó munkásokat, illetve az éppen vízben lebegõ területet.

Kazetta száma: S451 K6 A oldal


Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 05. kedd

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350

Idõjárás: Szeles, borongós, hûvös idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.15h

Létszám: 27 fõ

Látogatók: Paul McLean Bradford, Duna Tv

Tevékenység:

Reggel 6.00 órától 8 vasutas, 3 saját ember, az asszonyok, a múzeumi dolgozók, valamint 8.00 órától újabb 7 ember Faur úrtól dolgozott az ásatáson. Faur 15 emberét érintette, s gépi munkánk nincs.

Vendégünk: Paul McLean Bradfordból (University of Bradford).

Ásatási területünket elöntötte az éjjel lehullott csapadék, a víz. Megteltek vízzel a kibontott avar házak, a neolit ház és a többi objektum. Ennek oka elsõsorban az, hogy a Dankó János úr utasítására ásott szikkasztó árok épp a mi területünkre lejt, és odavezette az összes vizet. Gyakorlatilag, mintegy óriási vízgyûjtõ mûködött, amely nemcsak a szelvénybõl, hanem az útról, a környezõ területekrõl odavezette hozzánk a vizet.

A problémát jeleztem Balázs Ferencnek a HÓDÚT képviselõjének, s kértem, gondoskodjanak a terület víztelenítésérõl, mert nem tudunk így tovább dolgozni. Továbbá jeleztem azt is, hogy a korábbi egyeztetõ tárgyaláson megbeszéltek szerint folytatnánk a terület humuszolását, mert a megemelt munkáslétszám nekünk minden nap többszázezer forintos kárt jelent, ha nem tudjuk kihasználni kellõképpen. Õ jelzett a Leveller Kft képviselõjének, aki közölte, hogy a felázott talajon nem tudnak mozogni a gépekkel, s legkorábban holnap reggel tudnak kiállni. Egyben ígéretet tett arra, hogy megpróbálja leszívatni a vizet a területrõl, és a humusztöltésen túlra átnyomni. Jeleztem, hogy amennyiben ezt nem tudják megtenni, kénytelenek vagyunk bizonytalan ideig leállni a munkákkal. Csak akkor tudjuk folytatni a régészeti feltárásokat, ha az objektumok kiszáradtak. Erre pedig az agyagos talajban, ahol nem szivárog el a víz, akár hónapokat is kell várni.

A mai a következõ objektumokról kaptunk bõvebb információt:

Kibontottuk a Q184 - Q185 - Q186-os objektumokat. A Q186-os objektum egy - Paul McLean szerint - réz feldolgozásra utaló salakrög. A többi új objektum sír. Kibontottuk a Q177-es objektumot, amely egy szórt hamvasztású sír maradványa. Megnyestük a Q173-as objektum számú körárkos sírt. A körárkot körbebontottuk, illetve a körárkon kívüli és a belsõ részt is körben teljesen újranyestük, megtisztítottuk. Folytattuk a benne lévõ gödrök bontását, illetve fotózását.

A még lehumuszolatlan részen megkezdtük a karóval kijelölt objektumok babára bontását. Egy ásónyomot ástunk körülötte, utána a gépi munkát, majd a kézit elvégezni.

A 41 + 350-es szelvénykarótól megkezdtük a korábban már lehumuszolt terület nyesését..

S451 L5 Q186

Az objektum - Paul McLean szerint - réz feldolgozásra utaló salakrög.

S451 L5 Q186 J1

Salakdarabok a salaktömb környékérõl.

S451 L5 Q186 J2

Szórvány kerámia és állatcsont darabok a salaktömb környékérõl. Az egyik kerámia különösen érdekes, nem tudjuk megmondani használatának pontos módját, de nem kizárt, hogy esetleg egy kemence rostélydarabja. Ennek ellentmond íveltsége, de jelen pillanatban nem tudunk róla többet.

A munkát 20.15-kor fejeztük be, addig bontogattuk, tisztítottuk a Q186-os objektum salakját. A Q185-ös sírt, illetve a Q187-es objektum sírt és a Q187-es objektumot.

S451 L5 Q187

Félig háton nyújtott, de enyhén a jobb oldalára fektetett, fejjel északnak tájolt sír. A fej meglehetõsen furcsán a jobb váll felé néz, de a koponyatetõ egészen felfelé, függõlegesen áll. A jobb kéz alkarja visszahajlik az áll alá, a bal kéz alkarja pedig keresztben a hason, a kézfej lefelé lóg. A jobb láb egyenesen nyújtva, a bal oldalra kifordítva, a térd behúzva a másik térdhez. A bal lábszár enyhén felhúzva és kifordítva áll. A jobb lábszár anatómiailag nincs rendben. Valami komoly gondja lehetett ennek a személynek, ugyanis a jobb allábszár nem a femur folytatásában van, hanem a femur és az allábszár elcsúszva egymáson, mintegy 10 cm-t fedi a combcsont az allábszár térdizületi részét. Az esetleges pathológiás elváltozást késõbb tudjuk pontosan megnézni, de egyértelmûen látható, tehát a halál elõtti helyzetrõl van szó, s nem egy késõbbi bolygatás következményérõl. A felszedés során különösen figyelni kell arra, megállapítható-e, hogy hosszan tartó betegség vagy baleseti sérülés nyoma.

 


Kazetta száma: S451 K6 B oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 06. szerda

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 160 - 200

Idõjárás: Száraz, napos idõ

Munkaidõ: 6.00 -18.00

Létszám: 20 fõ

Látogatók: Paul McLean (University of Bradford)

Tevékenység:

Folytattuk a meglehetõsen szétázott terület tisztítását, illetve a lehumuszolatlan, karókkal kijelölt helyeken a babára bontást.

Munkáslétszám: 8 fõ a Faurtól, 3 saját ember, valamint a hölgyek bent. Vendégünk: Paul McLean (University of Bradford.)

A területen eddig több helyen került elõ fémmegmunkálásra utaló nyom. Az egyik részen egy nagy salakkupac, továbbá a szelvény, a nyomvonal közepe táján, valamint a Q187-es sír mellett egy bronzolvadék, illetve közvetlen az árok mellett, a körárok vonalában ismét egy salakdarab, amely azonban súlyosabb, nehezebb, inkább vasmegmunkálásra utal. Mindegyik a humuszszintben van még, a fekete humuszban található. Valószínû, hogy az egykori járószint, amihez ezek a fémmegmunkálási nyomok tartoznak, kb.15-20 cm magasan lehetett, mint az általunk megnyesett felszín. Az említett felszínen egyébként, az adott magasságban, különbözõ helyeken, de meglehetõsen gyakran figyelhetõ meg állatcsont töredék és kerámiadarab is. Megpróbáljuk legalább ezt a szintet beszintezni, különbontani. Ezt egyenlõre nem tudjuk, de mindenképpen figyelnünk kell rá a továbbiakban is.

Megkezdtük a 40 + 160 - 200-as kilométerszelvényben lévõ lelõhely humuszolását. 8.00 órakor megérkeztek Faur úr kiskunmajsai emberei is. Beszéltem Gál Zsolt építésvezetõvel, aki 8.00 órára ígérte a gép a helyszínre érkezését. A rendkívül rossz, mocsaras, teljesen szétázott földúton sikerült megközelítünk a terepjáróval a lelõhelyet, most az emberekre várunk.

Kazetta száma: S451 K6 B oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 07. csütörtök

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 40 + 160 - 200

41 + 450 - 400

Idõjárás: Száraz, napos, meleg idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.30h

Létszám: 28 fõ

Látogatók: Sipos Ferenc úr a megyei közgyûlés alelnöke Dr. Vörös Gabriella múzeumigazgató kíséretében, Dr. David Liversage, Dán Nemzeti Múzeum (Koppen-hága)

Tevékenység:

Elutazott Paul McLean. A tegnap délutáni magnóra mondott naplónk a magnó meghibásodása miatt lejegyezhetetlen, ezért azt a mai nap folyamán megismételjük.

Áthoztuk a halászfalutól a 40 + 160 - 200-as szelvénybõl a markolót, és megkezdtük a 41 + 450 - 400-as szelvény felületének humuszolását. További sírok kerültek elõ az eredeti felszínen a humuszolás során. Ezeket is tovább babán hagyjuk, csak a környezetükbe megyünk le az altalajig. A 41 + 450-es szelvény mellett megnyesett felületen elõkerült egy négyszögletes házfolt, melynek az objektum száma S451 L5 Q188-as.

S451 L5 Q188

A mintegy 2x2 méteres szögletes házfolt, melynek betöltésében paticsszemcsék, paticsos omladék, fekete, agyagos humusz található. A fekete, agyagos humuszba keverve pedig sárga agyagrögök is megfigyelhetõk. A házfolt délkeleti sarkában egy fülszerû kiugrás, valószínûleg egy cölöplyuk helye figyelhetõ meg. A többi sarkánál ilyen jellegû, a négyzetes foltból kiugró elszínezõdést nem láttunk.

S451 L5 Q189

Észak-kelet, délnyugat irányú, árokszerû beásás foltja. A 41 + 450-es szelvényben a nyomvonal északi szélén. Betöltése fekete humusz, melyben állatcsonttöredékek és kerámia látható.

S451 L5 Q190

A humuszolás során állatcsont töredékeket, állatcsontokat figyeltünk meg a humuszban, ezért a gépi humuszolást abba hagytuk ezen a részen és babára bontottuk a leleteket. A babára bontás után és a leletek környékének megnyesése során kiderült, hogy itt egy lemélyedõ objektumról van szó. Tulajdonképpen egy gödörszerû leásás, s ehhez tartoznak a leletek is. Az objektum betöltésében, melyhez hozzátartoznak a babára bontott csontok, cserepek is. Betöltésében sötétbarna, viszonylag laza humusz található, maga az objektum csatlakozik az S451 L5 Q189-es árokszerû beásáshoz. A kettõ viszonya nem határozható meg pontosan, a nyesés után sem látható egyértelmûen, melyik melyiket vágná, sõt az is lehet, hogy csak érinti a kettõ egymást.

S451 L5 Q190 J1

Az objektum babára bontott leletei. Fõleg állatcsont és kerámiatöredékek vannak benne.

S451 L5 Q190 J2

A babára bontott rész körül faszén darabokat találtunk.

S451 L5 Q190 J3

Kohósalak a babára bontott leletek környékérõl.

S451 L5 Q185

Fejjel délnek fektetett váz. A fej hátrabillent, a lábak nyújtva, a lábfej jobbra, enyhén lefelé kifordulva. A jobb kar lefelé nyújtva, az alkar visszafordítva a vállhoz, egészen az alkar csuklóizülete és a jobb lapocka érintkezik, a jobb kéz ujjcsontjai pedig a nyakcsigolyákat fogják. Olyan mintha saját magát fojtogatná. A bal alkar, a bal kéz a test mellett, az alkar a hason keresztbetéve, a kézfej a jobb medencelapáton. Melléklete eddig nem volt. A váz hossza 164 cm.

Varga András megkezdte a terep további bemérését, Vígh László pedig folytatja a sírok rajzolását. A körárkos hamvasztásos sírból elõkerült egy nagyméretû kerek bronztárgy - valószínûleg tükör. Ma 10.00 órától egyeztetõ tárgyalás volt, ahol jeleztem, hogy újabb két hetes munkakésést okozott nekünk egyrészt az, hogy a vizet ránk vezették, amely teljesen ellepte a múlt héten feltárt objektumokat. Ezáltal a múlt heti munkánk kárba veszett. Nem is tudni, mikorra száradnak ki az elöntött részek. Elsõsorban a neolit ház, amely csak annyira volt kibontva, hogy lehessen fojtatni a további feltárást. A másik probléma, hogy - az ígéretekkel ellentétben - e héten nem tudtuk a humuszt elszállítani a gépekkel, mert a teherautók nem tudtak mozogni. Meg sem jelentek munkavégzésre, így egyenlõre a tükörbe deponáljuk a humuszt. Lehet, hogy a továbbiakban átkarolással oldjuk meg a terület feltárását, tehát a humuszt itt hagyjuk, s az alatta lévõ részt egy átkarolás után feltárjuk. Az egyeztetõ tárgyaláson jeleztem továbbá, hogy szükség lenne a további területek mielõbbi humuszolására, hiszen kifejezetten e célból emeltük meg a munkáslétszámot, s szükséges lenne a gépek beindítása a felsõ részeken is. Ígéretet kaptunk arra, hogy holnap már megkezdik a további humuszolást. Egyenlõre 30 cm-re humuszolunk le, és csak ott megyünk le tovább 60 cm-re, ahol egyértelmûvé válik a régészeti lelõhely megléte.

Jeleztem továbbá, hogy nem tartom túl szerencsésnek, ha a magnós jegyzõkönyvvezetés ellenére egyes dolgok a jegyzõkönyvbõl kimaradnak. Amennyiben ez így történik, a továbbiakban nincs értelme az egyeztetéseken való részvételnek. Az egyeztetés végén Dankó úr kérésére a többiek kizárásával, egy hat szemközti egyeztetést folytattunk a beruházó, a generál kivitelezõ és a múzeum képviseletében.

S451 L5 Q209

Négyszögletes, kb. 2,5x2,5 méteres folt, melyet szétvágott a szikkasztóárok. Betöltése sárga, agyagrögökkel kevert laza humusz, melyben rengeteg paticsomladék és fél edénytöredék látható. Ki fogjuk bontani az árok túlsó felének egy részét, a markolót pedig majd felülrõl kell ráállítanunk.

S451 L5 Q189

Kemény, fekete, agyagos betöltésû hosszú árok, amely részben érintkezik az S451 L5 Q190-es objektummal, illetve valószínûleg eléri és vágja az S451 L5 Q209-es objektumot, tehát a szikkasztóárokban lévõ házat. Iránya alapján úgy tûnik, átvágja az egész nyomvonalat.

S451 L5 Q210

Fekete, agyagos betöltésû, nagyjából az út tengelyével megegyezõen futó 30-50 cm szélességû, enyhén ívelt árokszerû folt.

S451 L5 Q196

Emberi csontok a humuszban, sírfolt nélkül.

S451 L5 Q197

Sötét, fekete, agyagos betöltésû, szabálytalan körvonalú, árokszerûen elnyúló folt.

S451 L5 Q199

Téglalap alakú, sárga agyagos betöltésû sírfolt. Bontás során különösen ügyelni kell arra, hogy keleti oldalán szintén van egy sárga agyagosabb betöltésû kevert, szabálytalan körvonalú rész, amelynek egy külön objektumszámot adtunk.

S451 L5 Q211

Szabálytalan körvonalú, sárga agyagos betöltésû folt a S451 L5 Q199 téglalap alakú sírfoltnak tûnõ beásás keleti oldalán. Lehet, hogy a két jelenség összefügg egymással, erre a bontás során különösen ügyelni kell.

S451 L5 Q198

20 - 30 cm szélességû, észak-déli irányú, egyenes vonalban futó árok, melynek sötétbarna agyagos, humuszos betöltése van.

S451 L5 Q201

Négyzetes alaprajzú, kb. 3x3 m-es világosbarna, laza humuszos betöltésû házfolt. A betöltésben paticsszemcsék láthatók.

S451 L5 Q202

Észak-déli irányú, 30 - 40 cm széles, egyenes vonalú, barna agyagos betöltésû árok foltja. Betöltésében néhány paticsszemcse látható.

S451 L5 Q203

Kb. 2,5x2,5 m-es négyzetes alaprajzú házfolt. A közepén egy sárga agyagos, nagyjából téglalap alakú elszínezõdés látható. A S451 L5 Q202-es beásás árokvonala a ház vonaláig fut, úgy tûnik azonban, hogy az árok nem megy tovább, mint ez a ház. Másrészt pedig úgy tûnik, mintha a házban meg is szûnne az árok. Tehát a kettõ viszonyát nem igazán lehet kideríteni, de mintha az árok lenne a korábbi.

S451 L5 Q204

3x3 m-es, négyzetes alaprajzú, agyagos betöltésû ház foltja. Betöltésében állatcsont és kerámia látható.

S451 L5 Q205

Kelet-nyugati irányú, világosbarna, humuszos betöltésû, 25-30 cm széles sekély, árokszerû beásás foltja.

S451 L5 Q208

Kelet-nyugati irányú, 25-30 cm szélességû sekély, árokszerû beásás foltja. Folytatásában található az S451 L5 Q205-ös objektum árokszerû foltja. Feltehetõ, hogy a két beásás foltja összetartozott. Eredetileg csak a mélyebbre való nyesés miatt esett ki.

S451 L5 Q193

Az egykori felszínen szétszórt állatcsont, edénytöredékek, belsõfüles bográcsperem mutatja, hogy hol lehetett az avar kori járószint. Itt a leleteket babára bontottuk, a felszínrajzon jelöltük a helyüket.

S451 L5 Q206

A sárga altalaj szintjén jelentkezõ állatcsont töredékek feltehetõen egy összefüggõ állati csontváz részei lehettek. Feltételezzük, hogy alatta a beásás foltját is megtaláljuk majd, amely mindenképpen belemélyedt az eredeti járószintbe. Egyenlõre babán hagytuk a gépi nyeséskor.

S451 L5 Q207

Észak-déli irányú, 30-50 cm széles, enyhén trapéz alakú, 2 méter hosszú, sötétbarna humuszos betöltésû folt.

S451 L5 Q200

Négyzetes alaprajzú, kb. 2,5x2,5 m-es fekete, agyagos betöltésû ház foltja.

S451 L5 Q198

Észak-déli irányú, fekete, agyagos betöltésû, árokszerû beásás foltja. Szélessége változó, 25-30 cm. Sekély lehetett, mert csak helyenként fogható meg. Elképzelhetõ, hogy eredetileg összefüggött a S451 L5 Q207-es árokszerû beásás hosszával, mert a kettõ egymás folytatásában található.

S451 L5 Q187

Fejjel északnak fekvõ, félig zsugorított fekvésû csontváz. A feje szintén a jobb halántékon feküdt, felsõ teste kicsit jobb oldalára van fordítva, a fej szintén a jobb halántékra nyugtatott. A lábak, a csípõ normál hátranyújtott helyzetben van, azonban a bal láb, bal térd a jobb térdhez húzott, a bal lábszár pedig enyhén felhajlított, kb.120 fokos szöget zár be a femurral. A jobb láb különösen érdekes, mert a jobb láb combcsontja a térdizületnél mintegy 10 cm-re fedi a jobb allábszárat, ily módon a két izület teljes egészében elcsúszott egymáson. A felszedés során kifejezetten ügyeltünk arra, hogy vajon a jobb láb alsó és felsõ lábszár elcsúszásának pathológiás vagy egyéb oka lehetett-e. A csontokon és a térdizületi részeken nem láttam pathológiás nyomát. Ennek alapján csak arra tudunk gondolni, hogy ennek az embernek halála elõtt valamilyen okból levágták a lábát, és külön helyezték sírba, az allábszár végét a femur térdizületi része alá lett téve.

A karok helyzete: a bal felkar a test mellett nyújtva, a bal alkar pedig a hason áttéve nyugszik oly módon, hogy a bal kézfej a jobb oldalon kifelé néz. A jobb felkar a test mellett nyújtva lefelé, a jobb alkar könyékbõl felhajlítva látszott a jobb felkarcsonti izület mellé oly módon, hogy a kézfej a jobb vállon nyugszik, s gyakorlatilag az állkapocs is részben ezen a kézfejen nyugodott.

S451 L5 Q192 J1

Rosszminõségû ezüst lemezgyûrû a jobb kéz ujján az állkapocs és a jobb kulcscsont között.

Az ásatást ma meglátogatta Sipos Ferenc úr, a megyei közgyûlés alelnöke Dr. Vörös Gabriella múzeumigazgató kíséretében, s megtekintették az L5-ös és az L434-es lelõhelyet. Megérkezett Koppenhágából Dr. David Liversage, a Dán Nemzeti Múzeum régésze.

Felszedtük a kelta sírban talált korongot, s éjszakára bevittük.Kazetta száma: S451 K6 B oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 08. péntek

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 400

Idõjárás: Száraz napos idõ

Munkaidõ: 6.00 - 18.00

Létszám: 29 fõ

Látogatók: Dr. David Liversage

Tevékenység:

S451 L5 Q191

Fejjel délnek fekvõ nyújtott gyermekcsontváz, melyet a felszínen temettek el. A gép részben sértette a kelta csontváz koponyáját, illetve a mellkasi részt elvitte. A lábak és a lábnál lévõ edény érintetlenül megmaradt. A vázhossz: 102 cm. A fej a szegycsontra elõrebillent, a lábak nyújtva egymás mellett vannak, a lábfejek lefelé fordulva. A lábnál, egy oldalára dõlt vöröses színû anyagból készült, vörös, rendkívül gyengén, alacsony hõfokon égetett, rosszmegtartású, összetöredezett tál van, melynek átmérõje 17 cm, magassága 11 cm.

S451 L5 Q192

Fejjel délnek fekvõ, hanyatt dõlt, hátranyújtott csontváz. A fej enyhén a szegycsontra billent, a felkarok a test mellett nyújtva, az alkarok pedig a kulcscsonthoz, illetve a nyakhoz felhajlítva. A lábak nyújtva, enyhén keresztbe téve oly módon, hogy a bal lábszáron van a jobb allábszár. A könyökben felhajlított karoknál a kéz ujjai a nyakon nyugodtak. A jobb kéz ujján egy egész gyûrû volt, a bal vállcsont és a nyakcsigolyák között két darab bronz függõ.

S451 L5 Q192 J1

Ezüst lemezgyûrû, a jobb ujj csontján.

S451 L5 Q192 J2

Két darab bronzfüggõ a bal vállcsont és a nyakcsigolya jobb oldala között.

S451 L5 Q213

Egyenlõre bizonytalan körvonalú, barna, humuszos betöltésû folt, amely nem megy a jelenlegi hányónk alá. A hányó átkarolása, s a szelvény többi részének megnyesése után tudjuk pontos körvonalát meghatározni - erre még vissza kell térni.

S451 L5 Q214

Körülbelül 2,5x2,5 méteres feltehetõen ház folt. Sötétbarna humuszos betöltéssel.

S451 L5 Q215

Körülbelül 80 cm átmérõjû, kerek folt, sárga agyagrögökkel kevert, barna humuszos betöltéssel.

S451 L5 Q216

Egyenlõre szabálytalan körvonalú, sötétbarna, kemény, agyagos, humuszos betöltésû folt.

S451 L5 Q217

Úgy tûnik, mintha egy koponyarészlet lenne egy sötétbarna humuszos betöltésben, melyhez egyenlõre nem látjuk a sírfolt, illetve a csontváz többi részét sem.

S451 L5 Q218

Sötétbarna, agyagos betöltésû, szabálytalan körvonalú folt, melyben sárga agyagrögök és állatcsont töredékek figyelhetõk meg.

S451 L5 Q219

Az S451 L5 Q196-os folt mellett a szelvény déli oldalán egy téglalap alakú, sötétbarna humuszos betöltésû folt, amely részben a szelvény alá húzódik.

S451 L5 Q188 J1

Belsõfüles cserépbogrács töredéke a ház padlóján, körülötte enyhén kiégetett fazék, illetve sütõtál töredékei.

S451 L5 Q188 J2

Tojáshéj a ház padlóján a keleti fal mellett.

S451 L5 Q 188

Körülbelül 2,5x2,5 méteres avar ház, melynek ledöngölt, letaposott padlóját sikerült megfogni. A bontás során belsõfüles cserépbogrács töredéke, enyhén kiégetett fazék, alacsony oldalú sütõtál került elõ a padlón, az északnyugati sarokban. A keleti fal mellett egy tojás összeroppant maradványait találtuk meg.

Kazetta száma: S451 K7 A oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 11. hétfõ

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 450

Idõjárás: Napos, száraz, meleg idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.00

Létszám: 29 fõ

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

Elõször végigjártuk az ásatási területet, s megterveztük a hétre szóló munkát, miként az S451 és S434-es lelõhelyen. Terveink szerint ma folytatjuk a 41 + 350 - 450-es szelvényhatárok közötti terület humuszolását és nyesését, valamint a szelvény északi felében lévõ objektum bontását, hogy holnap át tudjuk adni a ma kibontott területet, a feltárt felszínre karolni az egyenlõre a szelvény közepén deponált hányót. Amíg a gép itt dolgozik, átmegyünk és megkezdjük az L434-es lelõhely bontását, hogy lehetõleg holnap, holnap után be is fejezzük. Holnapután gépi segítséggel bontanánk ki azt az nagy árkot, amely keresztbe vágja a nyomvonalat - egy feltehetõen újkõkori objektumot. Ma az összes lelõhelyen folytatjuk a terület nyesését, az északi objektum bontását, s megpróbáljuk befejezni a körárok belsõ objektumainak dokumentálását. Elkezdtük a már kiszáradt neolit ház környékének rendbetételét, s megkezdjük a paticsos folt felszínének nyesését.

A mai nap faxon értesítettük Dankó János fõmérnök urat arról, hogy lejárt a
30 napos határidõ, s még mindig nem reagáltak az április 09-én részükre átadott költségvetésre, amelyet a többletterületek feltárására nyújtottunk be. Amennyiben nem történik érdemi lépés ez ügyben, május 15-e után kénytelenek leszünk levonulni a területrõl, szüneteltetni a magas töltés alatti részen a feltárásokat és az eredeti szerzõdés keretein belül folytatni a munkánkat. Az elküldött faxról egy példányt a naplóhoz mellékelünk.

S451 L5 Q220

Úgy tûnik, hogy az S451 L5 Q189-es objektumot a hosszú nyomvonalat, sínen keresztül átívelõ kettõs árkot vágta a 220-as objektum beásása. Ez nagyjából téglalap alakú beásás, amelyben rengeteg kerámia és állatcsont került elõ. Ehhez csatlakozik a Q190-es objektum. A felszínen a nyesés során a két objektumot nem tudtuk elkülöníteni.

S451 L5 Q186

Folytatódik a salakdarabalap az S451 Q183-as árokban, amely vágta a körárkos sír körárkát.

S451 L5 Q199

A sárga agyagos, téglalap alakú folt egy középbarna, humuszos betöltésû foltba volt beásva.

A terület ismételt bejárásakor figyeltünk fel arra, hogy ez a jelenség tulajdonképpen megismétlõdik az S451 L5 Q203-as objektumnál is. Ezért az S451 L5 Q203-as objektumnál, amely nagyjából téglalap alakú, sárga, agyagos betöltésû világosabb folt, melyet körülvesz egy négyzetes alaprajzú, nagyjából házfoltnak megfelelõ középbarna, humuszos betöltésû beásás. Egy külön objektum számot adunk a középbarna beásásnak, mely S451 L5 Q221.

S451 L5 Q221

Nagyjából 2,5x2,5 méteres, négyzetes alaprajzú, középbarna, humuszos betöltés, melynek közepében található az S451 L5 Q203-as sárga, agyagos betöltésû, nagyjából téglalap alakú folt. Ezt a sárga, agyagos betöltésû foltot ásták bele késõbb a nagy barna foltba. A kettõ egymáshoz való viszonyát csak a bontás után tudjuk majd tisztázni. Egyenlõre bizonytalan, hogy valóban két objektumról van szó, vagy valójában csak egyrõl, amelynek a közepén más a betöltés. Ugyanez a jelenség figyelhetõ meg az S451 L5 Q199 és Q221-es objektumok esetében.

S451 L5 Q204 J1

A ház keleti felének kibontott része és az abban talált leletek. Betöltése barna, kemény agyagos humusz.

S451 L5 Q222

30 cm átmérõjû, kerek oszlophely. Betöltése sötétbarna, humuszos, a talajban néhány paticsszemcse látható.

S451 L5 Q212

Nagyjából kelet-nyugati irányú, téglalap alakú gödör, hosszúsága 2,5 méter, szélessége 80 és 120 cm között váltakozik. Alja egyenes, a sárga altalajba mélyed, sötétbarna, agyagos, humuszos betöltésében mindössze néhány állatcsont és kézzel készült kora avarkori kerámia. A nyesés során a felszínen történõ megjelenése alapján sírgödörnek gondoltuk, azonban nem volt benne sír. Egyszerûen egy téglalap alakú sírgödörnek lehet meghatározni.

S451 L5 Q210

Nagyjából kelet-nyugati irányú, szabálytalan futó árok, melynek közepén egy lemélyedõ 20 cm széles, 1,5 méter hosszú, 60 cm mély, keskeny kis gödör van. Az árok aljába lemélyedõ cölöpnyomoknak, egyéb objektumoknak helyét, nyomát nem láttuk. Betöltésébõl néhány állatcsont, pontosabban egy szarvtöredék és egy tülök darabjai kerültek elõ.

S451 L5 Q223

A körároktól északra kb. 10 méterre, a gép által elnyesett koponya, feltehetõen egy fejjel délnek, lábbal északnak fektetett csontvázas sír sírmaradványa volt.

S451 L5 Q224

Téglalap alakú, kelet-nyugati irányú gödör. Hosszúsága kb. 1,5 m, szélessége 1 m. Nem zárható ki, hogy esetleg sírgödör. Betöltése sötétbarna humusz, melyben sárga agyagrögök figyelhetõk meg.

S451 L5 Q225

Észak-déli tájolású sír, melynek úgy tûnik, mintha a lábai enyhén zsugorítva lennének. Tõle délkeletre található az S451 L5 Q193-as objektum, ahol avar kerámiákat, állatcsontokat találtunk az egykori járószinten.

S451 L5 Q226

Sötétbarna, humuszos betöltésû, kerek gödör foltja, átmérõje kb. 80 cm.

S451 L5 Q227

Körülbelül 80 cm átmérõjû, sötétbarna humuszos betöltésû folt. Benne néhány paticsszemcse, sárga tapasztásdarab látható.

S451 L5 Q228

Kerek, kb. 40 átmérõjû, sötétbarna humuszos betöltésû oszlophely.

S451 L5 Q206

Két fejjel délnek, nagyjából délkeletnek fektetett ló csontváza. A két ló feje egymáshoz volt hajtva, lábaik északkelet felé, oldalra fektetve. Tehát mindkét ló a jobb oldalára volt fektetve. Ami különös, hogy a lovak alsó lábszárcsontja el volt törve. A bal lábszárcsonton mindkét esetben jól látszik a korabeli törés nyoma. A lócsontoktól északra húzódik a nagy kettõs kerítésárok, azonban nem az árok vágta el a lócsontot, a ló lábszárát. Ezt bizonyítja, hogy nemcsak a hátsó lábról hiányzik a patarész, hanem az elsõ lábakról is, míg ez az ároktól jóval távolabb, éppen az ellenkezõ irányban van. A lovak környékén a földet ismételten megnyesve nem találtuk a beásás foltját, illetve egyenlõre nem találtunk hozzá tartozó sírt sem. A bontás során, a lovakról lebontott humuszban egy-két cserépdarab, illetve barna, inkább okkersárga kovaszilánk volt. A lovakat egyébként annak idején egy sekély gödörbe tették, amely belemélyedt az egykori járószint humuszába, de nem érte még el a sárga altalajt.

Az elõzetes megállapodásokhoz képest egy hetes késéssel kezdték meg a 35 + 900, és a 35 + 600-as szelvények lelõhelyeinek humuszolását. Abban maradtunk, hogy egyenlõre 30 cm mélyre humuszolják le a területet, amelyet a 30 cm-es humuszolást követõen együtt bejárunk. Mélyebbre csak ott kell majd lemenni, ahol erre okvetlenül szükség van. A bejárásakor azt tapasztaltuk, hogy a lábak nyomában végig cserépdarabok, paticsszemcsék, bizonytalan korú kerámiatöredékek kerültek elõ, fõként korongolt, kerámiát találtunk eddig. Ezek jelentõs része újkori, de van néhány régészeti leletnek tekintendõ is. A talaj itt egészen szürkés, iszapos, öntéstalaj, tehát számítanunk kell arra, hogy nagyon keményen, nagyon sterilen zárja a régészeti rétegeket a terület nagy részén. Ezért is indokolt a lelõhely teljes felületén történõ lehumuszolás.

Ezen a helyen egyébként egy mederparton húzódik végig, tehát mindenképp indokolt a feltárása. A nyomvonaltól nyugatra jelen pillanatban is húzódik egy nádas, egy mély vonulatú egykori ér, és annak elsõ magas partján vagyunk. Ugyanígy a keleti oldalon is, tehát ez a két ér között végighúzódó magas hát. Víz elég gyakran járhatta a szürke, iszapos töltéstalajt, de emberi megtelepedésre is kiválóan alkalmas volt. Mindenképpen indokolt az eredeti teljes altalajig a humuszolás.

S451 L5 Q212

A biztonság kedvéért a téglalap alakú gödör oldalát ismét megnyestük, és talajába egy biztonsági ásónyomot leástunk. Az oldalában jól látszott a felül világosbarna, majd egyre sötétebb sárgába áthajló eredeti altalaj. Aljában egy ásónyom leásása után is csak a számtalan ürgejárattal átvágott steril sárga altalaj volt.

A S451 L5-ös lelõhelyen munkaidõ után is folytattunk a terület nyesését, és így egybenyitottuk a 350-es szelvénykaróig egybefüggõen a nyomvonal déli felét. Lehumuszoltuk, megnyestük, az objektumok foltját fotóztuk. Vígh Laci is itt maradt fotózni munkaidõ után. A mai napon felszedtük a S451 L5 Q210-es objektum jelzését. Az árkot bemértünk, felszínrajzot készítettünk róla, a középsõ részén lemélyedõ kis gödörnél metszetrajzot is készítettünk. Leletanyag itt alig volt.

S451 L5 Q212

Téglalap alaprajzú gödör, melyet a folt alapján sírgödörnek gondoltunk, bontás után azonban kiderült, hogy semmi sincs benne. Biztonsági okból az objektum dokumentálása után megnyestük még egyszer mind a szélét, mind az alját. Egy biztonsági nyommal lejjebb mentünk, de sehol nem találtunk régészeti jelenségre utaló nyomot. Így el kellett fogadnunk, hogy egy üres téglalap alakú gödörrõl van szó. Rendeltetését nem láttuk. Az objektumot és a felszínrajzot töröltük, így a jelenség számot felszedtük.

S451 L5 Q229

Szabálytalan körvonalú, szögletes, nagyjából téglalap alaprajzú, sötétbarna humuszos betöltésû folt. A méretét nem tudjuk pontosan kivenni, mert bemegy a nyomvonal déli oldalán lévõ hányó alá. Mellette található az S451 L5 Q230-as árok, amelyhez való viszonya nem egyértelmû. Lehet, hogy újra kell nyesni a területet.

S451 L5 Q230

A nyomvonalat keresztbe átvágó, 40-50 cm széles, sötétbarna betöltésû humuszos árok, melyben helyenként állatcsontok láthatók.

S451 L5 Q231

Sötétbarna humuszos betöltésû, szabálytalan körvonalú folt. Holnap újra nyessük, 5 cm-rel mélyebbre, mert elég magasan van. Belsejében égett paticsos folt látható, kb. 25 cm átmérõjû.

S451 L5 Q232

15x25 cm-es téglalap alaprajzú oszlophely, sötétbarna humuszos betöltéssel.

S451 L5 Q233

Kerek, kb. 10 cm átmérõjû oszlophely, sötétbarna humuszos betöltéssel.


Kazetta száma: S451 K7 A oldal

Melléklet: Fax Dankó János részére

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 12-e kedd

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 400

Szentes - Bereklapos

S451 L434 - 35 + 900, 35 + 600

Idõjárás: Száraz, napos, meleg idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.00

Létszám: 27 fõ

Tevékenység:

(Ezt a leírást mondtuk késõbb magnóra!)

Folytattunk a 41 + 350 - 400-as szelvényben a meddõ átkarolását, valamint a házobjektumok bontását, illetve a ló csontváz dokumentálását. Az S451 L434-es lelõhelyen megkezdtük az objektumok bontását.

Az S451 L434-es lelõhely objektumainak leírása.

S451 L434 Q33

Fekete agyagos betöltésû folt, a nyomvonal déli tanúfala alatt. Méretét egyenlõre nem tudjuk, rá kell bontani.

S451 L434 Q36

Fekete agyagos betöltésû kb. 30 cm átmérõjû oszlophely, foltja az árok nyugati oldalán.

S451 L434 Q35

Oszlophely az árok nyugati oldalán.

S451 L434 Q34

Oszlophely az árok nyugati oldalán.

S451 L434 Q37

Kerek, kb. 60 cm átmérõjû, fekete agyagos betöltésû gödör foltja, néhány paticsszemcsével.

S451 L434 Q19

Az objektum bontása során sikerült tisztázni, hogy az S451 L434 Q1-es árok vágta a 19-es objektumot, tehát az árok a késõbbi. A bontás során egyértelmûen látszott, hogy az ároknak végig lemegy a sötét, fekete agyagos, teljesen homogénnek tûnõ a betöltése, míg a mellette lévõ Q19-es objektum betöltése világosabb, homokosabb összetételû anyag.

S451 L434 Q1

Az árok vágta a Q19-es objektumot. Betöltése sötét, fekete, agyagos, teljesen homogénnek tûnik, végig lefelé megy, s késõbbi mint a Q19-es objektum.

Folytattuk a 41 + 350 - 400-as szelvényben a meddõ átkarolását, valamint a házobjektumok bontását, illetve a ló csontváz dokumentálását. Az S451 L434-es lelõhelyen megkezdtük az objektumok bontását. Az objektumok bontása során a következõket figyeltük meg.

S451 L434 Q1

A kb. 40-50 cm mély árokban leletanyag alig volt, fekete agyagos, viszonylag steril betöltése vágta a S451 L434 Q19-es objektumot, amely akár egy gödörháznak, lakógödörnek szabálytalan foltja is lehet. Betöltésében anyag nem volt, ami arra utal, hogy nem lakógödör, hanem állattartásra, akár bármi másra alkalmas lehetett. Közepén kerek gödör, kb. 40-50 cm átmérõjû és mindössze 25 cm mély.

S451 L434 Q2

Kerek, egyenes oldalú, egyenes aljú gödör, méretei kb. 60 cm átmérõjû és mélysége 40 cm, betöltése mindössze néhány cserépdarab és egy meglehetõsen hosszú, kb. 2 cm-es függesztõfülû edénytöredék került elõ.

S451 L434 Q3

Megközelítõleg négyzetes alaprajzú, sekély, mindössze 20-30 cm mély, szabálytalan körvonalú, világos aljú gödör, melynek észak-nyugati oldalában egy 15x15 cm-es oszlophely mélyed le. Betöltésében viszonylag kevés neolit kerámia volt, jobbára díszítetlen, gyengén égetett. A kerámia kora nehezen meghatározható, de nem zárható ki, hogy ez is a lelõhelyen megfigyelt Kõrös anyaghoz tartozik. Hasonló állagú és megtartású, s bár nem látni benne szerves anyag pelyvával soványított kerámiatöredéket, csak samottal soványított töredékek vannak benne, biztos hogy neolit. Az egész lelõhely leletanyaga alapján úgy tûnik számunkra, mintha a neolitikumon belül két idõszakban lakták volna. Az egyik biztos Kõrös-idõszak, de mintha lenne benne késõbbi anyag is. Ezt majd a kerámia részletes kiértékelése során lehet eldönteni.

S451 L434 Q5

Megközelítõen kerek, egyenetlen aljú, kb. 140 cm átmérõjû gödör foltja. Betöltésébõl néhány gyengén égetett, kevésbé jellegzetes neolit edénytöredék került elõ.

S451 L434 Q6

Enyhén ovális, szabálytalan körvonalú, mintegy 15-20 cm, sárga altalajba mélyedõ egyenes aljú gödör. Betöltésében mindössze néhány neolitnak tûnõ kerámiatöredék volt.

S451 L434 Q26

Kerek 150 cm átmérõjû, egyenes aljú és oldalú gödör. Betöltésében régészeti leletanyagot nem találtunk.

S451 L434 Q15

Kerek kb. 80 cm átmérõjû, mintegy 60 cm mély, egyenes oldalú és aljú gödör, melyben csipkedett, becsípett díszû vörös kerámia- és néhány egyéb töredék volt.

S451 L434 Q13

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû, enyhén méhkas alakú, egyenes aljú gödör, melyben mindössze paticsdarabok, neolit kerámiatöredék volt.

S451 L434 Q18

Kerek, kb. 120 cm átmérõjû, kb. 40 cm mély, szûkülõ oldalú, egyenes aljú kerek gödör. Betöltésében mindössze néhány paticsdarab, paticsszemcse és neolit kerámiatöredék volt.

S451 L434 Q12

A 40 cm mély gödör felsõ felét fekete agyagos humuszban, szinte teljes egészében paticsdarabok töltötték ki, amelyben meglehetõsen sok neolit kerámiadarab volt. Köztük könyökfültõl kezdve, a finomabb és durva kerámiáig minden megtalálható volt. A felsõ paticsréteg alatt volt egy tisztább iszapcsík, mintegy 10 cm vastagságban, amely fekete agyagos, ez alatt pedig 40 cm mélységben egy 8-10 cm vastag unio kagylóréteg figyelhetõ meg. Ezeket össze is gyûjtöttük. A kagylóréteg a gödör teljes egészét kitölti, tehát egy egységes réteget alkot.

S451 L434 Q29 J1

Csontszerszám a neolit gödörbõl. Egy lábszárcsontból faragott, kb. 2 cm széles, 6 cm hosszú hegyes csontszerszám. Rendeltetését nem tudtuk pontosan megállapítani, mert a csontárnál szélesebb, vékonyabb. Olyan, mintha egy fára erõsített hegy lenne, vagy valami, de nem harpuna, tehát nem szigony.

S451 L434 Q29 J2

Lapos kõkapa a neolit gödörbõl. Kb. 20 cm hosszú, 5 cm széles, 3 cm vastag, egyik oldalára csiszolt, enyhén kaptafaalakú kõkapa. Anyaga szürkészöld kõzet, majd mosás után meg kell vizsgálni, egyenlõre az erõs meszes rárakodás miatt nem látni az anyagát.

S451 L434 Q25

Sekély, mindössze 1-2 cm mélységû, sötét agyagos elszínezõdés foltja. Leletanyag nem volt benne, elképzelhetõ, hogy az eke ment mélyebbre, nyesési probléma volt, éppen ezért nem kezeljük objektumként, hanem üres foltnak jelöljük.

S451 L5 Q235

A nyomvonal déli oldala mellett, a száradás során, a világosbarna altalajban egy árnyalattal sötétebb, szabálytalan körvonalú elszínezõdést figyeltünk meg, egyenlõre objektumszámmal látjuk el. Egy biztonsági ásónyom után kiderül, hogy valóban régészeti objektumról van szó, vagy sem.

S451 L5 Q236

A 41 + 370-es szelvényben egy nehezen megfogható körvonalú, 80-100 cm szélesség közötti árokszerû beásás foltja, amely a világosbarna altalajban egy árnyalattal sötétebb elszínezõdésével tûnt elõ a száradás során.

S451 L5 Q237

A világosbarna altalajban, szabálytalan körvonallal, több foltban paticsszemcsékkel kevert sötétebb, agyagos, humuszos folt figyelhetõ meg. Lehet, hogy nyesési probléma, egyenlõre feltételesen objektumszámmal láttuk el. Elhelyezkedése a 41 + 350-es szelvényben, a déli szelvényfal tövében.

S451 L5 Q238

A világosbarna altalajban a száradás során egy árnyalattal sötétebb elszínezõdésû szabálytalan barna humuszos folt volt, benne néhány paticsszemcsével. Megjegyzendõ, hogy éppen ezen a részen volt a felszín, a szkréperrel lehúzott, behumuszolt. A 30 cm mélységû humuszréteg tetején egy legújabb kori tanya omladéka volt. Elképzelhetõ, hogy valamilyen módon ahhoz tartozik. A beásás alja 334 cm.

S451 L5 Q239

A világosbarna altalajban a száradás során egy sötétebb, enyhén ívelt körárokszerû foltot, illetve annak felét figyeltük meg, amely mintha köralakban követne valamit, de csak a déli felét látjuk.

S451 L5 Q240

A Q239-es objektumhoz hasonlóan, a világosbarna altalajban egy árnyalattal sötétebb elszínezõdés tûnt elõ a száradás során. Betöltése teljesen sterilnek, tisztának tûnik, nem láttunk benne még egy paticsszemcsét sem.

S451 L5 Q241

Körülbelül 100 cm átmérõjû, a világosbarna altalajba mélyedõ középbarna, humuszos betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q242

A világosbarna altalajba mélyedõ, középbarna, humuszos betöltésû folt átmérõje kb.
100 cm.

S451 L5 Q243

A világosbarna altalajba mélyedõ, kb. 40 cm átmérõjû paticsos középbarna, humuszos betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q244

A világosbarna altalajba mélyedõ, hamus, paticsos betöltésû gödör foltja, amely úgy tûnik, amely úgy tûnik, hogy vág a S451 L5 Q230-as árokkal.

S451 L5 Q245

A világosabb barna altalajba mélyedõ, kb. 80 cm átmérõjû középbarna, paticsos betöltésû gödör foltja.

1998. május 12. kedd

Az S451 L5-ös lelõhelyen a mai napon 234 - 245-ig osztottunk ki új objektum számokat.

S451 L434 Q29 J3

Okkerrög az objektumból. A piros földfesték a gödör középsõ részébõl került elõ, egy gyönyörû bütyökdíszes edény, illetve egy festett, bekarcolt és betûzdelt díszítésû kerámiatöredék társaságában. Az okkerrögök jelenségszámot kaptak, a kerámiát külön zacskóba tettük.

S451 L434 Q29 J4

Faszén töredékek a neolit gödörbõl. Úgy tûnik, hogy alföldi vonaldíszes kultúra anyaga lesz.

S451 L434 Q28

Mintegy 60 cm széles, 120 cm hosszú téglalap alakú, sekély, az altalajba mindössze
10 cm-re mélyedõ beásás. Leletanyag nem volt.

S451 L434 Q30

Mintegy 2,5 m hosszú, 60-80 cm széles sekély, mindössze 10-15 cm mély beásás foltja, leletanyaga csupán néhány egészen apró neolit kerámia töredék volt.

S451 L434 Q37

Kerek, mintegy 1 méter átmérõjû, 40 cm mély, enyhén méhkas alakú gödör, melynek betöltésében mindössze néhány neolit edénytöredék és uniókagyló volt.

S451 L434 Q11

10 méter hosszú, 40-50 cm széles sekély, alig 10-15 cm-re a sárga altalajba mélyedõ, lapos egyenes aljú árok. Betöltésében régészeti leletanyag nem volt.

S451 L434 Q7

Kerek, mintegy 120 cm átmérõjû, enyhén méhkas alakú, mintegy 70 cm mély gödör. A gödörben egy kutya csontváza volt, a nyugati oldalon a gödör fenekétõl 40 cm-rel magasabban. A gödör betöltése fekete, agyagos humusz volt. A csontvázon kívül viszonylag kevés leletanyag található benne. Többek között meglehetõsen vastag, durva, nagyméretû tárolóedény fenék- és oldaltöredékei, továbbá több kisebb méretû, vékonyabb falú, gyengén égetett neolit edény töredéke.


Kazetta száma: S451 K7 B oldal

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q234 - 245

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 13-a szerda

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 450

Szentes - Bereklapos

S451 L434 - 40 + 160 - 200

Idõjárás: Meleg, száraz, napos idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.00h

Létszám: 27 fõ

Látogatók: A szentesi Klub Sípos Ferenc vezetésével, aki a klub titkára, s egyben a megyei közgyûlés alelnöke

Tevékenység:

Ma egyrészt kibontottuk az S451 L5-ös lelõhelyen a nagy árkot, valamint a mellette lévõ házakat. Ebéd után következett a középsõ rész humuszolása, nyesése a 41 + 350 - 450-es szelvényben. Az S451 L434-es lelõhelyen folytattuk az objektumok bontását, illetve megkezdtük a nagy árok átvágását. A felszínen a szelvény keleti felében biztonsági sávot húztunk, ez szándékunk szerint 5 méter az utolsó objektumtól. A korábban megnyesett rész, a 40 + 160 - 200-as szelvényen túl, mintegy 20 méterrel tovább kellett nyesnünk a területet, mert a biztonsági sáv nyesése során folyamatosan új objektumok kerültek elõ.

Ezeknek kiadtuk az új objektum számot:

S451 L434 Q38

Körülbelül 80 cm átmérõjû, fekete, agyagos betöltésû gödör foltja.

S451 L434 Q39

Körülbelül 100 cm átmérõjû, fekete, agyagos betöltésû gödör foltja.

S451 L434 Q40

Kb. 200 cmx300 cm-es, enyhén ovális, fekete, agyagos betöltésû gödör foltja. A betöltésében helyenként paticsszemcsék, vörösre égetett kerámiadarabok látszanak.

S451 L434 Q41

Mintegy 40-50 cm átmérõjû, enyhén ovális, fekete, agyagos betöltésû gödör foltja. Talán oszlophely.

S451 L434 Q42

Mintegy 150 cm átmérõjû, kerek, fekete, agyagos betöltésû gödör foltja.

S451 L434 Q43

Fekete agyagos betöltésû folt, melynek pontos méreteit, körvonalát nem tudjuk megállapítani, mert legalább fele, vagy annál is nagyobb része az északi szelvényfalunk alá esik. A szelvénybe esõ rész kb. 200 cm széles, amely alapján szelvénybe lógó 100 cm enyhén ovális, nagyméretû foltra lehet következtetni.

S451 L434 Q31

A 40 + 160-as szelvényben enyhén átlósan keresztbefutó árok foltja, amelyrõl a mai napon géppel egy keresztmetszetet készítettünk. Szándékunkban állt az egész foltot kibontani, azonban a metszet elkészülte után lemondtunk errõl a következõk miatt. A megnyesett felszínen sötét, fekete agyagos folt van, s a kb. 15 - 20 cm-es agyagterítés alatt homogén fosóhomok látható. Ez a fosó homok két részre osztva "W" alakban mélyed a sárga agyagos altalajba. A fosó homok alul, a feltörõ talajvíz szintje alatt is megtalálható, tehát a teljes keresztmetszetben. A bontás és a metszetkészítés során, amikor elértük a talajvíz szintet, s az alá lementünk, akkor a fosó homok elkezdett lezúdulni, és folyamatosan omlott.

Régészeti leletet, vagy bármi régészet jelenségre utaló nyomot a metszetkészítés során nem sikerült megfigyelnünk, ezért úgy döntöttünk, egyenlõre csak fotózzuk a metszetünk, s nem bontjuk ki teljes keresztmetszetben. Megvárjuk Dr. Szónoky Miklós geológust, akitõl szakvéleményt kérünk, hogy ez a jelenség kapcsolatba hozható-e valamiféle geológiai jelenséggel. A magam részérõl bizonytalan vagyok abban, hogy ezt emberi kéz készítette volna ilyen formában. A geológiai szakvélemény elkészültéig várakozó álláspontra helyezkedtünk.

S451 L434 Q29

Ovális, kb. 80 cm széles, 120 cm hosszú, 80 cm mély gödör, amelyben rendkívül gazdag neolit leletanyag volt. Egyebek között bekarcolt leander díszû cserepek voltak, valamint egy csontszerszám töredéke. Faszén mintát is tudtunk venni belõle, s egy kõkapa is elõkerült. Ezeknek jelenségszámait már magnóra mondtam.

S451 L434 Q28

Sekély, mindössze 10 - 15 cm-re az altalajba mélyedõ 40 - 60 cm széles, 100 cm hosszú enyhén téglalap alakú, enyhén lekerekített gödör. Leletanyaga nem volt.

S451 L434 Q27

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû, méhkas alakú, egyenes aljú gödör. Betöltésében részben leander díszítésû, részben szögletes bekarcolásokkal díszített új neolit cserepek voltak, továbbá valamint kagylók, uniókagyló és kõeszközök. A kövek között volt 2 db obszidián penge. Ezt jelenségszámmal külön csomagoltuk.

S451 L434 Q27 J1

Egy kis obszidián szilánk, valamint egy háromszögletû obszidián penge került elõ a gödör betöltésébõl.

S451 L434 Q27 J2

Barna, csiszolt kõ a gödör betöltésébõl. Olyan, mintha barna kavics lenne, amelynek azonban nagyon érdekes éleket csiszoltak, de nem lehet eldönteni a pontos rendeltetését, használatának módját. Anyaga egységes, szép barna, májszínû kõzet.

S451 L434 Q27 J3

Faszénmaradványok a gödör betöltésébõl. A faszénmaradványok mellé csontokat is csomagoltunk, C14-es meghatározásra.

S451 L434 Q16

Két, egymást vágó gödör. Amikor elkezdtük bontani a felszínét, ovális; nagyjából kelet-nyugati irányt figyeltünk meg. Nem tudtuk elkülöníteni, hogy itt kettõ, egy kisebb és egy nagyobb kerek gödörrõl van szó. A kisebb kerek, sekély gödör betöltésében nem találtunk kerámiadarabokat, a nagyobb gödörben viszont igen. A kisebb gödör fala nagyjából egyenes volt. A 80 cm átmérõjû, egyenes aljú gödör mindössze 20 cm-re mélyedt a sárga altalajba. A nagyobb, kerek, méhkas alakú gödör átmérõje mintegy
100 cm, mélysége 70 cm, alja egyenes, ebben újkõkori kerámia volt. Gyakorlatilag nincs külön jelentõsége, hogy a két gödör relatív statigráfiáját nem tudtuk megfigyelni, mert a kisebben nem volt leletanyag, nem került elõ semmi. Ezért nem is osztottunk ki külön objektumszámot a plusz gödörnek.

S451 L434 Q12

Kerek, körülbelül 100 cm átmérõjû, egyenes oldalú, enyhén homorú aljú gödör, amely kb. egy 30-40 cm-re mélyed az altalajba. Kora, újkõkori.

S451 L434 Q17

Körülbelül 100 cm átmérõjû, egyenes falú, homorú aljú gödör, amely mintegy 30-40 cm-re mélyed az altalajba. Betöltésébõl nagymennyiségû házomladék és neolit kerámia került elõ.

S451 L434 Q17 J1

Faszénminta a gödör betöltésébõl.

Az S451 L434-es lelõhelyen 6 objektum kivételével befejeztük a bontást.

16 órától meglátogatott bennünket a Szentesi Klub Sípos Ferenc vezetésével, aki a klub titkára és egyben a megyei közgyûlés alelnöke. A vendégeink megtekintették az ásatást, valamint az utóbbi idõszak legfontosabb területeit is.

Látogatásuk után, mely 18 óra után fejezõdött be, összepakoltunk és végigjártuk a bányát, illetve a nyomvonal felsõ szakaszát. A 101, 102-es és 86-os lelõhelyet a tegnapi nap folyamán teljesen lehumuszolták. A 101, 102-es lelõhelyen - mint a hétfõi naplóban leírtuk - az erõs, agyagos, iszapos töltésréteg eléri a leletek szintjét, így 30 cm alatti teljes humuszolásra van szükség. A 86-os lelõhelyen már 20-25 cm-en elérte a gép a sárga altalajt, így gyakorlatilag már csak a felület tisztára nyesésére, részben gépi iszapolókanalas nyesésére van szükség.


Kazetta száma: S451 K8 A oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 14. csütörtök

Helyszín: Szentes - Bereklapos

S451 L434

Idõjárás: Száraz, napos, meleg idõ, igen erõs széllel

Munkaidõ: 6.00-20.00

Létszám: 26 fõ

Látogatók: Varga József fõmérnök a HÓDÚT-tól, valamint Dr. Szónoky Miklós kandidátus (JATE Földtörténeti és Õslénytani Tanszékérõl)

Tevékenység:

Reggel 615-kor meglátogatott Varga József fõmérnök a HÓDÚT-tól, hogy egyeztessük a további munkákat illetõen. Gyakorlatilag azt a tájékoztatást tudtam neki adni, melyet az április 10-én kelt levelünkben, Dankó úr részére megírtunk. Várjuk a további döntésüket, hogy a jövõ héttõl, milyen feltételek mellett tudjuk folytatni a munkát. Az ötös számú lelõhelyen a rendkívüli nagy por miatt egy idõre le kellett állítanunk a gépet, munkavégzést, amíg nem sikerült tisztázni azt, hogy kinek a feladata az út locsolása, portalanítása. Ugyanis a nagy por miatt lehetetlen volt azon a munkahelyen munkát végezni.

Az S451 L434-es lelõhelyen folytatjuk az objektumok bontását, illetve megkezdtük az egyes objektumok fotózását. A fotózást Vígh László végzi.

A gép munkaideje a tegnapi napon 7 óra, a mai napon 6 óra lesz, melyet mi számlázunk az objektumok bontásához, illetve rábontásához, amit használtunk, mely meghaladja a humuszolás kereteit. Elõzetes megállapodásunk szerint a május 15-ig végzett összes gépmunkaidõt a Leveller KFT. fogja számlázni a múzeum részére, a kölcsönösen kialkudott óradíj alapján, amely az áprilisi árajánlatukban szerepel.

S451 L434 Q36

Mintegy 30 cm átmérõjû, enyhén ovális, az altalajba mintegy 5-6 cm-re mélyedõ oszlophely gödre.

S451 L434 Q35

Mintegy 30 cm átmérõjû, kerek oszlophely, mélysége az altalajba, mindössze 10 cm-re mélyed.

S451 L434 Q34

Kerek, mintegy 30 cm átmérõjû oszlophely, amely 8-10 cm-re mélyedt az altalajba.

A Q34 - 35 - 36-os objektumok egyvonalban helyezkednek el, egymástól változó távolságban, az árkunk nyugati oldalán. Összefüggésüket nem tudjuk pontosan tisztázni.

S451 L434 Q32

Egy nyomvonalat átvágó, szabálytalan körvonalú árok, amely változó mélységû, helyenként kifut a felszínre, de lehet hogy hold. Kora bizonytalan, de azt sem tartom kizártnak, hogy az eke mélyebben kapott a talajba.

S451 L434 Q33

Kerek, mintegy 70 cm átmérõjû, egyenes oldalú, ívelt aljú gödör, mely egyik fele a déli szelvény alá esik. A gödör alja megtelt vízzel a mai nap.

S451 L434 Q21

25 cm átmérõjû, kerek, egyenes oldalú, ívelt aljú gödör, melynek mélysége, mintegy 120 cm. Reggelre az alján feljött a víz.

S451 L434 Q42

Mintegy 140 cm átmérõjû, kerek, egyenes oldalú és aljú gödör. Mélysége mintegy
50 cm. Betöltésébõl néhány neolit edénytöredék és paticsdarab került elõ.

S451 L434 Q39

Enyhén ovális, mintegy 100 cm átmérõjû gödör, mely 15 - 20 cm-re mélyedt az altalajba. Leletanyag alig volt, mindössze egyetlen paticsrög.

Az ásatást meglátogatta Dr. Szónoky Miklós kandidátus, JATE Földtörténeti és Õslénytani Tanszékérõl. Geológiai szakvéleményt adott az S451 L434-es lelõhelyünkrõl, különös tekintettel az ott található árokszerû beásás foltjáról, illetve ennek a foltnak a metszetében talált fosóhomok keletkezésének módjáról. Mint elõzetesen szóban elmondta, feltehetõ, hogy az õs-Kurcához csatlakozó kis érnek a visszafolyó vize vájta ki az infúziós löszt, amelybe késõbb egy másik víz belehordta ezt a homokot.

S451 L5 Q199-es objektumban kelta, hamvasztásos sírban az elõkerült edények miatt este tovább dolgoztunk, hogy be tudjuk fejezni, legalább olyan mértékben, hogy péntek délutánig fel tudjuk szedni a sírleleteket. A sírban négy edényt, egy közepes méretû és egy kisebb méretû urna, valamint egy tál, egy birkanyíró olló, állatcsont maradványok, egy egybefüggõ állati csontváz részlet, illetve égett bronzdarabok és arzenált csontok vannak a kb. 200 cm hosszú, 100-120 cm széles, téglalap alakú sírgödör alján.

Kazetta száma: S451 K8 A oldal


Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 15. péntek

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 400 - 450

Idõjárás: Szeles, borús idõ

Munkaidõ: 6.00 - 14.00h

Létszám: 27 fõ

Látogatók: Dr. Sípos Ferenc, a megyei köz-

gyûlés alelnöke, Vaits Zoltán, a

beruházók képviselõje

Tevékenység:

Folytattuk az S451 L5-ös lelõhelyen a 400 - 450-es szelvényben lévõ objektumok bontását, elsõsorban az avar házak, illetve a települést kerítõ kerítés árkának bontását, valamint az S451 L5 Q199-es objektum, kelta sír készre bontását folytattuk. A mai napon látogatónk volt Dr. Sipos Ferenc úr, a megyei közgyûlés alelnöke. Az ásatást megtekintette Vaits Zoltán, a beruházók képviselõje, akivel végigjártuk a nyomvonalat, és megnéztük az eddig feltárt régészeti területeket, illetve kijelölt, behumuszolt régészeti lelõhelyeket. Sem a további munkák folytatásáról, a többlet területek feltárásáról, sem a humuszolandó területekkel kapcsolatos dolgokról nem tudott nyilatkozni, megtartja a kompetenciáját.

S451 L5 Q250

Az S451 L5 Q189-es kettõs kerítés árokba mélyedõ, szögletes, kb. 150x150 cm-es gödör foltja. Benne avar kori kézi korongon készült házi kerámia volt. Betöltése paticsszemcsékkel kevert, világosbarna, vöröses humusz, melyben nagyon sok apró sárga agyagrög is volt.

S451 L5 Q199

A sír északi felében, a szétszórt hamvak keleti oldalán egy asztragallosz öv, vas és bronz alkotórészeit találtuk meg, részben összeolvadva, de néhány tag egész jó állapotban megmaradt. Ezek tárgymeghatározó jelleggel bírnak. A jobb oldalon, ahol ha csontvázas sír lenne, a felkarnál egy üveg karperec van, gyönyörû kék, csavart mintával, sárga díszítésekkel. A váll környékén - hangsúlyozom, hogy ha csontvázas sír lenne - pedig úgy tûnik, hogy erõsen oxiddal átitatott textilszálak lennének, sújtásszerûen összekötve. Baloldalon, a lengõbordák - hangsúlyozom, ha csontvázas sír lenne - környékén pedig, lila színûre oxidálódott, vékony kis, egészen apró drótból hajlított fibula lenne. Úgy tûnik, egészen apró, kerek, egy centiméter átmérõjû gombocskák is lehettek, mert ilyeneknek az olvadékait is meg lehet találni a hamvak között. Továbbá, a has tájékán egy nagyobb vasdarabot lehet látni, melynek a rendeltetését egyenlõre nem tudjuk. Az olló maga valahol a bal kéz, csípõ környékén van. Ugyanitt található a szépen korongozott tál, mely sajnos hiányos. A jobb láb helyén találhatók összetartozó állatcsontok, talán birkacsontok. Rendkívül rossz megtartásúak, s az biztos, hogy comb- és lábszárcsontok, illetve néhány bordatöredék is található köztük. Lejjebb a - a láb helyén - egy nagyobb és egy kisebb urna van, a két oldal között pedig a földön, egy egészen kis fekete, szürkére égett másik kisméretû urna. Az állatcsontok mindkét urna alatt folytatódnak.

S451 L434 Q4

Szabálytalan körvonalú, mintegy 20 cm-re a sárga altalajba mélyedõ gödör, melynek egy része mélyebbre, kb. 40 cm-es.

S451 L434 Q23

Enyhén ovális, ívelt aljú, kb. 100 cm átmérõjû gödör, melynek mélysége mintegy
30-35 cm.

S451 L434 Q22

Kb. 150 cm átmérõjû, enyhén ovális, ívelt oldalú, egyenes aljú gödör, melynek mélysége mintegy 60 cm.

S451 L434 Q24

Szabálytalan körvonalú, valószínûleg eredetileg több gödörbõl álló objektum. A felszínen a foltokat nem tudtuk elkülöníteni, egységes, kemény, fekete, iszapos, agyagos betöltése volt.

S451 L434 Q9

Mintegy 80 cm átmérõjû, egyenes oldalú, egyenes aljú, mintegy 60 cm mély gödör, részben a nyomvonal déli széle alatt.

S451 L434 Q20

Szabálytalan körvonalú gödör, amelynek viszonya az S451 L434 Q24-es objektumhoz pontosan nem határozható meg, benne neolit cserepek. A cserepeket a padlón hagytuk.

S451 L434 Q21

Mintegy 80 cm átmérõjû, egyenes oldalú, egyenes aljú, kb. 120 cm mély gödör, melyben mintegy 20 cm-re már feljött a talajvíz.

S451 L434 Q8

Fejjel keletnek fekvõ, baloldalán zsugorított csontváz, az allábszárak érintik a combcsontot, tehát teljesen felhúzták, szinte vízszintesig az egész lábat. Bal karja a test elõtt, az alkar felhajlítva a fej elé, a kézfej pedig visszahajlítva az alkar és a felkar közé. A feje a bal halántékon nyugszik, délnyugatra néz, enyhén a bal váll felé elõrebillent. A jobb kar, a felkar a test mellett nyújtva, az alkar pedig a medencén keresztbe téve. A sír körül apró, rendkívül gyengén égetett kerámiagyöngyök voltak megfigyelhetõk, részben a kibontott csontok között, részben a csontok közelében, azoktól mintegy 15-20 cm-es távolságra is. Úgy tûnik, hogy ezeket az apró kerámiagyöngyöket szétszórták az egész sírban. Igazából nem egyértelmû számomra, hogy valóban átfúrt gyöngyökrõl van szó, vagy inkább csak kis golyócskákról. Számomra ez utóbbi tûnik valószínûbbnek. A csonton festés nyomait sehol nem láttuk, egyéb mellékletet szintén nem találtunk.

S451 L434 Q10

Fejjel keletnek fekvõ, zsugorított gyermekcsontváz, a csontok rendkívül rossz megtartásúak, alig sikerült a test foltját kibontani. Mindössze annyi állapítható meg, hogy eredetileg bal oldalára fektették, és arca dél felé nézett.

S451 L434 Q43

Félgömbös aljú, mintegy 150 cm átmérõjû, kerek gödör, mely részben a szelvény északi oldala alatt van.

S451 L434 Q41

Mintegy 30 cm átmérõjû, enyhén ovális oszlophely. Mélysége kb. 60 cm. Az aljában feljött a talajvíz.

S451 L434 Q40

Szabálytalan körvonalú, több kis belsõ bemélyedésbõl álló, nagyméretû, mintegy 400x200 cm-es gödör. Mélysége változó, átlag 70-80 cm. Az alján feljött a talajvíz.

S451 L434 Q14

Kerek, enyhén méhkas alakú, mintegy 120 cm átmérõjû gödör, melynek mélysége kb. 70 cm. A délnyugati oldalában egy kerek, kb. 30 cm átmérõjû oszlophely látható.

S451 L5 Q184

A körárok közepén lévõ, téglalap alakú sírban a fenéken találtuk meg a szétdúlt temetkezés maradványait. Az észak-déli tájolású, téglalap alakú, kb. 100 cm széles, 150 cm hosszú sírgödör alján, középtájon, kissé jobb oldalon egy 25 cm átmérõjû bronzkorong volt. Ez lesz az 1. sz. jelenség. A bronzkorongon keresztbe, kelet-nyugati irányba, élével nyugatnak egy vas birkanyíró olló feküdt, ez lesz a 2. sz. jelenség.

S451 L5 Q184 J1

Bronzkorong a sírból. A korong mintáját nem találtuk. Úgy tûnik, mintha egy nagyméretû, kb. 25 cm átmérõjû bronzkorongot helyeztek volna a sírba, amely egy egyszerû bronzlemez. Elég erõs, vastag oxidréteg fedi a tárgy mindkét oldalát. Vastagsága kb. 3 mm körüli, és középen meg van hajlítva. Nem lehet egyértelmûen eldönteni, meghajlították, vagy meghajlott. A bronzkorongon keresztbe volt téve egy vas birkanyíró olló.

S451 L5 Q184 J2

Vas birkanyíró olló, a bronzkorongon keresztbe téve. Hegye nyugat felé nézett, és a meghajlított korong alsó részén volt.

S451 L5 Q184 J3

A sírgödör jobboldali részén, alul, a sír széléhez szorulva, bizonytalan rendeltetésû vas maradványokat figyeltünk meg.

S451 L5 Q184 J4

A sírgödör alján jobboldalt alul birka lapockát és lábszárcsontokat figyeltünk meg. Úgy tûnik, ezek összetartozó darabok, mintha egy elsõ combot vágtak volna bele a lapockacsonttal együtt a sírba.

S451 L5 Q184 J5

Bronzszál töredékei, a sírgödör északi fala mentén. Erõsen megégett, oxidálódott bronzszál több darabja - valószínûleg drótból készített fibulának, vagy hasonlónak a töredékei lehetnek.

S451 L5 Q180 J1

Kerámiatöredékek az S451 L5 Q184-es objektumot, sírt feldúló rablóárokból. A rablóárok foltjában talált anyagokat a Q180-as objektumhoz, a rablóárokhoz csomagoljuk, annak ellenére, hogy ezek részben már a sírgödörhöz tartoznak, de a sírgödör falán kívül esnek, ezért rakjuk külön. Ugyanígy, az ezen a részeken talált hamvakat is, szintén a 180-as objektumhoz csomagoljuk, noha természetszerûen, ezek eredetileg a 184-es objektumban voltak.

S451 L5 Q180

Téglalap alakú, a 184-es objektum felé fokozatosan mélyülõ rablóárok, amely vágta az S451 L5 Q179-es kerek gödröt, illetve az S451 L5 Q184-es sírgödröt is. Betöltésébõl már feljebb is több kerámiatöredék került elõ, illetve állatcsontok. A sírgödör és a rablógödör találkozásánál pedig, a sírgödör falán kívül, már a rablóárkon belül, kerámiatöredékek, állatcsontok, fémtöredékek, vas és bronz, valamint hamvak találhatók. A rablóárok alja fokozatosan, menetelesen süllyed a 184-es számú objektum sír felé.

S451 L5 Q180 J1

Kerámiatöredékek a 184-es objektum sírgödör falán kívül, a rablóárok betöltésébõl.

S451 L5 Q180 J2

Állatcsontok a rablógödörbõl, a hamvak és egy kerámiakupac környékérõl.

S451 L5 Q180 J3

Hamvak a rablógödörbõl. Ezek a hamvak eredetileg az S451 L5 Q184-es objektumhoz, a hamvasztásos késõ kelta sírhoz tartoztak, melyet a rablóárokkal kipakoltak.

S451 L5 Q180 J4

Bronzlemezzel borított téglalap alakú vastárgy. Hosszúsága mintegy 6 cm, szélessége 3-4 cm között mozog. A hamvak közé keverve találtuk meg a rablóárokban.

A sír bontása és a felszedés során végig figyelemmel voltunk arra, hogy látunk-e égésnyomokat a sír oldalán, alján, vagy bármely részén. Sehol tûzre, égetésre utaló nyomot nem találtunk, így ki lehet zárni a helyben hamvasztás tényét.

S451 L5 Q199

Nagyméretû, téglalap alakú, lefelé szélesedõ sírgödörben szórt hamvas kelta temetkezés. A lábrészen négy korongon készült edény látható. Abban a sorrendben vesszük számba a leleteket, mintha egy csontváz feküdne itt. A bal lábnál egy nagyméretû, 23 cm peremátmérõjû, mintegy 40 cm magas, 45 cm széles kihajló peremû bikonikus urna van, melyet nyakán és oldalán körbefutó borda díszít. Mellette és részben alatta, egy kisebb méretû, 13 cm peremátmérõjû, 12 cm magas, teljesen ép, kihajló peremû bikonikus urna van. A jobb láb helyén egy 16 cm peremátmérõjû, mintegy 60 cm magas, 30 cm széles bikonikus urna van. A két nagy urna a föld nyomásától összeroppant, de teljesen épnek tûnik. Minden darabja megvan, sírba helyezésükkor teljesen épek voltak. A bal térd magasságában egy 28 cm peremátmérõjû, kihajló peremû, lapos tál van. A jobb lábszár helyén pedig feltehetõen birkának a lábszár-, gerinc- és bordacsontjai vannak. Ízesülések alapján úgy tûnik, mintha egy fél birkát tettek volna a sírba oly módon, hogy a csontok részben megtalálhatók a két nagyobb urna alatt is. A tál peremén szerves anyagmaradványokat figyeltünk meg, melyek a kis gömbös szemcsék alapján bõrnek határozható meg.

S451 L5 Q199 J1

Nagyméretû korongolt urna a bal lábnál.

S451 L5 Q199 J2

Mintegy 12 cm peremátmérõjû, kis fekete urna a két láb között.

S451 L5 Q199 J3

Közel 16 cm átmérõjû, bikonikus urna a jobb lábnál.

S451 L5 Q199 J4

Kihajló peremû tál a bal térdnél. A tál pereme részben hiányos és az egész edény rendkívül gyengén feketére égetett.

S451 L5 Q199 J5

Vas birkanyíró olló a bal medence tájékán.

S451 L5 Q199 J6

Bõrhöz tartozó szerves anyag maradványok a tál szélén.

S451 L5 Q199 J7

Lábszár-, gerinc- és bordamaradványok a jobb láb tájékán. Ízesülések alapján úgy tûnik, mintha egy állatot, birkát helyeztek volna a sírnak erre a részére.

S451 L5 Q199 J8

Körülbelül 10 cm hosszú vastárgy, feltehetõen vaskés volt az olló szára alatt. Az olló hegye egyébként kelet felé néz, nagyjából kissé átlósan keresztbe van a sírban, és az olló jobb oldali szára alatt volt a vaskés.

A csomagoláskor együtt csomagoltuk a teljes ollót és a vastárgyat, az 5. és a 8. sz. jelenséget, mert nem tudtuk leválasztani az olló pengéjérõl ezt a vastárgyat.

S451 L5 Q199

A sírgödör alján, gyakorlatilag az urnától egészen fel a hamvak végéig egy fekete, szerves anyagtól származó elszínezõdés figyelhetõ meg. A sír bontásakor és a leletek felszedésekor is végig figyelemmel voltunk arra, hogy valahol látunk e égésnyomokat. Semmiféle, a helyben történõ hamvasztásra utaló nyomokat nem találtunk, láttunk.

S451 L5 Q199 J9

Azonosíthatatlan vasdarabok a hamvak környékérõl.

S451 L5 Q199 J10

Azonosíthatatlan bronzdarabok a hamvak környékérõl.

S451 L5 Q199 J11

Kék bordázott üveg karperec, sárga díszítéssel, a jobb felkarcsont tájékán. A karperec a sírgödör alján feküdt, a hamvak rá voltak szórva.

S451 L5 Q199

A hamvak fõként a felsõ test környékén helyezkednek el, vegyesen beleszórva, a combcsont foltot látunk, bordákat, hosszú csontokat. Egy nagyobb és két kisebb foltot sikerült elkülöníteni, a két váll felkar környékén egy-egy foltot, s a felsõ test környéki foltot. A felsõ test környéki folt bal oldalán az asztragallosz öv, illetve deréktájon van az S451 L5 Q199 J12-es vastárgy, ami egy vas ívfibulának tûnik.

S451 L5 Q199 J12

Vasból készült ívfibula a deréktájról.

S451 L5 Q199 J13

Egy feltehetõen ezüst huzalból készített kisméretû fibula, amelynek hátán, a visszahajtott szálból nyolcas alakban meghajtott, hurkokból álló kis dísz van. Mérete mindössze 3 cm hosszú, s 1 cm széles.

S451 L5 Q199

Eredetileg két üvegkarperece lehetett, a másik teljesen elolvadt.

S451 L5 Q199 J14

Megolvadt üvegdarabok a hamvak közül.

S451 L5 Q199 J11

Az üvegkarperec földben maradt lenyomatán jól látható, hogy az alsó kis recék is ki voltak töltve sárga pasztával, azonban ezt a föld leszedte, hozzáragadt. A repedésbõl két üvegszilánk is elõkerült.

S451 L5 Q199 J15

Asztragallosz öv csuklós tagja, a kerek középen osztott részhez egy kis lapos, enyhén gömbös tag csatlakozik, amelyben van a következõ kerek tagnak a csukló része.

S451 L5 Q199 J16

Nagyméretû vas fibula. Gyönyörûen megmaradt a háta, a vastû része, s jól látható a visszahajtott kengyel.

S451 L5 Q199 J17

Csüngõ tagok, csüngõ karikával együtt, valószínûleg az öv részlete lehet. Tulajdonképpen egy emberalakot stilizáló kis csüngõ. Konkrétan két darabot tudtunk megfigyelni a kiemelt földrögben, amelynek hátulján bronzolvadék van, és úgy tûnik, talán egy másik vas fibula lenne, illetve asztragallosz öv kerek karikatöredéke van még benne.

S451 L5 Q199

A sírban több helyen figyeltünk meg egész vékony szálból hajlított fibulaszerû kis tárgyakat, ilyen pl. S451 L5 Q199 J18-as.

S451 L5 Q199 J18

Drótszálból hajlított, kis fibulaszerû bronztárgy.

S451 L5 Q199 J19

Asztragallosz öv megolvadt maradványai a hamvak alatt és között.

S451 L5 Q199 J20

A jobb váll tájékán apró, vékony szálból hajlított kis fibulaszerû bronztárgyak.
Kazetta száma: S451 K8 A oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 18. hétfõ

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 400 - 450

Idõjárás: Borús, esõs idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.00h

Létszám: 22 fõ

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

A nap folyamán metszetet készítettünk az S451 L5 Q234-es házról, melynek beásásából õskori kerámia került elõ, továbbá folytattuk az S451 L5 Q189-es árok bontását. Metszetet készítettünk az S451 L5 Q246-os házról, melyben lócsontok és némi házi kerámia volt. Elkezdtük az S451 L5 Q249-es objektum metszetének készítését. Egyenlõre nagyon kevés állatcsont és némi kerámiatöredék került elõ a rendkívül kemény, fekete, agyagos betöltésbõl.

Folytattuk az S451 L5 Q176-os gödörrendszer bontását, amely részben a tanúfal alá megy. Nem igazán látjuk, hogy pontosan mi ez, de egy hatalmas, szabálytalan körvonalú foltot figyeltünk meg a felszínen, amelyet bontva azt látjuk, hogy egymásba kapcsolódó beásások, gödrök soráról van szó, viszonylag kevés anyaggal, fõleg állatcsonttal, kerámiatöredékekkel. Úgy tûnik, talán nem avar, hanem szarmata házi kerámia lesz benne, és egy õrlõkõ darab. Megkezdtük az S451 L5 Q225-ös objektum, sír bontását.

Délelõtt kibontottuk az S451 L5 Q25-ös gödröt. A kb. egy méter átmérõjû kerek gödör alig mélyült a sárga altalajba 10-15 cm-t. Benne egy darab feketekerámia és valamennyi állatcsont volt.

S451 L5 Q234

A ház beásásából újkõkori kerámia került elõ.

S451 L5 Q189

Folytattuk az árok bontását.

S451 L5 Q246

A ház betöltésébõl lócsontok kerültek elõ és némi házi kerámia.

S451 L5 Q249

Egyenlõre nagyon kevés állatcsont és némi kerámiatöredék került elõ a rendkívül kemény, fekete, agyagos betöltésbõl.

S451 L5 Q176

Folytattuk a gödörrendszer bontását, amely részben a tanúfal alá megy. Nem igazán látjuk, hogy pontosan mi ez, de egy hatalmas, szabálytalan körvonalú foltot figyeltünk meg a felszínen, amelyet bontva azt látjuk, hogy egymásba kapcsolódó beásások, gödrök soráról van szó, viszonylag kevés anyaggal, fõleg kerámia és állatcsonttal, kerámiatöredékekkel. Úgy tûnik, hogy talán nem avar, hanem szarmata házi kerámia lesz benne és egy örlõkõ darab.

S451 L5 Q225

Megkezdtük az objektum, sír bontását. A bontás során megfigyeltük, hogy a sír környékén a gép által kihagyott baba alá megy az S451 L5 Q193-as objektum avar háznak a beásása. A bontást folytatjuk és figyelünk az objektumok viszonyára, amelyek nem biztos, hogy vágták egymást, lehet hogy csak érintették.

S451 L5 Q193

Avar ház beásása. A bontást folytatjuk, és figyelünk az objektumok viszonyára. Nem biztos, hogy vágták egymást, lehet hogy csak érintettk.

S451 L5 Q25

Kb. 1 méter átmérõjû kerek gödör, mely alig mélyült a sárga altalajba, mintegy
10-15 cm-t. Benne egy darab fekete kerámia és valamennyi állatcsont volt.

S451 L5 Q26

Mintegy 1 méter átmérõjû, kb. 80 cm mély, kerek, méhkas alakú, ívelt gödör, melynek betöltésében alig volt néhány darab szarmata kerámia.

S451 L5 Q27

Kerek, mintegy 80 cm átmérõjû, egyenes aljú, az altalajba 15-20 cm-re mélyedõ kerek gödör. Betöltésében durva házi kerámiatöredék és állatcsont, kecske-, birka-, talán szarvasfog.

S451 L5 Q28

Kb. 1 méter átmérõjû, ívelt oldalú és aljú gödör, melyben egy kisállat, talán nyúl csontváza volt, és szürke korongolt kerámia, kis bordadísszel, illetve házi kerámia. Úgy tûnik, mintha grafitos töredék is lenne, anyaga keltának tûnik. Ezeknek az anyagoknak a leletanyagát különösen fontos, hogy mosás után még egyszer ellenõrizzük, melyik milyen korú.

S451 L5 Q24

Körülbelül 20 cm átmérõjû, kb. 40 cm mély, kerek, méhkas alakú, egyenes aljú gödör. Betöltésében leletanyag nem volt.

S451 L5 Q30

Kerek, az altalajba mindössze 5-15 cm-re mélyedõ, egyenes aljú gödör, betöltésében néhány egészen apró kerámiatöredék és egy marhacsont töredék volt.

A nap folyamán sikerült megállapodni Szegeden Dankó János úrral, a KFT. képviselõjével, és egy új szerzõdésmódosítást tervezetet elkészíteni, melynek lényege, hogy csütörtök reggelig folytatjuk a munkát a magastöltésû részen. Abban az esetben, ha nem írják alá az új módosítás, amely jóváhagyja, hogy írásban is kimozduljunk az eredeti szerzõdés által kijelölt területek határai közül, akkor csütörtök reggel végleg levonulunk onnan. Ennek értelmében délelõtt kibontottuk az S451 L5 Q20 és Q30-as objektumot, délután pedig visszamentünk az S451 L5-ös lelõhely 400-as szelvény körüli objektumok bontásához. Varga Andrással folytatódott az S451 L434-es lelõhelynek a geodéziai felmérése.

Kazetta száma: S451 K8 B oldal

Melléklet: Megbízási szerzõdés módosítása

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 19. kedd

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 400 - 450

Idõjárás: Borús, hûvös, szeles idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.45h

Létszám: 23 fõ

Látogatók: Dr. Madaras László régész, Damjanich János Múzeum Szolnok, Nemes Ildikó School of Tomorrow Szekszárd, két tanítványával, valamint Dr. Vörös Gabriella a megyei múzeum igazgatója és Pap János gazdasági igazgató

Tevékenység:

Folytattuk az objektumok bontását. Megérkeztek látogatóink: Madaras László (Damjanich János Múzeum Szolnok), Nemes Ildikó (School of Tomorrow Szekszárd), két tanítványával, valamint Dr. Vörös Gabriella a megyei múzeum igazgatója és Pap János gazdasági igazgató, akik megtekintették a bázison folyó munkát és az elmúlt héten elõkerült leletanyagot.

A lelõhelyen folytattuk az objektumok felszedését S451 L5 Q189-es objektum kettõs kerítésárkának bontását, végigmentünk a nyomvonalon, valamint megbeszéltük a holnapra tervezett humuszolás mentetét, helyét. Holnap megkezdjük a Kurca-parton a humuszolást. Az S451 L5 Q199-es objektum kelta hamvasztásos sírja körül kibontottuk a korábban megfigyelt derékszögben törõ árkot, a S451 L5 Q189-essel jelölt kelet-nyugati és az
S451 L5 Q198-cal jelölt észak-déli kis árkot, amely alig pár centiméterre mélyedt be a világosbarna altalajba. Ez az árok mintegy 3,5 méterre van a sírtól, annak oldalaival párhuzamos. A déli oldalon csak félig van meg, és úgy tûnik, túlságosan lekopott a terület, s ezért nem tudtuk megfogni teljesen új oldalon. A nyugati oldalon szépen, hosszan megvan, gyakorlatilag teljes egészében megfogható. Az S451 L5 Q193: megkezdtük a már korábban megfigyelt avar házfolt bontását, kelet - nyugat irányú metszet készítését. A bontás során kiderült, mikor újranyestük a felszínt, akkor ez a ház belemélyedt a nyomvonalat keresztül vágó kettõs árok betöltésébe. A kettõs árok betöltésének nyugati oldalán jól látszott a ház világosabb színû, sárgásbarna humuszos, apró sárga agyagrögökkel kevert betöltése, amely kb. 30-40 cm-re vágta az árok vonalát. Tehát a ház az S451 L5 Q193-as objektum késõbbi, mint a ház. A ház nyugati szélén egyébként az egykori felszínen, alig az egykori felszínbe mélyedõen van az S451 L5 Q225-ös sír, melynek mellékletét nem találtuk, de fekvése, tájolása alapján minden bizonnyal kelta kori.

S451 L5 Q24

Benne egy nagyméretû edény, szarmata töredéke és néhány állatcsont, valamint egy darab kagylóhéj volt a beöltésében.

S451 L5 Q234

A kerek, mintegy 2,5 méter átmérõjû gödör, a világosbarna humuszos altalajban elkezd szûkülni, 50 cm után beszûkül kb. 2 - 1,80 méterre, megindul lefelé. Jelenleg három méternél tartunk. Úgy tûnik, kút lesz belõle, késõ neolit cserepek jönnek a betöltésébõl, valamint egy csiszolt csonteszköz is elõkerült. A betöltés felsõ 3,5 méter átmérõjû részében rétegzõdés nem látszik. A kút 590 cm-ig mélyedt le. Alján két, eredetileg ép neolit kerámia volt, amelyek azonban a leszakadó oldalfal omladéka alatt összeroppantak. A folyamatos omlás miatt csak többszöri próbálkozás után sikerült legalább az edénydarabokat kimenteni.

S451 L5 Q227

Kerek, mintegy 1 méter átmérõjû, méhkas alakú, egyenes aljú gödör, melynek betöltésébõl õskori cserepek jönnek. Pontos korát csak mosás után lehet megmondani.

 

Kazetta száma: S451 K8 B oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 22. péntek

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 400

Idõjárás: Borús, szeles idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.45h

Létszám: 29 fõ

Tevékenység:

Folytattuk a 41 + 400 karó környékén lévõ objektumok bontását, illetve megkezdtük a 450-es szelvényben a kibontott objektumok végsõ dokumentálását, valamint az útépítõknek átadandó terület befejezését.

Gépi munkaidõ: 12 óra. A szelvényfalba lógó objektumokra bontottunk rá az iszapo-lókanállal.

Reggel 7.00 órakor Varga Józseffel, a HÓDÚT képviselõjével a helyszínen egyeztetést tartottunk. A már korábban kibontott avar kút alsó részét - miután sikerült búvárfelszerelést beszereznünk - is kibontjuk. Ezt a területet ismét mûvelés alá vesszük, a felsõ részt leszedjük az iszapoló kanállal, a vízszint alatti részt pedig kézi erõvel bontjuk tovább, mely rész korábban nem volt kibontva.

Ígéretet tettünk arra - amennyiben az idõjárás is engedi, s tudunk dolgozni a hétvégén - hogy 1998. május 25-én átadjuk a 41 + 350-es szelvénykaróig a területet. Ezért várhatóan abszolút nyújtott munkaidõben fogunk dolgozni.

S451 L5 Q178

Kerek, mintegy 130 cm átmérõjû, egyenes oldalú, egyenes aljú gödör. Mélysége mintegy 60 cm. Betöltésébõl alig került elõ néhány állatcsont, illetve paticsdarab.

S451 L5 Q177

A hamvak során megfigyeltük azt, hogy különbözõ szinteken, különbözõ korú kerámiák voltak, ezeket rajzon jelöltük és külön csomagoltuk. A hamvak körül kelta cserepeket találtunk, azonban úgy tûnik, hogy eredetileg a felszínen szétszórt hamvak lehettek. Talán a körárok közepén lévõ sírnak a kisebb dombjába lehetett beásva, de mindenképpen az akkori felszín szintjéhez közel, legfeljebb magasabban elhelyezve. Miután lebontottuk a hamvakat és a körülötte talált kerámiatöredékeket, felszedtük az altalajba lévõ õskori kerámiatöredékeket. Megnyestük újból a felszínt, de lemélyedõ objektumnak nyomát nem találtunk.

S451 L5 Q175

Közel 2 méter hosszú, keskeny, egyenes aljú kis árok. Leletanyaga nem volt. Az alját megnyestük, de lemélyedõ cölöplyuk nyomát nem láttuk benne. A felszínrajzon rögzítjük.

S451 L5 Q176

A felszínen már megfigyeltük, hogy egy árokszerûen szélesedõ, szabálytalan körvonalú elszínezõdés látható a nyesés után. A bontás során kiderült, hogy az eredetileg keskeny, egyenes aljú árokkal induló objektum valójában egy egész gödörrendszer, melyet csak részben tudtunk kibontani, mert egy része a tanúfal alá fut. A beásásból õrlõkõ darabok, nagyobb mennyiségû állatcsont és házi kerámia, illetve korongolt kerámia került elõ, melynek pontos korát mosás után tudjuk megmondani. Az együtt bontott gödörkomplexumban legalább 5-6 egymást vágó, úgy vélem, részben különbözõ korú gödör volt. A nyesés és bontás során betöltésüket nem tudtuk elkülöníteni, csak a teljesen kibontott gödör formájából váltak láthatóvá.

S451 L5 Q196

Az emberi csontokat babára bontva csupán a koponyát sikerült megfogni, azt is rendkívül összetöredezett állapotában, inkább csak foltszerûen tudtuk csak bontani és fotózni.

A tisztítás során kiderült, hogy amit emberi gumós zápfognak néztünk, valójában nem emberé, hanem disznóé. Tehát állatcsontokról van szó mindössze. Ennek ellenére, mivel már objektumszámot kapott, a felszínrajzon kijelöljük, illetve fotót készítünk róla, de nincs különösebb jelentõsége.

S451 L5 Q196

Állatcsont a humuszban.

S451 L5 Q219

Ovális, közel 2 méter hosszú, 80 cm széles, alig pár centiméterre a világosbarna altalajba mélyedõ, lapos aljú gödör. Betöltésében néhány avar házi kerámia töredéke volt.

A szelvény alá futó részét nem bontottuk ki, mert alig került elõ belõle leletanyag, nem sok értelmét láttam volna az egész hányót arrébb termelni.

S451 L5 Q174

Az árok - mely viszonylag sekély, alig 15-20 cm-re mélyed az altalajba - közvetlenül a körárok bejáratát metszi el, mintegy körszeletet vágva le belõle. Nem látszik különösebb összefüggése a körárokkal, sem a körárokban, illetve a körárok környékén lévõ többi kis árokkal. Rendeltetése nem ismert.

S451 L5 Q182

Körülbelül 2 méter hosszú, 30-50 cm széles, sekély, az altalajba mindössze
10-15 cm-re mélyedõ, egyenes aljú kis árok, amelynek rendeltetése nem ismert.

S451 L5 Q183

A 40-50 cm széles, sekély, az altalajba mindössze 10-20 cm-re mélyedõ, egyenes aljú árok megnyesett aljában cölöplyukakat nem találtunk. Betöltésében néhány avar házi kerámia volt. Ennek alapján feltételezhetõ, hogy ezek az árkok, a Q174-es, Q182-es és Q183-as is az avar településhez tartozó objektum lehetett. Állati karám vagy szárnyék kerítõfalai tartották.

S451 L5 Q200

Enyhén téglalap alakú, mintegy 3x260-280-as bemélyített ház, melynek sárga agyagos padlójába, a sarkokban és a hosszanti oldal közepén cölöplyukak mélyednek le. Betöltésébõl fõként állatcsont került elõ, illetve egy darab szürke korongolt, talán avar kori kerámia.

S451 L5 Q221

A Q199-es objektum környékén, annak sárgás beásása körül megfigyeltünk egy barna, humuszos, szabálytalan körvonalú foltot. A bontás során derült ki, hogy ez a folt nem tekinthetõ külön objektumnak, hanem itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a sír környékén kicsit magasabbra emeltük a nyesési szintet. Ennek az is az oka, hogy a felszín magasabb lehetett a kis halomnak a követése miatt. Lényeges, hogy a Q211-es objektum egy üres, nagyjából négyszögletes barna humuszos elszínezõdés a sírfolt körül.

S451 L5 Q197

Négyzetes alaprajzban futó árok, a Q199-es objektum körül. A világosbarna, humuszos altalajba, alig mélyed bele pár centiméterre, alja egyenes, szélessége 25-30 cm. Tulajdonképpen elõször nem vettük észre, hogy ezek a sírt kerítõ árok oldalai, ezért különbözõ objektumszámmal jelöltük. Pl.: a Q198 objektumszám is tartozik valójában, s a Q197-es árok annak derékszögben törõ folytatása észak-déli irányban.

S451 L5 Q201

Négyszögletes alaprajzú, 3 x 3 méteres, mélyen az altalajba vágott ház. Betöltésébõl házi kerámia és korongolt kerámia került elõ. A ház nyugati felében lemélyedõ beásások figyelhetõk meg.

S451 L5 Q202

30-40 cm széles, egyenes aljú, nagyjából észak-déli irányú árok, melynek nyesett alján cölöplyukat nem találtunk. Betöltésében egy darab avar házi kerámia volt. A folt érinti az S451 L5 Q205-ös objektum házat, annak a délnyugati sarkához fut, illetve a másik oldalon kifut a szelvényünkbõl.

S451 L5 Q204

Négyszögletes alaprajzú kb. 3x3 méteres, mélyen az altalajba mélyedõ ház foltja. Betöltésében nagyobb mennyiségû állatcsont és avar házi kerámia volt. Néhány durva házi kerámia darabot, valószínû bogrács oldal- és fenéktöredékét is megtaláltuk. Sikerült megtartanunk in situ, s ezt a felszínrajzon is jelöljük majd. A ház déli felében a padló megmaradt eredeti állapotában, északi felében megmaradt eredeti helyzetében, a déli oldalon azonban beásások szakítják át a padlót, tulajdonképpen egy gödörrendszert alakítva ki.

S451 L5 Q251

Kerek, mintegy 40 cm átmérõjû, enyhén a világosbarna, humuszos altalajba mélyedõ cölöplyuk. Alja, oldala inkább félgömbös. Mélysége mindössze 10-15 cm. Betöltése fekete, agyagos humusz volt.

S451 L5 Q252

Mintegy 50-60 cm átmérõjû, kerek, 20-25 cm mély oszlophely. Betöltése fekete, agyagos, humuszos talaj.

S451 L5 Q205

Meglehetõsen kacskaringós vonalú, egyenetlen, egyenes aljú, hosszan elnyúló, nagyjából keleti irányú árok, mely kb. 10-20 cm-re mélyed a világosbarna altalajba. Valószínûleg az avar településhez tartozott.

S451 L5 Q208

Mintegy 3 méter hosszú, a világosbarna altalajba 5-20 cm-re mélyedõ, egyenes aljú árokszakasz, amely eredetileg, valószínûleg a Q205-ös objektumhoz tartozhatott. A vége a nyesésnél veszik el. Az alján cölöplyukat nem találtunk.

S451 L5 Q207

Egyenes aljú, viszonylag rövid, mintegy 2 méter hosszú, 50 cm széles, 25-30 cm-re az altalajba mélyedõ árok, mely keresztezi a S451 L5 Q205-ös objektum árkot. A kettõnek az egymáshoz való viszonyát pontosan nem tudjuk megmondani. A két árok találkozásánál egy cölöplyuk figyelhetõ meg.

S451 L5 Q188

A ház padlóját tovább bontottuk, miután felszedtük a jelenségeket és több cölöplyukat sikerült megfigyelni. Érdekes módon a fenti oldalon megfigyelt cölöpsor távolabb van 25 - 30 cm-re a faltól. Csak a déli oldalnál sikerült középen, közvetlen a fal mellett megfigyelni egy cölöplyukat. Hasonlóképpen a keleti oldalon lévõ, illetve az észak-keleti sarokban lévõ cölöpök is távolabb vannak egy kicsit a faltól.

S451 L5 Q193

Négyzetes alaprajzú, mintegy 3 x 3 méteres, az altalajban, mintegy 60 cm-re mélyedõ ház beásása. A betöltésében nagymennyiségû avar házi kerámia és állatcsont volt. A nyugati falnál középen, enyhén ívelt oldalú, nagyjából háromszög alapú oszlophely látható. Az északi falnál pedig egy nagyobb munkagödör körvonalazódik. A délnyugati sarokban pedig egy kerek, részben az oldalfalban is bemélyített, beásott gödör. Teljesen úgy néz ki mintegy földbeásott, földbe mélyített kemence - legalábbis a körvonalait tekintve -, erre figyelve, direkt ügyeltünk arra, hogy van-e valahol égésnyom, vagy hamu, egyéb égésre utaló jelenség, de semmit nem találtunk. Magyarázatát nem tudjuk, teljesen úgy néz ki mintegy kemence, de nem volt benne égés nyom.

A ház beásása, a felszínen jól látható volt, hogy vágta a mellette, déli oldalán húzódó kerítés északi árkát vágta, a délit nem érintette.

S451 L5 Q204

Négyzetes alaprajzú, kb. 3x3 méteres, mintegy 50 cm-re az altalajba mélyedõ, egyenes aljú lakóház. A keleti és nyugati, illetve középen egy-egy 25 cm átmérõjû oszlophely látható. Az északi oldal mellett egy sekély munkagödör foltját sikerült kibontani. Betöltésében avar házi kerámia és állatcsont volt.

S451 L5 Q209

A nyomvonal északi oldalán, a vízelvezetõ árok által elvágva figyeltük meg a szabálytalan körvonalú, az altalajba mintegy 60-70 cm-re mélyedõ foltot. Betöltése fekete, sárga agyagszemcsékkel kevert agyag volt. Mellette található az S451 L5 Q250-es objektum, azonban annak ez a gödör nem része.

Ugyancsak mellette található az S451 L5 Q193-as kerítés árok, amely való viszonyát tisztázzuk. Sikerült tisztáznunk, úgy tûnik, hogy éppen csak érintkeztek, de nem vágták egymást.

S451 L5 Q246

Négyzetes alaprajzú, kb. 3 x 3 méteres ház foltja. Benne egy ló alsó állkapcsával. Nyugati oldalának közepén egy pohár és kb. 20 - 30 cm átmérõjû oszlophely, közepén pedig egy kb. 80 cm átmérõjû, szabálytalan körvonalú munkagödör látható.

S451 L5 Q213

Szabálytalan körvonalú, sötét, fekete, agyagos betöltésû folt, amely valószínû nem régészeti objektumot, hanem az eke által behúzott csíkot jelöl. Betöltésében régészeti leletanyag nem volt.

S451 L5 Q214

Szabálytalan körvonalú, fekete, agyagos betöltésû gödör, mely sekély, kb 5-10 cm-re van csak. Betöltésében régészeti leletanyag nem volt. Úgy tûnik, mindössze egy eke, talajmûvelésbõl származó mûvelés eredménye.

S451 L5 Q247

Szabálytalan körvonalú, fekete, agyagos betöltésû folt, melynek bontását holnap folytatjuk. Betöltésében néhány csontszilánk, paticsdarab, avar házi kerámia és egy darab korongolt szürke kerámia volt. Holnap újra nyessük az alját és az oldalát, hogy eldöntsük, valóban régészeti objektumról van-e szó, vagy csak a talajmûvelés által okozott sekély bolygatásról.

S451 L5 Q222

Kb. 40 cm átmérõjû, mintegy 30 cm mély, ívelt aljú oszlophely.

S451 L5 Q217

Fejjel délnek temetett gyermekcsontváz. A csontok elhelyezkedése alapján úgy tûnik, hogy a jobb oldalára fektették a gyereket. A csontok jelentõs részét elvitte a szántás, gyakorlatilag az egykori felszínre tehették. A bal kar a bordákon, az alkar kicsit elõre hajlott a csípõ felé, és ott volt a bal kulcscsont is. Lefelé, tehát a csípõcsonttól teljesen hiányzik a váz többi része. A koponyája érdekes módon hátrabillent a derék felé. Melléklete nem volt.

S451 L5 Q216

Kerek, mintegy 140 cm átmérõjû, enyhén méhkas alakú, kb. 40-50 cm mély, egyenes aljú gödör.

S451 L5 Q224

Téglalap alakú, kb. 120 cm széles, 150 cm hosszú, 30-40 cm mély egyenetlen aljú gödör.

S451 L5 Q226

Kerek, mintegy 60 cm átmérõjû gödörnek a legalja. Mindössze a foltját sikerült megfogni a nyeséskor, ill. az 1-2 cm-re lemélyedõ részét.

S451 L5 Q225

Fejjel délnek temetett, hátán nyújtott váz, melynek lábai enyhén fel vannak húzva, feje a bal válla felé néz. Bal felkarja a test mellett, bal alkarja a medence felé behajlítva. Bal kézfeje a jobb medencelapáton nyugszik. Jobb felkarja a test mellet, jobb alkarja pedig felhajtva a kulcscsonthoz. A jobb kézfej, ujjai pedig a nyakat érintik. A enyhén felhúzott, térdben meghajlított lábaknál a lábfejek oldalt, jobb oldalra néznek. Melléklete eddig nem volt.

S451 L5 Q227

Méhkas alakú, mintegy 1 m átmérõjû, 60-70 cm mély, egyenes aljú gödör. Betöltésébõl õskori kerámia, és valamennyi állatcsont került elõ.

S451 L5 Q218

Szabálytalan körvonalú, nagyjából ovális folt, amelynek mélysége 15-20 cm, melynek betöltésében egy rendkívül nagytestû, erõs csontozatú, de rossz megtartású állatnak a csontja és õskori kerámia volt.

S451 L5 Q196

Ovális, ívelt oldalú és aljú beásásnak a foltja, leletanyagát benn kell majd megnézni. Mélysége 20 cm, szélessége 70 cm, hosszúsága 80 cm.

A nap folyamán a paticsfolt (Q159) környékén mélyebbre mentünk egy biztonsági ásónyommal, mert kevertnek tûnt a talaj. Nem volt egyértelmû, hogy beásásról, vagy a felsõ réteg beszûrõdésérõl van-e szó, ezért bontottunk alá.

Továbbá a korábban már megnyesett területen, a 41 + 500-as szelvény környékén a nyomvonal déli oldalán volt egy eléggé magas rész, ahol nem találtunk semmiféle beásásra utaló nyomot. Azonban a biztonság kedvéért 30 cm-re jobban lemélyítettük. Ugyancsak gépi munkával, korábban a vízszint alá bontott avar kutat újra kiszedtük, kibontottuk a vízszintig. Mivel van felszerelésünk, megpróbáljuk a vízszint alatti részt is teljes egészében kibontani. Azonban csak akkor kezdünk a munkához, ha a talaj nem csúszik meg a kút szélén lévõ töltés súlya alatt. A hídépítõk ugyanis a cölöpveréshez és a rátöltöttek a mi nyesett felületünkre. A munka megkezdésének feltétele az is, hogy a víz ne emelkedjen túl magasra.

Kazetta száma: S451 K9 A oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 23. szombat

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 500 - 450

Szentes - Kázmér tanya

S451 L114

Idõjárás: Szeles, napos idõ

Munkaidõ: 6.00 - 18.00h

Létszám: 24 fõ

Tevékenység:

Javítanom kell a Faur-féle létszámot, mert szerdától nem 15 fõ, hanem 16 fõ dolgozik. Ezt visszamenõleg javítani kell a szerda, csütörtök, pénteki naplókban.

Folytatjuk a 41 + 450-es szelvény objektumainak bontását. Kimerjük a Q234-es objektumban a neolit kútban az éjjel felgyülemlett vizet, illetve az avar kútnak a feltárását is megkezdtük.

Az S451 L5 Q114-es lelõhelyen pedig folytatjuk a felszín nyesését, a humusz eltávolítását. Részben gépi, részben kézi erõvel, továbbá Varga András segítségével folytatjuk az S451 L5-ös lelõhely bemérését.

S451 L5 Q235

A nagyméretû gödörház. Elsõ részében több kisebb, elkülönülõ beásás figyelhetõ meg, ezeket azonban nem bontottuk külön, mert nyeséskor sem látszott ezeknek az elszínezõdése. A betöltésbõl maradt az objektum, a nyomvonal részben déli része alá esik. Tulajdonképpen a nyomvonal vonalában készítettük el metszetünket. Közel fele a hányó alá esett, átkaroltuk és rábontottunk. Az északi oldalon elég bizonytalanul sikerült megfogni a szélét. Úgy tûnik, mintha egy lépcsõs lenne, de ezeket a lépcsõket kicsit fenntartással kezeljük, mert bizonytalan volt a széle. Valóban kevert volt a talaj, de elég nehezen lehetett megfogni a humuszos betöltést az egyébként is humuszos, fõként világosbarna humuszos altalajban. A leletanyag fõleg állatcsont és jelentõsebb mennyiségû neolit kerámia volt. Ezen belül kb. 20 cm magas, vastagabb falú, szélesen, de nem bekarcolásssal készített leander díszítésû tiszai pohár, amely egyenes falú lehetett, tehát pohártöredékek kerültek belõle elõ.

Betöltésébõl radiocarbon vizsgálatra faszenet vettünk.

S451 L5 Q229

Szabálytalan körvonalú beásás foltja a szelvény déli széle alatt. Részben bontottunk rá a bontás során. Betöltésébõl értékelhetõ leletanyag nem került elõ. Úgy tûnik, mintha egy árok lenne, vagy teljesen szabálytalan hosszúra nyúló, árokszerû objektum, melynek a korát sem sikerült egyértelmûen meghatároznunk. Iránya észak - dél, és kb. nyugatra van a szabályosan észak - dél irányba, az egész vonalat átvágó S451 L5 Q230-as kis árok, amely valószínûleg kerítés alapja volt, melyben nagyobb mennyiségû beszórt nagy állatcsont található.

S451 L114 Q1

A megnyesett felszínen száradás után rajzolódott ki egy szabálytalan körvonalú, nagyjából téglalap alakú 60-70 cm széles, 150 cm hosszú, nagyjából kelet-nyugati irányú elszínezõdés.

S451 L114 Q2

Téglalap alakú, kb. 150 cm széles, 200 cm hosszú, fekete, agyagos betöltésû elszínezõdés, melynek észak-keleti sarka le van vágva, valószínûleg egy kisebb méretû gödör lesz majd.

S451 L114 Q3

Kerek - egyik oldalán mintha egyenes oldala lenne -, nyugati oldalán egyenes, déli oldalán ívelt oldalú objektum, melynek nagyobbik része a szelvényfal, a hányó alá fut. Mérete kb. 150x200 cm lehet.

S451 L114 Q4

Nagyjából téglalap alakú, 150x200 cm-es sötét, agyagos betöltésû gödör folt, melynek délkeleti sarka le van vágva. Nagyon érdekes, addig amíg a Q2-es objektumnak az északkeleti sarka van levágva, ugyanolyan formában van levágva a Q4-es objektum délkeleti sarka, mintha tükröznénk a két objektumot, formázva és hasonlóan.

S451 L114 Q5

Téglalap alakú, nagyjából 150x200 cm-es, sötét, agyagos betöltésû objektum foltja, valószínû egy gödörház lesz, melyhez a nyugati és az északi oldalon egy-egy cölöplyuk tartozik. Ezeknek külön számot adunk.

S451 L114 Q6

Cölöplyuk az S451 L114 Q5-ös ház nyugati oldalán.

S451 L114 Q7

Cölöplyuk az S451 L114 Q5-ös ház északi oldalán. Betöltése sötét, szürke, agyagos humusz.

S451 L114 Q8

150x200 cm-es, nagyjából téglalap alakú, sötét szürke, agyagos betöltésû folt, melynek délnyugati sarka ívelten levágott.

S451 L114 Q9

Téglalap alakú, sírfoltnak tûnõ beásás. Betöltésében apró paticsszemcsék és szürke, agyagos humusz, illetve sárga agyagrögök figyelhetõk meg. Mérete kb. 150x80 cm. Iránya kelet-nyugat.

S451 L114 Q10

Körülbelül 60 cm átmérõjû, szürke, agyagos betöltésû, kerek gödör foltja, benne uniókagyló töredéke látszik.

S451 L114 Q11

Egyik oldalán egyenes, másik oldalán ívelt, kb. 80x100 cm-es sötétszürke, agyagos betöltésû gödör foltja. A betöltésben paticsszemcsék, kerámiatöredékek és uniókagyló látható.

S451 L114 Q12

Mintegy 80 cm átmérõjû, kerek, sötétszürke elszínezõdés, sötétszürke, agyagos betöltéssel, melyben kerámiatöredékek, uniókagyló és paticsszemcse látható.

S451 L114 Q13

Kb. 80 cm átmérõjû, sötétszürke, agyagos betöltésû, benne paticsszemcsék, uniókagyló töredékek láthatók.

S451 L114 Q14

Kb. 100 cm átmérõjû, sötétszürke, agyagos elszínezõdés. Betöltésében paticsdarabok láthatók és uniókagyló.

Az S451 L114 Q14-es utáni anyagot újra kell mondanunk, mert kimerült az elem. A Q20-tól fotóztuk az anyagot, a Q15-östõl kezdve hiányzik a magnóra mondott rész.

S451 L5 Q189 J1

Szárkapocs és lábszárcsont az árokban, az S451 L5 Q206-os objektum, két ló csontvázától mintegy 4 méterre, keletre.

S451 L5 Q189 J2

Lókoponya az árokban, nagyjából a nyomvonal közepén. A két ló csontvázától mintegy 20 méterre.

S451 L5 Q189 J1

A szárkapocscsont alatt egy állkapocs töredék volt, az álkapocstöredék alatt egy zöldes, oxidos elszínezõdést figyeltünk meg, mindössze kb. 1 cm átmérõben, de az oxidos elszínezõdésnek fémmagja nem volt. Tehát, bronztárgyat nem találtunk, annak ellenére, hogy a földet többszörösen átnéztük és elég óvatosan bontottuk. Magán a csonton sem találtunk oxidnyomot. Nem biztos, hogy összefüggésben volt az oxid az árokban talált csonttal, vagy ahhoz tartozott valamiféleképpen, de nem is zárható ki.

S451 L5 Q189 J2

Lókoponya az árokból. A koponyához alsó állkapocs nem tartozott. Tehát csak a ló arccsontja volt, felsõrész, alsó állkapocs nélkül. Nem volt levágva az orra, megvoltak az elsõ szem- és metszõfogak is. Azért szükséges megjegyezni ezt, mert az alföldön néprajzi párhuzamok alapján egész késõ idõszakig követhetõ, hogy lókoponyát ülõkeként használták a különbözõ hagyományos foglalkozást ûzõ emberek, olymódon, hogy az orrrészt levágták.

S451 L5 Q206

Két lócsontváz van, melynek lábát csûdnél elvágták. Elõször a keleti oldalon lévõ csontvázat szedjük fel, itt a vázban van egy darab õskorinak tûnõ, kézzel készült kerámia, melyet egy külön neylonzacskóban mellékelünk a csontváz mellé. Elõször a keleti csontvázat szedjük fel, mindkettõ fejjel délnek fekszik, és mindkettõ a jobb oldalán. Fejjel délnek, jobb oldalán fekszik a két ló, fejük hiányzik, a nyakcsigolyák egymáson vannak hagyva. A keleti oldalon lévõt S451 L5 Q206 K-val jelöljük, a nyugati oldalon lévõt S451 L5 Q206 Ny-nyel jelöljük majd. J1-nek fogjuk nevezni a keleti oldalon lévõ lócsontot, J2-nek a nyugati oldalon lévõt és S451 L5 Q206 J3 a keleti oldalon lévõ lócsontváz medence csontjánál lévõ õskori kerámia.

S451 L5 Q206 J2

A nyugati oldalon fekvõ lónak is el volt törve a lába. A alsó lábszár középen nagyon durván el lett törve, valamiért csonkolták.

S451 L5 Q215 J1

Kerek, mintegy 30 cm átmérõjû tál, mely a gödör alján volt. Gyakorlatilag az összetöredezett tárgy teljes egészében megmaradt. A gödör alja fölött mintegy 5 cm-re van. Eredetileg is lehetett valamennyi föld alatta, mert különben nehezen magyarázható az, hogy az egyenes aljú gödör fenekén, úgy tört volna szét a tál, mintha középen egy pontban lett volna feltámasztva, és a többi rész leborult, errõl a középsõ pontról. Tehát mélyebbre került, a fenéktöredék lefelé hajlanak. A tárgyat megpróbáljuk in situ felszedni. A felszedés során a tál alatt a babát felszakítottuk, körbeástuk, a tál belsejét pedig puha földdel kitöltöttük. Tehát a tál belsejében lévõ föld nem azonos az eredetileg benne lévõ földdel, hanem mindössze egy kitöltõ anyagként használtuk a földet a kerámia védelmére.

A munkaidõ úgy alakult, hogy a Faur-brigádból 10 órát dolgozott 9 fõ, 12 órát dolgozott 5 fõ, és 14 órát dolgozott két fõ. A mai napon a növényvédõsök segítségével sikerült végigrepülnünk a nyomvonalon, illetve fotóztuk L5-ös helyszínünket. Varga András jóvoltából videokamerára is sikerült felvenni, az általa kölcsön vett kamerával, illetve színes diát, s negatívot készítettünk az L5-ös lelõhelyrõl. Elsõsorban a 41 + 350 - 500-as szakaszáról. Elkezdtük az avar kút újrabontását, egyenlõre még egy-két kerámia töredék került elõ, de az alját nem értük el továbbra sem.

S451 L5 Q194

Fejjel délnek temetett, nyújtott helyzetben lévõ gyermekcsontváz. A csontvázat eredetileg a járószintre fektették, valószínûleg kis halmot emelhettek föléje. Kicsi, kisgyermek, kb. 3-4 éves körüli lehet. Lába nyújtva egymás mellett, jobb kéz nyújtva, a bal kezet elvitte a gép, a testhossza 80 cm körüli lehet. Mellékletét a rajz alapján tudjuk nézni.

S451 L5 Q244

Körülbelül 100 cm átmérõjû, méhkas alakú, szarmata gödörnek a metszete. A felsõ részben hamus, paticsos, szürkésbarna, humuszos betöltés látható, mintegy 30 cm vastagon. Alatta rendkívül erõs, paticsos, vörösre égett, laza omladék látható, amelybõl rengeteg házi kerámia és korongolt kerámia került elõ. A gödör alja gyönyörûen átégett, kiégett. Az alján valami olyan anyag van, ami teljes egészében a nemezre emlékeztet. Tehát, apró rövid szálak vannak összepréselve.

S451 L5 Q246

A J1 ló alsó állkapcsa és lábszárcsont töredéke a ház belsõ munkagödrébõl.Kazetta száma: S451 K9 A oldal (vége) S451 K9 B oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 25. hétfõ

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350

Idõjárás: Borús, délután esõs idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.00h

Létszám: 27 fõ

Látogatók: Varga József, HÓDÚT

Tevékenység:

Folytatjuk a 41 + 350-es szelvényben az objektumok feltárását, dokumentálását, illetve az L114-es lelõhelyen a felület nyesését gépi és kézi munkával.

Reggel 6 órakor meglátogatta az ásatást Varga József úr, a HÓDÚT részérõl, akinek jegyzõkönyvben átadtuk a 350-es szelvénykaróig a munkaterületet. 11.00 órakor megérkezett Dankó János úr is, akivel végigjártuk az L5-ös számú lelõhelyet, és megbeszéltük a munkák további ütemezését, melynek lényege az, hogy amennyiben folyamatosan sikerül biztosítania pénzügyi hátteret, akkor ezen a hét végén átadjuk a 41 + 300-as szelvénykaróig a területet. Majd új utat készítünk, áthelyezzük a földes utat a nyomvonal déli oldalára, azután pedig a jelenlegi földes urat felszedjük, A földes út alatti területet is humuszoljuk, és megkezdjük a terület feltárását a két nagyárok közötti részen is. Ezzel a munkával kb. június 15-ig kellene végeznünk, utána pedig a Kurca-parti lelõhelyet kellene június végéig feltárnunk. Egyenlõre nem sikerült egyezségre jutnunk a 101-es és 102-es lelõhely további humuszolását illetõen. Szerdán 14 órakor a Településfejlesztési Bizottság helyszíni ülést tart majd az építkezésnél, és a bizottsági ülést követõen bejárjuk a nyomvonalat, és egyeztetünk a 101-es és 102-es lelõhellyel kapcsolatos teendõkrõl.

A megbeszélésen jelen volt az Önkormányzat képviselõje Sáfrán Bálint úr is.
Kazetta száma: S451 K10 A oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 26. kedd

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 400

Idõjárás: Száraz, napos

Munkaidõ: 6.00 - 20.30h

Létszám: 28 fõ

Tevékenység:

A nap folyamán folytattuk az S451 L114-es lelõhely humuszolását, nyesését, valamint az S451 L5-ös lelõhelyen a Q236-os objektumszámú kút, és a mellette lévõ S451 L5 Q238-as objektumszámú kutak bontását, valamint S451 L5 Q249-es neolit ház bontását. Ezenkívül a Landrovert bevittük Szegedre, hogy lecseréljék az országúti gumikat terepgumira, mert veszélyes volt. Folytattuk a Q236 és Q238-as kutak bontását, illetve felszínrajzot készítettünk ezekrõl az objektumokról.

A neolit kutakat kibontottuk a vízszinten túl is, s ezeknek a mélysége különbözõ volt.

S451 L5 Q236

A kút mélysége 435 cm.

S451 L5 Q238

A beásás alja 334 cm.

A kutak helyét géppel annyira visszapakoltuk, hogy ne legyen balesetveszélyes.

Kazetta száma: S451 K10 A oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 27. szerda

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 400

Idõjárás: Száraz, napos, meleg idõ

Munkaidõ: 6.00-20.00h

Létszám: 28 fõ

Tevékenység:

Az L5-ös, illetve az L114-es lelõhelyen történteket késõbb rögzítjük. Már tegnap este ellenõriztük az újonnan nyitott bányák területét, azonban akkor még nem találtunk semmit. Ma reggelre Gálos Zsolttal a Leverrel KFT. képviselõjével végigjártuk még egyszer a bányát, egy megközelítõen észak-déli irányú árkot figyeltünk meg, melynek szélessége
1,5-2 méter között mozog, és a 6-os bánya eddig megnyitott területét, amely mintegy
50 méter széles, 100 méter hosszú, teljes egészében átvágja. Az árokban egyenlõre régészeti leletanyagot nem találtunk, mivel egyértelmûen emberi tevékenységre utal, mindenképpen rögzítenünk és feltárnunk kell. A problémát jeleztem Kordás úrnak is, a Maros-dömper vezetõjének, akivel délután 15 órára beszéltünk meg a helyszínen találkozót, hogy a továbbiakat egyeztessük. Egyben kértem, hogy eddig is ezen a területen a humuszolással álljanak le, habár a humusz szintet már leszedték az objektum környékén és fölötte. A mellette lévõ, mintegy másik 60-70 méteres területet humuszolják mindaddig, amíg itt nem születik valamilyen döntés. Az objektumokat fotóztuk, és a negatívon ez volt a 8-as, a dián a 10-es felvétel volt.

S451 L5 Q247

Újranyestük, újra megnéztük a szabálytalan körvonalú, sötét, fekete, agyagos, humuszos betöltésû foltot, amely kirajzolódott a világosbarna, boreális szubhumuszban. Leletanyag nem volt benne, valami alaktalan beásás, leásás, melynek mélysége változó,
5-20 cm között mozog. Rendeltetését egyértelmûen nem tudjuk meghatározni, kora újkori.

S451 L5 Q228

Mintegy 30 cm átmérõjû, enyhén ovális, mindössze 5 cm-re, a világosbarna altalajba bemélyedõ oszlophely. Betöltése fekete, agyagos, humusz volt.

S451 L5 Q241

Enyhén méhkas alakú, egyenes aljú, mintegy 120 cm átmérõjû gödör. Betöltésébõl korongolt szarmata cserepek, állatcsont töredékek kerültek elõ. Mélysége mintegy 80 cm.

S451 L5 Q245

Mintegy 80 cm átmérõjû, 40 cm mély, méhkas alakú, egyenes aljú gödör. Betöltésébõl szarmata kerámia és néhány szárnyascsont került elõ.

S451 L5 Q244

Méhkas alakú, mintegy 1 méter átmérõjû, 1 méter mély, egyenes aljú gödör, melynek betöltésében fõként házi kerámia volt, és valamennyi szürke kerámia is akad benne. Korát csak mosás után tudjuk megállapítani, de úgy néz ki, hogy keltának tûnik a gödör az eddigiek alapján.

S451 L5 Q243

Mintegy 80 cm átmérõjû, mindössze 5 cm-re az altalajba mélyedõ, kerek, fekete, agyagos, humusszal kitöltött gödör. Betöltése nem volt. Az aljába egy biztonsági ásónyomot ástunk, mert így egyenlõre nehéz eldönteni, hogy egy humuszos beszûrõdésrõl van szó, vagy pedig egy beásásnak a legalja. A biztonság kedvéért egy ásónyomot lemélyítünk a felszínen megfigyelt folton belül. A biztonsági nyom is azt mutatta, hogy egy üres folt volt.

S451 L5 Q230

Nyomvonalat a 41 + 400-as szelvényben, átlósan észak-dél irányban keresztül vágó
30-50 cm széles kerítésárok. A kerítésárok aljában cölöpnyomot nem találtunk, az egyenes aljú, enyhén V oldalú beásásban bemérõ cölöplyukakat nem sikerült megfigyelnünk. Azonban a nyomvonal közepe táján, az árok által vágott 231-es objektumtól délre, az árok aljába beszórt lócsontokat sikerült megfigyelnünk. A lónak fõleg a medence részre, csigolyája, illetve hosszú csontjai voltak behányva, egy elhúzott, elnyújtott kupacba. Ennek a kupacnak a hossza, mintegy 2 méter. Tehát egy 2 méteres szakaszon voltak elhúzva, az árokból egyébként nem túl sok anyag került elõ, zömében csontok, és valamennyi házi kerámia. Korát mosás után tudjuk egyértelmûen meghatározni.

S451 L5 Q236

A naplóban helyesbíteni kell: S451 L5 Q231-es a nyesés szintjén megfigyelt, elõször babára hagyott anyagnak a száma. A kút számát tulajdonképpen úgy kapta meg Q236-ra, hogy elkezdték bontani a Q236-os objektumot, mely egy szabálytalan körvonalú, elnyújtott, lapos, széles, árok szerû beásás, hossza mintegy 6 méter, szélessége 70-80 cm, mélysége az altalajba mélyedõ része mindössze 15-20 cm. Ennek bontása során jutottak el az árokszerû bemélyedés északi részében lévõ gödörrendszerhez, melybõl lemélyed a kút is. A kútnak nem adunk külön objektumszámot, hanem az S451 L5 Q236 J1-es lesz, a gödrök által kevert rész, a J2-es már csak a kb. 120x120 cm-es, szögletesen lemélyedett kút részlet. Tehát az lesz a steril anyag, a kút korát az fogja datálni. A kút alja 435 cm-re volt.

Az S451 L5 Q231-es objektum bontása során semmi lényeges nem volt, mindössze néhány paticstöredék került elõ. Így leletanyaga külön csomagolva nem lett.

Az S451 L5 Q236 J1-ben házi kerámia, korongolt szarmata kerámia egyaránt van, illetve lócsontok és egyéb állatcsontok is. Úgy tûnik, az egész egy kevert objektumrendszernek az anyaga lesz.

S 451 L5 Q239

Egy ívelt, 30-60 cm széles, fekete, agyagos, humuszos betöltésû folt volt a felszínen, melynek lemélyedõ részét találtuk. Leletanyag nem volt benne.

S451 L5 Q240

Kerek, mintegy 70 cm átmérõjû, fekete, agyagos, humuszos betöltésû folt volt, melynek lemélyedõ részében leletanyag nem volt. Az aljába egy biztonsági ásónyomot belebontottunk, leletanyagot ott sem találtunk.

S451 L5 Q129

Körülbelül 40 cm átmérõjû, az altalajba mintegy 15-20 cm-re leményedõ kis alaktalan folt, melynek betöltésébõl leletanyag nem került elõ, illetve betöltése fekete, agyagos humusz.

S451 L5 Q134

Sötét, fekete, agyagos, humuszos kerek folt, melynek átmérõje mintegy 80 cm, azonban lemélyedõ része nem volt. Kivettünk alóla egy biztonsági ásónyomot, azonban leletanyagot ott sem találtunk. Gyakorlatilag üres foltnak tekinthetõ, valamiért egy felsõ humuszbeszûrõdés lehetett.

S451 L5 Q132

A mintegy 120 átmérõjû, 60-70 cm mély, méhkas alakú, egyenes aljú gödör alján égésnyomok láthatók. Fekete égett, kormos felületként. Az égésfolt csak a gödör közepén, mintegy 60 cm átmérõjû körben volt megfigyelhetõ.

S451 L5 Q233

Kb. 20 átmérõjû, mintegy 10 cm mély, fekete, agyagos, humuszos betöltésû kerek cölöplyuk.

S451 L5 Q232

Alaktalan, szabálytalan körvonalú, alig pár centiméterre bemélyedõ, fekete, agyagos, humuszos beszûrõdés. Leletanyag nélkül, gyakorlatilag üres foltnak tekinthetõ.

S451 L5 Q238

Mintegy 4 méter átmérõjû, szabálytalan körvonalú, a mélység alapján kútnak tûnõ, jelenleg mintegy 160-180 cm mély beásásban a betöltés úgy tûnik, viszonylag rövid idõ alatt, szinte egyszerre történt, és meglehetõsen rétegzetten. Nagyon sok a betöltésben a sárga, szinte sterilnek tûnõ agyagréteg. A beásás alja 334 cm.

S451 L5 Q236 J3

Famaradványok a kútból, kb. 4 méter mélységbõl, a kútnak a délkeleti sarkából.

S451 L5 Q236 J2

Egy darab házi kerámia és egy darab állatcsont került elõ. A J2-es F- 50-tõl F-270-ig tartott. Gyakorlatilag ez a szint, ameddig feljön a víz, innen kezdõdik a víz alatti rész. Az F-270 alatti részt külön csomagoljuk, ennek jelzése S451 L5 Q136 J4-es lesz, a víz alatti rész. A 150-270 között a gödör betöltése laza, sárga, homokos talaj volt, amely gyönyörûen, egyértelmûen elvált az oldalfal keményebb, agyagos rétegétõl, és az oldalfalon körbe, egy fekete szerves anyag lepedék látható. Ezt a bontás során sikerült megtartani.

S451 L5 Q237

Körülbelül 20 cm átmérõjû, 15 cm mély, félgömbös aljú oszlophely. Leletanyag nem volt.Kazetta száma: S451 K10 A oldal

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 28. csütörtök

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 300 - 350

Szentes - Bereklapos

S451 L434

Idõjárás: Száraz, napos idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.00h

Létszám: 27 fõ

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

Megkezdtük az S451 L101, L102-es lelõhelyek gépi humuszolását, illetve kézi nyesését. A munkát a lelõhely Csongrádi úti felõli végén kezdtük meg, és haladunk a Kurca irányába. Az L5-ös lelõhelyen pedig folytattuk az objektumok bontását, a 41 + 350 - 300-as szelvényben. A már átadott területen még egyszer leellenõriztük az objektumokat, és rajzokkal való végsõ egyeztetés után felszedtük az objektum jelölõ céduláinkat.

Reggel Dankó János úr telefonon értesített bennünket, hogy 10 órára egy rendkívüli egyeztetõ tárgyalást tartunk az itteni üzemmérnökségen. A szállítónak jeleztük, hogy rendkívül balesetveszélyes a nagy por, kérjük a terület locsolását. Ígéretet tettek, de eddig még nem sikerült megoldást találniuk, mert a locsoló kocsi éppen mûszaki vizsgán van, és csak hétfõtõl tudják ismét munkába állítani. Amennyiben a locsolást nem tudják megoldani a mai nap folyamán pillanatok belül, akkor kénytelen vagyok az embereket egy másik területre átvinni, mert sem én, sem más nem tudja vállalni a felelõsséget egyrészt a testi épségükért, másrészt pedig nem tudjuk megteremteni a munkavégzéshez szükséges egészséges környezetet.

S451 L5 Q225

A fejjel délnek fekvõ, az egykori felszínre, járószintre helyezett sírt korábban már magnóra mondtuk, jelenleg a felszedés során megfigyelt jelenségeket mondom.

10.00 órakor sor került Dankó János úrékkal sor került a soron kívüli egyeztetésre, a Közúti Igazgatóság Szentesi Üzemmérnökségén. Az egyeztetésen Serfõzõ úr az üzemmérnökség fõmérnöke, Dankó János úr a létesítményi fõmérnök és Varga József a HÓDÚT képviseletében, valamint Szabó Géza régész vett részt. Az egyeztetésrõl készült jegyzõkönyvet a naplóhoz mellékeljük. Lényege, hogy megegyeztünk a régészeti területek átadásának ütemében, ami az L5-ös lelõhely június 10-ét jelenti, az L114-es esetében június 22-e, a többi lelõhelyek esetében a humuszolás során elõkerülõ objektumok függvényében július 15., illetve 31-e véghatáridõvel. Kordás Pál úr kérésére megkezdtük a 6-os bányában az elõzõ napon megfigyelt árok átmetszését, hogy meg tudjuk tervezni a kibontását. Kordás úr sürgeti a dolgot, arra való tekintettel, hogy a másik bányában beáztak, túl nedves a homok, nem tudnak szállítani, nem építhetõ be a magas töltésbe. Szükségük lenne a bánya azonnali megnyitására. Kérésének figyelembevételével megpróbáljuk a bányát számukra a hét végéig visszaadni. Ehhez még további egyeztetésre van szükség, Kordás úrék nem tudnak gépet adni, így a Leveller KFT. képviselõjével kell megbeszélnem a gépi munka menetét.

A L434-es lelõhelyen Vígh László és Mármarosi Anita megkezdte az objektumok végsõ egyeztetését, a hiányzó objektumrajzok pótlását.

A 6-os bányán kívüli részeknek is megkezdtük a ismételt bejárását, így például a nyomvonal mellett, közvetlenül a magas part szélén lévõ, bevágás melletti bányát is megnéztük. A bányában a humuszolás során elérték az agyagos, infúziós sárga lösz tetejét, régészeti objektumnak a durván behúzott területen nem láttunk.

Annak ellenére, hogy lemélyedõ objektumot nem találtunk, itt ezen a területen is volt a régészeti korszakokban élet, ami bizonyít az itt elõkerült kerámiából égetett kis golyó, amelynek az átmérõje mintegy 6 cm. Rendeltetését nem igazán lehet meghatározni, mert a közepén úgy tört el, hogy nem látszik, hogy át volt-e fúrva vagy sem. Anyaga úgy tûnik, mintha egészen apró kavicsszemeket is szitáltak volna bele a soványítás során. Felülete azonban viszonylag simított, fényes, nagyon jól kiégetett, szinte kõszerûen kemény. A bánya korábban lehumuszolt részeit is átjártuk ismételten, de régészeti lelõhelyre utaló beásásokat továbbra sem találtunk, a többször újra lehúzott, folyamatosan mûvelt bányában, sem a felületen, sem pedig a 6 méter mélységig mûvelt bánya falában.

A bányában jelenleg 6 gép 12 ládával hordja a földet. 15.02-kor beszéltem Gál Zsolttal a Leveller KFT. képviselõjével, és megállapodtunk, hogy a 6-os bánya gépi munkáihoz odaadják az iszapkanalas kotrót, és a Kordás úrral rendezik az anyagiakat. Tehát a Leveller KFT. és a Marosdömper egymás között lerendezi a gép munkadíját.

S451 6. bánya 1-es számú árok

Egyben ez lesz az 1-es számú objektum, amennyiben itt további leletek jönnek elõ. A bányát, nagyjából észak-déli irányban keresztbe vágó, 1,5-2 méter széles árok, melynek a lehumuszolt területen csak az alját sikerült megfogni. Betöltése rétegenként váltakozva beiszapolódott homok, szürke agyagos iszap. Úgy tûnik, hogy az árok huzamosabb ideig nyitva lehetett, és folyamatosan iszapolódott be. Az elkészített metszetben leletanyaga nem volt. Alja eléggé egyenetlen, nagyjából egyenes, egyik oldala meredeken indul felfelé mintegy 60 fokos szögben, a másik oldala, miután felkap 60 fokos szögben, ez a nyugati oldal, egy majdnem 50 cm széles padka van a nyugati oldalán, mintegy 20 cm magasságban, és a padka után indul felfelé, tehát ez a rész már a lenyesett humuszban volt, tehát most már nem látható.

S451 L434 Q8

Neolit zsugorított sír, fejjel keletnek, baloldalára fektetett csontváz. A fekvés részletes leírását már korábban magnóra mondtam, most csak a felszedéskor megfigyelt jelenségek, régészeti megfigyelések következnek.

A csontokat meglehetõsen sok földdel szedem fel, a bevitt földet át kell iszapolni, rostán át kell engedni, le kell szûrni. Elõfordulhat, hogy lesznek még benne kis apró kerámiagyöngyök.

Folytattuk az S451 L5-ös lelõhelyen az objektumok bontását, a 41 + 300 - 350-es szelvényben. A kibontott, illetve félig kibontott objektumokat lefotóztuk.

Délután folytattuk az S451 L434-es lelõhely rajzolását, az objektumok dokumentálását, illetve felszedtük az S451 L434 Q8-as és a S451 L434 Q10-es neolit sírokat. 18 óra után a 6-os számú bányában, az agyagnyerõ helyet átlósan keresztbe vágó, nagyjából észak-déli irányú árkot kezdtük meg bontani. A délután folyamán már készítettünk egy metszetet, amely betöltésében jól látható volt az iszapolásnak a váltakozó, homokos, illetve szürke agyagos rétegzõdése. 18.00 óra után a metszet alapján megkezdtük az árok gépi bontását, miközben iszapolókanállal bontottuk az objektumot. Folyamatosan figyeltük a kitermelt föld, az árokban, a korábban megfigyelt géppisztoly lõszer mellett, most ágyúlövedékek kerültek elõ, valamint sikerült megfogni a géppuska fészkek beásását is. A géppuska fészkeket a robbanásveszély elkerülésére nem bontjuk ki teljes egészében.

Az árok déli felében gyakorlatilag néhány hüvelyen kívül, géppuska, és gépágyú lõszereken kívül mást nem találtunk. A gépágyú kalibere kb. 6-7 cm átmérõjû lehetett.
Kazetta száma: S451 K10 B oldal

Melléklet: Jegyzõkönyv a feltárás ütemezésérõl

Ásatási napló

Idõpont: 1998. május 29. péntek

Helyszín: Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 350 - 300

Szentes - Bereklapos

S451 L434

Szentes - Kázmér tanya

S451 L114

Idõjárás: Száraz, napos, meleg idõ

Munkaidõ: 6.00 - 20.00h

Létszám: 27 fõ

Látogatók: Varga József, HÓDÚT

Tevékenység:

Folytatjuk az S451 L101 és L102-es lelõhelyen a humuszolást az iszapolókanál segítségével, valamint a felület kézi nyesést. Az S451 L5-ös lelõhelyen a 41 + 350 - 300-as szelvényben végezzük az objektumok bontását. Tegnap ezen a részen zömében elkészült a gödrök metszete. Fõként szarmata gödrök vannak ezen a helyen. A mai napon megkezdtük a metszetek másik felének bontását, s a tegnap kibontott, kitisztított és lerajzolt neolit ház leírását.

S451 L5 Q249

Újkõkori anyaggal, betöltésében újkõkori kerámiát tartalmazó gödör rendszer, amely minden bizonnyal egy neolit gödörház beásása. A ház több egymástól elkülönülõ gödörbõl áll, melyeket a bontás során nem tudtunk elkülöníteni az egységes betöltés miatt. Úgy tûnik, bár a gödrök elkülönülnek, használatuk egyidõs lehetett és egyszerre töltõdtek be, egyszerre temetõdtek be. Három nagy egységre bontható a gödörrendszer, melyeken belül, kb. 2x2 méteres, jól elkülöníthetõ egységek vannak.

S451 L5 Q249

A neolit ház gödörkomplexuma három nagy egységre bontható, három, kb. 2x2 méteres négyzetre. A keleti oldalon lévõ kisebb négyzetnek viszonylag egyenes az alja, körülötte padkák találhatók, miként a többi esetében is. A délkeleti oldalon lévõ, inkább téglalap alakú beásás alján van egy nagyjából kerek, egyenetlen aljú gödör. Ebben a gödörben in situ találtunk kerámiát, bekarcolt leanderdíszes tiszai cserepek voltak, melyek egy pohárhoz tartoztak, illetve egy csõtalpas edénynek a középsõ része, az edény és az összekötõ rész volt a gödörben. Ezeket in situ bontottuk, felszínrajzzal jelöltük és in situ külön jelzéssel, külön csomagoltuk is. Ezek jelenségszámot kapnak:

S451 L5 Q249 J1

A ház közepén lévõ, legmélyebb gödör alján talált bekarcolt leanderrel díszített pohár töredékei, valamint a vele együtt in situ bontott csõtalpas tál töredéke.

S451 L5 Q241

Kb. 120 cm átmérõjû, 70 cm mély, egyenes aljú, méhkas alakú gödör. Betöltésébõl néhány állatcsont töredék és szarmata kerámia töredék került elõ, kisebb mennyiségben. Mindössze néhány darab.

S451 L5 Q242

Méhkas alakú, kb. 80 cm átmérõjû, egyenes aljú, 60 cm mély gödör, melyben korongolt és kézzel készített szarmata kerámia volt néhány állatcsonttal együtt.

S451 L5 Q132

Méhkas alakú, kb. 120 cm átmérõjû, egyenes aljú gödör. Betöltésébõl szarmata kerámia, állatcsont került elõ. A gödör alja ki volt tapasztva, a tapasztáson kormos égésnyomok figyelhetõk meg. Az aljáról felszedett tapasztásdarabokra ráégve, gabonaszemeket találtunk, ezeket külön csomagoltuk.

S451 L5 Q132 J1

A gödör alján lévõ elszenesedett gabona magvak.

S451 L5 Q133

Kb. 100 cm átmérõjû, 80 cm mély, egyenes aljú, méhkas alakú gödör. Alján tapasztás figyelhetõ meg, melyen égésnyomokat találtunk. A megpörkölõdött, megkormolódott fenéktapasztáson gabonát nem találtunk. Betöltésébõl szarmata kerámia s némi állatcsont került elõ.

S451 L5 Q131

Kb. 80 cm átmérõjû, méhkas alakú, egyenes aljú, mintegy 40 cm mély gödör. Betöltésébõl állatcsont, egy darab gyorskorongon készült, szürke, kelta cserép került elõ, valamint kevéske kézi korongon készült kerámia.

S451 L5 Q130

Körülbelül 80 cm átmérõjû, enyhén méhkas alakú, enyhén ívelt aljú gödör. Betöltésébõl egy nagyméretû szarmata edény töredékei kerültek elõ kevés állatcsont kíséretében.

S451 L5 Q126

Körülbelül 1 méter átmérõjû, méhkas alakú, egyenes aljú gödör, alján égésnyomok figyelhetõk meg. Betöltésébõl szarmata kerámia és állatcsont került elõ.

S451 L5 Q125

Szabálytalan körvonalú, egyenes aljú, kb. 80x100 cm átmérõjû beásás. Betöltésébõl állatcsont és szarmata kerámia, illetve összeégett salakdarabok kerültek elõ. Ennek a bontását tovább folytatjuk.

S451 L5 Q124

Szabálytalan körvonalú elszínezõdés volt nyeséskor, melyet kibontva láthattuk, hogy különbözõ ürgejáratok, ürgelyukak együttese. Régészeti szempontból ez üres foltnak tekinthetõ.

S451 L5 Q123

Enyhén méhkas alakú, mintegy 70 cm átmérõjû, egyenes aljú gödör. Betöltésébõl szarmata kerámia töredékek és paticsdarabok kerültek elõ.

S451 L5 Q122

Méhkas alakú, kb. 100 cm átmérõjû, közel 1 méter mély, egyenes aljú gödör. A beásásból nagyobb mennyiségû állatcsont és gyorskorongon készült kerámia került elõ.

S451 L5 Q127

Kb. 70 cm átmérõjû, kerek, egyenes oldalú, mindössze 5 cm-re mélyedõ kis gödör. Leletanyaga nem volt.

S451 L5 Q121

Mintegy 1 méter átmérõjû, enyhén méhkas alakú, egyenes aljú gödör. 50 cm mély gödör, betöltésébõl mindössze néhány paticsdarab és két-három edénytöredék és állatcsont került elõ. Korát mosás tudjuk csak megállapítani.

S451 L5 Q120

Mintegy 80 cm átmérõjû, egyenes vonalú, egyenes aljú kerek gödör. Betöltésébõl mindössze néhány paticsdarab került elõ. Mélysége kb. 20 cm.

S451 L5 Q136

Kb. 80x80 cm négyzetes gödör, mely mindössze 10-15 cm-re mélyed az altalajba. Leletanyaga nem volt.

S451 L5 Q119

Mintegy 1 méter átmérõjû, 1 méter mély, méhkas alakú, egyenes aljú gödör, melynek alján égésnyomok figyelhetõk meg. Alja úgy tûnik, tapasztott volt, betöltésébõl állatcsont és kelta kerámia került elõ. Mosás után meg kell nézni.

S451 L5 Q118

Kb. 130-140 átmérõjû, 80 cm mély, méhkas alakú gödör, betöltésében rétegesen átégett paticsos, hamus rétegek, illetve fekete lazább és keményebb humuszrétegek váltották egymást. Betöltésébõl nagymennyiségû késõ szarmata kerámia került elõ.

S451 L5 Q116

Mintegy 100 cm átmérõjû, egyenes oldalú, egyenes aljú gödör, melynek fekete, humuszos, sárga agyaggal kezelt betöltésébõl nagyobb mennyiségû szarmata kerámia került elõ.

S451 L5 Q115

Kb. 120 cm átmérõjû, egyenes oldalú, egyenes aljú, melynek fekete, sárga agyagrögökkel kevert, humuszos betöltésébõl néhány, egészen apró állatcsonttöredék és szarmata kerámia került elõ.

S451 L5 Q114

A felszínen kerek, kb. 1 méter átmérõjû folt rajzolódott ki. A foltban lebontva, igazából egy leletanyag nélküli, bizonytalan körvonalú beásást fogtunk meg. Az, hogy itt egyáltalán régészeti jelenségrõl van e szó, majd csak akkor derül ki, ha ezen a területen teljes egészében kiássuk a fekete, agyagos talajt, amely általában a neolit objektumok betöltését szokta jellemezni. Erre az objektumra még vissza kell térni.

S451 L5 Q117

Mintegy 140 cm átmérõjû, méhkas alakú, 120 cm mély gödör, melynek betöltésében rétegzetten található fekete, agyagos humusz, illetve sárga agyagos betöltés. A gödörbõl paticsdarabok, állatcsont, házi kerámia és korongolt szarmata kerámia került elõ.

S451 L5 Q113

Szabálytalan körvonalú, egyenes aljú, az altalajba mindössze 5-15 cm-re mélyedõ gödör fekete, agyagos betöltéssel.

S451 L5 Q111

Kb. 120 cm átmérõjû, 100 cm mély, ívelt oldalú, egyenes aljú gödör, melynek betöltésébõl paticsdarabok, kisebb mennyiségû állatcsont, és szarmata kerámia került elõ. A betöltésének felsõ részében égett, paticsos omladék figyelhetõ meg, ami alatt sárga agyagréteg, illetve fekete agyagos, kevert humusz van, alján pedig egy világosabb színû, barna humuszréteg látható.

S451 L5 Q109

Patkó alakú, kb. 50 cm széles, 50 cm mély, erõsen átégett aljú és oldalú kemence. Valószínûleg hozzá tartozik a Q108-as, Q110-es objektum is, legalábbis valamelyik a kettõ közül, melyek bontása még vissza van. A kemencébõl néhány állatcsonttöredék és egy korongolt, szürke szarmata edény került elõ.

S451 L5 Q105

Mintegy 80 cm átmérõjû, 30 cm mély, egyenes oldalú, egyenes aljú gödör. Betöltésébõl csak néhány kerámiaszilánk került elõ. Betöltése fekete, agyagos humusz.

S451 L5 Q106

Mintegy egy méter átmérõjû, méhkas alakú, egyenes aljú gödör, melynek laza fekete, humuszos betöltésébõl állatcsontok, korongolt szarmata kerámia, illetve salakdarabok, és egy közel 30 cm magas, tojástestû, teljesen ép fazék került elõ.

S451 L5 Q106 J1

Tojás alakú, mintegy 30 cm magas, teljesen ép, szarmata fazék.

S451 L5 Q104

Mintegy 80 cm átmérõjû, méhkas alakú, ívelt aljú gödör. Fekete, humuszos betöltésébõl mindössze néhány állatcsont és egészen apró kerámiatöredék került elõ.

S451 L434 Q24

A neolit gödör alján babára bontottunk néhány kerámiát.

S451 L434 Q24 J1

Kerámiatöredékek a neolit gödör középsõ részén a fenékrõl.

S451 L434 Q24 J2

In situ hagyott, babára bontott neolit kerámiatöredékek, a gödör északi szélérõl.

S451 L434 Q20 J1

Neolit edénytöredékek a gödör aljáról. In situ bontottuk, rajzon jelöltük, illetve fotóztuk.

S451 L114 Q21

Bizonytalan körvonalú, fekete, humuszos betöltésû folt, lehet hogy csak egy mélyebb szántás eredménye. Kerámiatöredékek, paticsdarabok látszanak benne, az is lehet, hogy újkori.

S451 L114 Q22

Szabálytalan körvonalú, fekete, agyagos, humusszal betöltött folt, melyben õskori kerámiadarabok látszanak.

S451 L114 Q23

Kerek, kb. 100 cm átmérõjû, szürke, humuszos betöltésû folt a sárga altalajba.

S451 L114 Q24

Nagyméretû, 2 méter átmérõjû, nagyjából kerek, fekete, agyagos betöltésû folt, a sárgásszínû altalajban.

S451 L114 Q25

Fekete, agyagos betöltésû szabálytalan körvonalú folt a sárgás altalajban. Úgy tûnik, mintha összetartozó csontok, talán lábcsontok lennének.

S451 L114 Q26

Szabálytalan körvonalú, fekete, agyagos betöltésû, nagyméretû beásás foltja, melyben õskori kerámiatöredékek, paticsszemcsék és kagyló látható.

S451 L114 Q27

Fekete, agyagos betöltésû, szabálytalan körvonalú, nagyméretû folt, melyben õskori kerámiatöredékek látszanak.

Ezen a részen az egész környezet rendkívül kevert, nehezen fogható meg a beásás széle.

S451 L114 Q28

Nagyon nagyméretû, szabálytalan körvonalú, sötét, szürke, enyhén homokos betöltésû, nagyméretû folt. Körvonalát nem tudjuk pontosan megfogni. Kevert a talaj, õskori cserepek láthatók benne, szélét, hosszát, semmit nem látunk egyenlõre, valószínûleg egy árokkal kell átmetszeni és az aljáról kell visszajönni majd a bontás során.

S451 L114 Q29

Kb. 2,5x3 méter, enyhén téglalap alakú ház, melynek délnyugati sarka ívelt, le van csapva. Betöltése világosabb színû, szürkés, agyagos, kevert színû talaj.

S451 L114 Q30

Világosabb szürke színû betöltésû, nagyjából téglalap alakú folt, melynek szélessége mintegy 150 cm, hosszúsága 250 cm. Északkeleti sarka ívelten levágott, északnyugati sarkában viszont egy nagyjából négyzetes folt figyelhetõ meg, ami utólagos beásás is lehet, ezért külön objektumszámot adunk neki. Van benne egy beásás, s ettõl van egy szögletes füle.

S451 L114 Q32

Négyzetes, kb. 60x60-as világosabb szürke beásás, amely félig az S451 L114 Q30-as objektum sarkában van, félig pedig objektumon kívül, a fekete, agyagos altalajba mélyed. Bontásnál erre külön kell figyelni, elõször kivenni, mert ez egy késõbbi beásás.

S451 L114 Q31

A fotózás és dokumentálás után vettük észre, hogy az objektumon belül van egy világosabb folt. Az S451 L114 Q25-ös objektumon belül van egy világosabb, téglalapalakú folt, amelybõl úgy tûnik, mintha lábcsontok lógnának ki. Igen, ezek lábcsontok, azt nem tudjuk, hogy tartozik-e hozzá valaki, de feltételezhetõ, hogy itt valami kerekedik majd. Az sem biztos, hogy emberi csontok, lehet hogy állaté. Még nem látjuk a csontokat, mert a gép elnyeste, pozdorjává zúzta õket.

Figyelni kell azonban rá, mert az is elõfordulhat, hogy valójában a Q25-ös és a Q31-es objektum egy objektum lesz, pusztán arról van szó, hogy a nyeséskor a csontok miatt itt magasabban hagyták a területet, tehát gyorsabban száradt, s ezért alakult ki ez a téglalap alakú folt. Még mindig nem biztos, hogy itt két különbözõ foltról van szó, de a biztonság kedvéért külön objektumszámot adtunk neki és fotózzuk is a Q31-est.

Az ásatást meglátogatta Varga József úr a HÓDÚT munkatársa, akivel megbeszéltük a további ütemtervet, illetve a földút áthelyezésének a problémáját és a területek átadásának mikéntjét, idõpontját, módját.

S451 L114 Q33

40x60 cm-es újkori beásás. Betöltése világosszürke, agyagos talaj, benne tégladarabokkal és valami égett anyaggal.

Kazetta száma: S451 K10 B oldal