Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 9. hétfõ

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 250

Idõjárás: Szeles, borús, hideg

Munkaidõ: 8.00 - 16.00h-ig

Létszám: 4 fõ

Látogatók: HÓDÚT KFT.

Melléklet: 4 db

Tevékenység:

Reggel 8.00-kor a szentesi múzeumban találkoztunk Vigh Lászlóval, majd kimentünk a Berekháton, a vasúti átjáró nyugati oldalán lévõ 5. számú lelõhelyre. Ott találkoztunk a Leveller Kft.-t képviselõ Gaál Zsolttal és két munkatársával, akik a kitûzött munkaterületen kijelölték a feltárandó nyomvonalat és a hányó helyét.

Ezután megkezdték - egy speciálisan régészeti feltárásokra átalakított, Rába által vontatott ládával - a humuszréteg lehúzását. Az átalakítás mindössze annyit jelentett, hogy a kanál élérõl a talajt fellazító kisebb kést levették. A kötött talajban a szkréper nehezen mozgott, az átalakított ládával sem tudott szép felületet kialakítani, mert a talajt nem vágta, hanem meglehetõsen nagy darabokban szakította. Úgy láttuk, mintegy 10 cm vastag réteget kell majd kézzel lenyesni ahhoz, hogy a felület értékelhetõ legyen. A jelenségek alapján úgy tûnt, hogy széles, éles, húzott kanállal sem érnénk el jobb eredményt - a láda keréknyoma a kötött talajon nem volt zavaró, mert a szakítás által okozott bolygatás mélyebbre hatolt. Délre a nyomvonal déli, majd délután az északi felén is elértük a szántás alját, ill. azt a szintet, ahol már kezdenek kirajzolódni a régészeti objektumok körvonalai. A gépet itt, 40-50 cm-es mélységnél leállítottuk. Szándékaink szerint majd késõbb, közvetlenül a nyesés megkezdése elõtt szedetjük le a felsõ 5-10 cm-t - így kívánjuk megakadályozni a felsõ réteg túlzott kiszáradását, ill. esõ esetén annak elkenõdését. Ez a mélység megfelel annak a szintnek, amit a tavaly húzott szelvény alja jelez.

A szántásból - miként végig a humuszolás során - szarmata cserepek, állatcsontok, paticsdarabok kerültek elõ.

Délben megérkezett a többi gép, s elkezdték a földnyerõ helyek, ill. a nyomvonal vasút felõli részének humuszolását. A földnyerõ helyen (a szeméttelep mellett) mind a két szkréper elsüllyedt, a segítségükre sietõ lánctalpas szintúgy. Mindez jól jelezte, hogy a domb tetején is nagyon sáros, kötött, agyagos a talaj. Régészeti lelõhelyre utaló jelenséget szerencsére eddig itt nem találtunk.

Megjegyzés: A nyomvonal térképe a szerzõdéshez mellékelve.

Kazetta száma: S451 K1 A

Melléklet:

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 10. kedd

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 250

Idõjárás: Szeles, borús, fagyos

Munkaidõ: 8.00 - 16.00h-ig

Létszám: 4 fõ

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

A gépek folytatták az 5. sz. lelõhely és a vasúti töltés közötti terület humuszolását. Ezen a részen régészeti lelet, jelenség a 30 cm-re lehumuszolt, fekete, zsíros, agyagos talajban nem volt megfigyelhetõ.

Délután a vasút túloldalán is megkezdõdtek a munkák. Itt egyenlõre nem találtunk régészeti leleteket. A mindszenti út mellett kijelölt anyagnyerõ helyen mintegy 7 hektár területen szintén megkezdõdött a munka. Régészeti leleteket eddig nem találtunk sem a szántásban, sem a lehumuszolt felületen.

Továbbra is próbáltunk egyezkedni a kivitelezõvel, hogy külön bér nélkül iszapoló kanállal húzza tisztára a lelõhelyek területét, hiszen a szkréper után ebben a kötött talajban rengeteg kézi munka maradna. Hétfõig még várunk, hogy száradjon a lehumuszolt felület, s ha nem lesz jobb a helyzet, akkor feltétlenül le kell ülni a beruházóval és a kivitelezõvel a pénzügyi és a technikai kérdések ismételt egyeztetésére.Kazetta száma: S451 K1 A

Melléklet: Emlékeztetõ (1998. 03. 10.)

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 11. szerda

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 250

Idõjárás: Szeles, fagyos

Munkaidõ: 7.00 - 18.00h-ig

Létszám: 3 fõ

Tevékenység

A gépek megkezdték a Mindszenti és a Vásárhelyi út közötti szakasz humuszolását.

A zsíros, fekete agyagos talajt nagy darabokban szaggatták fel a ládák. Durva, nehezen értékelhetõ felület maradt utánuk. A 30 cm-re humuszolt felület mindenütt a bolygatás nyomát mutatta - rengeteg volt benne a legújabb kori szórványkerámia szemét. Értékelhetõ régészeti lelet a Mindszenti út felõli részen nem került elõ.

Délelõtt be kellett mennünk Szegedre (Vígh Lacival és Aratóné Anitával) elintézni a beszerzéseket. Az elõzetes információk jelentõs része sajnos tévesnek bizonyult, így kevésbé tudtunk intézkedni. Nagyon fontos volt azonban a kollégákkal való találkozás, számos új információt kaptunk. A munka- és pénzügyi kérdésekben is sikerült megállapodni.

Ígéretet kaptunk salgópolcokra, és keddtõl egy Lada Nivára. Az irodatechnikai eszközök egy részét sikerült átutalással megvenni, a felvett 200.000,- Ft készpénzen pedig a megállapodás szerint Szentesen szerezzük be a dolgokat.
Kazetta száma: S451 K1 A


Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 12. csütörtök

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 250

Idõjárás: Szeles, - 12 C, fagy

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 4 fõ

Tevékenység

A gépek folytatták a Mindszenti és a Vásárhelyi út közötti szakasz humuszolását a 41 + 600 - 42 + 100 szelvényben, délre pedig elérték a 18. sz. lelõhely területét is. A humuszolás során több helyen paticsszemcsékkel kevert folt volt megfigyelhetõ. Kerámialeleteket egyelõre nem találtunk.

Délelõtt dr. Vörös Gabriella megyei múzeumigazgató jelenlétében a helyszínen találkoztunk a kivitelezõ vezetõjével. Megbeszéltük a földmunkák során felmerült problémákat. Ezek közül a legfontosabb, hogy a jelenlegi gépparkkal a régészeti lelõhelyeken nem lehet elérni a kívánt minõségû munkát, s a foltok is a 30 cm-es humuszolásnál mélyebben, az elõzetesen jelzett 60 - 65 cm mélységben jelentkeznek egyértelmûen. Mivel a költségeket egyik fél sem tudja átvállalni, az a megállapodás született, hogy kedden a fõvállalkozó képviselõjével a helyszínen kell megoldást találni.

A nyomvonal bejárása során az 5. sz. lelõhely szélétõl DK-re egy gyermekkoponyára bukkantunk. Az eredeti felszíntõl 30 cm-re lévõ síron kívül egyelõre más régészeti lelet nem került elõ. A sír bontását a következõ héten tervezzük. A sír közelében egy újkori tanya romjait, hulladékait is megfigyeltük.

Ebéd után a kivitelezõ a 18. sz. lelõhelyrõl - a 30 cm mélység elérését követõen - elvitte a gépeket. Indoklásként azt hozta fel, hogy számára senki sem fogja kifizetni azt, ha lemegy az általunk e lelõhelyen szükségesnek tartott kb. 60 cm mélységig.

A munkát az 5. sz. lelõhelytõl Ny-ra, a 40 + 472 - 41 + 050 szelvényben folytatták, fõként a mélyebb részen. A humuszolás során eddig ott régészeti leletek nem kerültek elõ.

Szervezési és beszerzési ügyeink sok utánjárást igényelnek. Délután leültünk megbeszélni a múzeumi dolgozókkal a munka menetét és annak díjazását. Ennek során részemrõl az is elhangzott, hogy ha bármi kifogás lenne az általunk vásárolt eszközöket illetõen, vállalom, hogy a kifogásolt tétel árát levonják a célprémiumomból. Este az ügyvédnél elõkészítettük a bérmunkásokkal kötendõ szerzõdést.Kazetta száma: S451 K1 A


Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 13. péntek

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 250

Idõjárás: Szeles, fagyos

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 4 fõ

Tevékenység:

A gépek egész nap a szeméttelep melletti anyagnyerõ hely területén szedték le a humuszt. A nap folyamán folyamatosan ellenõriztük a munkát, de a kis mélység miatt még nem lehetett eldönteni, található-e itt régészeti objektum. A csatorna partján a sárga altalajt elérve két helyen csekély mélységû, kis paticsszemcsékkel kevert foltot figyeltünk meg. A magasabb részen csak a gyepet szedték le, ott eddig semmi nem került elõ.

A nap folyamán bejártuk a külsõ raktárakat, a bázis berendezéséhez szükséges felszerelést keresve.

Mint jelezték, a helyi Vízügyi KFT. szívesen adna a földmunkákhoz iszapoló kanállal ellátott kotrót. Mások is szívesen belépnének a Leveller KFT. helyére. Feltehetõen ez is szóba kerül a keddi tárgyaláson.

Többen jelentkeztek munkára, valamint a munkaügyi központtal is tárgyaltunk munkanélküliek esetleges foglalkoztatásáról.

Tovább folytattuk a beszerzéseket.
Kazetta száma: S451 K1 A

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 16. hétfõ

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 250

Idõjárás: Szeles, hûvös

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 15 fõ

Látogatók: Varga József (HÓDÚT KFT.) és a Leveller KFT. képviselõje

Tevékenység:

A mai nap megérkeztek a MÁV emberei (napközben Franyó úrral megkötöttük a szerzõdést), s felvettünk két szentesi munkást.

Megérkezett a múzeumi kollégák elsõ kézzelfogható támogatása: Szegedrõl kaptunk egy tábori WC-t. A délelõtt folyamán kihúzták a bérelt lakókocsit.

A szkréperek az anyagnyerõ helynél csak a felsõ gyepes részt szedték le, hogy még szárítsák a területet. Régészeti jelenség a területen egyenlõre nem volt megfigyelhetõ.

A mai napon - a mocsár felõl indulva - megkezdtük az 5. sz. lelõhely nyesését. Délutánra a kemény, kötött talajban közel 400 m2 területet tisztítottunk meg. A megnyesett területen 15 objektumot sikerült beazonosítani. Ezek nagy része sír, továbbá két nagy szarmata ház jött elõ. Az egyik házhoz tûzhely is tartozik.

Elkezdtük az objektumok számozását, valamint kibontottunk három sírt (S451 L5 Q1, ill. Q3 és Q11). Az elsõt már fotóztuk. Az S451 L5 Q1 objektum a csütörtökön a vasúti sínek közelében talált sír volt, a többi számot a mocsár felõli nyesett felületen kirajzolódó, egyelõre ismeretlen korú sírok és a szarmata házak kapták.

S451 L5 Q1

Az 1. sz. objektumot Vígh László bontotta. A fejjel északnak tájolt sírban egy háton nyújtott, alacsony termetû nõ volt. A bal medence mellett, kívül, egy csomóban dudoros gyöngyöket találtunk. A finomabb bontást késõbbre hagytuk, mert nagyon kemény volt a talaj. A has magasságában, a gerincoszlop fölött mindkét oldalon, a felkarcsont könyék részénél kívül és belül piros, sárga, fehér és fekete díszû gyönyörû szép kis gyöngyök voltak. Efölött - a bal felkar alsó részénél -, a könyök fölött egy rendkívül rossz állapotú vastárgy, valószínûleg egy vaskés töredékei kerültek elõ. Fölötte egy sima, köralakban hajlított, drótszálból készített láncszemekbõl álló bronzlánc maradványait figyeltük meg. Az enyhén jobb váll felé billent koponya fölött, rézsútosan valamilyen állati gerinc látszott, valószínûleg melléklet lehetett. A melléklet alatt szintén piros, kék és fehér pasztagyöngy került elõ. Elképzelhetõ, hogy amit elõször állatcsontnak néztünk, az õ nyakcsigolyája lesz, csak a gép kiszántotta. Ha ez történt, ez magyarázná a gyöngyöket.

S451 L5 Q2

Ez az objektum egy átégett folt, amely nagyjából Vörös Gabriella korábbi ásatási szelvényének területén volt.


S451 L5 Q3

A 2. számú objektum mellett található sír kapta a 3. objektumszámot. Téglalap alakú sírfolt, fejjel nagyjából nyugatnak nézett. Úgy tûnt, enyhén zsugorított csontváz lesz benne. A láb nagyon oldalt volt. A bontás befejezését követõen kiderült, hogy a váz hanyatt fekszik, bal lába felhúzott, enyhén zsugorított helyzetben van.

S451 L5 Q4

A 3. sz. sírfolt délnyugati oldalán volt a 4. sz. objektum, egy kb. 60 cm kerek átmérõjû gödör foltja.

S451 L5 Q5

A 4. sz. objektumtól nyugatra található téglalap alakú sírfolt, mely rendkívül gyengén rajzolódott ki.

S451 L5 Q6

Az 5 .sz. objektum végében lévõ sötétebb színû beásás.

S451 L5 Q7

Az 5. sz. és 6. sz. objektumtól délre esõ kicsi, gyereksírnak tûnõ téglalap alakú folt.

S451 L5 Q8

Úgy tûnt, a domb felé szintén van egy téglalap alakú elszínezõdés. Ez kapta a
Q8-as objektumszámot.

S451 L5 Q9

Egy sötétebb, sírfoltnak tûnõ, fekete betöltésû elszínezõdés következett.

S451 L5 Q10

A Q9-es számú objektumtól följebb, a domb éle felé talált sötétebb elszínezõdés.

S451 L5 Q11

A Q2-essel jelzett tûzhelytõl nagyjából északra lévõ sír, melynek feje már egészen kilógott a felszínre. Nyeséskor került elõ.

A délutáni bontás eredménye: a hason fekvõ váz fejjel nyugatnak tájolt.

S451 L5 Q12

A 11. sz. sírtól a mocsár felé található, meglehetõsen nagy, téglalap alakú sírfolt.

S451 L5 Q13

A sírfolt a 6. beásás mellett került elõ. A 6. beásás, illetve a 5. és 13. beásás között volt egy bizonytalan körvonalú elszínezõdés, amelyet egyenlõre nem jelöltünk külön objektumnak. A további munka folyamán ezt a részt külön is figyelemmel kísértük.

S451 L5 Q14

Sírfolt, a 3. sz. objektumtól lejjebb, a 12. és a 13. sírfolt között.

A sorba menõ sírok között 2-2 m távolság volt, s a majdnem egymást érõ sírsorok eddig elég szabályosan követték egymást.


S451 L5 Q15

Piros, átégett paticsos réteghez csatlakozó nagy fekete folt - valószínûleg egy ház lesz.

S451 L5 Q16

Nagy fekete folt az út nyugati oldalán, a 9. sz. és 10. sz. objektum mellett. Elképzelhetõnek tartottuk, hogy egy ház e háznak a beásása.

Kazetta száma: S451 K1 A

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q1 -tõl az S451 L5 Q16 -ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q1, Q3, Q11

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 17. kedd.

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Hideg, fagyos, de száraz idõ

Munkaidõ: 10 óra

Létszám: 15 fõ

Látogatók: Dömötör János mb.ig., ill. az egyeztetõ tárgyalás résztvevõi

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

Reggel 8.00-kor átvettük a bázist, az asszonyok Maja vezetésével megkezdték annak takarítását, illetve elõkészítését a leletek fogadására.

Folytattuk az 5-ös lelõhely nyesését, folyamatosan haladva a dombon felfelé. A sírok bontása és rajzolása folyamatban van.

Délelõtt elsõsorban a háznak tûnõ hatalmas foltot szerettük volna végignyesni, utána pedig 15 - 20 m-t haladni az útszelvény teljes szélességében. Lényeges, hogy éjszaka rendkívüli esemény nem történt, eddig nem tapasztaltuk nyomát különösebb mozgásnak. Úgy tûnt, nem nyúltak semmihez. Némileg meglepett azonban, hogy a hideg éjszakán a sírok teljesen befagytak Errõl felvételt is készítettünk

9.00-kor a múzeumban megkezdõdött az egyeztetõ tárgyalás, amelyen a kivitelezõk és a megbízó képviselõje is megjelent - az emlékeztetõ és névsor mellékelve. Az eddigi eredmények és felmerült problémák ismertetése után megtekintettük a helyszíneket és elkészítettük az emlékeztetõt. A humuszoláson túli földmunkákat nekünk kell fizetni - amíg tart a pénz. Ezt követõen kell tárgyalni a továbbiakról. A kivitelezõ kérésére a meglévõ pénzbõl a vasúti felüljáró töltése alatti terület feltárását kezdtük meg, függetlenül attól, hogy mekkora a korábban kijelölt terület. Abban is megállapodtunk, hogy a kivitelezõk (HÓDÚT, Leveller KFT.) elküldik árajánlatukat a gépi régészeti földmunkákra (láda, iszapoló kanál).

A gépek folytatták a szeméttelep melletti anyag nyerõhely humuszolását, de továbbra sem látszott semmi. Az egyeztetõ tárgyalás résztvevõi délben ezt a munkaterületet is megtekintették.

A MÁV-brigádból délután 2 fõ elment, tehát 3 x 10 + 2 x 5 óra volt az e napi munkaidejük.

Délután a helyi rádióban ismertettük az ásatás eddigi eredményeit, s egy felhívásban segítséget kértünk a bázis berendezéséhez is.

Az ásatási helyszínen délután leálltunk a felszín további nyesésével, mert a domb magasabb részén olyan vastag volt a humusz, hogy azt már nem volt érdemes kézzel letermelni. Az objektumok bontását folytattuk nagyobb erõvel. Úgy terveztük, másnap megkezdjük a nagy szarmata folt - ház? - bontását. A folt széle csak az ÉNy-i oldalon, a paticsos folt közelében látszott egyértelmûen, ezért a bontás során elõször ezen a részen egy kisebb felületen mentünk le a fenékig, s visszafelé haladva a jobban követhetõ sárga agyag szintjén terveztük megkeresni az objektum széleit.


A mai nap a következõ objektumok bontását végeztük:

S451 L5 Q3 - a sír bontása befejezõdött.

S451 L5 Q5 - a sír bontása folyamatban.

S451 L5 Q11 - a sír bontása befejezõdött.

S451 L5 Q12 - a sír bontása befejezõdött.

S451 L5 Q13 - a sír bontása folyamatban.

S451 L5 Q14 - a sír bontása folyamatban.

A tegnap megkezdett S451 L5 Q3 sír bontása befejezõdött. A sírban egy háton nyújtott, melléklet nélküli felnõtt váz volt, melléklet nélkül. A jobb láb nyújtott volt, a bal láb keresztbe téve állt, mintha enyhén zsugorított lett volna. A fej pontosan nyugat felé tájolt, a bal váll felé oldalra félrebillent. Ezt az objektumot Pulya Kálmán bontotta.

S451 L5 Q11

Hasán fektetett, nyújtott felnõtt váz. Feltehetõen vékony nõi csontvázról lehet szó. Melléklete nem volt. A fej a bal váll felé elfordult, az áll egészen az vállcsúcsot érintette. A sír földjébõl a lábrészen néhány szarmata cserép került elõ. Ezekrõl azonban nem lehetett teljesen egyértelmûen eldönteni, hogy a sírhoz tartoztak-e, vagy a sír mellett lévõ szarmata házból kerültek ide. A sírfolt ezen a részen nem különült el a mellette lévõ hatalmas, szarmata, kelta cserepekkel jellemezhetõ - valószínûleg ház - beásástól.

S451 L5 Q12

A sírban háton nyújtott felnõtt váz volt. A fej elõrebillent a szegycsontra. Bal térdnél egy vaskés, a szeméremcsontnál egy vascsat karikája látszott, alatta pedig egy másik vasdarab. Az egész váz meglehetõsen össze volt húzva. Úgy tûnt, mintha becsavarták volna valamibe - talán bõrbe vagy gyékénybe. Nem tûnt koporsós sírnak.

S451 L5 Q13

A sírfolt bontását Halmai János végezte. Valószínûleg egy felnõtt sír lesz, egyenlõre még nem volt meg a csontváz.

S451 L5 Q14

Az objektumsír bontását Mucsi László kezdte el. Szintén egy hanyatt nyújtott, fejjel nyugatnak nézõ felnõtt váz volt benne.

S451 L5 Q5

A sír bontását Faur János kezdte. Méreteibõl ítélve felnõtt csontváz várható benne.
Melléklet: Emlékeztetõ (1998. 03. 17.)

Kazetta szám: S451 K1 A

Feltárt objektumok: S451 L5 Q3, Q11, Q12.

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 18. szerda

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Szeles, fagyos

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 23 fõ

Látogatók: Varga József (Hódút KFT)

Tevékenység:

A mai nap a bázison folytattuk a takarítást, az elõkészítést, továbbá szekrényt kerestünk. A rádióban tegnap felhívást tettünk közzé, hogy aki tud, irodabútorokkal segítsen a bázis berendezésében.

A nap folyamán Pap János gazdasági igazgató úrral megbeszéltük a finanszírozásról a tegnapi egyeztetõ tárgyaláson elhangzottakat. Õ hozzájárult ahhoz, hogy
- itt helyben - megvegyük a fénymásolót a múzeumi keretbõl. Ezen kívül megbeszéltük az alkalmazások feltételeit és rendjét.

Ismét visszatértünk a fényképezõgépekre, melyek beszerzése a mi feladatunkká vált. Nem sikerült viszont elintézni a telefont és a gépkocsit. Erre továbbra is csak ígéretünk van Szalontay Csabától. Az elõzõ napon a Leveller KFT-tõl kapott árajánlatot szintén megbeszéltük Pap János úrral. Ennek értelmében írunk egy megrendelõt, s feladtuk azt. Elfogadva a KFT árajánlatát hétfõn megkezdjük a területen a további gépi földmunkát. A Leveller KFT képviselõjével történt megbeszélésen megegyeztünk abban, hogy hétfõn reggel 8 órára kiállítják a gépeket. Egy speciálisan régészeti célokra átalakított ládát és egy iszapoló kanalat hoznak egy tartalékkanállal - amennyiben túl kemény lenne a föld. Varga József úr a Hódút KFT részérõl elhozta a tegnapi egyeztetõ tárgyaláson megbeszélteknek megfelelõen a kitûzési jegyzõkönyvet, egy vázlatrajzot és a dokumentáció egy részét. Ezeket még át kell néznünk, hogy pontosan mit takarnak.

Az anyagnyerõ lelõhelyen a szeméttelep mellett folytatódott a humuszolás - mintegy 20 - 25 cm-t szedtek le. Régészeti jelenségek egyenlõre nem voltak, ezt holnap ismét ellenõrizni kívánjuk. A nyomvonalon, amelyet holnap kívánunk végigjárni, tovább folytatódott a humuszolás.

Az 5. sz. lelõhelyen tovább végeztük a sírok feltárását, s megkezdtük a szarmata településhez tartozó nagy folt bontását. A betöltésébõl egyenlõre igen kevés anyag került elõ. Úgy tûnt, ez inkább egy nagy, széles, lapos árok lesz, s nem ház. Betöltése alatt különbözõ elszínezõdéseket figyeltünk meg, ezt holnap a paticsos folt melletti részen körbenyessük. Felvetõdött, hogy a további feltárásoktól függõen külön objektumként kezeljük, ezért anyagát a továbbiakban különraktuk.

A sírok közül gyakorlatilag teljes egészében befejezõdött az S451 L5 Q3, Q12, Q13 és Q14 sírok bontása. Ezenkívül az Q5, Q7 és a Q9 objektumban elértük a csontváz mélységét - ennek befejezését holnapra hagytuk. A Q10 számú objektumról kiderült, hogy az mindössze egy a gép által elkent folt. A gyakorlatilag üres elszínezõdés régészeti szempontból értékelhetetlen. Amennyiben a kiadott objektumszámokról a késõbbiekben kiderül, hogy valójában nem jelölnek objektumot, akkor is meghagyjuk, és jelezzük azt, hogy ez egy üres folt. Így a számozás folyamatosságát megtartva nem változtatunk a rendszeren.

Megkezdtük a Q16 objektum bontását. egyelõre egy elég nehezen meghatározható körvonalú gödör. Úgy tûnik, hogy több önálló objektum kapcsolódik egymásba.

 


Kazetta szám: S451 K1 A

Feltárt objektumok: S451 L5 Q3, Q12, Q13, Q14

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 19. csütörtök

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Elég szeles, borús idõ

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 17 fõ

Látogatók: MTV

Dr. Vörös Gabriella

Böbe fotó

A bázison dolgozó hölgyek

Tevékenység:

A mai napon meglehetõsen borús, hideg, fagyos, szeles idõ volt, többször eleredt az esõ. Ennek ellenére gyakorlatilag folyamatosan dolgoztunk. Folytattuk a bázis berendezését, elkészültek az objektum és régészeti jelenség nyilvántartó lapok. Ezeket - az mai napig tartó pótlások kivételével - folyamatosan vezetjük, és egyidejûleg számítógépre visszük az adatokat.

A szeméttelepnél lévõ agyagbányánál tovább folytak a munkák, kb. 25 cm-re humuszolták le eddig a felszínt. Régészeti jelenségeket itt egyenlõre nem találtunk. A mai napig ugyanígy nem találtunk semmit a Szegvár 3. sz. anyagnyerõ lelõhelyen. Az 5. sz. lelõhely és a Kurca-part közti szakasz humuszolása során sem került elõ különösebben értékelhetõ régészeti jelenség. Úgy terveztük, ezt a területet másnap ismét bejárjuk.

A szomszéd tanyatulajdonos elmondta, emlékszik arra, hogy ezen a területen a
II. világháborúban egy lövészárok futott, amelyben gyermekkorában õ is játszott. Munkánk során figyelnünk kell majd erre, és II. világháborús lõszerekre is számítani kell.

A nap folyamán tovább folytattuk a szelvényünket keresztben átvágó árok bontását. Ennek északnyugati sarkában volt egy meglehetõsen lapos, egyenes aljú rész. Nem volt teljesen egyértelmû, hogy ez miként lesz árok. Lehet, hogy több objektum vág egymásba. Ezt annál valószínûbbnek tartottuk, mivel a paticsos folt inkább házat feltételez, s a vízszintesebb aljú rész szintén egy házhoz tartozik. Ebbe további gödrök mélyednek, és az árok valahogy ehhez kapcsolódik. Az árok viszonya tehát egyenlõre egyértelmûen nem volt tisztázható. Az biztosnak tûnt, hogy a házak betöltése fedi az alatta lévõ beásásokat, de azt még nem lehetett eldönteni, hogy mi az árokhoz való viszonya.

Tovább nyestük a keresztbe futó árok foltját a délnyugati oldalon is, hogy megtaláljuk a másik szélét. Mivel ez már a dombtetõn volt, nem sikerült igazán. Elszínezõdések elõször nem látszottak. Késõbb egyértelmûen kiderült, hogy több korszak objektumai vágták egymást. Megpróbáltuk többször nyesni a területet, de egyenlõre nem sikerült a foltokat elkülöníteni. Az egyenletes fekete, sötét, meglehetõsen agyagos humuszban az elszínezõdések nem látszottak. Egyik részén, az árok betöltésében keverve - mivel a különbözõ objektumokat nem tudtuk szétbontani - kelta leletek kerültek elõ: õrlõkõ töredékek, grafitos edénytöredékek, - peremek és állatcsontok.

Ma kiosztottuk az S451 L5 Q17 objektumszámot egy kerek gödörre az árok keleti oldalán. Valamennyi sárga agyagos talaj, fekete humuszos, ill. paticsszemcsés kevert talaj volt benne. Betöltése tehát viszonylag kevert - de nem rétegesen kevert -, ezért metszetet nem készítettünk. Az objektumhoz tartozó 1. számú jelenséglap a gödör betöltésébõl elõkerülõ cserepeket jelentette.

Az S451 L5 Q18 objektum egyenlõre egy elég nehezen kivehetõ folt. Elképzelhetõ, hogy egy nagyobb folt részlete.

Az S451 L5 Q4 objektum egy kis kerek gödör a Q3 és a Q5 objektumok között, melyben pár darab állatcsont és egy állati combcsont töredéke volt. Kerámiát nem találtunk benne. Betöltése hihetetlenül kemény, kötött, agyagos, néhány paticsszemcsével keverve. A gödör rendkívül sekély, a mért felszíntõl mintegy 20 - 25 cm mélységû.

Igyekeztünk befejezni az 1. sz. objektum, a kora avar sír felmérését, kibontását, ill. elkészíteni teljes dokumentálását, de az esõ megakadályozott bennünket.

Úgy terveztük, másnap kimérjük a terület pontos határait, s mészhidráttal vagy gipsszel kijelöljük, hogy a hétfõi földmunkák során a lehetõ legpontosabban, a legkisebb energiaráfordítással, a legtakarékosabban tudjuk végezni a munkát. Bemértük továbbá az objektumokat, hogy megtudjuk a nyilvántartó lapok kitöltéséhez és a felszínrajz készítéséhez szükséges koordinátákat. A nyesés után színezett felszínrajzot tervezünk készíteni a nagy árokban található beásásokról.
Kazetta szám: S451 K1 A

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q17 -tõl az S451 L5 Q18 -ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q4

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 20. péntek

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Napos, fagyos, szeles idõ

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 17 fõ

Tevékenység:

Az éjjel hó esett, hó borítja az egész ásatási helyszínt. A munkafegyelemmel nincs probléma, az emberek tegnap még ebédelni sem álltak le, ma is egész nap mozognak...

Folytatjuk az objektumok bontását az 5. sz. lelõhely mocsár felõli részén. Szeretnénk ma nagyjából befejezni a bontást ezen a területen, és felszedni a csontvázakat.

Reggel 8 óra 15: ismét végigjárjuk a nyomvonalat a 40 + 950-es karótól. Ez gyakorlatilag a csatornától a szeméttelep felé tartó szakasz. A mély területen egyenlõre egy - két kerámián, tégladarabon kívül mást nem láttunk. A talaj fekete, humuszos és rendkívül agyagos. Az idõ terepbejárásra igen alkalmas.

A 40 + 720-tól egy enyhe dombél kezdõdik, amely erõsen lekopott. Ennek következtében ezen a kis 30 - 40 m-es szakaszon kilátszik a sárga altalaj. Elszínezõdések nem tûnnek szembe, csak egy - két tégladarabot lehet látni. A dombtetõ magasabb részein ismét fekete, rendkívül kötött agyagos talaj van már 30 cm-es mélységben is.

A 40 + 600-nál gyönyörûen látszik az elhordott tanya helye. A talaj tele van szeméttel, nylonnal, téglával és vasdarabokkal.

A 40 + 400-as szelvényben egy 30 m-es szakaszon ismét sárga altalaj van. Érdekes módon ez egy enyhe dombtetõ, a kopás itt is elég erõs lehetett, mert 30 cm-nél már elérték a sárga altalajt. Régészeti jelenségre utaló nyomokat nem találtunk, pedig viszonylag jól megnyesték. Amit találtunk, az egy szép kis jamina cserép. Úgy tûnik, tanya lehetett itt a dombon, mert cserépzsindelyek - melyeken jól láthatók az akasztórészek - s téglák kerültek elõ.

Pontosan a 40 + 200-as szelvénykaró vonalában a déli oldalon, a legszélsõ sávon, a lazító él nyomvonalában egy darab kis õskorinak tûnõ cserepet találtunk. Más lelet egyelõre nem volt. Itt mindenképpen érdemes lesz mélyebbre menni.

A 40 + 200-astól nyugatra, kb. 30 m hosszan egészen enyhe kis dombhátat láttunk. Valószínûleg tanya lehetett ezen a részen, mert üvegdarabok is kerültek elõ az õskori cserepek mellett. Ez a tanya és a õskori lelõhely együttes elõfordulását valószínûsítette. Nagyon kevés volt az anyag, egyértelmûen õskorra utaló településjelenséget nem láttunk. Ha volt is valami, akkor az õskoron belül nem lehetett igazán településjelenségnek tekinteni.

A 40 + 170-nél a dombhajlat aljában már elõbukkant a sárga altalaj. Itt is voltak õskorra utaló cserépmaradványok, érdemesnek tûnt lehumuszoltatni ezt a területet is. Nem számítottunk vastag humuszrétegre, de megkutattuk a lelõhelynek tûnõ területet.

A 39 + 800 és 750 közti szelvény egy egykori érpart volt. Rendkívül szemetes felszínû, a gépek még nem szedték le. Vissza kellett jönni a gyanúsan magasodó és hirtelen emelkedõ területre. Itt a Termál Tsz törzstenyészete volt, ez az ún. kostelep. Jelenleg pulykák vannak, tehát kostelep - pulykatelep néven, ill. a topográfiai térkép megnevezésével a Városmajornak hívják e területet. A szeméttelep melletti anyagnyerõ lelõhelyen nem húzták le rendesen a területet, csak a gyepet nyomták el egy kicsit.

A szeméttelep mellett a 39 + 400-tól egy mély területen fut végig az út nyomvonala. Semmit, még trágyakerámiát sem láttunk az agyagban. Mindössze egy betondarab volt a mögöttünk hagyott 100 méterben.

A 39 + 100-tól visszafelé a 39 + 00 felé enyhén emelkedett a terület, de még mindig viszonylag alacsony volt. Az emelkedõ ellenére a rendkívül meszes, iszapos, szikes terület tetején megült a víz, valószínû, hogy felúszott az egész. A gépek nem tudták lehúzni, mert elsüllyedtek. Leletet nem találtunk, bár mi is bokáig járunk a sárban.

Elértük a töltésen futó kövesutat. A Kurcáig gyakorlatilag egy mély terület van, a patak túlpartján kezdõdik ismét az emelkedõ. A parton egy kisebb földmunka folyt, amit le kell majd ellenõrizni, de ehhez az Ilona part felõl kell közelíteni. Úgy tûnt, a medret szélesítik, s a mederoldalt is jelentõs részben megbontják.

Összegzésként megállapítható, hogy a Kurca és az 5. sz. lelõhely között - most a humuszolás után - újabb lelõhelyet csak a 40 + 200 és 40 + 170-es szelvényben lehet feltételezni. Itt egy õskori lelõhely várható, a humuszolást itt teljes mértékben el kell végezni. A további szakaszon részünkrõl újabb bejárásra, munkavégzésre nem volt szükség. Régészeti szempontból a továbbiakban az építkezés folytatása ellen semmiféle kifogást nem emelünk, megjegyzést nem teszünk. A Kurca túlpartján viszont sürgõsen, lehetõleg még a mai nap, de legkésõbb hétfõn ellenõrizni kívánjuk az áteresz elhelyezésének elõkészítésére megkezdett földmunkálatokat.


Kazetta szám: S451 L5 K1 A


Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 23. hétfõ

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Száraz, napos, de hûvös idõ

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 17 fõ

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

A mai nap folyamán megérkezett a markoló az iszapoló kanállal felszerelve és megkezdte a felület tisztítását, a szkréper pedig az 5-ös lelõhelyen kívül esõ, korábban már bejelölt területen folytatta a humuszolást 60 cm mélységig. Ebben a mélységben kirajzolódni a különbözõ objektumok, fõleg gödrök. Sírfoltot egyelõre nem láttunk.

A domb észak-nyugati részén, a mocsárnál folytattuk a terület feltárását. Az iszapoló kanállal elõször a mocsár felé húztuk le a felszínt, majd megnyestük. Itt két árok rajzolódott ki. Ezek a 22-es és a 23-as objektum számot kapták meg, betöltésükben szinte alig volt valami. Bontásuk folyamatosan ment, rendeltetésükrõl, korukról egyenlõre nem tudtunk bizonyosat.

Elkezdtük a ma kiosztott 20-as számú objektumnak a bontását. A szelvény észak-keleti szélén fekvõ sír bontását Mármarosi Anita végezte.

Ugyancsak ma bontottuk a 21-es számú objektumot, amely feltehetõen egy nagyméretû kerek gödör. Eddig egyetlen nagyobb méretû marhalábszárcsont volt a betöltésében.

Az egész szelvényt keresztül szelõ széles árokban alig volt leletanyag. Megpróbáltuk géppel bontani. Belebontottunk, s egy kb. 4 méter széles, 130 - 140 cm mély árok metszetét kaptuk meg. Az árkot több részre, 5 méterenként szektorokra osztottuk, 1 méteres tanúfalakkal választva el azokat. A kibontott anyagot jelenségszámmal külön csomagoljuk, így megpróbáljuk elérni azt, hogy egy steril anyagot kapjunk a korra vonatkozóan. Annak ellenére, hogy ebben a rendkívül nehezen nyeshetõ, egységes földben szinteket nem tudtunk elkülöníteni, mégis igyekeztünk külön tartani az anyagot. Ez a munka holnap tovább folytatódik.

A 41 + 250, és 41 + 350-es szelvényben, folytattuk a terület humuszolását. A humuszból szórványként, fõleg szarmata kerámia jött elõ. A szkréper gyakorlatilag ezen a lelõhelyen befejezte a munkáját. (A gép üzemórája 9.00-tõl - 17.00 óráig tartott, a szkréper teljesítményben dolgozott 16.30-ig) A munkát holnap reggel a rádiótoronynál folytatjuk.

Ma este még bejárjuk a nyomvonalat, hogy holnap reggelre választ tudjunk adni az útépítõknek, megkezdhetik-e a magas töltés építését a vasút túloldala, illetve a 18-as lelõhely közötti területen. Utána kimegyünk az agyagbányába, mert ott is elérték a humuszolással a 40 - 41 cm-es mélységet. A holnapi naptól a kubikusok létszámát felemeljük 10 fõre, hogy a géppel párhuzamosan folyamatosan tudják nyesni a felületet.

Délután 17 óra: a 41 + 550-es keretszelvénytõl indultunk, s az adótorony felé haladunk a terepet nézve. A nyomvonalat egységesen, mintegy 30 cm-es mélységig humuszolták le. Az altalaj itt is meglehetõsen kevert, iszapos, rendkívül kötött és agyagos, rengeteg a trágyaszemét. A gép egy nagyon egyenetlen felszínt, felületet hagyott maga után, rengeteg volt benne a kitépett, kiszakított gödör. Nehezen volt értékelhetõ a felszín, de szerencsére keresztbe vágták egy közmûvezeték árkával - ez talán több információt nyújt majd. A nyomvonalat keresztben átvágó 60 cm mély, 40 cm széles árok végig mélyül a fekete humuszban. Az árok két végén lévõ munkagödrök 2 x 1 m szélesek, 4 m hosszúak, kb. 2 méter mélységig húzódtak a sárga altalajba. Az oldalfalban régészeti jelenségre utaló elszínezõdés vagy egyéb jelenség nem volt megfigyelhetõ.

A 41 + 700-as szelvényig az úttól, vasúttól indulva régészeti jelenségre, régészeti lelõhelyre utaló elváltozást nem találtunk.

A 41 + 850-es szelvényig továbbra sem bukkantunk régészeti leletekre, megtaláltuk viszont a mintavevõ fúró nyomát, amivel a talajtömörséget vizsgálták. Olyan volt a felszín, mintha gumilapon jártunk volna. A terület tetejét kifújta a szél, kiszáradt, alatta minden tiszta víz, a talaj fekete, agyagos és rendkívül kevert. Óriási darabokban tépte ki a szkréper a földet, a felszínt alig lehetett értékelni. Ezzel a 30 cm-es humuszolással egy nagyon durva felületet alakítottak ki, ami tele van fóliával, trágyaszeméttel, egyszóval mindennel - régészeti leletet kivéve.

A 42 + 90-es szelvénynél a nyomvonal már egészen szûk, kb. 10 méter lehet, továbbra sem találtunk régészeti lelõhelyre utaló leletet, jelenséget. A föld itt is hihetetlenül kemény, nagy darabokba tépte föl a gép.

A 42 + 150-es szelvénykarónál néhány, a 18. sz. lelõhelytõl alig 50 méterre meglehetõsen bizonytalan korú korongolt cserép kerül elõ, egyre több és egyre szürkébb. A kis dombocskát, ill. kiemelkedést az út nyomvonalában mindenképpen érdemes a humuszolás során megnézni, a humuszt lehúzni.

A 18. sz. lelõhely szelvénykarója a 42 + 200-as szelvénykaróval egyvonalban kezdõdik és tart az út felé. Ez tulajdonképpen az elõbb említett 42 + 150-es szelvénykarónál lévõ kis dombocskának az oldalában van. Tehát mindenképpen indokolt, hogy itt legalább 50 méterrel kiterjesszük a humuszolandó területet. Itt, ezen a kijelölt régészeti lelõhelyen, a nagyon durván leszedett, felszaggatott, agyonjárt nyomvonalban alig - alig látni bármiféle régészeti lelõhelyre utaló jelenséget. Csupán egy-egy paticsszemcse utal arra, hogy esetleg lehetett itt valami. Ha ezt a felszínen meg lehet fogni, akkor ennek ismeretében különösen indokolt az, hogy megnézzük a fentebb említett, 50 méterre lévõ dombocskát is. Paticsszemcsék és néhány állatcsont töredék mellett ugyanúgy jelen van itt is a trágyával kiszórt szemét, fólia, szárazelem, ceruzaelem stb.

A 42 + 350-nél van a következõ kék karó, amely a régészeti lelõhely szélét jelzi. Amikor korábban végigjártuk a felszínt, akkor sokkal jobban látszottak a régészeti lelõhelyre utaló jelenségek, elszínezõdések és paticsos foltok. Kerámiát is többet találtunk, ezen kívül néhány középkori cseréptöredék is elõkerült.

Gyakorlatilag most semmi nem látszik, ennek ellenére a humuszolást elvégezzük. Várhatóan, a frissen nyesett felületen több minden látszik majd. A munkát kiterjesztjük a
42 + 350-tõl kb. a 42 + 150-ig, mintegy 200 méteres felületet kell lehumuszolnunk. Mai helyszíni szemlénk eredményeit a következõkben összegezhetjük: a 18. sz. lelõhely környékét a 42 + 150-es, 42 + 350-es szelvény-intervallumban érdemes lehumuszolni, elõreláthatóan 60 - 65 cm mélységig, mintegy 13 méter szélességben. A vasúttól a 42 + 150-es szelvény metszetéig régészeti lelõhelyre utaló jelenséget, leletet nem találtunk a bejárás során, így ezen a területen meg lehet kezdeni a magastöltés építését.

Délután 18.00 órakor megnéztük az új szeméttelep melletti anyagnyerõ lelõhelyet, a humuszolást folytatták, a fölsõ 30 cm-t szedték le. Az agyagos, felszaggatott talajban régészeti lelõhelyre utaló nyomot egyenlõre nem találtunk. Még azt a néhány paticsszemcsét sem látjuk most, ami a felsõ 5-10 cm-ben elszórva ugyan, de jelen volt ezen a területen. A keleti szélen a szkréperrel mintegy 4 nyomnyi szélességben mélyebbre szedték le a felületet. Bár 40-45 cm mélységben helyenként már elõbukkan a sárga altalaj, ott sem találtunk régészeti lelõhelyre utaló jelenséget. A felület egyébként nehezen értékelhetõ, összejárt, szaggatott, durva. Csak a munkák folyamatos figyelemmel kísérése mellett lehet eldönteni, volt-e itt valami. A terület fekvése rendkívül kedvezõ. Elõttünk egy mély vizenyõs terület, melynek elsõ magas partja egy kis domboldal, a szintkülönbség 3 - 3,5 méter lehet. Egyenlõre nem találtunk semmit, noha a domborzati szituációban hasonló a közelben lévõ nagy temetõvel.Kazetta száma: S451 K1 B

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q20 -tól az S451 L5 Q23 -ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q20

Melléklet: Emlékeztetõ (1998. 03. 23.)

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 24. kedd

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Száraz, hideg idõ

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 23 fõ

Tevékenység:

A mai naptól megemeltük a munkáslétszámot. Vettünk föl még egy embert, s megemeltük a MÁV-tól bérelt létszámot 5 fõvel.

Az S451-es elkerülõ út 18. számú lelõhelyén lehumuszoltuk az út nyomvonalában 45-50 cm mélységig a területet. Régészeti jelenséget alig-alig láttunk, csak pár paticsszemcsét, tehát semmi jellegzetes dolgot nem találtunk. Ezután - költségkímélés céljából - csak az út nyomvonalának közepén húztunk egy másfél méter széles árkot a szkréper-ládával. Ebben a nyomvonalban lementünk a sárga altalajig, de mindössze egyetlen cseréptöredéket találtunk, beásásnak nyomát nem láttuk. Úgy tûnik, régészeti leletanyag inkább a felsõbb rétegekben volt, lemenõ objektum nyomát nem tudtuk megfigyelni. Elképzelhetõ, hogy ez a lelõhely lekopott, vagy eleve egy ideiglenesen lakott terület volt. Egyenlõre nem sikerül magyarázatát adni a lemenõ objektumok hiányának. Úgy döntöttünk, ezen a területen a humuszolást egyenlõre nem folytatjuk. Újra, s többször bejárjuk a területet, s amennyiben továbbra sem látunk régészeti lelõhelyre, ill. régészeti objektumokra utaló nyomokat, akkor ezt a szakaszt is átadjuk az építõknek. A nyomvonalban a kis domb felé a
42 + 200-as és a 42 + 150-es szelvényben látható egy kis mélyedés, ahol nem értük el még a középsõ mélyebb nyomunkban sem a sárga altalajt. A feltöltõdés itt fekete és iszapos. Töredék, kerámiadarab nem került elõ.

Az 5. sz. lelõhelyen folytatjuk a mocsár felõli rész bontását. A Q22-es, Q23-as objektumszámmal jelölt két keskenyebb árok, továbbá a szelvényt keresztbe metszõ széles ároknak (Q15) bontását a gép megérkeztéig folytatjuk.

A Q22-es és Q23-as számmal jelölt árkokban nagyon kevés leletanyag volt. A Q23-as számmal jelölt objektumban - ez a legnyugatibb árok - szarmata cserepek voltak. A középsõ szakaszon egy nagy, kerek, leletanyag nélküli gödör volt. Úgy tûnik, mintha egy kb. 60 cm átmérõjû oszlophely lenne. Másutt oszlophelyre, cölöpre utaló beásás nyomát a jelen pillanatban nem találtuk.

A Q15-ös számot viselõ, szelvényünket keresztbe vágó, hosszú, nagy, széles ároknak tegnap kibontottuk a 2. sz. jelenségszámmal jelölt középsõ részét, ma pedig befejeztük e rész bontását és tisztítását. Az árok középsõ szakaszának nemcsak keleti, hanem nyugati partján is van egy beásás, amit a felszínen nem tudtunk elkülöníteni. Úgy tûnik, a beásás korábbi, mint az árok betöltése. Ez tulajdonképpen az S451 L5 Q8-as objektumhoz tartozik, bontását késõbbre tervezzük.

E szakaszon az árok keleti partjában egy kerek gödör foltja volt, melyet a felszínen nem tudtunk megfigyelni. Minden jel arra mutat, ez egy korábbi gödör lesz, amit az árokkal elvágtak. A 3. sz. jelenségrészen - tulajdonképpen ez az árok déli része, ami kifut a szelvényünkbõl - alig volt lelet. A többi részen szintén alig került elõ valami. A felület megtisztítása után sem találtunk belevágódó objektumot. A partoldalak széleinek tisztázása még hátra van.

Befejeztük az S451 L5 Q20-as objektum - egy gyereksír - bontását, tisztítását. Csak felszedéskor tudjuk majd értékelni azt a kis vasdarabot - talán vascsat lehet? -, amely a medencénél volt megfigyelhetõ. Itt zöldes oxidnyomokat is láttunk. Ha volt ott valami, akkor az egy vékony lemezke lehetett, mert teljesen eloxidálódott. Fémmagot tehát nem láttunk, csak az elszínezõdést tudtuk megfigyelni a földben.

Ma mintegy 400 négyzetméteres felületet sikerült lenyesni a kézi munkaerõ, illetve gép segítségével. A talaj kegyetlenül kemény, nagyon nehezen megmunkálható, gép is alig bírja húzni. Kiosztottuk ezen a területen a 24-tõl a 41-ig terjedõ objektumszámokat. Tulajdonképpen itt csak kerek gödörfoltok rajzolódtak ki, ezek közepébe jelöltük az objektumszámokat. Kivételt képez a nyomvonal déli szélén lévõ, az árok keleti partjához közel esõ S451 L5 Q29-es számú objektum, amely egy szögletes sírgödörnek tûnik.

Tehát a mai nap kiosztott objektumszámai a következõk:

S451 L5 Q24

Az árok keleti oldalán egy kerek gödör. Betöltése kb. 1 méter átmérõjû, széle nehezen látszik. A közepében - a betöltésben - egy sárgás színû folt látszik, a széle felé pedig egészen sötétbe, illetve feketébe átmenõ.

S451 L5 Q25

Kerek gödör, egységesen fekete, agyagos, humuszos betöltésû, csak néhány patics szemcse látszik benne. Az átmérõje kb. 90 cm.

S451 L5 Q26

Kerek, kb. 70 cm átmérõjû gödör. Betöltése fekete, agyagos, humuszos paticsszemcsékkel kevert talaj.

S451 L5 Q27

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû gödör. Állatcsontok vannak a közepén, a csontok alapján úgy tûnik, mintha egy váz, állati váz vagy vázrészlet lenne. Betöltése kevert, fekete, humuszos talaj.

S451 L5 Q28

Kerek, kb. 70 cm átmérõjû, fekete, agyagos, humuszos betöltésû gödör. Betöltésében néhány csontszilánk, paticsszemcse látszik.

S451 L5 Q29

Ez az objektum egy szögletes alaprajzú beásás az árok keleti részén, amely túlfut a szelvény szélén. Egyenlõre méreteit nem tudom megmondani, a tájolása azonban eltér az árok túlpartján lévõ sírokétól, azokkal mintegy 45 fokos szöget zár be. A középsõ részén úgy tûnik, mintha egy sötétebb folt is lenne. Ezt az objektumot bontás elõtt mindenképpen meg kell nyesni, teljes egészében ki kell tisztítani. Egyenlõre a hányó rajta van, gépekkel majd el kell pakolni.

S451 L5 Q30

Szelvényünk déli szélén található kerek, kb. 80 cm-es átmérõjû, fekete, humuszos betöltésû gödör.

S451 L5 Q31

Kerek, fekete, paticcsal, hamuval kevert, humuszos betöltésû gödör. A közepén erõsebben látszanak az égésnyomok.

S451 L5 Q32

Kb. 90 cm átmérõjû, kerek gödör. Betöltése humuszos, fekete, agyagos, sárga rögökkel kevert. Néhány nagyobb paticsdarab is látható a nyesésben.

S451 L5 Q33

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû gödör. Rendkívül sok patics, hamu van a közepében, betöltése fekete, humuszos.

S451 L5 Q34

Viszonylag nagyméretû, mintegy 130 cm átmérõjû, kerek gödör. Betöltése rendkívül kevert, sárga agyagszemcsék, fekete agyagos réti agyag, illetve barna humusz szemcsék, valamint rengeteg patics rög látható benne.

S451 L5 Q35

Kerek, kb. 90 cm átmérõjû gödör. Faszén szemcsék, ill. patics van a humuszos, barna betöltésében.

S451 L5 Q36

Ez az objektum kifut a szelvényfal alá, csak a széle lóg be. Körvonalát nem igazán lehet látni. Valószínûleg egy kerek, paticsos, humuszos betöltésû gödör lesz.

S451 L5 Q37

Az objektum mintegy 120 cm átmérõjû, kerek gödör. Betöltése barna, humuszos, benne néhány paticsszemcse látható.

S451 L5 Q38

Szabálytalanul kerek, egészen világosbarna betöltésû gödör. A betöltésében szintén paticsszemcsék láthatók. A gödör szélein - érdekes módon - majdnem körbefutóan egy vékony, fél- ill. 1 cm vastag sárga csík figyelhetõ meg. Olyan mintha egy sárga iszapolódás lett volna, vagy esetleg tapasztásnyom(?).

S451 L5 Q39

Az objektum egy kerek, kb. 80 cm átmérõjû gödör. Betöltésében rendkívül sok patics, faszénmaradvány, ill. sárga tapasztásdarab található. A foltja sötét, fekete, agyagos betöltésû.

S451 L5 Q40

Kerek, mintegy 1 méter átmérõjû, sötét, fekete, agyagos, humuszos betöltésû gödör.

S451 L5 Q41

Kerek, mintegy 80 cm átmérõjû gödör, fekete, agyagos betöltéssel, benne paticsszemcsékkel, sárga rögökkel.Kazetta száma: S451 K1 B

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q24 -tõl az S451 L5 Q41 -ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q20

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 25. szerda

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Hideg, szeles idõ, - 4 C

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 20 fõ

Melléklet: 2 db

Tevékenység:

A mai nap hideg, szeles volt az idõ. Embereink közül megszökött egy kubikos, valószínû hogy nem tetszett neki a tegnapi munka. Egyenlõre egy emberünk, Simon Kálmán hiányzik a létszámból. A MÁV-os létszám csökkentésére azért volt szükség, mert 3 embernek nem volt megfelelõ a munkavégzése.

A mai nap kimentünk az Ilona-partra és lementünk a Kurcához, végigjártuk a nyomvonalat. A Kurca elõtti részen éppen most készítik az átereszt, fent a Kurcánál jelenleg is földmunkák vannak.

A 38 + 200-as szelvényben egy gép dolgozik, nem találtunk különösebb leletet. Elõtte kb. 50 méterrel, egy enyhe kiemelkedésen találtunk egy elég durván soványított kis edénytöredéket.

A 38 + 368-as szelvénytõl a Kurca-part felé a nyomvonalat követve õskori csontokat lehet látni a szántásban. A nyomvonalon összekötik az árkot a 38 + 368-as karónál. Itt cserepeket, ill. vascsat maradványait találtuk. A vas kora teljesen bizonytalan, szét van rozsdásodva, nincs fémmagja.

A Kurcához közeledve a 38 + 600-as karó környékétõl, de elõtte már 40 méterrel is, a kis dombéltõl kezdve a Kurcáig különösen sûrûsödik az õskori anyag. Sok a nehezen értékelhetõ, eléggé jellegtelen, lekopott felületû töredék.

A Kurca-partján folyó földmunka, - ami az áteresz behelyezéséhez szükséges - a mi dolgainkat különösebben nem érinti. A partoldalt rézsûzik, illetve a medret kotorják ki és minimális mértékben ledózerolják a nyomvonalat, hogy rá lehessen majd menni az átereszre, az átjáróra. Egyenlõre itt további ellenõrzést nem tartok szükségesnek, majd csak akkor, ha megkezdõdik a terület tényleges humuszolása.

A gép ma 2 órakor érkezett meg az 5. sz. lelõhelyre, s megkezdte a felület nyesését. Közben az emberek tisztították az árkokat, tehát a Q15-ös, Q22-es, és Q23-as objektumokat. Ma változtattunk a nyesési szisztémán. Nem osztjuk két részre a szelvényt, nem két hosszabb felületet nyesünk egymás után, hanem az út nyomvonalát rövidebb szakaszokra osztva, teljes szélességében fogjuk fel, így az embereket jobban szét lehet osztani.

Délután 17 órára eljutottunk a 41 + 250-es szelvénykaróig, nagyrészt a kijelölt terület határáig, s megnyestük a szelvényt, csupán az utolsó 5 méteres szakaszon vannak még kisebb hiányzó részek. A ma megnyesett, közel 500 négyzetméteres felületen, fõként kerek szemétgödör foltok jelentkeztek. Van egy nagyobb méretû, trapéz alakú folt is, amelynek a rendeltetését egyenlõre nem igazán látjuk tisztán. Ezen kívül néhány kisebb oszlopnak tûnõ, kerek foltot találtunk, egyéb sírra, temetõre utaló jelenséget nem.

A szelvény északi oldalán, a sírsor vonalában lévõ, kisajátított területen kb. 12 sírfoltot találtunk még, ezeket majd feltárjuk. Úgy tûnik, a sírfoltok részben a nyomvonalban feltárt sírsorok folytatásában vannak, továbbá egy plusz sírsor is megfigyelhetõ a domb teteje felé elhelyezkedve. Folytattuk a 15. sz. objektum, a nagy széles árok tisztítását, bontását, s ez feltehetõen áthúzódik a további napokra is.

Délután felállítottuk elsõ fóliasátrunkat a sírsor északi szélén, és ott folytattuk a sírok finombontását. Napközben sort kerítettünk a bázison a dexion-salgópolcok szerelésére. A tegnapi, illetve tegnapelõtti terület humuszolását felmérték, ennek adatait most várom vissza.

A mai nap a következõ objektumjelölõ számokat tettük ki:

S451 L5 Q42

A tegnap megnyesett terület szélén található objektum egy kis szabálytalan körvonalú gödör, talán egy oszlophely. Kapott objektumszámot, de elképzelhetõ, hogy nem lesz benne lelet, mert csak egy beszántott folt.

S451 L5 Q43

Egy nagyméretû, szabálytalan körvonalú folt, melynek betöltésében paticsszemcsék, faszénmaradványok figyelhetõk meg. A betöltés anyaga alapvetõen sötétbarna, humuszos, kevert altalaj.

S451 L5 Q44

Kb. 1 méter átmérõjû, kerek gödör. Betöltésében sötétbarna, agyagos, humuszos altalaj van. A gödör foltjában helyenként néhány paticsszemcse is megfigyelhetõ.

S451 L5 Q45

Mintegy 120 cm átmérõjû, kerek gödör foltja. Betöltésében paticsszemcsék, faszénmaradványok, égett foltok figyelhetõk meg. Betöltésének anyaga alapvetõen paticssal kevert, vöröses barna, humuszos, kevert altalaj.

S451 L5 Q46

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû gödör, melynek középbarna színû, kevert, humuszos talajú betöltésében paticsszemcsék, tapasztás darabok, néhány kerámia figyelhetõ meg.

S451 L5 Q47

Rendkívül nehezen rajzolódik ki ennek a kerek gödörnek a körvonala. Kb. 80 cm lehet az átmérõje, állatcsont, kerámia látszik a sötétbarna, kevert, humuszos betöltésben.

S451 L5 Q48

Nagyméretû, mintegy 130 cm átmérõjû, kerek gödör. Betöltésében barna, kevert, humuszos talaj figyelhetõ meg, helyenként néhány paticsszemcsével, sárga színû rögökkel.

S451 L5 Q49

A nyomvonal déli szélén kerek, sötét, fekete, agyagos betöltésû gödör, átmérõje kb. 130 cm, helyenként néhány paticsszemcse is észrevehetõ a gödör foltjában.

S451 L5 Q50

Szabálytalan körvonalú, sötétbarna, paticsokkal kevert, humuszos betöltésû gödör. Átmérõje kb. 80 cm.


S451 L5 Q51

Kicsi, mindössze 60 cm átmérõjû, viszonylag egységes, fekete, agyagos, humuszos betöltésû gödör.

S451 L5 Q52

Kerek, 90 cm átmérõjû, fekete, humuszos betöltésû gödör. A betöltésben faszén szemcse, paticsmaradványok figyelhetõk meg.

S451 L5 Q53

Nagyméretû, trapéz alakú gödör, egyenes oldalakkal. Méretei: az alapja kb.
2,5 méter, magassága közel 3 méter, fenti szélessége elég nehezen vehetõ ki. Az is lehet, hogy a trapéz alakot azért kapta, mert ferdén nyesték. Egy részét géppel kinyestük, azonban nem tudni mennyire mélyed le. A fekete, humuszos, laza betöltésû talaj betöltésében állatcsontok, paticsszemcsék, hamu, faszenes részek figyelhetõk meg.

S451 L5 Q54

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû, paticsos, égett darabokkal teli gödör foltja.

S451 L5 Q55

Nagyméretû, szabálytalan körvonalú gödör. Betöltésében paticsszemcsék, faszénmaradványok, sötétbarna, humuszos betöltés van.

S451 L5 Q56

Viszonylag kisméretû, mintegy 60 cm átmérõjû kerek gödör, amely lehet, hogy kemence. Sárga tapasztással, illetve átégett vörös, paticsos omladékkal van tele.

S451 L5 Q57

Kerek, fekete gödör, átmérõje kb. 110 cm. Betöltése sötétbarna, humuszos, viszonylag laza, kevert talaj.

S451 L5 Q58

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû gödör. Sötétbarna, humuszos. Betöltésében paticsszemcsék figyelhetõk meg.

S451 L5 Q59

A 15. sz. objektum - nagy széles gödör - oldalának középsõ részén, egy kb.
80 cm átmérõjû, kerek, fekete, agyagos betöltésû gödör foltja. Ezt a foltot az árok felszínének nyesésekor nem vettük észre, feltételezhetõ, hogy az árok fedte. Eddig minden jel arra mutat, hogy ez a gödör korábbi, mint maga az árok. Betöltésében kerámia, állatcsont egyenlõre nem látszik.

S451 L5 Q60

A Q59-es objektummal szemben, az árok túlpartján található beásás, melyet a többszöri nyesés során sem tudtunk megfogni. Körvonala egyenlõre bizonytalan, majd csak a fenékrõl visszafelé követve tudjuk meghatározni. Betöltésében leletanyag egyenlõre nem volt.

S451 L5 Q61

A nyomvonalon kívül esõ szelvényben egy téglalap alakú folt, mely nem teljesen egyértelmûen objektum. A biztonság kedvéért azonban számozzuk. Úgy tûnik, mintha csak a szélein futna egy-egy sötétebb csík, a közepe érintetlenül sárgának látszik. Egyenlõre nem lehet eldönteni, hogy az eke húzott-e bele párhuzamos vonalakat, vagy ténylegesen másról van szó.

S451 L5 Q62

Téglalap alakú objektum, sírfolt. Egyértelmûbben kirajzolódik, szélein fekete sávok figyelhetõk meg, a közepén pedig sárga. Felmerülhet esetleg az, hogy nem egy koporsó metszetét találtuk-e meg, egy sötét elszínezõdéssel.

S451 L5 Q63

Téglalap alakú folt. Széleit, sarkait egyenlõre nem mindenütt sikerült egyértelmûen megfigyelni a nyesés során, mert helyenként úgy tûnik, mintha az eke a foltot elhúzta volna.

S451 L5 Q64

Enyhén trapéz alakú, fekete, humuszos betöltésû folt, sírfoltnak tûnik.

S451 L5 Q65

Egészen világosbarna, téglalap alakú, közel 2 méter hosszú sírfolt.

S451 L5 Q66

Sötétbarna, humuszos betöltésû, néhány paticsszemcsével kevert, kb. 2 méteres sírfolt.

S451 L5 Q67

Sötétbarna, humuszos betöltésû, közepén sárga betöltésû sírgödör. Közepén sárga folt figyelhetõ meg. Hosszúsága közel 2 méter.

S451 L5 Q68

Nagyméretû, széles, közel 90 cm széles, 2 méter hosszú sírfolt. Szélein sötétbarna, közepén sárga betöltéssel.

S451 L5 Q69

Egy szabálytalan körvonalú, kicsi, mintegy 40 x 40 cm-es sötétbarna, humuszos betöltésû beásás, a Q67-es és a Q68-as objektum között.

S451 L5 Q70

Egy gyermekcsontváz, közvetlenül a nyesett felszíne.

S451 L5 Q71

Egy gyereksír, melynek koponyája már a nyeséskor elõbukkant.

S451 L5 Q72

Téglalap alakú, kb. 90 cm széles, 2 méter hosszú, szélein sötétbarna, közepén sárga betöltésû sírgödör.

S451 L5 Q73

Téglalap alakú sírgödör. Sötétbarna paticsszemcsékkel kevert, humuszos betöltéssel.

S451 L5 Q74

Az S451 L5 Q73-as objektum észak-keleti sarkán található kerek folt, amelyrõl egyenlõre nem lehet eldönteni, hogy a sírhoz tartozik-e vagy sem.

S451 L5 Q75

Lefelé a mocsár felé egy nagy fekete beásásban, egységes, fekete, agyagos, paticsszemcsékkel kevert betöltésû elszínezõdés. Úgy tûnik, mintha egy sírgödör lenne. Erõs, egyenes széle van a beásásnak ezen a részen, de lehet, hogy csak a gép kanala kevert bele a talajba, amikor itt építették a csatornát. Ezt a területet külön bontjuk majd, s szükség esetén további objektumszámokat osztunk ki.


Kazetta szám: S451 K2 A

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q42 -tõl az S451 L5 Q75 -ig

Melléklet: Dankó János faxa

Jegyzõkönyv (41+530 - 41+150)

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 26. csütörtök

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Száraz, napos, fagyos idõ.

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 23 fõ

Látogatók: Dankó János, Sáfrán Bálint

Tevékenység:

A mai nap megérkeztek a régészhallgatók, elkezdték a sírok tisztítását, fotózásra való elõkészítését. Napközben befejeztük a nagy árok tisztítását, nyesését, valamint folytattuk az út nyomvonalának nyesését a 41 + 250-es szelvénykaróig.

Dankó János úrral 11.00 órakor az ásatáson rövid egyeztetõ tárgyalást tartottunk. A beruházó képviseletében eljáró mérnök a korábbi egyeztetõ tárgyaláson elhangzottakkal szemben azt kérte, hogy az út nyomvonalán további humuszolást az eredetileg kijelölt terület határain kívül ne végezzünk. Így ott további humuszolást nem végzünk. Sáfrán Bálint úr, aki szintén jelen volt a megbeszélésen, azt kérte, hogy a már lehumuszolt területet tisztítsuk meg, hiszen ha ezt nem tesszük meg, az annyira kiszárad, hogy még mélyebbre kell menni, s ez tovább növeli a költségeket, s a munka idõben is elhúzódik. Így a munkát ott folytatjuk, ami az eredetileg kijelölt régészeti lelõhelyen kívül esik. A felszíni nyomokból viszont egyértelmû, hogy a lelõhely azon túl, egészen a vasútig is folytatódik.

Az út nyomvonalába esõ - szintén eddig még ki nem jelölt -, régészeti lelõhelynek számító kis kiemelkedést a lapos részben kikaróztuk, ennek szelvényszáma a korábbi naplóból megnézhetõ. (Ha jól emlékszem 40 + 150 körül lehet.) Ezt a kb. 40 méteres szakaszt az útépítõk megjelölték, hogy további földmunkákat õk ott ne végezzenek.

A nap folyamán igyekeztünk a kritikusabb részeket megnyesni, azonban többszöri nyesés ellenére sem sikerült az egymást metszõ foltokat értékelni. Egyenlõre nem tudni, melyik a korábbi, ill. késõbbi. Ezeknél az objektumoknál metszeteket fogunk készíteni, s az anyagokat úgy válogatjuk külön. A jelenségszámokat kiosztása során szem elõtt tartjuk, hogy a steril részek külön jelenségszámot kapjanak. A kevert, az egymást érintõ szakaszok és területek szintén külön jelenségszámot kapnak, így amennyiben korban elkülöníthetõ az anyag, akkor sem okoz nagyobb keveredést, hogy nem tudjuk a gödrök körül a vonalat pontosan meghatározni. S mégis lehetõségünk van a hiteles régészeti anyagok nyilvántartására.

A munkát este 6 óra után fejeztük be, a korábban megtalált sírokat tisztítottuk. Utána bent a bázison a még napközben megérkezett számítógépet próbáltuk beüzemeltetni, ill. 23.00 óráig rendeztük a naplót.

Kazetta szám: S451 K2 A

Feltárt objektumok: S451 L5 Q15

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 27. péntek

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Száraz, napos idõ

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 22 fõ

Tevékenység:

A mai nap folytatjuk a korábban már lehumuszolt terület nyesését, tisztítását, valamint a már kibontott sírok fotózásra való elõkészítését. Remélhetõleg ma le tudjuk fotózni, rajzolni, ill. egy részüket felszedni, hogy az asszonyok bent tudják mosni a csontokat.

Ma a munkagép 6.30-kor már kiállt, ettõl az idõponttól számít az üzemórája.

Tegnap este megérkezett a Lada Niva, úgyhogy a továbbiakban azt használjuk a terepen való mozgásra.

A mai nap 2 sír finombontását végeztük el:

S451 L5 Q3

Sír. A vázhossz 165 cm. A késõ avar sír mélysége a nyesett felszíntõl 50 cm. A téglalap alakú sírgödör négy sarkában kb. 20 x 20-as, 15-20 cm-re lemélyedõ oszlophelyek figyelhetõk meg. A sírban hanyatt fekvõ felnõtt váz van. Jobb lába nyújtott helyzetben, a bal lába enyhén felhúzva, úgy hogy a bal térd a jobb térdre ér, és onnan kezdve a két lábszár egymáson, részben egymáson, részben egymás mellett megy lefelé. A láb feje a láb tengelyében hosszirányban kicsit elnyújtva. A koponya enyhén a bal váll felé elbillen. Melléklete nem volt.

S451 L5 Q11

Téglalap alakú sírgödörben fekvõ, hasra fektetett váz. Vázhossza 145 cm, vékony csontozatú. Lábai nyújtva, lábfejei enyhén lefelé egymás mellé zárva. Mélysége 8 - 15 cm között változik. Enyhén lejtõs a sírfenék, az északi oldalra, a sír tájolása fejjel nyugatra fekvõ. A fej a bal váll felé elhajtva, a karok test mellett. A sír felszedésekor a jobb bokacsont alatt egy kis vascsat volt. Felmerül annak a lehetõsége - hiszen a láb meglehetõsen össze volt zárva, szorosan egymás mellett volt kinyújtva -, hogy esetleg egy bõr szíjjal a testet összeszíjazták, hiszen fektetése is rendellenes volt.

A vascsat jelenségszáma S451 L5 Q11 J1.

Délután elkezdtük a tegnap megnyesett felületen elõkerült objektumok számainak kiosztását, melyek a következõk:

S451 L5 Q76

Kerek, sötétbarna, paticsszemcsékkel kevert, humuszos betöltésû gödör. Átmérõje kb. 1 méter.

S451 L5 Q77

Sötétbarna humuszos betöltésû gödör foltja. Körvonala nem pont kerek, enyhén szabálytalan. Kicsit egérrágta, vagy a pockok nagyon körbejárták, mert rengeteg pocoklyuk van a környékén. A betöltésében paticsszemcsék, sárga tapasztás darabok figyelhetõk meg. Átmérõje kb. 80 cm.

S451 L5 Q78

Kerek, barna, humuszos, paticsos betöltésû gödör foltja. Érintkezik az S45l L5 Q79-es gödörrel. Nem lehet eldönteni, hogy a két gödör közül melyik melyiket vágja. Többször nyestük, tegnap Vörös Gabriella próbálkozott nyesésével, és sem nyesés után, sem száradás után nem lehet egyértelmûen elkülöníteni a két gödör betöltését. Ezért a bontás során egy hosszmetszetet készítünk, megpróbáljuk függõleges metszetben megfogni a metszésvonalat. Amennyiben ez sem sikerül, akkor külön jelenségszámmal csomagoljuk a biztosan steril részek anyagát, és a közös szakasz kevert anyagát is. Ha metszetben nem tudjuk megfogni, akkor az anyag alapján még lehetõségünk lesz elkülöníteni a két gödör betöltését. Emellett a kb. 90 cm átmérõjû kerek gödör mellett van a nagyobb mintegy
1,6 m átmérõjû, ugyancsak kerek gödör. (S451 L5 Q79)

S451 L5 Q79

Kb. 1,6 m átmérõjû, kerek gödör. Együtt kezelendõ az S451 L5 Q78-as objektummal, mert vágják egymást. Statigráfiájuk egyenlõre nem tisztázható. A meglehetõsen nagy gödörben barna, humuszos, paticsos betöltés figyelhetõ meg. Statigráfiájáról ugyanaz mondható el, mint a 78. sz. gödör esetében.

S451 L5 Q80

Kerek, 1 méter átmérõjû gödör. Betöltésében sárga, agyagos és sötétbarna, humuszos foltok figyelhetõk meg, valamint paticsszemcsék és faszénmaradványok is láthatók.

S451 L5 Q81

Kerek, kb. 1 méter átmérõjû, hamus, paticsos betöltésû, fekete, humuszos folt.

S451 L5 Q82

Közel 2 méter átmérõjû, nagyon nehezen kirajzolódó kerek folt. Betöltésében paticsszemcsék figyelhetõk meg.

S451 L5 Q84

Kerek kb. 80 cm átmérõjû, fekete, humuszos betöltésû gödör foltja. A betöltésében paticsszemcsék, sárga agyagrögök figyelhetõk meg.

S451 L5 Q85

Kb. 90 cm átmérõjû, kerek, sötétbarna, paticsos, humuszos betöltésû folt. A gödör körvonala nagyon nehezen figyelhetõ meg a nyesésben.

S451 L5 Q86

Kerek kb. 1 méter átmérõjû gödör foltja. A sötétbarna, humuszos betöltés körvonala nagyon nehezen figyelhetõ meg a nyesésben.

S451 L5 Q87

Kicsi, mintegy 30 cm átmérõjû, kerek, paticsos, humuszos betöltésû folt, a szelvény széle alatt.

S451 L5 Q88

Kicsi, kb. 50 cm átmérõjû kerek gödör foltja. Betöltésében paticsszemcsék, sötétbarna, laza humuszos talaj figyelhetõ meg.

S451 L5 Q89

Kb. 1 méter átmérõjû, barna, laza, humuszos betöltésû gödör foltja. Betöltésében faszénmaradványok, paticsszemcsék figyelhetõk meg.

S451 L5 Q90

Kb. 80 cm átmérõjû, kerek, sárga anyagos betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q91

Nagyméretû, paticsos, humuszos betöltésû folt. Valószínû, hogy egy ház betöltése, körvonalát egyenlõre még nem lehet látni. Betöltésébõl nagyon szép szarmata cserepek kerültek elõ. Csak a szélét nyessük le a sárga altalaj szintjéig, a közepén meghagyjuk amennyire csak lehet, hogy minél kevésbé sérüljön az objektum, tehát kicsit púposra nyessük. Ez az objektum már az ideiglenesen áthelyezett földút túloldalán, a vasút felõli oldalában, részben az út alá nyúlik.

S451 L5 Q92

Egy szétnyesett kemence. Gyönyörûen látszik a külsõ részen a kemence áttapasztásának vörös vonala, a belsejében pedig sötétbarna, humuszos betöltés van.

S451 L5 Q93

Kb. 3 x 3 méteres, megközelítõen négyszögletes alaprajzú, feltehetõen ház foltja. Betöltésében állatcsontok, kerámiatöredékek, paticsdarabok láthatók. Betöltése fekete, agyagos és humuszos.

S451 L5 Q94

A kemencéhez csatlakozóan (Q92) van egy nagyméretû, kb. 3 x 3-as szögletes folt, valószínûleg egy háznak a beásása. Állatcsonttal, paticcsal, faszénmaradványokkal kevert, sötétbarna, humuszos betöltéssel.

S451 L5 Q95

Kerek, kb. 80 cm átmérõjû, sötétbarna, humuszos betöltésû gödör foltja.

S451 L5 Q96

Kb. 60 cm átmérõjû, humuszos betöltésû, kerek gödör foltja.

S451 L5 Q97

Átégett, erõsen paticsos folt, valószínûleg tûzhelymaradvány. Betöltésébõl elég sok szarmata kerámia jött elõ. A folt körül látható az S451 L5 Q98-as objektum, amely valószínûleg egy ház szögletes foltjához tartozik. Ebben a sötétbarna, humuszos, paticsos, állatcsonttal kevert betöltésben szintén látszanak kerámiatöredékek. Ennek a foltnak a körvonala nem figyelhetõ meg egyértelmûen, ezt újra kell nyesni.

S451 L5 Q98

Az S451 L5 Q97-es objektum részben, egy nagy ház foltja lesz, valószínûleg ház beásása, de körvonalát nem lehet még látni.

S451 L5 Q99

A szelvényen keresztül futó, mintegy 3 méter széles árok. Kb. a Q15-ös számú objektumunkkal, a másik nagy árkunkkal párhuzamosan futó árok foltja. A betöltése sárga, agyagos rögökkel kevert, fekete, agyagos humusz. Némileg vegyes betöltése van, ugyanúgy mint a 15-ös számú objektumunknak.

S451 L5 Q100

Kicsi, kerek, mintegy 70 cm átmérõjû gödör foltja. Betöltésében paticsszemcsékkel, faszénmaradványokkal kevert, fekete, viszonylag laza, agyagos humusz található.

S451 L5 Q101

Egy 1,5 x 1,5 méteres, négyszögletes alaprajzú, sötétbarna, humuszos betöltésû gödör foltja. A betöltésében paticsszemcsék és kisebb sárga agyagrögök is megfigyelhetõk.

S451 L5 Q102

Ez az objektum pontosan úgy érintkezik a mellette futó nagy széles árokkal, hogy nem lehet eldönteni még a többszöri nyesés ellenére sem, hogy vágják-e egymást, vagy csak érintkeznek. Egyenlõre nem tudni, hogy melyik a korábbi és melyik a késõbbi. Mindezt csak az anyaguk alapján lehet majd eldönteni.

S451 L5 Q107

Egy 4 x 4 méteres négyszöglet, nagyjából négyzet alaprajzú folt. Világosbarna, nagyon kemény, agyagos, humuszos betöltéssel. Betöltésében csak néhány paticsszemcse figyelhetõ meg, a körvonala nehezen követhetõ, nagyon kicsi a szintkülönbség a folt környezete és annak betöltése között.
Kazetta szám: S451 K2 A

Kiosztott új lapok azonosítója: S451 L5 Q76-tól az S451 L5 Q107 -ig

Feltárt objektumok: S451 L5 Q3, Q11

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 30. hétfõ

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Száraz, meleg, napos idõ

Munkaidõ: 7.00 - 17.00h-ig

Létszám: 20 fõ

Tevékenység:

A mai napon folytattuk a lehumuszolt terület nyesését, a 41 + 250-esen túli területen, illetve az objektumok bontását az 5-ös számú lelõhely szélén. Kitisztítottuk, fotózásra elõkészítettük a 13-as objektumot. Ma a gép üzemideje reggel 8.00 órakor kezdõdött.

Délután 17 óra 30 perckor az anyagnyerõ lelõhelyen elérték a sárga altalaj tetejét, de egyenlõre régészeti objektumra utaló elszínezõdést, leletet nem találtunk. A területet bejárva semmit sem találtam, a terület nagyrészét lehumuszolták. A legtöbb helyen már a sárga altalaj látszik, de egyetlenegy paticsszemcsét sem és egyéb határozott elszínezõdést sem láttam benne.

Ma az alábbi objektumokról kaptunk bõvebb információt:

S451 L5 Q14

Az avar sír mellett már a múlt héten megfigyeltük egy korábbi gödör beásását. A mai nap megkezdtük ennek a teljes kibontását, rendbetételét, kitisztítását. Jól látható, hogy a sír elvágta ezt a kerek, kb. 1 m 40 cm gödröt. Betöltése gyakorlatilag sárga, agyagos, kevert, humusz-szemcsékkel, fekete, agyagszemcsékkel kevert talaj volt leletanyag nélkül. Ez a sír által kettévágott objektum az S451 L5 Q103-as azonosító számot kapta.

S451 L5 Q20

Késõavar sír. A téglalap alakú sírgödörben egy hanyatt nyújtott, nyugatnak fejjel nézõ gyermekcsontváz található. A gyermek kora kb. 4 - 5 év lehetett. Koponyája enyhén a bal váll felé elbillenve, a karok a test mellett nyújtva, a lábak egymás mellett párhuzamosan, szintén nyújtva vannak. A medence bal oldalán egy vasmaradvány figyelhetõ meg, úgy tûnik mintha egy kis vascsat teljesen elrozsdásodott maradványai lennének. A bal combcsont mellett kívülrõl valami egyéb csont figyelhetõ meg, talán tûtartó, vagy kis hengeres csonttárgy maradványai. Ez a kis tûtartószerûség kapja a 2-es jelenségszámot.

S451 L5 Q12

Téglalap alakú sírgödörben fejjel nyugatnak, hanyatt nyújtott csontváz. A karok a test mellett, a kezek a medencelapáton, a lábak nyújtva, lábfejek enyhén lefelé állnak. A fej a jobb váll felé enyhén elbillenve. A felsõtest, a vállcsontok, a karok egészen összehúzva, mintha be lett volna csavarva valamibe - akár gyékénybe, akár bõrbe.

A sírgödör bontásakor azt figyeltük meg, hogy a halottat egy sárga agyagrétegre fektették rá. A sárga agyagréteg alatt viszont a sírgödör szinte teljes hosszában, jól megfigyelhetõ volt egy beiszapolódott fekete kb. 5 cm vastag réteg. Ez arra utal, hogy a sírgödör kiásása után valószínûleg esõ lehetett, tehát csapadékot kapott ez a gödör. Az esõ által bemosott fekete agyagos sárral visszatemettek egy kis sárga agyagot, és arra helyezték rá a halottat, így magyarázható ez a nagyon érdekes jelenség. A csontváz vázhossza 156 cm. A feje alatt is gyönyörûen megfigyelhetõ az iszapolás rétegsora, ahogy szépen vízszintes csíkokba lerakódott, bemosódott a föld. A bemosódott rétegek mellett gyönyörûen, levelesen leválik a csont, illetve a sír alja. A sípcsontok közepénél csináltunk egy enyhén ferde metszetet és azt közelrõl részletfotóval dokumentáltuk. A beiszapolódás, illetve visszatöltõdés miatt a halottat nem a megszokott módon a sírfenékre tették, hanem értelemszerûen magasabbra, erre a betöltésre, tehát mintegy 12-13 cm-rel magasabbra. A beiszapolódás, illetve a felette lévõ sárga terítés magassága 12-13 cm.

Mellékletei: Vascsat a medencében, (J1), vascsat (J2), vaskés (J3)

S451 L5 Q12 J1

Vastárgy a medencében, egészen a szülõcsatornánál. Nem más mint egy gyönyörû szép, nagy, jó megtartású, mintegy 4 x 4 cm-es vascsat.

S451 L5 Q12 J2

Vascsat a medence alatt, a két láb között középen. Mérete: kicsi kb. 3 x 3 cm-es.

S451 L5 Q12 J3

Vaskés a bal térd mellett, eléggé töredezett állapotban, legalább 8 - 10 cm hosszú.

S451 L5 Q12 J4

A 4-es jelenség, a jobb alkar alatt egy kis vas maradvány, talán egy csat töredék, vagy egy vas pálcikának a rövid, kb. 2 cm hosszú, 5 - 6 mm vastag, teljesen átrozsdásodott darabja.


Kazetta szám: S451 K2 B

Feltárt objektumok: S451 L5 Q12, Q20, Q103

Ásatási napló

Idõpont: 1998. március 31. kedd.

Helyszín: 5. számú lelõhely - Szentes - Berekhát

S451 L5 - 41 + 100 - 350

Idõjárás: Napos, száraz idõ.

Munkaidõ: 6.00 - 18.00h-ig

Létszám: 20 fõ

Látogatók: Dr. Vörös Gabriella

Melléklet: 1 db

Tevékenység:

Ma nincs gépünk, karbantartási napot tart. Folytatjuk a szelvényünk nyugati felében lévõ objektumok bontását, tisztítását, fotózását, rajzolását. Megkezdtük a késõ avar sírsor folytatásában lévõ rábontásunkban a sírok bontását. Ezen a részen a sírok - úgy tûnik - egészen közel vannak a lehumuszolt felszínhez. Az S451 L5 Q64-es sír például 5 cm-rel van a nyesett rész alatt, az S451 L5 Q70-es sírnál pedig részben el is vitte a nyesés a csontvázat, a medencétõl lefelé van meg a kis combcsont és a lábszárcsont. Az S451 L5 Q71-esnél pedig a nyeséskor már elõbukkant a koponya is.

S451 L5 Q20

Gyermeksír. Az alja a nyesés után teljesen sík, egyöntetû sárga altalaj. Semmiféle bemélyedésre utaló nyom nincs benne.

S451 L5 Q12

Felnõtt sír. Az alja a nyesés után teljesen egyöntetû sárga altalaj, semmiféle beásásra, bemélyedõ gödörre utaló nyom nincs benne.Kazetta szám: S451 K2 B

Feltárt objektumok: S451 L5 Q64, Q70, Q71

Melléklet: Emlékeztetõ (1998. 03. 31.)