Számszeríjhoz való nyílhegy Magyartés-Zalotáról (14. kép)