5.3:A közép avar kor

Az avar kori leletanyagban kb. 670-tõl egy teljesen új csoport különíthetõ el. A férfiak az eddigiektõl teljesen eltérõ öveket viseltek, hajukat varkocsszorító díszítette, új típusú, lapos talpú kengyeleket használtak, és õk hozták elõször a Kárpát-medencébe az ívelt pengéjû szablyát. Új típusú lószerszámok jelentek meg, és a korábbitól eltérõ a nõi viselet is. Újak a temetkezési szokások, valamint a szállásterület kissé nagyobb lett. Új telepek létesültek ekkor a Bécsi-medencében és a Kisalföldön is. Ebben az idõben tûnt fel Fejér megyében egy új fejedelmi központ, melynek legrangosabb sírjai Ozora-Tótipusztán és Igaron kerültek elõ.

Az ún. közép avar kor elején bevándorolt népcsoportok eredete még nem teljesen tisztázott. A legvalószínûbb elmélet szerint a pontusi bolgár törzsek egyike telepedett le ekkor a Kárpát-medencében. Ezek a törzsek 630 körül felszabadultak az avar fennhatóság alól, és Kuvrat kán, az onogur-bolgár törzsszövetség vezetõje egyesítve a törzseket, az avarok ellenségével, Bizánccal épített ki jó viszonyt. A szövetség megvédte õket a nomádok támadásaitól. 669-tõl megváltozott a helyzet, mert Kuvrat halála után fiai között ellentét támadt, így nem tudtak egységesen fellépni az egyre jobban megerõsödõ kazárok támadásaival szemben. A széthulló bolgár birodalom népei Kuvrat fiainak vezetésével részben helyben maradtak, részben elvándoroltak. A negyedik fiú, Kuber, a források szerint kíséretével és népével alávetette magát az avar kagánnak, majd miután nézeteltérésük támadt, Thessaloniké környékére vonult, és ott telepedett le. Népének jelentõs része azonban valószínûleg az avarok országában maradt.

A régészeti források jelentõs változásokról tudósítanak, ám sajnos írásos források hiányában igen nehéz pontos képet alkotni az eseményekrõl. Az eddigi leletek alapján minden esetre a kutatók jelentõs része a kb. 670-700/720 közé keltezhetõ közép avar kor népességét erõsen kevertnek és jelentõs lélekszámúnak tartja. Feltehetõ, hogy Kuber népén kívül számos, a kazárok elõl menekülõ néptöredék költözött ekkor a Kárpát-medencébe.