Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 01. szerda

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 500

Idõjárás: Száraz, napos, meleg.

Munkaidõ: 6.00 - 18.00h-ig

Létszám: 23 fõ

Tevékenység:

Megemeltük a munkások létszámát. A mai napon a MÁV-tól 14 fõ dolgozott. A tegnapi egyeztetésnek megfelelõen ma megkezdtük a 41 + 250, és a 41 + 500-as szelvények humuszolását, nyesését. Az 5. sz. lelõhely nyugati részén folytatjuk az objektumok bontását, rajzolását, fotózásra történõ elõkészítését.

A következõ objektumokat bontottuk és szedtük fel:

S451 L5 Q3 - a sír leletei jelenségszámot kaptak.

S451 L5 Q4 - a gödör kibontása befejezõdött.

S451 L5 Q6 - a gödör kibontása befejezõdött.

S451 L5 Q9 - a sírt felszedtük.

S451 L5 Q13 - a sírt felszedtük.

S451 L5 Q14 - a sírt felszedtük.

S451 L5 Q23 - az árok betöltésébõl elõkerült leletek jelenségszámot kaptak.

S451 L5 Q103 - gödör, amelyet együtt kezeltünk a Q64-es sírral, mert metszették egymást.

Részletezve a fenti felsorolás:

S451 L5 Q9

A nagyjából téglalap alakú sírgödörben fejjel nyugatnak nézõ, hanyatt nyújtott, 167 cm hosszú csontváz van. A sírban található váz hossza 167 cm. A lábak párhuzamosak, a lábfejek enyhén hosszirányba nyújtva. A kezek szorosan a test mellett, a bal- és a jobb kézfej oldala a combcsonton nyugszik. A koponya enyhén balra elbillenve. A sírgödör enyhén trapéz alakú, fölül kicsit szélesebb, láb felé keskenyedik. A sírban egy kerámia melléklet volt. Egy jellegzetes, késõ avar szilke, amely korongon készült. Ennek oldalát vízszintes vonalak, vonalkázás és a vállán körbefutó hullámvonalköteg díszíti. Alja meglehetõsen szûk, vörösre égetett, teste pedig fekete. Anyaga jó megtartású, viszonylag magas hõfokon kiégett. Ez kapta az S451 L5 Q9 J2 számot.

S451 L5 Q14

A tegnap lerajzolt sír gödrét belevágták az S451 L5 Q103-as gödörbe. (Az adott objektumszámmal jelölt gödörben értékelhetõ leletanyag nem volt.) A sírgödör négy sarkában a halottat hanyatt nyújtva, fejjel nyugatnak fektették. A váz hossza 176 cm. A karok szorosan a test mellett, a lábak párhuzamosan, a lábfejek összefordítva láthatók. A fej enyhén a bal váll felé kicsit megbillentve, inkább elõrenézõ. Az állkapocs leesett. A szépen kiterült felsõ test és minden más jel arra mutat, hogy koporsóban temették el a halottat. A bal könyöknél vastárgy van - úgy tûnik, vaskarika maradványai lehetnek.

S451 L5 Q13

Téglalap alakú sírgödörben, fejjel nyugatnak nyújtott csontváz. Vázhossza: 157 cm. A lábak párhuzamosan, egymás mellett, kicsit széttartóan nyújtva. A lábfejek oldalt lefelé, kifordítva jobb-, illetve bal oldalra néznek. A kezek a test mellett nyújtva vannak. A bal kéz a bal combcsont mellett kicsit távolabb, mintegy 5 cm-re, a jobb kézfej pedig közvetlenül a jobb combcsonton van. A jobb alkar a medence alatt van, s az egész felsõ test elborul jobbra. Ennek okát egyenlõre nem tudjuk, de feltételezhetõ, hogy esetleges patológiai eltérés lehet a háttérben. Mindezt bizonyítja az is, hogy az egész gerinc meglehetõsen el tekeredett, mintha S alakú lenne. A koponya a jobb váll felé elbillent, s a jobb vállcsúcs felé néz. A medence rendkívül szûk. Az alsótest tengelyétõl a felsõtest szinte teljesen más szögben van. Melléklet nem volt. A sírgödör alja egyenes.

S451 L5 Q4

Kicsi, sekély méretû gödör. Átmérõje mintegy 80 cm, a nyesett felszíntõl mért mélysége 15-20 cm. Oldala enyhén méhkas alakú, alja egyenes. A gödörben talált állatcsont maradványok - valószínû, hogy egy tulok szarva -, illetve a koponya csontrészek kapták az
S451 L5 Q4 J1 jelenségszámot.

S451 L5 Q6

Egy 130 cm átmérõjû kerek gödör, melynek mélysége a nyesett felszíntõl 74 cm. Oldala az alján erõsen méhkas alakú, alja nagyjából egyenes. Betöltésébõl néhány állatcsont, és meglehetõsen durva, fekete, kormos, rosszul égetett kerámia került elõ. A kerámia között van korongon készült, szürke, átfúrt peremtöredék is. Ezek a töredékek kapták az
S451 L5 Q6 J1 jelenségszámot.

S451 L5 Q21

A sárga altalajba mélyedõ kerek gödör oldala elõször enyhén befelé szûkülõ, majd hirtelen kifelé bõvül. Átmérõje 170 cm. Nagyon érdekes a gödör alján lévõ, éles szögû betüremkedés, amit alig lehetett kibontani. Ez is azt mutatja - amit már elõször is feltételeztünk - hogy ezt nem kézzel bontották ki, hanem minden bizonnyal víz állt a gödörben, s annak hullámzása moshatta ki. Hasonló jelenség figyelhetõ meg a különbözõ korszakokban kibontott sima talaj kutaknál is. Ez a gödör a legszélsõ, ezen túl már csak két árok van a mocsár felé. A mocsárhoz való közelség megengedi azt a feltételezést, hogy a talajvíz szûrésére, ill. a mocsárvíz tisztítására használták ezt a gödröt. Leletanyag alig volt benne. Mindössze egy marhabordát, néhány kisebb csontot, kevésbé jellegzetes kerámiatöredékeket és egy szép õrlõkõ felsõ részét találtunk benne. Ezek kapták az S451 L5 Q21 J1 jelenségszámot.

S451 L5 Q6

Egy 130 cm átmérõjû kerek gödör, melynek mélysége a nyesett felszíntõl 74 cm. Oldala erõsen méhkas alakú, alja nagyjából egyenes. Betöltésébõl néhány állatcsont és meglehetõsen durva, fekete, kormos, rosszul égett kerámia került elõ. A kerámia között van korongon készült, szürke, átfúrt peremtöredék is. Ezek a töredékek kapják az S451 L5 Q6 J1 jelenségszámot.

S451 L5 Q3 J1

Csontok és csonttöredékek, ill. egy õrlõkõdarab és egy õskori cserépdarab került elõ a sír betöltésébõl. A mellékletlapon ezeket szórványként tüntettük fel. A bontás során néhány embercsont is bekerült a mellékletek mellé, ezeket külön kell válogatni és visszatenni, mert a sírhoz tartoztak.

S451 L5 Q104

Mintegy 60 cm átmérõjû, kerek, világosbarna, kevert, humuszos betöltésû gödör.

S451 L5 Q105

80 cm átmérõjû, világosbarna, kevert, humuszos betöltésû folt.

S451 L5 Q106

Világosbarna betöltésû, pontosan meg nem fogható körvonalú, mintegy 80 cm átmérõjû, kerek folt. Betöltésében a paticsszemcsék egyértelmûen arról árulkodnak, hogy itt bolygatásról van szó.

S451 L5 Q107

A szelvény fala mellett, mintegy 1 méter átmérõjû, középbarna betöltésû, kevert, humuszos folt található. Úgy tûnik, lelõhelyünkön a beásások egy részének betöltése a korábban megszokott fekete, agyagos betöltéssel szemben más jellegû. Valószínû ezek a világosabb színû foltok más korszakot jelentenek, de mindenképpen egy egységes horizonthoz tartoznak. Leletanyag nem nagyon látszik bennük.

S451 L5 Q108

Egy szabálytalan körvonalú, nagyjából kerek gödör foltja. Átmérõje kb. 120-150 cm. Betöltésében néhány paticsszemcse található.

S451 L5 Q109

Az S451 L5 Q108 mellett található objektum Úgy tûnik, hogy egy elnyesett kemence. A megközelítõen kerek folt egyik szélén, mintegy fele részben vörös, átégett, enyhén ovális csík húzódik.

S451 L5 Q110

Nagyon nehezen megfogható körvonalú, világosbarna betöltésû folt, átmérõje kb.
80 cm. Néhány paticsszemcse és a faszénmaradványok elárulják, hogy bolygatásról van szó.

S451 L5 Q111

A szelvényfal alatt egy laza, sötétbarna, humuszos, paticsos betöltésû, mintegy 80 cm átmérõjû folt.

S451 L5 Q112

A szelvényfal északi oldala alatti sötétbarna, agyagos betöltésû, mintegy 80 cm átmérõjû kerek gödör foltja.

S451 L5 Q113

Az északi szelvényfal mellett egy 130 cm átmérõjû, barna, humuszos betöltésû folt, melynek betöltésében paticsszemcsék látszanak.

S451 L5 Q114

Pontosan nem megfogható körvonalú, világosbarna, paticsszemcsékkel kevert, humuszos betöltésû folt. Átmérõje kb. 60-80 cm. Ezen a területen leginkább világosbarna betöltésû foltokat találunk. Ráadásul egy meglehetõsen nagy felületen több száz négyzetméteren világosbarna, agyagos öntéstalaj van. Ennek okát egyenlõre nem tudjuk, egy természetes feliszapolódásnak tûnik. Ezen a 41 + 250-es karótól kb. a 41 + 75-ös karóig terjedõ területen - tehát mintegy 25 méter szélességben - ugyanabban a mélységben, ahol másutt a sárga altalaj bukkan elõ, itt egy világosbarna, agyagos feltöltõdés látható, melyben a foltok nehezen látszanak.

S451 L5 Q115

Világosbarna, sárga rögökkel kevert, humuszos, paticsos betöltésû, kerek, mintegy
80 cm átmérõjû folt.

S451 L5 Q116

Nagyjából kerek betöltésû, nehezen megfogható körvonalú, mintegy 80-100 átmérõjû, megközelítõen kerek, középbarna, humuszos, paticsos, sárga rögökkel kevert folt.

S451 L5 Q117

Az északi szelvényfal alatt egy közel 180 cm átmérõjû, kerek, világosbarna betöltésû, paticsos szemcsékkel kevert gödör foltja. Ezen a részen az altalaj már sárga, tehát a beásások jól kirajzolódnak.

A mai nap a frissen megnyesett területen a következõ objektumszámokat osztottuk ki:

S451 L5 Q118

Barna, paticsszemcsés, kevert, humuszos betöltésû folt. Átmérõje mintegy 80 cm.

S451 L5 Q119

Nehezen megfogható körvonalú, világosbarna, agyagos betöltésû folt. Betöltésében sárga agyagrögök, néhány patics szemcse látható.

S451 L5 Q120

Mintegy 60 cm átmérõjû, kerek, világosbarna, agyagos betöltésû folt. Betöltésében néhány paticsszemcse látható.

S451 L5 Q121

Középbarna, agyagos, paticsszemcsékkel kevert betöltésû folt. Átmérõje kb.
80-90 cm.

S451 L5 Q122

Mintegy 50 cm átmérõjû gödör foltja, világosbarna, laza, humuszos, paticsszemcsékkel kevert betöltéssel.

S451 L5 Q123

Paticsszemcsékkel, sárga agyag tapaszdarabokkal kevert, világosbarna, laza betöltésû gödör foltja. Átmérõje mintegy 50 cm.

S451 L5 Q124

Egyelõre nehezen eldönthetõ, s a bontás során tisztázandó, hogy fekete, agyagos, paticsszemcsékkel kevert betöltésû cölöplyukról van-e szó vagy pedig egyszerû állatjáratról.

S451 L5 Q125

Egy mintegy 90 cm átmérõjû, középbarna, viszonylag laza, humuszos, paticsszemcsékkel kevert betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q126

Kb. 50 cm átmérõjû, középbarna, paticsszemcsékkel kevert, humuszos betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q127

Szabálytalan körvonalú, mintegy 80x90 cm átmérõjû, világosbarna, paticsszemcsékkel, sárga agyagrögökkel kevert betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q128

Kb. 1 méter átmérõjû folt, melyben enyhén más a talaj színe. Folyami kagylóhéj, paticsszemcsék, sárga agyagrögök látszanak az egyébként világosbarna, agyagos betöltésû foltban.

S451 L5 Q129

Kicsi, mintegy 25 cm átmérõjû, kerek folt. Elképzelhetõ, hogy cölöplyuk, de lehet egy állati járat fészke is. Betöltése sötétbarna, némi sárga agyaggal kevert.

S451 L5 Q130

Mintegy 80 cm átmérõjû, kerek, sötétbarna, humuszos betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q131

A déli szelvényfal alatt egy fekete, humuszos betöltésû gödör foltja. Átmérõje kb.
80 cm.

S451 L5 Q133

Mintegy 1 méter átmérõjû, nem pontosan megfogható körvonalú elszínezõdés foltja. Betöltésében sárga agyagrögök, sötétbarna és középbarna, agyagos részek egyaránt találhatók.

S451 L5 Q132

Mintegy 1 méter átmérõjû, kerek, sötétbarna, humuszos betöltésû gödör foltja. Betöltésében paticsszemcsék és sárga agyagdarabok figyelhetõk meg.

S451 L5 Q134

Kicsi, mintegy 20 cm átmérõjû paticsszemcsékkel kevert, fekete, humuszos betöltésû folt. Nehezen eldönthetõ, hogy állatjárat-e vagy cölöplyuk.

S451 L5 Q135

Anélkül, hogy a körvonalát meg tudnánk állapítani pontosan, egy nagyon erõs, paticsos folt, mintegy 20x20 cm-es méretben. Körülötte is mintegy 80x80 cm-es területen kevert a talaj, melyet ismét meg kell nyesni.

Kazetta száma: S451 K2 B

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q104-tõl az S451 L5 Q135-ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q4, Q6, Q9, Q13, Q14, Q23, Q103

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 02. csütörtök

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 500

Idõjárás: Száraz, napos idõ

Munkaidõ: 6.00 - 18.00h-ig

Létszám: 24 fõ

Látogatók: Pál Zoltán, Vaits Zoltán,

Dankó János

Tevékenység:

A mai napon a 41 + 500-as szelvénytõl elkezdtük visszafelé - nyugat felé, a leendõ híd helyén - nyesni a területet. Ezen a szakaszon árkok, sírfoltok, gödrök kerültek elõ, valamint egy hatalmas, nagyon erõsen átégett paticsos folt. Lejjebb a 41 + 400-as és 350-es szelvénykarók között a déli oldalon pedig két foltban hamvasztásos sírokat találtunk. A szkréper láda ugyanezen a 400 és 350-es közötti szelvényben, a nyugati oldaltól kb. 6-7 méterre egy kohósalakos foltot nyesett el.

A mai napon 11.45-kor megpróbáltam segítséget kérni a területen jelenlévõ Közútkezelõ képviselõjétõl, Jójárt Jánostól, aki a hídépítészet mûszaki ellenõre. Az úr felháborodottan, barbár munkának és birtokháborításnak nevezte munkánkat. Remélem, a jövõben sikeresebben együtt tudunk dolgozni, hisz mindenkinek az az érdeke, hogy a területen határidõre befejezõdjenek a munkák. Az aktuális problémákkal pedig az illetékes szakemberekhez kell fordulni, hiszen ezért kértem Dankó úrék és Varga úrék részérõl a földmunkákhoz a helyszíni mûvezetést. Sajnos a felülettel elég sok gondunk van, de mindenképpen törekedni fogunk, s igyekszünk bebizonyítani, hogy ennél sokkal precízebb munkát is tudunk végezni. Igaz, ez némileg kétségessé teszi, hogy tudjuk-e tartani az április 15-i határidõt a 41 + 450 és a 41 + 500 szelvényben.

Az ásatást ma meglátogatta Pál Zoltán úr, a Minisztérium fõosztályvezetõje. Vele tartott Dankó János, Vaits Zoltán és Varga József. Abban maradtunk, hogy a jövõ hét csütörtökig leadunk egy költségvetés-tervezetet a fennmaradó területre, illetve a plusz humu-szolásra, amelynek elvégzésére a Leveller KFT-tõl kérünk árajánlatot, s ezt a régészeti szakmai rész mellé csatoljuk. Ígéretünk szerint csütörtökön az egyeztetõ tárgyalásra visszük a költségvetést, ill. az ehhez kapcsolódó árajánlatot.

A mai napon a következõ objektumokról kaptunk bõvebb információkat:

S451 L5 Q70 - a sírt kibontottuk.

S451 L5 Q64 - a sírt kibontottuk.

S451 L5 Q138 - a sírt kibontottuk.

S451 L5 Q137 - a sírt kibontottuk.

Mindezekrõl részletesen:

S451 L5 Q70

Gyermekcsontváz bal lába. A vázat a jobb lábbal és a medencével fölfelé esõ résszel együtt a gép elvitte. A sírgödör szélét csak részben tudtuk megfogni. A lábnál egy 10 cm mély, 15-20 cm széles mélyedés volt. Mellékletet nem találtunk.

S451 L5 Q64

Két, egymás melletti sírt találtunk. A téglalap alakú sírgödörben hanyatt nyújtott váz, feje nyugatnak fektetve. A karok a test mellett, lábak párhuzamosan, a lábfejek enyhén fölfelé állnak. A koponya enyhén a jobb váll felé néz. A nõi csontváz mellett melléklet nem volt. A sír gödrével elvágták a mellette lévõ téglalap alakú sírgödörben fekvõ gyermek csontvázat, a jobb csípõ, illetve a bal térd vonalában. Felszedéskor a bal könyék és a bordák között egy állatcsontot, egy kisemlõs combcsontját találtuk, amely az S451 L5 Q64 J1 jelenségszámot kapja.

S451 L5 Q138

A téglalap alakú sírgödörben gyermekváz volt, fejjel nyugatnak fektetve, a fej a jobb váll felé elfordítva. A fejet a földnyomás teljesen szétlapította. A sír gödrét és részben a csontvázat vágta az S451 L5 Q64-es számú objektum, szintén késõavar sír. A csontváz jobb medencéjétõl a bal térd felé vágták el, a váz mellett melléklet nem volt. A karok a test mellett nyújtva, a lábak pedig fektetve voltak, csak a bal combcsonton látszott, hogy lefelé álltak. A sírgödör alja egyenes volt.

S451 L5 Q137

A téglalap alakú sírgödörben nyugatnak tájolt nyújtott váz található, amely még bontás alatt van. A sírgödör belemélyed az S451 L5 Q16-os számú gödörbe.

S451 L5 Q136

A 119-es objektumhoz közel esõ, kb. 100 cm átmérõjû, világosbarna betöltésû gödör. Benne pici paticsszemcsék, ill. kerámiatöredékek.

Kazetta száma: S451 K3 A

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q136

Feltárt objektumok: S451 L5 Q70, Q64, Q137, Q138

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 03. péntek

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

Idõjárás: Száraz, napos idõ

Munkaidõ:6.30-16.00h-ig

Létszám: 23 fõ

Látogatók:Pap János, gazdasági igazgató

Tevékenység:

A mai napon folytatjuk a 41 + 350, és 41 + 400-as szelvényben a felület tisztítását. A gép ma 6.00 órakor kezdte a munkát. A mai napon a Q15-ös árok, valamint a sírok további bontását, tisztítását tervezzük a szelvény nyugati szélén, a késõ avar temetõben.

Az 5. számú lelõhelyen folytattuk a föld elszállítását. Sajnos lerobbant a kotrónk. A HÓDÚT-asokkal abban maradtunk, hogy a Városellátó részérõl felajánlott gépeket és az ingyenes földszállítási lehetõségeket õk használják ki. Amikor azonban nekünk lesz szükségünk erre, õk gondoskodnak a tükörbõl való föld elszállításáról. Mindezt Karcsival beszéltük meg, s remélhetõleg ez az egyezség állni fog a jövõben. Délután Vígh László folytatta a régészhallgatókkal a sírok fotózását, rajzolását.

Az ásatást a mai napon meglátogatta Pap János gazdasági igazgatóhelyettes úr, akivel megegyeztem a bérek emelésérõl. A cserépmosók esetében 250,- Ft-ot, a kubikosok esetében 300,- Ft-ot, Anita esetében 350,- Ft-ot jelent. Gyakorlatilag tehát 50,- Ft-tal emeltük a béreket, kivételt képeznek a cserépmosók, akik 70,- Ft-tal kapnak többet. Megegyeztünk abban is, hogy húsvét után a fénymásoló a bázisra kerül. A gépet természetesen a múzeum használhatja továbbra is. Miután a bázist bezárjuk, visszakerül a múzeum kezelésébe.
Kazetta száma: S451 K3 A

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 06. hétfõ

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 41 + 450 - 500

Idõjárás: Borús, csendes idõ

Munkaidõ: 6.30 - 18.30h-ig

Létszám: 27 fõ

Látogatók:Ritz Péter és Szekeres Ágnes a Szabadkai Múzeumtól

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

A vasút és a szegvári út túloldalán - ahol megkezdték a hídverõk a cölöpök verését - ma talajmechanikai mérések végzése céljából egy mélyebb talajszelvényt ástak. Mérete kb.
2x2 méter. A 30 cm-re lehumuszolt felszín alá mintegy 40-50 cm-rel mentek, ahol elérték a sárga altalajt. Ebben a talajszelvényben régészeti leletre, objektumra utaló nyom nem volt.

Folytattuk a Q15-ös árok, objektum bontását az alján berétegzõdött, beiszapolódott rész kibontásával. Vörös Gabriella megkezdte az árok szélén lévõ ház beásásából megmaradt részletek bontását. Bontás közben, a ház szélének nyesésekor egy csecsemõsír került elõ. Az északi oldalon lévõ árokrészlet bontása során az alsó rétegben leletanyag egyenlõre nem volt.

A mai nap az alábbi objektumokkal foglalkoztunk:

S451 L5 Q15 - az árok bontása folyamatban van.

S451 L5 Q61, Q68, Q67, Q139 - a sírok bontása folyamatban van.

S451 L5 Q69 - a gödör kibontását befejeztük.

S451 L5 Q71 - a sír bontása befejezõdött.

Mindezekrõl részletesebben:

S451 L5 Q139

Az S451 L5 Q15-ös számú objektum - nagy árok - lévõ ház beásásából nyeséskor egy csecsemõsír került elõ.

S451 L5 Q15 J5

A ház bontásából, a nyugati fal mentén elõkerült leletek, amelyek a korábbi bontások során a gödörben maradtak.

S451 L5 Q15 J4

A gödör alsó részében talált anyag kapta ezt a számot.

S451 L5 Q69

Kerek, mintegy 50 cm átmérõjû, alig 40 cm-re mélyedõ, egyenes aljú kis gödör. Betöltésébõl meglehetõsen kis mennyiségû kerámia került elõ, melynek korát majd a mosás során tudjuk eldönteni. A szürke, korongolt kerámia valószínûleg kelta vagy szarmata.

S451 L5 Q67

Téglalap alakú sírgödör, amely valószínûleg a késõavar temetõhöz tartozik. A sírgödör közepén - a fekete, agyagos betöltésû foltban már a nyesés szintjén - több cserép került elõ. Valószínû, hogy a kelta telep anyagát keverték vissza a sírgödörbe. A sír közepén, a nyesés szintje alatt alig egy-két centire egy bronzfibula került elõ. Ezeket - mivel nincs semmiféle összefüggés - szórványnak tekintjük, kiszedjük és betesszük a sír gödrébõl elõkerült egyéb cseréptöredékekhez.

S451 L5 Q71

Egy téglalap alakú sírgödörben hanyatt nyújtott rendkívül vékony csontozatú gyermekcsontváz került elõ. Vázhossza: 127 cm, a koponya enyhén a bal vállra billen. A bal kéz szorosan a test mellett, a jobb kéz alkarja kicsit jobb oldalra kihajlítva. A bal láb egyenes, a jobb láb hozzá húzva. Mintha probléma lett volna a jobb lábbal: mintha az hosszabb lett volna, s így egyenlítették ki a másikat. A jobb medencelapát felsõ részénél egy kb. 4x4 cm-es vascsat van.

S451 L5 Q71 J1

Kb. 4 cm-es vascsat a jobb medencelapát fölött, a gerincoszlop jobb oldalán, a bordák alatt.

S451 L5 Q139

A csecsemõsír bal könyökénél apró szárnyas csontok és tojáshéj maradványok kerültek elõ. Az állkapocs alatt a szegycsonton pedig legalább 3 gyöngyszem van.

A mai nap a következõ objektumszámokat osztottuk ki:

S451 L5 Q140

Egy megközelítõen téglalap alakú, sötétbarna, humuszos betöltésû folt, az
S451 L5 Q145-ös számmal jelzett objektum, - valószínûleg ház - foltjában. Ez a folt mélyebbre megy, mint a 145-ös számú ház padlószintje.

Nem teljesen egyértelmû a tõle nyugatra lévõ S451 L5 Q11-es késõ avar sírnak a sírral való viszonya. Az S451 L5 Q2-es kemencemaradvány átégett rétege ráhúzódik az
S451 L5 Q145-ös beásás tetejére, tehát késõbbi, mint a nagy ház.

S451 L5 Q142

Téglalap alakú, sötétbarna, humuszos betöltésû folt. Az S451 L5 Q145-ös ház, objektum padlószintjébe mélyedõen, az árok közelében.

S451 L5 Q143

Egy átégett, paticsos folt, valószínûleg tûzhelymaradvány. Az S451 L5 Q145-ös ház padlószintjén megnyesve található.

S451 L5 Q144

Egy megközelítõen kerek, sötétbarna, humuszos betöltésû gödör foltja. Az
S451 L5 Q145-ös ház padlószintjén megnyesve található. Az árokhoz való viszonyát nem tudjuk megállapítani, de annyi bizonyos, hogy egymást vágták, tehát kifut egészen az árokig.

S451 L5 Q141

Kerek, fekete, kormos, humuszos, laza betöltésû nagy gödör. Átmérõje kb. 120 cm. Vágja az S451 L5 Q145-ös ház padlószintjét. Nagyjából egykorú lehet a tõle nyugatra található S451 L5 Q2-es kemence maradványával.

Ma 14.45 órakor vettük észre, hogy a Q62-es sírból, objektumból a bal kézfejnél lévõ kis öntött bronz veretet, - amely tisztítás elõtt úgy tûnt, hogy pontkörös díszítésû -, elvitte valaki. Megszervezzük a továbbiakban a terület éjjel-nappali õrzését.


Kazetta száma: S451 K3 A

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q140-tõl az S451 L5 Q144-ig.

Feltárt objektumok: S451 L5 Q69, Q71

Melléklet: Költségszámítás

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 07. kedd

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 340

Idõjárás: Egyenlõre napos

Munkaidõ: 6.30 - 16.30h-ig

Létszám:13 fõ

Látogatók:Sáfrán Bálint, a Szentesi Rádió két riportere, Kardos Lajos államtitkár úr és felesége

Tevékenység:

Az elmúlt éjszaka esett az esõ. A sírok és a szelvények megteltek vízzel, ezért a munkások egy részét elküldtük, s csak saját embereinkkel dolgoztunk. A MÁV-os brigádot és a gépet ma nem alkalmazzuk.

Az ásatást 11.30-kor meglátogatta Sáfrán Bálint úr az Önkormányzat megbízottja, valamint a Szentesi Rádió két riportere. Délután pedig Kardos Lajos államtitkár úr és felesége tisztelte meg jelenlétével az ásatást. Megnéztük a nyomvonalat. ill. a Kurca túlpartján lévõ terület humuszolását is. Meglehetõsen kemény szavakkal illette azt, ami itt a humusszal történik, valamint azt, hogy a humuszt a létesítmény alatt hagyják.

Csernus-Lukács Gábor talált egy kõbaltát az ásatás mellett a szántásban. A kaptafa alakú balta hossza 11-12 cm, szélessége 4 cm körüli, anyaga kovaszerû anyag, felülete meglehetõsen meszes. Kézzel csiszolt, erõsen sérült. A 2. osztályos fiú által nekünk ajándékozott kõvésõ lelõhelye a 41 + 340-es szelvényben a város felöli oldalon, az út nyomvonalától 30 méterre található.

A sírokat ma tovább bontottuk, illetve dokumentáltuk.

A következõ objektumokkal foglalkoztunk:

S451 L5 Q62 - a sír bontását befejeztük.

S451 L5 Q73 - a sír bontását befejeztük.

S451 L5 Q75 - a sír bontását befejeztük.

Mindezekrõl részletesebben:

S451 L5 Q62

Téglalap alakú sírgödörben fejjel nyugatnak nyújtott csontváz. A karok a test mellett, a láb nyújtva, a fej enyhén elõrebillen, az állkapocs fenn van. A váz csontjai meglehetõsen vékonyak, úgy tûnik gyerekcsontvázról van szó. Mellékletei: egy bronzcsat középen a hasi tájékon a bordák között, valamint egy vaskés a bal kézfejnél a medence és combcsont találkozásának külsõ oldalán.

S451 L5 Q62 J1

Nagyon jó megtartású, enyhén rombusz alakú bronzcsat a has tájékán, még a bordák között.

S451 L5 Q62 J2

Vaskés maradványai a bal kézfej, illetve a medence és combcsont külsõ oldalán. A kés mellett közvetlenül volt egy kis bronz szíjvég, - az oxidnyomok még láthatók a sírban - ezt valaki ellopta. Érzékeny veszteségünk.

S451 L5 Q73

Téglalap alakú sírgödörben hanyatt nyújtott váz, feje a jobb váll felé billen. A váz fejjel nyugatnak néz. A karok a test mellett, a bal alkar a medencébe hajlítva, lábak párhuzamosan kinyújtva, a lábfejek össze vannak fordítva. A bal combcsontnál egy vastõr volt, ez kapta az S451 L5 Q73 J1 jelenségszámot. A vastõr hossza: mintegy 22-23 cm. A sírgödör a fejnél és a lábnál - úgy tûnik - mélyített volt. A csontváz felszedését követõen a gödör alját teljesen kitakarítjuk, és metszetet készítünk róla.

S451 L5 Q75

Téglalap alakú sírgödörben fejjel nyugatnak fektetett csontváz. A hátra nyújtott váz karjai a test mellett, a lábak párhuzamosan nyújtva. A lábfejek hiányoznak. A lábnál és a fejnél enyhén mélyülõ gödör van. A koponya hátragurult a fejnél lévõ gödörbe. Mellékletei: a nyak körül - több sorban - dinnyemag alakú gyöngyszemek, illetve egészen apró hengeres pasztagyöngyök láthatók. A jobb könyöknél egy fekete, szerves anyag elszínezõdése látszik. A jobb medencelapáton egy vasmaradvány rozsdanyoma, feltehetõen vascsat maradványai láthatók. A bal combcsont közepén kívül, szintén vasmaradványok találhatók, egy kés maradványai. A bal lábfejnél, a bal boka mellett pedig egy hullámvonal-köteggel díszített, mintegy 10 cm magasságú, korongon készített kis csupor van. A jobb lábszár külsõ oldalán egy csont van, a jobb lábszárnál a sípcsonthoz kapcsolódóan a térdtõl a bokáig terjedõen pedig egy erõsebb, vastagabb csont. A felszedés során figyeltünk arra is, hogy a lábszárcsonthoz tartozott-e - tehát valamilyen patológiás elváltozás eredménye - vagy pedig egy betett állatcsont-melléklet. Úgy tûnik, - ezt az antropológusokkal még egyeztetni kell -, mintha valójában a szárkapocs csont megvastagodása, patológiás eltérése lenne ez a jelenség. Mindezt arra alapozzuk, hogy a megvastagodott csont közvetlenül egy szivacsos állománnyal kapcsolódik az izületekhez. Tehát nehezen követhetõ szivacsos állománnyal a térdizülethez - és ugyancsak egy nehezen bontható, teljesen elporladt szivacsos állománnyal kapcsolódik a másik végén a bokaizülethez. Az egész csontváz megtartása egyébként rendkívül rossz, a csont szivacsos, porózus, porlik, szétmállik. Vázhosszat nem tudunk mérni. Valószínûleg a bontás során nem vették észre, hogy hol volt a lábfej - mert teljesen elporlott -, így tehát nem mérhetõ. Továbbá a koponya legurult a fejnél lévõ, lemélyített gödörbe - szintén elmozdult -, így a tényleges vázhossz emiatt sem mérhetõ.

S451 L5 Q75 J1

Dinnyemag alakú gyöngyszemek, a nyak és szegycsont körül.

S451 L5 Q75 J2

Apró, alig 3-4 mm nagyságú, hengeres pasztagyöngyök a dinnyemag alakú láncszemek alatt, a szegycsont környékén.

S451 L5 Q75 J3

Fekete, feltehetõen szervesanyag maradványból származó elszínezõdés a jobb könyöknél, melybõl földmintát vettünk.

S451 L5 Q75 J4

Vasmaradványok - feltehetõen vascsat maradványai - a jobb medencelapáton.

S451 L5 Q75 J5

Vasmaradványok a bal combcsont középsõ része mellett.

S451 L5 Q75 J6

Korongolt, hullámvonallal és vonalkötegekkel díszített edény a bal boka mellett.

S451 L5 Q75 J5

Helyesbítés: a bal combcsont mellett középen talált barna elszínezõdés nem rozsda, hanem egy rosszul égetett, szétázott orsógomb maradványai. Helyesbíteni kell a korábbi leírásokat.

Kazetta száma: S451 K3 A

Feltárt objektumok: S451 L5 Q62, Q73, Q75

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 08. szerda

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Hûvös, borús, esõs idõ

Munkaidõ: 6.30-18.30h-ig

Létszám:13 fõ

Látogatók: Pál Zoltán a Beruházási Fõosztály vezetõje, Dobránszky János és családja

Tevékenység:

A tegnapi nap délutánján és éjszakáján nem esett az esõ, de reggelre ismét megeredt. A MÁV-osokat és a gépet a mai napon sem alkalmaztuk. Az 5. sz. számú lelõhely felsõ részén a 41 + 450-es és 500-as szelvényben a megnyesett területen még mindig áll a víz. Ezen a héten ott további munkát nem tudunk végezni, meg kell várnunk, amíg kiszárad.

A mai napon végigjártuk a nyomvonalat a 39 + 400-as és 500-as szelvényben. Amint a Kurca felöl jövõ nyomvonal eléri az elsõ magas partot, egyenlõre egy leletanyag nélküli, de sötét foltokkal kirajzolódó felületet találtunk a tolólappal elnyomott területen. A nyomvonal itt a pulykatelep, illetve depó mellett halad. Szerencsés lenne iszapkanállal megnyesni a felszínt, mert a 100-sal értékelhetetlen felületet lehetett csak készíteni. Leletanyag nem látszik a fekete, agyagos elszínezõdésû foltokban, azonban teljesen egyértelmû, hogy itt valami mélyen a sárga altalajba vágódik. Több helyen is meglehetõsen nagyméretû foltokat lehet látni.

A nyomvonalat kb. 45 fokos szögben keresztül vágja egy árok, amiben paticsszemcsék figyelhetõk meg. Minden jel arra mutat, hogy itt lesznek objektumok. A nyomvonal szélességében mintegy 50 méter hosszan lehet leletanyagra számítani.

Összegezve: a 39 + 400-as és a 39 + 500-as szelvényben, meg kell nyesni a felületet, mert csak abban az esetben lehet egyértelmûen eldönteni, hogy régészeti objektumokról van-e szó, vagy valami másról. Tény, hogy elszínezõdések látszanak, de értékelhetõ leletanyag egyenlõre nincs.

A 38 + 500-as és 38 + 600-as között a Kurca túlpart felõli lelõhelyet is megnéztük. Úgy tûnik, hogy a 38 + 600-as karó környékén széttúrtak egy tanyát. Ha az 500-as karótól visszafelé megyünk kb. 30 métert, akkor már a 38 + 570 körül kezdenek jönni az õskori cserepek. Eléggé "lenyaltak," jellegtelenek, korukat nehéz így megállapítani.

A 38 + 500-as karónál az õskori töredékek vegyesen kerülnek elõ a mai trágyakerámiával. Meglehetõsen gyér a leletanyag. Biztos, hogy van valami, de többet egyenlõre nem tudunk mondani róla. A 30 cm-es humuszolás után még egy nagyon gumis, fekete agyag maradt vissza, amiben semmiféle elszínezõdés nem látszik.

A trágyakerámia a 38 + 500-as után is folytatódik, de az õskor mintha kikopott volna, mert a 400-as környékén már nem igazán látni õskori kerámiát.

A 38 + 351-nél a gépek részben már befejezték a humuszolást, és megkezdték a további részeknél is. Megvárjuk míg befejezik, s csak azután nézzük meg. Jelenleg kb. 10 cm mélységig jutottak. Úgy tûnik, hogy a sárga altalaj nincs mélyen, a jelenlegi humuszolás alatt kb. 20-25 cm-re találni. Ha ez így lenne, akkor nagyon nagy könnyebbséget jelent, hogy nem olyan agyagos és szíjas a felület, hanem kicsit lazább és homokosabb.

Megnéztük a nyomvonal után a tartalékként kijelölt bánya területét is. Jelenleg 9 talajszelvényt tûztek ki, melyek mélysége kb. 5-6 méter, szélessége 1 méter. A talajszelvényekben egyenlõre régészeti lelõhelyre utaló nyomot, jelenséget nem láttunk.

Este költségszámításokat végeztünk. Lelõhelyünk folyamatos õrzése havonta mintegy 200 ezer forintot jelentene, ez az egész idényre közel 1 millió forintos összeget tenne ki. A folyamatos õrzésrõl tehát le kell mondanunk, idõnként azonban szükség lesz rá. Csak abban az esetben gondoskodunk róla, amikor felszedetlen sírok vannak a területen. Az ünnepekre megpróbáljuk védettebb helyre vontatni a lakókocsikat, így kerülve el az esetleges problémákat.

A bázison folyik a csontok, cserepek mosása és feliratozása. Problémát jelentett a régészhallgatók nagy száma. A vizesblokk és az épület helyiségei nem teszi lehetõvé, hogy
10-15 hallgató az ásatási munkákkal párhuzamosan ott tartózkodjon, ott lakjon. Erre sürgõsen megoldást kell keresni. Éjjel 1.00 és 2.00 között a rendõrök akciófilmbe illõ módon rohanták meg a bázist, mert azt hitték, valaki betört oda. A hallgatók nyitva hagyták a kaput, ezzel okot adva a rendõrök gyanújának. Találni kell valami megoldást a további konfliktusok elkerülésére.

A mai napon folytatjuk a sírok bontását a szelvény északi oldalán, valamint az
S451 L5 Q5-ös, és Q8-as objektumok tisztítását. Szeretnénk a területet ezen a héten befejezni.

A következõ objektumokkal foglalkoztunk:

S451 L5 Q5

A sírban a bal oldali bordák alatt, a gerincoszlop mellett egy tojás héja figyelhetõ meg, a medencében a farokcsont végén pedig zöld oxidnyomok látszanak. A tojáshéjon eddig festés nyomait nem fedeztük fel. A farokcsont végén lévõ vasoxidos elszínezõdésnek egyenlõre nem találjuk a bronzmagját, felszedéskor nagyon kell figyelnünk erre.

S451 L5 Q72

Téglalap alakú sírgödörben, fejjel nyugatnak fektetett, hanyatt nyújtott csontváz. A karok szorosan a test mellett, az alkar a medencelapátokon, a kézfejek a combcsonton. A lábak összezárva, a lábfejek jobbra kifordulva, a fej a bal vállra billenve. A test mellett - a jobb oldali bordák és a jobb medencelapát között a csigolyák jobb oldalán - egy vastárgy, feltehetõen vascsat található. Egy csat van a medencében, a farokcsigolya középsõ részének jobb oldalán egy újabb 3x3 cm-es vascsat látható, a medencében a farokcsont középsõ részének jobb oldalán szintén egy 3x3 cm vascsat van.

S451 L5 Q 72 J1

Vascsat a gerinc jobb oldalán, a bordák és a medencecsont között, a has magasságában.

S451 L5 Q72 J2

3x3 cm-es vascsat a farokcsont középsõ részének jobb oldalán.

S451 L5 Q72 J3

Vaskés a bal alkarcsont középsõ részénél.

S451 L5 Q72 J4

Vaskarika az alkarnál, a vaskés mellett. Ez az egyik karika. Mellette lesz - külön jelenségszámmal jelölve - a másik, melynek rendeltetését egyenlõre nem igazán látom.

S451 L5 Q72 J5

A 4-es jelenségszámmal rögzített karika mellett - tehát az alkarnál egy vaskés és egy másik hasonló méretû és jellegû karika társaságában - egy vaskarika található.

S451 L5 Q72 J6

Vaskés - ami lehet, hogy a nincs a rajzon feltüntetve -, hossza kb. 10 cm. A bal combcsont belsõ oldalán, nagyjából a kézfej magasságában található. A kéz takarásában a kézfej alatt volt, s rajta az ujjcsontok.

S451 L5 Q67

Téglalap alakú sírgödörben, fejjel nyugatnak fektetett, hanyatt nyújtott váz. A karok a test mellett nyújtva, a lábak enyhén bal oldalra felhúzott helyzetben vannak. A csontok rendkívül rossz megtartásúak, a bordák és a gerinc szinte teljesen elporladtak. A bal medencelapátból alig maradt valami, az allábszárcsontok nagyon rossz állapotúak, a lábfej inkább csak foltokban figyelhetõ meg. A bal oldalon a csecsnyúlványnál gyönyörûen látszik egy fülbevaló, a bal halánték fölött pedig egy orsógomb. A bal vállízület felett egy kicsi 8 cm hosszú vaskés található.

S451 L5 Q67 J1

Bikónikus orsógomb a fej bal oldalán, négy darabba törve. Úgy tûnik, viszonylag gyengén van égetve, díszítése körbefutó vonalakkal ellátott. Feketére égetett szürke kerámia.

S451 L5 Q67 J2

Fülbevaló, a bal csecsnyúlvány alatt került elõ. Kb. 3 cm átmérõjû, sima bronzkarika, négyzetes átmetszetû, huzaldrótból készített.

S451 L5 Q67 J3

Kisméretû, mintegy 8 cm hosszú vaskés a bal vállizület felett.


Kazetta száma: S451 K3 - K4 B - A

Feltárt objektumok: S451 L5 Q72, Q67

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 09. csütörtök

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500, 100 - 200

Idõjárás: Esõs, hideg, borús, szeles

Munkaidõ:6.00 - 20.15h-ig

Létszám:12 fõ

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

A mai nap 10.00 órakor részt vettünk Vörös Gabriella megyei múzeumigazgató és Pap János megyei gazdasági igazgató társaságában az egyeztetõ tárgyaláson. Benyújtottuk költségvetési tervezetünket a plusz területek feltárására, illetve a plusz humuszolási költségekkel kapcsolatos számításokat, amelyeket a Leveller KFT készített el. A többi munkaterületen munka nem volt. Az egyeztetõ tárgyalást követõen a bázison Pap János gazdasági igazgató elkészítette a további feltárásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására a megállapodás tervezetet. Errõl korábban, szóban már megállapodtunk.

Reggel esett az esõ, így csak a fóliasátor alatt tudtunk dolgozni. Folytattuk a lelõhelyen a bontásokat, a csapat másik fele pedig a bázison polcokat szerelt.

Délután felmértük a 41 + 185-ös szelvényben lévõ rábontásunkat, és elkészítettük ennek a területnek a helyszínvázlatát. A 41 + 200-as karónál kitûztük az alappontot. A megnyesett felszínünkön van a nulla pontunk. Ez egy ideiglenes helyi nulla pont, a
41 + 200-as karóval egyvonalban. Közvetlenül a nyesett felszínen mérjük a humuszolás elõtti magasságot, a 41 + 200-as pont tövében. A felszínrajzot 1:100-as méretarányban készítjük el. Tehát a 41 + 200-as szelvénynél lévõ alappontunk a nyesett felszíntõl kb.
5 cm-re áll ki, ez egyben a sárga altalaj szintje. A 42 + 100-as szelvénynél az eredeti talajszint 62 cm-rel magasabban van.

Mai munkánk befejezését az tette lehetõvé, hogy Vörös Gabriella megyei múzeumigazgató kijött és besegített. A 68-as sír rajzolását õ végezte, majd közösen szedtük fel.

Tímár Ferenc a számítógépes ügyviteli üzlet vezetõje megnézte a gépparkunkat, s hozott nyomtatókábelt, valamint A3-as leporellót. Megbeszéltük a további együttmûködéssel kapcsolatos dolgokat, hisz szolgáltatásaikra igényt tartunk. A mai napon felhívott Selmeczi László debreceni múzeumigazgató, s meghívott az M3-as autópályás feltárás kiállítására.

A mai napon kiosztott objektumjelölõ céduláink a következõ:

S451 L5 Q74

Kicsi, 15x25 cm-es, szögletes, téglalap alakú kis gödör, melynek felsõ része kerek.

Az alábbi objektumokat szedtük fel, ill. többletinformációhoz jutottunk az: S451 L5 Q73, Q69, Q146, Q8 és Q68-as objektumok esetében.

S451 L5 Q73

Sír a szelvény észak-keleti sarkában. Betöltésébõl egyetlen kerámiatöredék, két unió kagyló töredéke és egy kis csonttöredék került elõ.

S451 L5 Q69

Kicsi, 62 cm átmérõjû, nagyjából kerek gödör. Betöltésébõl leletanyag alig került elõ. Betöltése fekete, kemény, agyagos, humuszolt.

S451 L5 Q146 J1

A csecsnyúlványnál egy zöld karika van, valószínûleg fülbevaló. Felszedjük, a helyére egy vasszeget teszünk, mert a sírt nem szedjük fel most.

S451 L5 Q146 J2

A koponya másik oldalán a csecsnyúlványnál került elõ a fülbevaló párja, amit szintén felszedtük, és helyére jelenséglapot tûztünk.

S 451 L5 Q8

A sírt Eke István bontotta, de a bontást még Pocó kezdte el. Fejjel nyugatnak fekvõ gyermekcsontváz. A fej a váll felé elbillenve, a karok szorosan a test mellett. A kézfejek a medencelapátra dõlve, a lábak nyújtva, a lábfejek keresztbe, egymással keresztbe fordulva. Meglehetõsen összeszorítva a váll, olyan mintha betekerték volna valamivel. A nyakában egy nyaklánc van. A nyaklánc különbözõ típusú gyöngyökbõl, hengeres gyöngybõl, csiszolt, piros színû féldrágakõbõl, téglatest alakú sarkain lelapult fél drágakõbõl, 4 dinnyemag alakú gyöngybõl áll. Úgy tûnik, hogy a gyöngyök mellett állati fogak is tartoztak a nyaklánchoz. A jobb oldali bordákon pedig, az enyhén ferdén elnyomódott gerincoszlop tetején egy vasoxid nyom van, amely hosszirányú, kb. 3 cm hosszú, 3 mm széles, de nem vehetõ ki pontosan, mi is az.

Az állkapocs alatt szintén oxidos elszínezõdés van a csecsnyúlvány közelében, valószínûleg egy fülbevaló lesz. A fej alatt, a bal oldalon, a bal fül alatt egy összeroppant tojás héja figyelhetõ meg. Az erõsen szétnyomott koponya és a bal vállizület közti részen lévõ gyöngyökrõl, illetve a bal felkarcsont és borda közti gyöngysorról részletfotókat készítettem, sírfeliratozás nélkül.

S451 L5 Q8 J1

Az 1-es számú jelenség a bal vállizület felett egy kicsi, hengeres, fekete, enyhén lapítottan hengeres, fekete-fehér gyöngy.

S451 L5 Q8 J2

Egy téglatest alakú, sarkain lapított, piros színû, féldrágakõbõl készített, gyönyörûen csiszolt gyöngyszem. Ez az elõzõ, 1-es számú gyöngyszem folytatásában van pontosan úgy, mintha fel lett volna fûzve. Ez a gyöngy már a lapocka és bal vállizület közé csúszva került elõ.

S451 L5 Q8 J3

Dinnyemag alakú gyöngyszem, a 2-es jelenség folytatásában, a bal lapocka és a vállizület közé csúszva. Hegyével kifelé, a vállcsont felé néz. A következõ gyöngyszemek szintén lefelé néznek.

S451 L5 Q8 J4

Dinnyemag alakú gyöngyszem, a többi gyöngyszem folytatásában a bal felkarcsont és a lapocka közötti részen.

S451 L5 Q8 J5

Dinnyemag alakú gyöngyszem, szorosan a többi gyöngyszemet követõen. Ezeknek a gyöngyöknek a vége szinte teljesen összeér, és folytatásukban is vannak további gyöngyök.

S451 L5 Q8 J6

A gyöngy színe mintha bordó lenne, sötétebb mint a többi.

S451 L5 Q8

Az elsõ pillanatban állatfognak nézett fogak a lapocka és a bordák között lehullott felsõ metszõfogak, tehát nem tartoznak a lánchoz. A csecsnyúlvány alatt egy gömbsor csüngõs fülbevaló van, ezt egyelõre nem bontjuk ki, majd csak a sír felszedéskor.

S451 L5 Q68

Téglalap alakú sírgödörben fejjel nyugatnak fektetett, hanyatt nyújtott csontváz. A fej szétlapult, az áll leesett a nyakcsigolyákra. Az egész test szétterülve oldalt, a karok a test mellett nyújtva. A jobb alkar behajlítva a combcsonthoz, a kézfej a combcsonton pihen. A bal kéz a test mellett nyújtva, alatta egy vaskés, mellette pedig egy övgarnitúra szíjvége. A lábak nyújtva, a lábfejek hosszirányba kinyúlnak. A bal láb enyhén hajlított helyzetben van. A csontok szétesése azt mutatja, hogy koporsóban volt eltemetve. A sírgödör négy sarkában 30x30 cm-es, négyzetes alakú mélyedések vannak, amelyek kb. 8-10 cm-re mélyednek a sírfenéken túl. A halott feje fölött, valószínûleg egy marha lábszárcsont darabja van, mellette a fej bal oldalán egy állati csont, amely lehet hogy birka. Van benne lábszár, lábközép és ujjcsont. Úgy tûnik, mintha egy darab lenne, mégpedig egy egész állati alsó végtag. A bordáknál a jobb oldalon, a bordák alatt és gerincoszlop között - majdnem félúton - egy kis szíjvég van. A medencén körbefutva egy övgarnitúra részletei, a bal medence külsõ oldalánál, a combcsont mellett pedig egy vaskés van. Alatta a lecsüngõ nagy szíjvéget találjuk. A jobb lábon, a sípcsonton keresztbe fektetve állatcsontok. Úgy tûnik, mintha többféle állatnak lenne a csontja, mert van kettõ szélesebb bordacsont, ill. egy alsó lábszár részlet, mindezek meglehetõsen elkorhadva. A vázhossz pontosan 170 cm.

S451 L5 Q68 J1

Marhacsont a koponya fölött. Helyzetét tekintve lehet, hogy behullott e csonttöredék. sírfoltba, hiszen egészen ferdén, a sír falához szorult.

S451 L5 Q68 J2

A koponya bal oldalán egy állati lábszár részlet. Egy alsó lábszár, egy lábtõ és egy állati lábszár csont.

S451 L5 Q68 J3

Az allábszárcsont alá beszorult egy bronzkarika, amelyrõl egyelõre nem tudjuk eldönteni, hogy varkocs szorító, vagy fülbevaló-e.

S451 L5 Q68 J4

Az allábszár folytatásában lévõ lábtõcsont és lábközépcsont.

S451 L5 Q68 J5

Kis szíjvég a jobb könyök magasságában a bordák és a gerincoszlop között, a szíjvégével néz fölfelé, a könyök felé.

S451 L5 Q68 J22

Felszedéskor a nyakcsigolyánál jobb oldalon, a nyakcsigolya alatt egy 3 cm átmérõjû bronzkarika volt, valószínûleg fülbevaló vagy varkocsszorító darabja. Teljesen szétoxidálódott, fémmagja nincs.

S451 L5 Q68 J6

A jobb alkarcsontok között egy veret látszik. Egy szíjvég lesz, egy bronzcsat a szíjszorítóval együtt. Maga a csatrész, a csattest és csat-öv fölfelé néz, a szíjszorító lefelé és kifelé. Ez magyarázza azt, hogy miért volt a jobb könyök magasságában a kis szíjvég. Ott húzta át a kis szíj.

S451 L5 O68 J7

A jobb alkar belsõ oldalán egy kicsi szögecs, amely valószínûleg valamelyik verethez tartozó hátsó szögecs alátét lemez.

S451 L5 Q68 J8

A jobb alkar alatt, a könyök fölött 4 cm-rel egy kis veret található. Úgy tûnik, hogy egy hátsó veret, tehát a szögecs fejek rögzítésére használt, a bõrt védõ, hátsó szögecses veret. Téglalap alakú, két szögeccsel, mérete kb. 7 mm x 1,2 cm.

S451 L5 Q68 J9

2 cm átmérõjû kerek veret, amely úgy néz ki mint egy gomb. A jobb alkar és a medencelapát között található.

S451 L5 Q68 J10

A jobb csukló külsõ oldalán egy lemezbújtató került elõ. A szíj a bújtatón a következõképpen ment át: a kéz alatt a szeméremcsont külsõ oldalán, a jobb alkarcsont felé ferdén, majd fölfelé, tehát nem keresztben a derékon. A bújtatóba a szíj - úgy tûnik - a combcsont mögött ment át, tehát a combcsont alatt.

S451 L5 Q68 J11

Kerek, gombszerû veret a szeméremcsont külsõ oldalán, a jobb oldali ujjcsontok mellett.

S451 L5 Q68 J12

Kicsi, úgy tûnik, mintha egy szögecs veret lenne, a combcsont belsõ oldalán, a kéz alatt. Enyhén téglalap alakú, sima, talán lyukvédõ veret. Ferdén állt, a nyíl fecskefarkú végével a combcsont felé. Nagyjából 2 cm hosszú, nagyon szép formája van. Mind a két patella elcsúszott az eredeti helyétõl.

A jobb patella egyértelmûen fenn volt a jobb lábszárcsont közepénél. (A jobb oldali medencelapát alatt egy ürgejárat foltja mélyed le. A kerek, gombszerû veret a jobb oldali medencelapát alatt van.)

S451 L5 Q68 J13

Téglalap alakú, kis szögecses veret, két szögeccsel. Kb. 1 cm széles, 2 cm hosszú.

S451 L5 Q68 J14

Ugyanolyan kicsi, téglalap alakú, szögecses veret két szögecslyukkal. Nagyjából párhuzamosan áll az alkarcsonttal, helyzete pedig félúton az alkarcsont és a bal medencelapát között van.

S451 L5 Q68 J15

Téglalap alakú, szögecses veret, két szögeccsel. Mérete: 2x1 cm, nagyjából 45 fokos szöget zár be az alkarcsonttal. A bal medence és az alkarcsont között található.

S451 L5 Q68 J16

A femur felé bekanyarodva következik a 16-os számú veret. Élén áll, a többihez képest formájában eltér. Ugyanolyan kis lyukvédõnek tûnik - a kis fecskefarkú bevágásával - mint a jobb oldalon találtnál. A fecskefarok rész a medencelapát felé néz befelé. Olyan mintha az egész - ha a 14-es és 15-ös vereteket nézem - betartana a forgó, a combnyak felé.

S451 L5 Q68 J17

Propeller veret a bal medencelapátban. Nagyjából a combcsont vonalában áll, hossztengelyével a combcsont vonalát követve.

S451 L5 Q68 J18

Kerek veret a bal medencelapát és a keresztcsont ízületi találkozásánál.

S451 L5 Q68 J24

Kis lyukvédõ veret, a propeller veret és a kerek veret között. Fecskefarkú, nyitott része befelé néz a gerincoszlop felé.

S451 L5 Q68 J20

Keret veret a farokcsigolya végén.

S451 L5 Q68 J19

Vaskés a bal combnyak mellett, hossza kb. 10 cm. A csontváz felszedése során a bal combcsontnál találtunk egy lábszár csontszilánkot. Ezt az 1-es számú jelenséghez tettük, mert valószínûleg ez is véletlenül került a sír betöltésébe.

Az egyeztetõ tárgyaláson ígéretet tettem arra, hogy a továbbiakban nyújtott mûszakban, akár hétvégén is dolgozunk, hogy miattunk egy pillanatig se kelljen az építkezésnek állnia. Ezt a mai nap folyamán már megkezdtük, lámpánál bontjuk a 68-as objektum combcsontjánál a leleteket.


S451 L5 Q68 J21

A bal combcsont mellett, a külsõ oldalon középtájon egy gyönyörû, szép nagy szíjvég található, amely csúcsával lefelé áll. Griffes, indás, jó megtartású.

S451 L5 Q68 J25

A jobb lábszárcsonton, keresztbe fektetett állati borda.

S451 L5 Q68 J26

A 25-ös borda alatt, a jobb lábszárcsonton, átlósan keresztbe fektetett másik bordacsont. Figyeltünk arra, hogy nem íjvég lemezekrõl van-e szó. Semmi nem utalt azonban erre. Megvolt ugyanis a másik oldala, tehát nem volt lelapolt. Alsó fele teljesen elkorhadt. A díszítésekre is figyeltünk, de a csonton megmunkálás nyomát nem láttuk.

S451 L5 Q68 J27

Úgy tûnik, hogy birka alsó lábszárcsontja, tehát a lábszár, lábtõ és lábközép, a jobb allábszáron átlósan keresztbe fektetve. Az elõzõ két jelenségszámmal jelzett bordacsont alatt, a jobb bokacsont fölött található.
Egyéb események: Egyeztetõ tárgyalás, melynek jegyzõkönyve mellékelve

Kazetta száma: S451 K4 A - B

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q74

Feltárt objektumok: S451 L5 Q73, Q68, Q8, Q69, Q146

Melléklet: Emlékeztetõ (1998. 04. 09.)

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 14. kedd

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 500 - 450 - 250

Idõjárás: Szeles, borús, hideg idõ

Munkaidõ: 8.00 - 19.00h-ig

Létszám:23 fõ

Látogatók:Szirbik Imre polgármester úr, Sáfrán Bálint önkormányzati biztos

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

A munkát a nyeséssel kezdtük: a 41 + 500-as szelvénytõl indultunk visszafelé, tehát a vasúttól a mocsár felé. Reggel meglehetõsen sáros volt a felszín, ezért a szelvény oldalfalának nyesésével kezdtük a napot, majd késõbb - ahogy száradt - megkezdtük a terület újranyesését. Az egész felület rendkívüli módon kicserepesedett, kitöredezett, nehezen értékelhetõvé vált. Egyelõre 6 méter széles sávot nyesünk le, majd ezt lefóliázzuk, és úgy megyünk tovább. A szelvény középsõ része felé - tehát a hídverõk által kijelölt területen - van egy paticsos omladékrész, megkezdtük annak bontását. Egyelõre úgy tûnik, hogy a patics az egykori humuszos járószinten lett széthúzva, lemélyedõ részét nem találtuk. A gép munkaideje ma 10.00 órától számít.

Délután 15.00 órakor aláírtam a jegyzõkönyvet a 18. sz. lelõhely építõknek való visszaadásáról, illetve arról, hogy a Kurca túlpartján humuszolás után átvettem a lelõhelyet. A 41 + 250, 41 + 500-as szelvényben megkezdték az árok készítését a belsõ, város felõli oldalon a profil kanállal. A profil kanál eddig két objektumot fentrõl ért. Ezeket majd a munka végén feltárjuk. A mai nap két objektumnak, a Q65 és Q66-os számmal jelzett sírgödör bontását fejeztük be, illetve a következõ objektumjelölõ cédulákat osztottuk ki:

S451 L5 Q147

Egy meglehetõsen nehezen megfogható körvonalú, árokszerû, sötét, fekete, humuszos betöltésû folt, amely a 41 + 500-as karó mellõl indul, és a tükör közepéig tart. Enyhén ívelt, szélessége változó, van ahol teljesen eltûnik, van ahol 10 cm, van ahol 1 méter, van ahol csak 40 cm széles.

S451 L5 Q148

Fekete, humuszos betöltésû folt. Átmérõje kb. 100 cm, a szélét - a sötétbarna, humuszos felszínben - elég nehéz megfogni a többszöri nyesés ellenére is. Úgy tûnik, hogy ezt a kerek foltot vágja a tõle nyugatra lévõ S451 L5 Q60-as számú, téglalap alapú folt, feltehetõen sírgödör.

S451 L5 Q149

Téglalap alaprajzú, nagyjából kelet-nyugati tájolású folt. Sárga, agyagos betöltésû, ami viszonylag jól megfogható az egyébként barna, agyagos, humuszos altalajban.

S451 L5 Q150

Egy ovális, nagyjából 100 cm hosszú, 80 cm széles, fekete, humuszos betöltésû folt az S451 L5 Q149 számú sírgödör végénél. Úgy tûnik, hogy a sírgödör vágta ezt a sötét, humuszos betöltésû foltot. Az sem zárható ki egyelõre, hogy a sírgödrök lábánál lévõ foltok valamilyen módon hozzátartoznak magához a sírhoz, erre a bontás során fokozott figyelemmel kell majd lenni.

S451 L5 Q151

Ovális, mintegy 150 cm hosszú, 80 cm széles, fekete, humuszos betöltésû, bizonytalan körvonalú folt. Ez elszínezõdés az S451 L5 Q152-es számú objektum, sírgödör keleti végénél van. Az összefüggés lehetõsége fennáll a 150-es objektumhoz hasonlóan.

S451 L5 Q152

Téglalap alakú, sárga, agyagos betöltésû, humusszal kevert sírfolt. A keleti végében egy ovális, fekete, humuszos betöltésû folttal, amelyet egyértelmûen vágott.

S451 L5 Q153

Téglalap alaprajzú, nagyjából kelet-nyugati tájolású, sárga, agyagos, humuszos betöltésû sírfolt.

S451 L5 Q154

Négyzetes alaprajzú, kb. 2,5x2,5 méteres, paticsos, hamus, világosbarna, humuszos betöltésû házfolt.

S451 L5 Q155

Téglalap alaprajzú, nagyjából kelet-nyugati tájolású sírgödör, sárga, agyagos, humuszos betöltéssel. A sírban alig 30 cm mélyen egy fejjel nyugatnak tájolt, háttal hanyatt nyújtott váz van.

S451 L5 Q156

Kb. 2,5x2,5 méteres, nagyjából négyzetes alaprajzú, sötétbarna, humuszos, paticsszemcsékkel kevert betöltésû házfolt.

S451 L5 Q157

A szelvény déli fala alatt, egy meglehetõsen nehezen megfogható, szabálytalan körvonalú, világosbarna, laza, humuszos betöltésû folt. Néhány paticsszemcse látható benne, a pontos körvonalát csak a bontás során tudjuk meghatározni.

S451 L5 Q158

Kemény, sötétbarna, agyagos betöltésû árok foltja, amely derékszögben törik a szelvényen belül. Iránya részben kelet-nyugat, részben észak-dél. Szélessége változó, 30-40-45 cm között mozog. Betöltésében - azon részen, ahol átvágja a fölötte lévõ, minden bizonnyal az egykori járószinten szétborult paticsfoltot - paticsszemcsék vannak, ami egyértelmûvé teszi, hogy a szétborult házomladékot vágja. Az objektum mindkét oldalán - ahol a házomladékot keresztezi - gyönyörûen követhetõ tovább a paticsomladék. Az árok vonalában ez hiányzik, tehát itt egyértelmû a szuper pozíció.

S451 L5 Q159

Erõsen átégett, paticsos omladék. Az omladékban néhány kerámiát találtunk, közöttük egy õskori töredék is volt. Az omladék korát akkor tudjuk majd pontosan megmondani, ha az egészet kibontottuk. Az azonban biztos, hogy a paticsos omladék õskori. Azon belül egyenlõre pontosabb kormeghatározás nem igazán lehetséges. A paticsréteg úgy tûnik, hogy a járószinten borult szét, lemélyedõ alaprészletet eddig nem sikerült megfigyelni. Egyenlõre a patics tetejérõl leszedjük a rárakodott humuszréteget, és addig bontjuk, amíg találunk valamilyen lemélyedõ alaprészletet. Amennyiben lemélyedõ részét ennek a paticsmezõnek nem találjuk, akkor lebontjuk az egykori járószintrõl, és megpróbáljuk a járószintet is kibontani, szintkövetéses módszerrel követni, s esetleg az abba lemélyedõ objektumokat külön megfogni. Ezt a paticsmezõt egyértelmûen vágja az S451 L5 Q158-as szögletesen törõ, valószínûleg alapárok.

S451 L5 Q160

Téglalap alakú, nagyjából kelet-nyugati irányban tájolt sírgödör. Betöltésében sárga, agyagos, fekete, humuszos kevert talaj van. Úgy tûnik, hogy vágja az S45l L5 Q148-as gödröt, amely pont ennek az objektumnak a végében van. A széle nehezen fogható meg, igazából a 148-as objektumhoz való viszonya is nehezen értékelhetõ. A bontás során erre fokozott figyelemmel kell lenni.

S451 L5 Q161

Négyzetes alaprajzú, 2,5x2,5 méteres, paticsos, humuszos betöltésû folt. Tõle észak-keletre van az S451 L5 Q162-es házfolt, amelyet feltételezhetõen vág.

S451 L5 Q162

Elég nehezen megfogható körvonalú, talán szögletes alaprajzú, feltehetõen házfolt, fekete, kemény, agyagos betöltéssel. Benne állatcsont és paticsmaradványok találhatók. A tõle dél-nyugatra lévõ S451 L5 Q161-es házfolt beásása vágta.

S451 L5 Q163

Nagyjából négyzetes alaprajzú, mintegy 2,5x2,5 méteres, fekete, kemény, agyagos betöltésû házfolt. Betöltésében állatcsont és paticsszemcsék láthatóak.

A mai nap a következõ objektumokkal foglalkoztunk és jutottunk többletinformációkhoz:

S451 L5 Q65

Enyhén trapéz alakú sírgödörben, amely felfelé szélesedik, egy fejjel nyugatnak nyújtott csontváz található. Feje a jobb váll felé fordulva, karok a test mellett. Jobb keze a medencelapát alatt, kézfej a combcsont mellett. Bal kézen az alkar behajlítva a medencébe, a jobb kéz kifelé törik a combcsont felé, s a combnyakon nyugszik. Lábak párhuzamosan nyújtva, lábfejek lefelé kidõlve, a bal lábfejen a láb ujjcsontok egészen érdekesen lefelé visszatörnek.

S451 L5 Q65 J1

A bal medencelapát alatt egy a csontvázzal párhuzamosan lefelé álló, viszonylag jó megtartású vaskés, melynek hosszúsága mintegy 15 cm. A nyél részénél mintha farostnyomok lennének.

S451 L5 Q65 J2

1 db - elsõ ránézésre keltának tûnõ - cserép a 65-ös sír földjébõl. Korongolt, szürkésbarna, viszonylag gyengén égetett.

S451 L5 Q66

Téglalap alakú sírgödörben fejjel nyugatnak nyújtott csontváz. A fej a jobb váll felé billenve, a karok szorosan a test mellett, a kézfejek a medence mellett, a lábak nyújtva, a lábfejek bal oldalra kibillenve. A két láb között az allábszár és a térd magasságában, nagyjából középen, a lábszárcsontokkal párhuzamosan, állati bordacsontok voltak mellékletként. Ez kapja az 1-es jelenségszámot.

S451 L5 Q66 J1

Állati bordacsontok a két allábszár között, elhelyezkedésük a lábszárcsontokkal nagyjából párhuzamos, s a térd magasságáig futnak.Kazetta száma: S451 K4 B

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q147-tõl az S451 L5 Q163-ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q66, Q65

Melléklet: Jegyzõkönyv (42 + 150 - 42 + 350)

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 15. szerda

Helyszín: 5. sz. lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Egyenlõre száraz, napos idõ

Munkaidõ: 6.00 - 17.00h-ig

Létszám: 23 fõ

Látogatók: Vaits Zoltán és kollégája

Tevékenység:

A nap folyamán kint volt Vaits Zoltán a beruházó képviselõje kollégájával, és megtekintették az ásatást.

Délben egy szalaggal lekerítettük a 40 + 160-as és 200-as szelvényben lévõ lelõhelyet, amely feltárásra vár. Erre azért volt szükség, hogy ne használják szállításra a tükörben lévõ felületet. Amennyiben a nehézgépek átmennek a lelõhelyünkön, abban az esetben nagyon nehéz lesz megnyesni. A beázott, mély talajban az elsüllyedt gépjármûvek mintegy 70-80 cm mélységig felvágják a földet.

A mai nap jeleztem a Maros dömper képviselõje felé, hogy az elõzetes megállapodások ellenére rámentek az agyagbánya mellett kijelölt esetleges régészeti lelõhelyre. Szóban megállapodtunk, hogy egyelõre nem használják azt szállítási útvonalként, mi pedig megpróbáljuk sürgõsen feltárni a területet. Erre a tervek szerint ma került volna sor, de nem jutott már rá idõ. Holnap egy nyomban, a terület szélén megtoljuk egy szkréperrel, és amennyiben ismét jelentkezik a korábban már megfigyelt árok és néhány beásás - ami esetleg régészeti objektum -, akkor azokat kibontjuk. Ha szükséges, akkor szélesebb sávban is megkutatjuk a nyomvonalat, ha nem, akkor pedig hozzájárulunk ahhoz, hogy a szállítások, illetve a földmunkák tovább folyjanak.

A mai nap folytattuk a hídépítõknek átadandó terület nyesését a 450-es szelvény környékén. Megkezdtük a 156-os objektum - ház - metszetének készítését. Elõször a hossztengely mentén a déli oldalt vesszük ki.

Folytatjuk az S451 L5 Q154-es objektum, a sírgödör bontását az elsõ csontig, illetve megkezdtük az S451 L5 Q149-es objektum, sírfolt bontását. Úgy tûnik, egy fülkés sír lesz. Elõkerült a koponya, és a sír vége alá benyúló vázcsontokat is megtaláltuk.

A paticsos folt lassan kezd kibontakozni, illetve környezetét sikerül megnyesni. A felület nagy része egyébként szerencsére üres. Közvetlenül a 41 + 450-es és 41 + 500-as szelvény határán, szelvényünk keleti végében vannak az objektumok.

A mai napon az alábbi objektumokkal foglalkoztunk:

Q155, Q153, Q149 - a sírok bontása folyik.

Q147, Q156 - a házak bontása folyamatban.

Q163, Q159 - jelû számok kiosztása, bontása folyamatban.

Q146-es sír - bontása befejezõdött.

Q61-es sír - bontása befejezõdött.

Kiosztott objektumjelölõ cédulák:

S451 L5 Q164

Négyszögletes alaprajzú objektum. Betöltésében paticsszemcsék és állatcsontok láthatók. A nyesés során elõször nem, de a másodszori nyeséskor már kirajzolódott a foltja. Nagyon gyengén, rosszul látható. Úgy tûnik, vágta a tõle északra lévõ, valamivel nagyobb és más tájolású S451 L5 Q163-as ház foltját.

S451 L5 Q165

Laza, barna, humuszos, paticsos, égett omladékkal kevert betöltésû, négyszögletes házfolt. Mérete kb. 2x3 méter, tehát enyhén téglalap alaprajzú.

S451 L5 Q166

Téglalap alaprajzú, sötétbarna, humuszos betöltésû, feltehetõen sírgödör.

S451 L5 Q167

A szelvény déli oldalán, kelet-nyugati irányú, enyhén ívelt, 40-50 cm széles, mintegy
6 méter széles árok foltja. Laza, barna, humuszos betöltésében paticsszemcsék, faszénmaradványok láthatók.

S451 L5 Q155

A sír bontását tegnap elkezdtük, a vázat már elértük, a finombontással még várunk.

S451 L5 Q153

Gyönyörû szép fülkés sír, melynek a lépcsõbejáratát kibontottuk. A fülke kezdeténél egy kis edényt találtunk. A finombontással egyenlõre még várunk.

S451 L5 Q156 J1

Az objektum, a ház déli oldalából kerámiatöredékek és állatcsontok kerültek elõ. Ezek kapják az 1-es jelenségszámot.

S451 L5 Q149 J1

A sírgödörbõl elõbukkanó, még nem teljesen kibontott váz bal válla fölött egy megközelítõleg 3 cm hosszú, sodrott csüngõt találtunk.

S451 L5 Q147 J1

Ennek az objektumnak, ároknak a beásásából állatcsontok, illetve egy kerámia töredéke került elõ. Ezek kapják az 1-es jelenségszámot.

S451 L5 Q163 J1

Az objektum keleti oldalának betöltésébõl csontok, illetve kerámia töredékek kerültek elõ. Ezek kapják az 1-es jelenségszámot.

S451 L5 Q159 J1

Cserepek, egyéb leletek az õskori ház omladékából, amelyek az omladék bontása során kerültek elõ.

S451 L5 Q146

Téglalap alakú sírgödörben, fejjel nyugatnak nyújtott váz. A fej a bal váll felé elbillent, a karok a test mellett nyújtva, a lábak párhuzamosan, a lábfejek baloldalra kifordulva.

S451 L5 Q146 J1

Bronz karika és egy fülbevaló, amely a jobb csecsnyúlványon található.

S451 L5 Q146 J2

Bronz karika fülbevaló, pasztagyönggyel, a bal csecsnyúlványon.

S451 L5 Q146 J3

Egy kb. 4x4 cm-es vascsat a törött csont jobb oldalán.

S451 L5 Q146 J4

Vasmaradványok a bal könyökön. Úgy tûnik, egy egészen kicsi, 2,5x2 cm-es vascsat, vagy talán egy kis vas szíjvég. Pajzs alakú kis veret.

S451 L5 Q146 J5

A bal medencelapát alatt kis sárga, valami porszerû sárga elszínezõdés. Lehet akár textil, akár festék, vagy az, amire felfûzték a gyöngyszemeket. A gyöngyök nagyon aprók, hengeresek, mondhatni táska gyöngyök és dinnyemag alakú gyöngyöcskék. Az egészet kiemeltük a medencével együtt. Ez kapta az 5-ös jelenségszámot.

A cserépmosó asszonyok tévedésbõl beáztatták a medencelapátra visszanyomott, a gyöngyöket védõ földet, s így ezt a jelenséget sajnos elveszítettük.

S451 L5 Q61

Téglalap alakú sírgödörben, fejjel keletnek fektetett csontváz. A hanyatt nyújtott váz vállcsontja meglehetõsen össze van nyomva. Elképzelhetõ, hogy betekerve helyezték a sírgödörbe. Ennek látszólag ellent mond az, hogy koporsó nyomokat feltételeztünk a nyeséskor, ill. a bontás során is egy egész keskeny sírgödör elszínezõdése, betöltése látszott. Egyelõre nem tudjuk a magyarázatát a két dolog közti látszólagos ellentmondásnak. Nem tartjuk valószínûnek, hogy a koporsón belül tekerték volna be valamivel. A csont megtartása rendkívül rossz, feje ellapult, vállai rendkívül szûken vannak összecsomagolva. Alig
25 cm szélesek. A jobb kéz mellett egy vaskés, illetve a jobb láb mellett egy birka lábszárcsont van.

S451 L5 Q61 J1

Széles pengéjû vaskés a jobb kéznél, amely kb. 15 cm hosszú.

S451 L5 Q61 J2

Birka lábszárcsont a jobb láb mellett, a sír végében. A lábszárcsontokkal párhuzamosan áll.

S451 L5 Q61

A sírgödröt a csontok felszedése után átforgattam. Egyre inkább úgy tûnik, hogy a sírgödör aljába belevágtak egy lényegesen szûkebb kis gödröt, melynek mélysége
15-20 cm. A halottat ebbe tették, és valószínûleg valamibe betekerve helyezték el. Tehát nem koporsónyom volt, hanem egy valamiért szûkebbre vett gödör, egy padkaszerû kis kiugrás. Ennek a padkának a szélessége valamivel nagyobb, helyenként eléri az eredeti sírgödör szélét. A padka nincs meg mindenütt, ez egy fejnél, lábnál kiszélesedõ sekélyebb gödör volt. Nem igazán látom az okát és értelmét, de maga az egész sír rendellenes fektetésû volt.

Kazetta száma: S451 K4 B

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q164-tõl az S451 L5 Q167-ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q146, Q61

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 16. csütörtök

Helyszín: 5. sz. lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500 - 40 + 160 - 200

Idõjárás: Szeles, borús idõ

Munkaidõ: 6.00 - 19.30h-ig

Létszám:23 fõ

Látogatók: Vaits Zoltán, Dr. Vörös Gabriella, Domokos János

Tevékenység:

Folytattuk a 41 + 450 és 500-as szelvényben a felület nyesését, illetve megkezdtük a házobjektumok bontását.

Délelõtt problémaként merült fel a tegnap lezárt területen - a 40 + 160 és 200-as szelvényen - való mozgás. Az egyeztetés során felvetettem, hogy a szállítási útvonal a tükörben, vagy azon kívül történik-e. Azt ígérték, hogy tükrön kívül lesz, és a munkájukat nem zavarja a nyomvonalban történõ munkavégzésünk. Én így készültem, így alakítottam a tennivalókat. Azonban jelezték, hogy ott szeretnének eljárni. A terület lezárására azért volt szükség, mert ha a nehézgépek átmennek a lehumuszolt lelõhelyen, akkor széttaposnak és elnyomnak mindent. Az agyag érzékeny, s a nagy teherautók alatt könnyen besüllyed, nem is szólva arról, hogy a nehéz gépek a felszínt fölvágják, tönkreteszik.

A bányánál - ahol szintén kértem, hogy kerüljék ki nyomvonalat, ill. a nyomvonalban lévõ esetleges régészeti lelõhelyet - kérték, hogy minél elõbb nézzük meg a felületet, mert szeretnék keresztülszállítani rajta a magastöltéshez szükséges anyagot. Délelõtt végigjártuk a teljes nyomvonalat. Sehol nem merülhet fel különösebb probléma, mindenütt könnyedén ki lehet kerülni a feltételezett régészeti lelõhelyeket még a kisajátítási területen belül.

Abban maradtunk, hogy délután 1 órára, a Leveller KFT.-vel, a HÓDÚT képviselõjével, illetve az Önkormányzat képviselõjével helyszíni egyeztetést tartunk, melyben végigjárjuk a helyszíneket. Közben megérkezett Vaits Zoltán mûszaki ellenõr is, aki megtekintette a munkákat. Jeleztem, hogy továbbra is megpróbálom tartani a 41 + 250 és 500-as szelvénynek jövõ heti átadását. Délután 13.00 órakor az agyagbánya melletti, a nyomvonalba esõ, feltételezhetõen régészeti lelõhelyen, gréderrel megnyomtuk a rendkívüli módon összejárt nyomvonalat egy kanál szélességben. Úgy terveztük, amennyiben találunk benne valamit, teljes szélességében megnyessük, ha nem, akkor átadjuk a további munkavégzésekhez. A szkréper azonban elsüllyedt a szelvény szélén. Eleje az égnek meredt, majd a háta mögé állt a tolólapos 100-as, és a lánctalpas próbálta hátulról leengedett kanállal kiemelni, kitolni a megsüllyedt jármûvet. Ezek az apró kellemetlenségek is azt mutatják, bármennyire is a dombháton vagyunk, az agyagrétegen lévõ 60-80 cm-es vastagságú, meglehetõsen agyagos fekete humusz felázik, s a legkisebb esõ után is felül ezen az agyagrétegen. Nem véletlen, hogy itt - annak ellenére, hogy viszonylag magas pontról van szó -, alig van régészeti lelet. A mellettünk lévõ agyagbánya területén nem találtunk semmit, csak a felszínen került elõ néhány paticsszemcse. Tulajdonképpen csak a biztonság kedvéért nézzük meg, hogy van-e lemélyedõ objektum, mert ha volt is itt emberi település, emberi élet valaha, az valószínûleg ideiglenes, idõszakos szállás lehetett.

A humuszolás után a nyomvonalban rögtön kivirágzott a szik, szép fehér volt az egész. Régészeti szempontból a terület értékelhetetlennek tûnik. A szkréperezés során egyébként paticsszemcséket találtunk, ami azt mutatja, hogy inkább csak a felszínen találni ideiglenes településre utaló jeleket.

Az 5. számú lelõhelyünkön ma az alábbi objektumokkal foglalkoztunk:

S451 L5 Q162 J2

A házfolt keleti végét bontva a fal mellett, egy kis gyûrûnek a fél töredékét találtuk, közvetlenül a fekete humuszban, a nyesett felszíntõl mintegy 15 cm mélységben.

S451 L5 Q162 J1

A metszetben lévõ kerámia, amely a ház északi felébõl került elõ.

S451 L5 Q168

Egy hatalmas, sötét, fekete, agyagos elszínezõdésû folt, rengeteg paticsos omladékkal keverve. Nagyon kemény, elsõsorban errõl lehet megismerni. A körvonala nem fogható meg egyértelmûen. Szabálytalan, olyan mintha egy hatalmas omladékterítés lenne az egykori járószinten. Nem tudni, lesz-e lemélyedõ objektum alatta. Ez a paticsos omladék, ami nyugati irányban az egykori járószinten van, gyakorlatilag az omladék mellett kezdõdik, és onnan nyugati irányba, mintegy 6-7 méternyire tart. Észak-déli irányban a kiterjedése kb. 10 méter.

S451 L5 Q169

Fekete, kemény, agyagos betöltésû, négyzetes alaprajzú házfolt. Betöltésében paticsszemcsék, kerámiatöredékek, állatcsontok figyelhetõk meg. A nyugati oldalán egy kis
30x40 cm-es kiugró rész van, észak-nyugati sarkánál pedig oszlopnyomok figyelhetõk meg.

S451 L5 Q170

Oszlopnyom a 169-es objektum észak-nyugati sarka mellett.

S451 L5 Q171

Oszlophely a 69-es házobjektumtól északnyugatra.

S451 L5 Q172

Oszlophely a 69-es házobjektumtól északnyugatra, annak északnyugati sarkától mintegy 80 cm-re. A 3 oszlophely a 170-es, a 171-es, 172-es kb. egy vonalban helyezkedik el. Nem pont merõleges, hanem átlósan áll a 69-es objektum nyugati oldalára. Az oszlophelyek betöltése ugyanaz a kemény, fekete, humuszos agyag, mint a ház betöltése.

S451 L5 Q173

Nagy méretû körárok, fekete, humuszos betöltéssel. Szélessége a nyesett felszínen mintegy 80 cm, bejárata a délkeleti oldalon egy 1-1,2 méteres sávban található.

S451 L5 Q174

Egy kb. 30 m hosszú, a szelvény közepe felõl induló 25-30 cm széles árok, amelynek fekete, agyagos, humuszos betöltése elég jól látszik ebben a világosbarna altalajban is. Helyenként ugyan megszakad, ami azt mutatja, hogy nem túl mély, de két helyen is átvágja a körárkot. Betöltésében nem látszik különösebb régészeti jelenség.

S451 L5 Q175

Keskeny, nagyjából a nyomvonallal párhuzamosan futó árok. Hosszúságát egyelõre még nem tudjuk. A 41 + 450-es karó mellett fut el, a nyomvonal déli szélén pedig kerámiatöredék látható benne. Szélessége kb. 25-30 cm.

S451 L5 Q176

Egy 45-50 cm széles árok, amely a 41 + 450-es karó és a körárok bejárata között húzódik. Betöltése fekete, agyagos humusz.

S451 L5 Q177

A 30 cm-es humuszolás után alig pár cm-rel jelentkezõ hamvasztásos sír a 41 + 450-es szelvénykaró környékén, a körárkon belül, a körárok szintjénél mintegy 30 cm-rel magasabban. Egyelõre babán meghagytuk, körbe bontottuk, s ha majd ideérünk a terep feltárásakor, akkor lebontjuk és bemérjük. Utána eltávolítjuk a babát, és megnyessük az alatta lévõ felületet is.

S451 L5 Q178

A körárkon belül egy gyönyörûen kirajzolódó, szabályosan kerek, fekete, humuszos betöltésû folt, amelyben máris néhány csontot ért a nyesés.

S451 L5 Q157

Szabálytalan alakú, sötétbarna, humuszos elszínezõdésû folt, amelyet megpróbáltunk kibontani, de nem volt alatta objektum. Valószínû, hogy egyszerûen csak egy mélyebb ekenyom, vagy egyéb bolygatásnak a nyoma, mert alig mélyedt le 1-2 cm-re. Az objektumlapon ki lehet húzni, mint üres foltot, a száma azonban megmarad.

S451 L5 Q7

Téglalap alakú sírgödörben gyermekcsontváz, fejjel nyugatnak tájolva. A fejet teljesen szétnyomta a föld. A karok a test mellett, a lábak hosszában nyújtva, lábfejek balra kifordulva.

S451 L5 Q8

Téglalap alakú sírgödörben, fejjel nyugatnak nyújtott gyermekcsontváz, tizenéves körüli. A fej a bal váll felé billen, a karok szorosan a test mellett, a lábak szintén. Úgy tûnik, mintha össze lett volna csomagolva, tekerve valamibe a csontváz, hisz annyira össze vannak húzva a váll- és combcsontok. Mellékleteirõl korábban már készült felvétel, illetve felszedtük azokat. Felszedéskor a nyakcsigolyák alatt egy kis gömbsor csüngõt, a belsõ részen pedig két pasztagyöngyös fülbevalót találtunk volt. Jelenségszáma: S451 L5 Q8 J7.
Kazetta száma: S451 K5 A

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q168-tól az S451 L5 Q178-ig

Feltát objektumok: S451 L5 Q7, Q8

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 17. péntek

Helyszín:5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás:Hideg, esõs idõ

Munkaidõ:6.30 - 7.00h-ig

Létszám:10 fõ

Tevékenység:

A MÁV-os brigádot elküldtük, mert nem tudtunk nekik munkát adni. Az éjjel és most is folyamatosan esik az esõ, így saját embereink a fóliák alatt bontják a házakat.

(S451 L5 Q161, és a Q162-es objektum)

A mai nap a következõ objektumokkal és jelenségekkel foglalkoztunk:

S451 L5 Q161 J1

A ház déli felébõl fõként avar kori kerámia és némi korongolt szürke, hullámvonal-köteges, VIII. századi anyag került elõ.

S451 L5 Q161 J2

A ház északi felébõl, fõként avar kori kerámia, állatcsont és nagyon szép bikónikus orsógomb került elõ.

S451 L5 Q162 J1

A házfolt északi felében minimális leletanyagot találtunk.

S451 L5 Q176 J1

Négyszögletes alaprajzú, agyagos betöltésû folt. A betöltésbõl viszonylag kis mennyiségû házi kerámia, állatcsont került elõ. A gödör betöltése kútszerûen megy lefelé.

S451 L5 Q163 J1

A négyzetes alaprajzú házfolt déli fele. A gödör alján paticsdarabok láthatók, talán egy kemencének az omladéka lehet.

S451 L5 Q146 J1

Négyzetes alaprajzú házfolt, teljesen sötét, fekete, agyagos betöltéssel, benne házi kerámiával. Úgy tûnik mintha egy összenyomott nagy edény darabjai jönnének.


Kazetta száma: S451 K5 A

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 20. hétfõ

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 41 + 450 - 500

Idõjárás: Rendkívül szeles, hûvös idõ

Munkaidõ:8.00 - 18.00h-ig

Létszám:17 fõ

Tevékenység:

Folytattuk a 41 + 450 és 500-as szelvényben az objektumok bontását. Gépi erõvel elkezdjük a fülkesírok mellett a munkagödrök kialakítását.

Reggel jeleztem a hídépítõk vezetõjének, hogy szükséges lenne egy egyeztetés. Minderre azért van szükség, mert amennyiben a hétvégén átvonulnak közvetlenül a vasút mellé a cölöpverõjükkel, akkor a folyamatosan humuszolt részben nem tudjuk elvégezni a rábontásokat. Nem vállalom az emberi életért a felelõsséget, hisz a fülkesírok melletti rábontásokban rájuk omolhat a föld. Ez mindenképpen egyeztetést kíván.

A gép ma 10.00 órakor jött és 17.30-ig dolgozott.

A mai nap a következõ objektumokról kaptunk bõvebb információkat:

S451 L5 Q147

Egy viszonylag szabálytalan körvonalú, sekély, a nyesett felszín alá mindössze
5-25 cm-re lemélyedõ, 20-25 cm széles, 10 m hosszú, enyhén ívelt árok, amely kifut a szelvény oldalán. A mélyebben nyesett területeken hiányzik, betöltése kemény, fekete, agyagos. Betöltésébõl alig került elõ lelet, mindössze egy növényevõ állat csontját - talán õzállkapocs - és két paticsszemcsét leltünk. Bontásakor figyeltünk arra, hogy esetleg cölöplyuk vagy karólyuk van-e az aljában, azonban ilyen jellegû elszínezõdést nem találtunk. Az ürgék többször, több helyen átlyuggatták, de régészeti jelenséget nem tudtunk egyértelmûen elkülöníteni.

S451 L5 Q157

Már a nyeséskor felfigyeltünk arra, hogy meglehetõsen szabálytalan körvonalú folt figyelhetõ meg a szelvény déli fala mentén. A folt bontása során kiderült, hogy gyakorlatilag csak a felsõ kevert humuszréteg mélyed helyenként kicsit lejjebb, s ez jelentkezett a nyesésünkben. Miután eltávolítottuk, alatta egy bolygatatlannak tekintendõ világosbarna, humuszos réteg volt megfigyelhetõ. Ebben lementünk egy biztonsági ásónyomnyi mélyre, de leletanyag nem volt benne. Újra megnyesve az egy ásónyom után, egyértelmûen kiderült, hogy nem régészeti objektumról van szó. Megjegyzendõ azonban, hogy fölötte - a szántás alatt -, tehát az objektum és a szántás között egy 25 cm vastag réteg elszínezõdése figyelhetõ meg a tanúfalban.

S451 L5 Q160

A fülkesír déli oldalán egy 5 méter hosszú, 2x3 m széles munkaárkot mélyítettünk le, a felszíntõl mintegy 180 cm-re. A sír külsõ déli oldalától egy 10 cm-es padkával elkülönítve mélyítettük le a sírt. A padka nagyjából követi a lépcsõsor szintjeit. Az oldalfalban, az oldalfal megnyesésekor jól láthatóvá vált a lépcsõsor végétõl induló fülke elszínezõdése, barna, humuszos, sárga agyaggal kevert betöltése.

S451 L5 Q148

A fülkesír végében lévõ S451 L5 Q148-as objektum nem más, mint a leszakadt fülkerész elszínezõdése. Gyakorlatilag a sír lejárata kapta a 160-as és a maga a fülkerész a 148-as számot. A két jelenséget külön számon futtatjuk olyan értelemben, hogy az S451 L5 Q148 nem más, mint a 160-as sír beszakadt fülkéjének a foltja. A csontváz a sír lejáratát jelentõ Q160-os számot kapja.

S451 L5 Q149

Fülkesír, melynek középsõ részén egy fejjel nyugatnak nyújtott csontvázat találtunk. Tõle északra húztunk egy 3 méter széles, 2-2,5 méter mély munkagödröt. Így az
S451 L5 Q152-es objektum, fülkesír is a munkagödör oldalába esik. Az S451 L5 Q149-es objektumban fekvõ váz kb. medence tájban kezdõdik és az alteste bent van a fülkében. A metszetbõl jól látható, hogy a fülke hossza meghaladja a 2 métert. Felmerül annak a lehetõsége, hogy esetleg két halottat raktak be, vagy még a temetés elõtt beszakadt a fülke, esetleg félig tudták bedugni a halottat.

A 49-es objektum keleti végében lévõ elszínezõdés az S451 L5 Q150 nem más, mint a leszakadt fülke foltja, amely nyeséskor jelentkezett a felszínen.

S451 L5 Q150

Mint ez a metszetbõl is jól látható, a 149-es fülkesírnak a leszakadt fülkerésze, amely fekete, humuszos betöltésû a felsõrésznél, alatta pedig sötétbarna, humuszos, illetve sárga, agyagos, kevert betöltése van.

S451 L5 Q152

Sír, melynek végében található a téglalap alakú fülkesír. Alakja a keleti végen enyhén trapéz-, illetve legyezõ alakú. A végében található az S451L5 Q151-es elszínezõdés, amely egy leszakadt fülke foltja, elszínezõdése a nyesett felszínnek. A tõle délre található munkagödörben jól látható a fülke metszete, amely mintegy 2 méter hosszú és ferdén, mintegy 30 fokos szögben lejt lefelé. Mind a két fülkesírnál megfigyelhetõ, hogy az út túloldalán a dolgozó cölöpverõgép hatására a föld függõlegesen berepedezett. A bontást emiatt sem tudjuk úgy megoldani, hogy csak a fülkét bontjuk ki oldalról. Az emberek életét nem kockáztathatjuk, hanem függõleges és vízszintes kombinálással végezzük a munkát. Elõször leszedjük a fülke tetejérõl a rászakadt meddõréteget, majd utána bontjuk ki a fülke betöltését.

S451 L5 Q149

A 149-es sír fülkéje az a legalsó réteg, amit lerajzoltunk. A betömött anyag fekete, barna, humusszal kevert sárga agyag. Fölötte, az alsó vonal szabályos, a fölsõ pedig eléggé hullámos, szabálytalan. E fölött egy sterilnek tekinthetõ sárga agyagréteg volt, amelynek azonban szerkezete más, mint környezetéé, s ez az agyagrétek megmozdult, leszakadt. Ez nem a fülke eredeti, felsõ körvonalát jelenti, mert itt az egész föld megmozdult. A fülkében lévõ föld ülepedett, illetve elképzelhetõ, hogy üres üreg is maradt, s emiatt az egész összenyomódott. Mindez tehát a leszakadást követõ állapot vonalát jelenti, tehát a fülkére szakadt földnek a lazább, sárga agyagtömege a második réteg, és fölötte van a III. réteg, ami szintén egy megmozdult, behullámosodott humuszréteg. Ezen a humuszrétegen belül van egy világosabb barna rész, ami az eredeti humuszt jelzi, ill. van egy fekete, agyagos, szabálytalan körvonalú, ferdén futó rész, ami valószínûleg állatjárat lehet. Három réteg van: az alsó, amely a fülke betöltése, a második a fülkére rászakadt sárga agyagréteg, a harmadik pedig a felsõ leszakadt, megmozdult humuszréteg.

S451 L5 Q152

A rajzon ugyanúgy az 1-es sorszámmal jelöltük a fülkének a betöltését, 2-es sorszámmal a rászakadt agyagréteget, 3-as sorszámmal a felsõ humuszréteget. A fülke szépen, ferdén megy le kb. 30 fokos szögben, s meglehetõsen hosszan, kb. 2 méteren.

S451 L5 Q154 J2

A ház északi felének kibontásából elõkerült néhány cserép, egy edénynek az alja.
Kazetta száma: S451 K5 B

Feltárt objektumok: S451 L5 Q147, Q148

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 21. kedd

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Borongós, szeles idõ

Munkaidõ: 6.30 - 19.15h-ig

Létszám: 20 fõ

Látogatók: Pap János gazdasági igazgató
Nagy Katalin régész Hmvhely Balázs Irén újságíró és fotós kollégája, a Délvilág Szerkesztõségétõl, dr. Madaras László régész

Tevékenység:

Folytattuk az 5-ös lelõhelyen a 41 + 450 és a 41 + 500-as szelvényben a fülkesírok bontását, a rábontást, illetve az avartelep házainak kibontását. Részletes leírásukra késõbb kerül sor. A nap folyamán meglátogatta az ásatást Dr. Madaras László kandidátus, a Szolnok megyei Múzeumok munkatársa, aki elsõsorban az avar leletanyagot nézte meg és értékelte. Szakértõi véleménye szerint különösen fontos a mocsár felõli sírboltban talált sírmellékletek közül a két edényt, amelyek egészen késõinek, akár IX-X. századinak is lehetnének önmagukban. A mellettük lévõ egyéb leletanyag, pl. gyöngyök, vagy a környezetükben lévõ sírok mellékletei, mint az övgarnitúra azonban egyértelmûen mutatják, hogy itt valójában egy, már a VII-VIII. században jelentkezõ mellékletanyaggal kerül elõ az eddig késõnek tartott edénytípus. Ez mindenképpen a kerámia kronológiának problémáit jelzi, s az esetleges átértékelés szükségességét. Nagyon fontosnak tartja továbbá 41 + 450 - 500-as szelvényben elõkerült házak leletanyagát, melyek között VII-VIII. századi kerámia, fõként kézi kerámia található. Igen magasnak tartja a bográcstöredékek arányát, s felhívta a figyelmünket az egyik külsõ oldalon fekete, függõleges sávokkal festett fazékperemre is. Megtekintve az ásatást egyetértett az általunk alkalmazott módszerekkel, kifogásolta azonban azt, hogy rendkívül kevés pénzbõl vagyunk kénytelenek dolgozni, és a HÓDÚT jelenlévõ képviselõjével errõl hosszasan eszmét cseréltek, támogatandó további munkavégzésünket.

A nap egyébként, viszonylag csendben telt el. Meglátogatta az ásatást a Délvilág szentesi szerkesztõségének két munkatársa: Balázs Irén újságíró és fotós kollégája.

S451 L5 Q149

A sírt oldalról közelítettük meg, s innen készítettünk az aknáról és a fülkérõl egy hosszanti metszetet. A függõlegesen lenyesett felületbõl kb. 15 cm-t haladtunk befelé a sír irányába. A függõleges metszetbõl az derül ki, hogy a csontváz csaknem vízszintesen fekszik, alig halad lefelé, alig esik bele a csontváz alsó része a fülkébe. A csontváz nagy része - tehát a koponya és a felsõ test - az aknában helyezkedik el. Ennek ellenére a fülkét normális, megfelelõ hosszúnak látjuk. Maga a fülke 270 cm hosszú, a szokásosnak megfelelõ. A fülke láb felõli végénél a betöltés szinte teljesen homogén agyag. A végétõl 40 cm-re kezdõdik egy ovális fekete folt, amely szabályos formájú, bár hosszanti oldalán erõsen kevert. Az átmetszés után látszik, hogy trapéz formájú suhadásról van szó. Gyakorlatilag ezen a részen a beomlott, humusszal erõsen kevert fölsõ anyag temette be a fülkét. Sz. G. szerint ezért nem tudták az elhunytat a fülkébe becsúsztatni, ezért került a csontváz mai állapotába, az aknába és a fülke elejébe. A munkát ezután a csontváz kibontásával folytatjuk, majd a fülke elméletileg üres végérõl egy újabb metszetet készítünk az általunk véltek kontrollálására.
Kazetta száma: S451 K5 B

Feltárt objektumok: S451 L5 Q149

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 22. szerda

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Esõs, szeles idõ

Munkaidõ: 6.00 - 18.00h-ig

Létszám: 23 fõ

Látogatók: Pap János gazdasági igazgató, Nagy Katalin régész, Hódmv.-rõl

Tevékenység:

A tegnap felállított fóliasátrak alatt folytatjuk a fülkesírok fotózásra és rajzolásra való elõkészítésé, ill. megkezdtük a Q149-es és Q152-es fülkesírok bontását.

A mai nap új munkaerõként felvettük felvettük Losonczi Nándort. Az ásatást meglátogatta Pap János gazdasági igazgató és Nagy Katalin régész, Hódmezõvásárhelyrõl.

S451 L5 Q152

Az oldalmetszet után egy újabb belsõ metszetet készítettünk, már a sírgödrön belül a váz jobb oldala mentén, tehát a déli oldalon. A metszetben jól látható, hogy a betöltés kb.
40 cm-rel túlmegy a sír akna száján, de ott egy éles határozott vonallal elválik a fülke többi részétõl, betöltésétõl. Úgy tûnik, mintha ott valamivel lezárták volna a fülke száját, és így esetleg más föld kerülhetett a zárólemez két oldalára. Ennek a lezárásnak a konkrét nyomát, szervesanyag maradványát nem találtuk.

A bontás során a jobb térd mellett egy orsógombot találtunk. Érdekes módon az orsógomb tengelye merõleges volt a lábszárcsontra. A jobb láb mellett kb. combtól a bokáig, végig a láb mellett szerves anyag elszínezõdést figyeltünk meg, amely csíkszerûen, mintegy bot, húzódott a jobb láb mellett. Anyagát nem sikerült pontosan megállapítani, így szervesanyag mintát vettünk belõle. Szerkezete alapján leginkább bõrnek tûnik. Nem annyira rostos, inkább egészen apró gömbös kis részecskékbõl áll, ami inkább a bõrre jellemzõ.

S451 L5 Q149

A sír végét bontjuk, nagyon szépen elválik a fülke láb felõli vége. A téglalap formájú fekete folt voltaképpen egy pár cm-es réteget jelent, mert alatta a sír többi részéhez hasonlóaan humuszos agyag található. A sír alján a sárga agyagon kibontottunk egy egymással párhuzamos szervesanyag lenyomatot. A lenyomatban egy barnás színû szálkás, rostos anyag található, ami a sír hossztengelyével egyezik meg. Két hosszanti deszka lenyomatát, maradványát találtuk, szélességük 10-12 cm volt. A csontváz bal oldalának megfelelõ részen futó deszka egyvonalban van a csontváz bal karjának a vonalával, a másik tõle ugyancsak 10-12 cm-re található.

S451 L5 Q160

Fülkesír metszete. A sír déli oldalán készítettük el munkagödrünket 2 m szélességben, s mintegy 5 m hosszúságban. A lépcsõzetesen mélyedõ téglalap alakú aknából az akna keleti végén volt a fülke.

Elkészült a metszetrajz. Két réteget sikerült eddig elkülöníteni. Az egyik réteg magának a fülkének a betöltése, itt meglepõen magasnak tûnik a fülke, betöltése pedig olyan, mintha elég jól betömték volna. A fölötte lévõ megmozdult rész, enyhén felfelé szûkülõ kúpos, a beszakadások esetében. A felsõ rész fekete humuszos, tehát nem volt bolygatva. Az alja fordított tölcsérszerûen szélesedik, s mellette látható az eredeti világosbarna humuszréteg, ami itt 80 cm szélességben jelentkezik.

Fotóztuk, rajzoltuk a Q160-as fülke foltját, metszetét. Fotóztuk a Q152-es, illetve a Q149-es objektumot is, s holnapra marad fotózni a túlsó fülkesír, tovább ki kell hozni az edényt.

S451 L5 Q155

Téglalapalakú sírgödörben, melynek sarkai enyhén lekerekítettek, fejjel nyugatnak fekvõ csontváz. A hanyatt nyújtott váz feje a jobb váll felé elbillenve, karjai szorosan a test mellett nyújtva, kézfejek a combcsonton nyugszanak. Lábak összezárva, lábfejek lefelé az allábszár tengelyének hosszában billentek el.

S451 L5 Q155 J1

Vascsat a bal medencelapát és a szeméremcsont találkozásánál.

S451 L5 Q155 J2

Vaskarika a második és harmadik deréki csigolya bal oldalán.

S451 L5 Q155 J3

Vaskés a bal combcsont, combnyak rész alatt. Szabályos nyéltüskés vaskés, hosszúsága 10 cm.

Kazetta száma: S451 K5 B

Feltárt objektumok: S451 L5

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 23. csütörtök

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Esõs, szeles idõ

Munkaidõ: 6.30 - 21.00h-ig

Létszám: 20 fõ

Látogatók: Dr. Lõrinczi Gábor régész, Szeged, Móra Ferenc Múzeum, Bende Lívia, RTL-Klub TV

Tevékenység:

A mai nap folyamán megérkezett Varga András mérnök, a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa, aki megkezdte a terület geodéziai felmérését. Napközben látogatónk volt dr. Lõrinczi Gábor, Szegedrõl, a Móra Ferenc Múzeumból, valamint Bende Lívia az
RTL-Klub TV-tõl.

10.00 órakor újabb egyeztetõ tárgyalásra került sor a KHT és a HÓDÚT s a többi kivitelezõ jelenlétében. Az egyeztetés során közölték velünk a Minisztérium döntését, mely szerint a humuszolás és az egyéb munkák nem a múzeumon keresztül történnek, hanem a kivitelezõ intézkedik ezekrõl a plusz munkákról, és ezeknek a finanszírozásáról is. Az egyeztetésen parázs vita alakult ki azzal a kapcsolatban, hogy a Minisztérium elõ kívánta írni, hogy 60 cm-nél mélyebbre sehol nem mehetünk le az õ engedélyük nélkül. Kénytelen voltam felhívni a figyelmüket arra, hogy a jogszabály szerint nekünk a leleteket meg kell mentenünk, függetlenül attól, hogy milyen mélységben találjuk meg õket. Kénytelen voltam visszautasítani azokat a minõsítéseket és azt a hangnemet, azt a gondolkodásmódot, amellyel munkánkat illették. Békésebb körülmények között késõbb a helyszínen sikerült tisztázni a problémákat, és megoldást találni a gondokra. Megállapodtunk abban, hogy a holnapi nap folyamán átadom a munkaterületet a cölöpverõknek, ezért, ha kell ma akár éjszaka is befejezzük a sírok felszedését, a terület dokumentálását. A nap folyamán teljes egészében befejeztük az S451 L5 Q164-es ház bontását.

S451 L5 Q164

A nagyjából négyzetes alaprajzú, enyhén szabálytalan körvonalú ház keleti sarkában lemélyedõ munkagödröket, beásásokat találtunk, a középsõ részén pedig egy kézzel készült, anyagát tekintve rendkívül rosszul égetett, széttört edény összetartozó darabjai voltak. A mellette lévõ házzal érintkezve a bontás során továbbra sem sikerült egyértelmûen tisztázni, hogy mi a viszonya a Q163-as objektumhoz, házhoz. Azonban úgy tûnik a felszín nyesése alapján, mintha a Q164-es vágta volna a Q163-ast. Ezt a kerámiaanyaggal ellenõrizni kell. Véleményünk szerint nagyobb a valószínûsége éppen az ellenkezõjének, hogy a Q164-es a korábbi és a Q163-as késõbbi. Ezt a kiásott leletanyag alapján lehet eldönteni. Inkább egy érintkezõ sarokról van szó, amely a felszínen érintkezett, lejjebb viszont már nem lehetett eldönteni, melyik-melyiket vágta.

S451 L5 Q163

Négyzetes alaprajzú 3x3 m-es házobjektum, vélt nyugati sarkában kemenceomladék van. A kemence helyének omladéka a középsõ munkagödörben található. Belsejében több mélyedés megfigyelhetõ meg.

S451 L5 Q161

Négyzetes alaprajzú házfolt. Ezt a négyzetes alaprajzú házat vágta, a tõle észak-keletre lévõ házobjektum. Betöltése viszonylag laza, paticsos volt, de innen meglehetõsen nagymennyiségû kerámia került elõ. A ház nyugati felében egy összeroskadt edény darabjait találtuk meg. Az edény kézzel készült és meglehetõsen durva, gyengén égetett. A ház észak-keleti felében egy téglalap alakú munkagödör figyelhetõ meg. A ház falának körvonala viszonylag szabálytalan, hullámos. Egy cölöplyuk lemélyedése megfigyelhetõ.

S451 L5 Q162

A négyszögletes alaprajzú házfoltot vágta a tõle dél-nyugatra lévõ másik ház foltja, tehát a Q161-es objektum foltja. Kevés kemény, agyagos betöltésébõl viszonylag kevés kerámialelet került elõ. Lemélyedõ cölöplyuk nyomát nem sikerült megfigyelni.

A Q161-es, Q162-es objektum alját újra átnézve, megnyesve kiderült, hogy a Q161-es objektum keleti és nyugati falánál egy-egy cölöplyuk található. A Q161-es objektumnak pedig csak a keleti falánál találtunk csak egy kisebb 12 - 13 cm átmérõjû és egy nagyobb ovális 20x30 cm átmérõjû cölöplyukat. Tehát a faszerkezet nyomát mindkét objektumnál i meg lehetett figyelni.

S451 L5 Q154

Négyzetes alaprajzú, durván 2x2 méteres házfolt. Fekete, agyagos betöltésébõl alig került elõ leletanyag. Az alja mindössze a világosbarna humuszba mélyed, most ismét nyesve, újra tisztítva az alját.

Az S451 L5 Q154-es objektum nyugati falában, a fal vonalán kívül, közvetlenül mellette megtaláltuk középen, a lemélyedõ kb. 20 cm átmérõjû cölöplyukat. A cölöplyuk mélyebbre mélyed, mint a világosbarna humuszig mélyedõ padlószint. A nyugati oldalon lévõ cölöplyukkal szemben próbálkoztunk azzal, hogy megkeressük a vele esetleg szemben lévõ cölöpöt, de nem találtuk nyomát. A felületet újra megnyesve és ellenõrizve biztosan látszik, hogy a keleti oldalon lemélyedõ cölöplyuk nem volt.

S451 L5 Q147

Nagyjából észak-dél irányú, szabálytalan vonalú sekély árok, melyben cölöplyuknak, karóknak nyomát nem találtuk. A szelvényfal tövében az árok két részre oszlott, rendeltetését nem sikerült megállapítani.

S451 L5 Q167

Fekete, agyagos betöltésû, nagyjából kelet-nyugati irányú, 40-50 cm széles, 5-15 cm mély árok. Az egyenes alját megnyesve lemélyedõ cölöplyuknak, karónak nyomát nem találtuk. Az árokból metszetet is készítettünk a középsõ szakasznál. Valójában se eleje, se vége nem volt, mert a nyesett felszínben kifut, gyakorlatilag egy idõ után nem követhetõ, hiszen a nyesés mélyebbre ment, mint az árok alja.

S451 L5 Q166

Téglalap alakú, sárga altalajba mélyedõ gödör. Hosszúsága mintegy 120 cm, szélessége mintegy 50 cm, mélysége 50-60 cm között váltakozik. Elõször egy sír foltjának néztük, a bontás után azonban kiderült, hogy embercsontok nem voltak benne, csak néhány állatcsont. Betöltése laza, humuszos, paticsos talaj.

S451 L5 Q165

Nagyjából négyzetes, enyhén téglalap alaprajzú, szabálytalan körvonalú ház. A ház észak-keleti felében egy nagyméretû ovális gödör figyelhetõ meg, mely mélyen a sárga altalajba vágódik. A fal észak-nyugati és észak-keleti sarkában egy-egy fülszerû kiugrás, talán egy-egy oszlop helye. A ház fala tele ürgejáratokkal, rágcsálók fészkeivel, ezért fokozottan figyeltünk arra, találunk-e valahol lemélyedõ cölöplyukat vagy karót.

S451 L5 Q159

Paticsos folt, melynek folytattuk a bontását, és befejeztük a paticsos foltot vágó Q158-as ároktól délre esõ részt. A régészeti jelenségeket holnap rajzoljuk, fotózzuk és felszedjük.

S451 L5 Q168

A nagyméretû, fekete, agyagos, paticcsal kevert talajú folt átvágását két egymásra merõleges 50 cm - egy ásónyom - széles árokkal kezdtük meg. A metszetekbõl jól látható, hogy az a folt csak a felszínen figyelhetõ meg, alatta világosbarna, humuszos, bolygatatlan réteg van már, amelybe csak az állatjáratok révén került le néhány paticsszemcse.

Holnap folytatjuk az átvágást, s amennyiben továbbra sem találjunk a fekete folt bemélyedõ részét, az egész felületet addig nyessük, míg az alatta lévõ, bolygatatlan eredeti humuszrétegre nem bukkanunk.

S451 L5 Q169

Négyzetes alaprajzú, durván 2x2 méteres, fekete, agyagos betöltésû házfolt, melyben leletanyag alig volt. Észak-nyugati sarkában cölöplyukak helye figyelhetõ meg. További bontása másnapra maradt.

S451 L5 Q156

Felül mintegy 3x3 méteres, négyzetes alaprajzú, foltból induló kút. Lejjebb kb. másfél méter mélységben, több oldalról lépcsõsen beszûkül a kút gödre. Kb. 180 cm-es átmérõvel lekerekedik, és úgy folytatódik. A nyesett felszíntõl 340 cm mélységig tudtuk kibontani, azonban ez még nem volt az alja, innen ment tovább. A feljött talajvíz és az oldaláról leszakadó agyagrétegek omlásveszélye miatt nem folytathattuk tovább a munkát. Sárga, agyagos betöltésébõl belsõfüles, nagyméretû bogrács töredéke, valamint salakdarabok kerültek elõ.

S452 L5 Q156

Kút. A felül négyzetesen induló kút lent egy 1 méter mélység után kerekké válik. A jelenlegi felszíntõl 3,5 méter mélységig tudtuk követni, mert utána feljött a talajvíz, amely a mostani felszíntõl 3 méterig töltötte meg a kutat. A kút betöltésénél a 3,5 métertõl a 2 méterig 5-8 cm-es vastag rétegekben fekete anyag és sárga csíkok váltakoznak, 2 métertõl pedig egy nagyon széles, mintegy 80 cm fekete, agyagos feltöltõdés után egy 10-15 cm széles sárga csík következik. Végül egységes fekete, humuszos betöltése van, helyenként egy-két agyagröggel. Holnap folytatjuk a kút bontását a felszínrõl - lefelé már nem kívánunk haladni.

S451 L5 Q153

Két lépcsõfok után beásott fülkesír. A fülkében fejjel nyugatnak fektetett gyermek csontváza, meglehetõsen rossz állapotban, feje teljesen szétlapult, tejfogak voltak. Gyönyörû gyökeres csontfogai vannak - tehát csontváltás utáni a csontváz. A váz hossza nem mérhetõ pontosan, mert az allábszár kb. középen elkorhadt. A fülke bejáratánál, az északi sarokban egy kisméretû, kézzel készült, rendkívül gyengén égetett, enyhén kihajló peremû edényt találtunk, benne szerves anyagmaradványokkal A test mellett, mindenütt fekete, sötétbarna szerves anyagból származó elszínezõdést figyeltünk meg, amely inkább bõrnek tûnik, mint fának (mert nem látni rostszerkezetét).

S451 L5 Q152

Koraavar fülkesír. Az egyenes, aknasírból nyíló fülkében lévõ vázat feldúlták. Az eredetileg fejjel nyugatnak fektetett felnõtt váz felsõrészét feldúlták oly módon, hogy csak a bal alkarcsont, bal medence, bal lábszár és a jobb allábszár maradt eredeti helyén. A többi csont szétszórva, elsõsorban a fülke bejáratának északi oldalánál volt egy kupacba összehányva. A fülke északi falához szorulva, a bejárattól.Kazetta száma: S451 K5 B

Feltárt objektumok:

Melléklet: Emlékeztetõ (1998. 04.23.)

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 24. péntek

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Derült, meglehetõsen csípõs

Munkaidõ: 5.00 - 17.00h-ig

Létszám: 20 fõ

Látogatók: Varga András

Tevékenység:

Gyönyörû napfelkelténk van. Az idõ derült, bár meglehetõsen csípõs.

Folytatjuk az este félbehagyott sírok felszedését.

S451 L5 Q152

Kirabolt fülke sír. A sír leírását megkezdtem a tegnapi napon, s onnan folytatjuk, hogy a felsõ rész csontjai egy kupacban vannak, elõször ezeket szedjük fel.

S451 L5 Q152 J1

Kerámia, viszonylag keskeny, szûknyakú, 20 cm magas, összelapult kerámia, a csontváz mellett a sír falához szorulva. Anyaga kézzel készített, rendkívül gyengén égetett, vöröses színû, belül fekete.

S451 L5 Q152 J2

Vasmaradványok a feldúlt csontvázrész között. Az edénnyel egy vonalban, ez eredetileg, nagyjából a fej vonalának felel meg.

S451 L5 Q152 J3

Vascsat az in szitu maradt bal medencelapát alatt. Ez a sírrajzon nem szerepelt, mert takarta a csont, a medencelapáttól nem volt látható.

S451 L5 Q152 J4

Kis bikonikus orsógomb a jobb térd magasságában. Az orsógomb tengelyével merõlegesen áll a lábszárcsontra. kb. 3 cm átmérõjû, gyengén égetett, barnás szerû orsógomb.

S451 L5 Q149

Fülkesír, melynek egyenes aljú aknájából keletre nyílt az enyhén lefelé mélyedõ fülke. A fülkébe valószínûleg annak berogyása miatt a halottat nem tették be teljesen, csak a medencéig. Eredetileg deréktájig volt a fülkében, felsõ teste az aknába lógott.

A fülkében fejjel nyugatnak fekvõ, hátranyújtott férfi csontváz volt. A fej elõrebillent a nyakcsigolyákra, karok a test mellett nyújtva, kézfejek a combcsont mellett. Lába egymás mellett, lábfejek a bal lábszár tengelyében lefelé egymásra borulva. A sír bontása során több helyen figyeltünk meg szerves anyag maradványokat, errõl a bontás során részletesen beszámoltunk. Felszedéskor is jól látható a has, mell tájékán lévõ, talán bõrtõl származó szervesanyag maradvány, illetve a megfigyelt vasmellékletek. A bal medencelapátnál egy téglalap alakú lemezdarab volt, talán páncél töredék, a szeméremcsontnál bal oldalt egy vascsat, a jobb térd alatt a sír oldalához szorulva a lábszárcsontra merõlegesen egy vaskés, a bal kéz alatt a bal combcsont közepe táján keresztben egy kis vaskampó, lehet akár vas bújtató is, és ezen túl a sír északi oldalánál egy birka hátának a hátsó része, továbbá gerinc és farokcsigolyák.

S451 L5 Q149 J2

A bal medencelapát mellett négyszögletes, kb. 6x4 cm-es vaslemez. Feltehetõen egy páncél részlete.

S451 L5 Q149 J3

Vascsat. A vascsat a bal medencelapát nyílásában a szeméremcsont mellett. Mérete kb. 3x3 cm-es, négyzetes vascsatból van a tüske is.

S451 L5 Q149 J4

Egy mind a két végén visszahajló kb. 4 cm széles vas bújtató, mert nemcsak visszahajlik, hanem betörik, ahogy a bújtatók szoktak.

S451 L5 Q149 J5

Vaskés, a jobb láb mellett, hossza kb. 20 cm. A vaskés rendkívül jó állapotban van, én inkább már tõrnek nevezném, a pengéje 15-20 cm, s nagyon szépen rározsdásodtak a farostok is a nyelére. Egy élû, gyönyörû vas tõr.

S451 L5 Q149 J6

Birkahát, a bal láb mellett. Gerinc- és farokcsigolyák, valamint bordák. Mellette volt egy kis darab kalcinált csont is, ami nem tudni, hogy hozzá tartozott-e, esetleg megégett a sütés során a csont egy része, vagy valahonnan, máshonnan került ide.

S451 L5 Q149 J7

Szervesanyag maradványok a mellkas jobb felérõl. Barna, porszerû elszínezõdés, talán bõr.

S451 L5 Q160

Lépcsõs aknából nyíló fülkesír. Két lépcsõfok után, kb. 30 fokos szögben lefelé lejtõ aknában, eredetileg fejjel nyugatnak fektetett váz volt. A sírt deréktól felfelé, a medencelapátokat is beleértve, kirabolták, feldúlták. A rablás ellenére nagyon jól megfigyelhetõ, hogy a halottat koporsóban temették el. A koporsó úgy tûnik, hogy egy kivájt tönk lehetett. Erre mutat az, hogy mind a teljes keresztmetszetében, mind a végénél lekerekített a szerves anyag foltja, egyszerûen egy hengeres, illetve a végén félgömb szerû kivájt fatörzsbe temethették. A szervesanyagból mintát veszünk. A fülke bejáratánál felkarcsontok, lapocka, néhány borda és a keresztcsont figyelhetõ meg egymásra hányva.

S451 L5 Q160 J1

Szürke vonalköteggel és hullámvonal köteggel díszített kerámia a fülkesírból. A kerámia az eredeti testhelyzethez viszonyítva kb. a bal könyöknél lehetett a sír falához szorulva, a koporsón kívül. Az edény összeroskadt, a csont darabjaival tudtuk felszedni. Anyaga szürke, rendkívül gyengén égetett. Mérete kb. 25 cm magas, kihajló peremû, korongon készült, szépen megmunkált, de rendkívül gyengén égetett.

S451 L5 Q160 J2

Bronzlemezke maradványai a combcsont mellett, ujjcsontokkal együtt. Úgy tûnik, mintha a jobb kéznél lett volna, az ujjcsontokon pedig oxidnyomok figyelhetõk meg.

S451 L5 Q160 J3

Vascsat a medence tájékon, a csontváz eredeti helyzetét tekintve a jobb medencelapát alatt.

S451 L5 Q164 J1

Széttört edény a ház padlóján, a felszíneknél is szerepel.

Kazetta száma: S451 K6 A

Feltárt objektumok: S451 L5 Q149, S451 L5 Q152, S451 L5 Q160, S451 L5 Q164

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 27. hétfõ

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500, 40 + 160 - 200

Idõjárás: Száraz, napos, nyárias idõ

Munkaidõ: 6.30 - 17.00h-ig

Létszám: 9 fõ

Tevékenység:

A MÁV-osok ma már nincsenek, s gépi munka sem folyik a területen. A munkások folytatják a S451 L5 Q168-as objektum, egy õskori ház bontását. A ház északi felében kerámia, patics, s valamennyi állatcsont kerül elõ. A bontást holnap is folytatják majd. Megnéztük a nyomvonalat a rádiótoronyig, illetve elkezdtük a Kurcán túli terület bejárását. A
40 + 160 - 200-as kijelölt lelõhelyen a gépek a szalagot átszakították. Végigjártuk a terepet, egyenlõre még kárt nem tettek benne. Jeleztem a szállítást végzõk fõnökének, s kértem, továbbra sem menjenek rá a gépek. A bányát is ellenõriztük, az agyagnyerõ helyen régészeti jelenséget nem találtunk, sem a felszínen, sem a markoló árkon, a nyitott bányagödör oldalfalában.

A Kurcán túli területet, a Q114-es lelõhelyet a gépek nagyon összejárták, összevagdalták, van ahol a felvitt keréknyomokban vastagon áll a víz. A 37 + 950 és 37 + 800-as szelvényekben egy észak-dél, kelet-nyugat irányú dombhátat vág át az út nyomvonala. Kellemes magaslat, amely elsõ pillantásra akár emberi megtelepedésre is alkalmasnak tûnik, annál is inkább, mivel jelenleg is tanyák sora húzódik ezen a magas háton. Egyértelmûen régészeti lelõhelyre utaló nyomokat azonban nem találtunk. Mindössze három darab, meglehetõsen bizonytalan, talán forgó korong vagy kerámia került elõ. Ezt a biztonság kedvéért S451 37 + 950, 37 + 900 felirattal elcsomagoltuk.

A 30 cm-es humuszolás ezen a területen gyakorlatilag még semmit nem hozott a felszínre, nincsenek értékelhetõ régészeti jelenségek. Ez a 30 cm valójában jó ha 10 cm ezen a részen. Remélem azonba, hogy a humuszolás majd továbbfolytatódik. A humuszolással jelen pillanatban a 37 + 150-es szelvényig jutottak. Ez a terület viszonylag magas fekvésû, de rendkívül mély talajú, a bányához hasonlóan itt is úgy tûnik, magassága ellenére mocsaras a talaj. Egy vízzáró agyagréteg van a fekete öntéstalaj alatt, ami - ha felül a víz - mocsarassá, s gyakorlatilag emberi letelepedésre alkalmatlanná, vagy legalábbis kevésbé alkalmassá teszi a területet. Mellettünk, a 37 + 150 szelvényhatárnál, amely a Termál Tsz-hez vezetõ kövesút mellett van, egy mocsár van. A kövesút túloldalán kezdõdik. A Termál Tsz vezetékétõl, a fõútig nincs rendesen kimérve, kitûzve a nyomvonal, kicölöpözve, s a vezetéket sem vágták még át, tehát a nyomvonalnak ez a felsõ szakasza egyenlõre járhatatlan. Megpróbálunk a mellette lévõ földutakon elmenni és megkeresni a feltételezett lelõhelyeket.

A 36 + 300-as szelvénynél van egy kis magaslat, egy tanya romjaival, s innen a fõút felé egy csatorna. Ezen egyenlõre nem lehet átmenni, ezért visszafordultunk. Legközelebb ezt a felsõ szakaszt próbáljuk megnézni, de itt jelenleg be van vetve minden gabonával.Kazetta száma: S451 K6 A

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 28. kedd

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Szeles, nyárias idõ

Munkaidõ: 6.00 - 17.00h-ig

Létszám: 10 fõ

Tevékenység:

A MÁV-osok nincsenek, gépet nem béreltünk. Folytattuk az S451 L5 Q168-as objektum neolit házának bontását, ahonnan szépen karcolt tiszai pohár oldal- és fenéktöredéke került elõ. Reméljük, a ház keleti felével sikerül ma végeznünk. A mocsár felõli részen folytattuk a sírok rajzolását, s megkezdtük a felszedést.

S451 L5 Q139

Fejjel nyugatnak tájolt gyermekcsontváz, melynek foltját csak a nyesésben lehetett megfigyelni, mert a sír egy része a földmunkák során elveszett, a nyesés során megsemmisült. A sír, amely térdtõl lefelé hiányzott, közvetlenül a tanyák nyugati partján van. Nem volt egészen kis gyerek, hiszen metszõfoga és a kisõrlõ már csontfog volt. Úgy 5-6 éves körüli gyermek lehetett, de testméretei szerint fiatalabb.

Melléklete egy hengeres és dinnyemag alakú világos színû gyöngyökbõl álló gyöngysor, amely az áll alatt volt. A gyöngyök némelyike egészen ormótlan, formátlan volt.

S451 L5 Q139 J1

Dinnyemag alakú szemekbõl álló gyöngysor az áll alatt. Világos színû, nagyjából fehér dinnyemag alakú gyöngyszemek a nyakcsigolyán az áll alatt. Eddig 5 gyöngyszemet találtunk. Van, amelyik szabályos dinnyemag alakú, s van olyan is, amelyik meglehetõsen ellapult, szabálytalan.

S451 L5 Q5

Téglalapalakú sírgödörben fejjel nyugatnak fekvõ késõavar sír. A fej a bal vállra billent, karok a test mellett nyújtva, kézfejek a combnyak mellett, a lábak párhuzamosan nyújtva.

S451 L5 Q5 J1

Tojáshéj a bal oldali lengõbordáknál. A tojás teljesen szétlapult, mindössze apró néhány négyzetmilliméteres darabjait tudjuk felszedni. A tojáshéj fehér, festés nyomait eddig nem láttuk rajta.

S451 L5 Q5 J2

Vaskés a bal felkarcsont alatt, a felkarcsontra enyhén szöget bezáróan, heggyel kifelé, a sír oldala felé, a háta pedig lefelé nézett, éle felfelé. A vaskést rajzoláskor lehet hogy nem tüntettük fel a rajzlapon, mert nem lehetett látni, szinte végig takarta a felkarcsont, illetve hegyét a könyökrész. A vaskés hosszúsága mintegy 12 cm, viszonylag jó állapotú.

S451 L5 Q5 J3

Nagyméretû, közel 2 cm hosszú, 1 cm széles, dinnyemag alakú gyöngyszem a koponya alatt, nagyjából az állcsúcs környékén.

S451 L5 Q5 J4

Dinnyemag alakú, fekete színû, kisméretû gyöngy, a koponya alatt, a jobboldali csecsnyúlvány magasságában.

S451 L5 Q5 J5

Fülbevaló a koponya alatt, a jobboldali csecsnyúlványnál.

S451 L5 Q5 J6

Fülbevaló, a gyöngysor-csüngõs fülbevaló a baloldali csecsnyúlványnál, a koponya alatt. Rajzon nem szerepel.

S451 L5 Q137

Téglalap alakú sírgödörben fejjel nyugatnak fekvõ csontváz. Feje enyhén jobbra billent, meglehetõsen idõs lehetett, úgy tûnik, mintha a fogágy már felszívódott volna teljesen. Már egyetlen egy fogat sem látunk. Karjai a test mellett, a kézfejek a combnyaknál. A lábak hosszában nyújtva, a lábfejek jobbra kifordulva. A medencében egy vascsat látható.

Érdekes módon a sírfenéktõl mintegy 10-12 cm-rel magasabban van a csontváz egy fekete, laza humuszos talajon. Azért tartjuk érdekesnek és érdemesnek megemlíteni ezt a jelenséget, mert a normális az lenne, hogy ha a csontváz leszállna a sírfenékre, legfeljebb 1-2 cm-es aláiszapolódás mellett, vagy szervesanyag réteggel alatta. Már több esetben megfigyelhetõ volt, hogy a sírfenéktõl feltûnõen magasabban van a váz. Azonban volt, ahol megfigyeltük az egyértelmû iszapolódást, tehát hogy bemosás történt a sír kiásása és a halott behelyezése között, itt ebben az esetben viszont, egyértelmûen egy sima, laza humuszréteg van, amely nem iszapolódás eredménye, melyben nincsenek vízszintes iszapolódási csíkok. Tehát, ennek mindenképpen még a temetést megelõzõen kellett a sírfenékre, a halott alá kerülnie.

S451 L5 Q137 J1

Négyzetes, kb. 4x4 cm-es vascsat töredékei a medencébõl.Kazetta száma: S451 K6 A

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 29. szerda

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Száraz, napos idõ

Munkaidõ: 6.30 - 17.00h-ig

Létszám: 10 fõ

Tevékenység:

A három munkásunk, továbbá az asszonyok dolgoztak. A bázison a tönkrement szennyvízvezeték helyreállítása zajlott. A mai napon folytattuk az újkõkori ház bontását.


Kazetta száma: S451 K6 A

Ásatási napló

Idõpont: 1998. április 30. csütörtök

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 450 - 500

Idõjárás: Száraz, napos idõ

Munkaidõ: 6.00 - 17.00h-ig

Létszám: 10 fõ

Tevékenység:

A bázison folytatódott a szennyvízvezeték helyreállítása.

A terepen Vörös Gabriella vezetésével megkezdõdött a szarmata kerítõárok belsejében lévõ foltok, a Q179-es Q180, Q181-es objektumok bontása. Metszetet és felszínrajzot készítettek a foltok északi felérõl, de az esõ miatt ezt a munkát délután nem folytatták tovább.


Kazetta száma: S451 K6 A

Feltárt objektumok: S451 L5 Q179, Q180, Q181