Ákos Pál szentesi bíró szökéséről

 

Erzsébet, Mátyásnak, a felséges uralkodónak, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország királyának stb. szülőanyja.

Kiváló, őszintén szeretett és kedvelt [hívünk], Nádasdi Ongor János jelenti nekünk, hogy a minap az ő Szentes nevű birtokának egy bizonyos bírója a szokás ellenére a mi Donáttornya [Donathornya] nevű birtokunkra jött, hogy ott éljen. Tehát meghagyjuk nektek, hogy a jelen levél átvétele után a fennálló ügyben tegyetek igazságot, ahogyan jónak látjátok. Egyébként siessetek beszedni az adónkat a mi jobbágyaink vagyonából, és számunkra küldjétek meg, mert igen nagy szükségünk van rá. Másképpen ne cselekedjetek. Kelt Budán Szent Simon és Judás apostolok napján [október 28.] 1481.

 

Kívül: Kiváló Teleki Varjasi Jánosnak (War[yasy] de Thelek) a mi őszintén szeretett és kedvelt donáti (de Donáth) ispánunknak.

 

Szilágyi Erzsébet levele Teleki Varjasi Jánoshoz. 1481. október 28.  Donáttornya, mint a hódmezővásárhelyi uradalom része, 1456-ban lett végérvényesen a Hunyadiaké. Hamarosan a lippai vár tartozéka lett, majd 1463-ban Mátyás király anyjának, Szilágyi Erzsébetnek adományozta. 1492-ig maradt a Hunyadiak tulajdonában. (Közölve: Csongrád megye évszázadai 1985. I. 92.)